Propunere de rezoluţie - B9-0125/2021Propunere de rezoluţie
B9-0125/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Myanmar

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski
în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0116/2021

Procedură : 2021/2540(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0125/2021
Texte depuse :
B9-0125/2021
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0125/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Myanmar

(2021/2540(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar,

 având în vedere declarația din 2 februarie 2021 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) în numele Uniunii Europene referitoare la Myanmar,

 având în vedere declarația președintelui Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) din 1 februarie 2021 referitoare la evoluțiile din Republica Uniunii Myanmar,

 având în vedere declarația de presă a Consiliului de Securitate al ONU din 4 februarie 2021 cu privire la situația din Myanmar,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 1 februarie 2021, cu o zi înainte ca deputații aleși în parlamentul din Myanmar la alegerile generale din noiembrie 2020 să depună jurământul, armata din Myanmar (Tatmadaw) a dat o lovitură de stat și a declarat starea de urgență în Myanmar pe o perioadă de un an;

B. întrucât, din momentul loviturii de stat, sute de deputați în parlament au fost plasați în arest la domiciliu și cel puțin 147 de persoane au fost reținute, inclusiv președintele Win Myint, consiliera de stat Aung San Suu Kyi, legiuitorii, liderii partidelor politice și funcționarii din guvernul răsturnat; întrucât Aung San Suu Kyi a fost acuzată de deținerea unor stații de emisie-recepție importate ilegal, fapt ce i-ar putea atrage o pedeapsă de doi ani de închisoare;

C. întrucât Liga Națională pentru Democrație (LND), condusă de Aung San Suu Kyi, a obținut o victorie categorică la alegerile generale din 8 noiembrie 2020; întrucât armata a justificat faptul că a preluat puterea acuzând LND de fraudă la alegerile generale prin reprezentantul său politic, Partidul pentru Solidaritate și Dezvoltarea Uniunii (USDP), afirmație dezmințită de observatori;

D. întrucât, la 2 februarie 2021, personalul medical și funcționarii publici din întreaga țară au lansat o campanie națională de nesupunere civilă, opunându-se loviturii de stat; întrucât mai mulți protestatari au fost arestați; întrucât, în ultimele zile, protestele în mare parte pașnice s-au înmulțit și au luat amploare în Myanmar;

E. întrucât serviciile de internet și televiziune au fost întrerupte după lovitura de stat și, la 4 februarie 2021, armata din Myanmar a ordonat furnizorilor de servicii de internet să blocheze accesul la mai multe platforme de comunicare socială în încercarea de a elimina semnele de opoziție;

F. întrucât, la 5 februarie 2021, Tatmadaw și-a înăsprit represiunea împotriva fostului guvern civil, arestându-l pe Win Htein, un lider de rang înalt al partidului NLD, acuzându-i de rebeliune;

G. întrucât, la 12 ani de la adoptarea unei noi constituții și după organizarea a trei alegeri periodice, armata din Myanmar controlează în continuare ferm guvernul țării; întrucât Tatmadaw este o instituție în sine care nici măcar nu răspunde nominal în fața conducerii civile a țării;

H. întrucât, din 2017, peste 700 000 de etnici rohingya s-au refugiat din Myanmar în țara vecină, Bangladesh, ca urmare a represiunii, a încălcărilor continue și grave ale drepturilor omului, inclusiv crime în masă, violuri și incendierea satelor, comise foarte frecvent de grupările armate din Myanmar în statul Rakhine, unde locuiau peste un milion de etnici rohingya; întrucât populația rohingya este oficial apatridă de la adoptarea legilor birmane privind cetățenia din 1982, care îi privează pe etnicii rohingya de drepturile civile, politice și socioeconomice de bază, și anume libertatea de mișcare, participarea politică, ocuparea forței de muncă și protecția socială; întrucât Aung San Suu Kyi s-a confruntat cu numeroase critici internaționale pentru că a renunțat la legitimitatea sa democratică, satisfăcând pretențiile Tatmadaw în chestiuni ce pleacă de la libertatea presei până la politica armatei privind tratamentul aplicat minorității rohingya și altor minorități etnice;

I. întrucât, deși clauza de salvgardare a fost pusă în aplicare în 2019 și Myanmar a continuat să încalce drepturile fundamentale, exporturile de orez din această țară către UE au crescut, provocând perturbări grave ale pieței,

1. condamnă cu fermitate lovitura de stat dată de Tatmadaw în Myanmar; invită armata să îi elibereze imediat și necondiționat pe președintele, pe consiliera de stat și pe toți cei arestați și să pună capăt imediat stării de urgență;

2. invită armata să dea dovadă de reținere maximă, inclusiv față de protestatari, să repună în funcțiune rețeaua de telecomunicații, să respecte drepturile omului, libertatea de exprimare, libertățile fundamentale și statul de drept și să readucă guvernul civil la putere;

3. evidențiază că orice acuzație privind producerea unor nereguli la vot ar trebui lămurită pe căile juridice și administrative corespunzătoare;

4. invită UE să continue să sprijine tranziția civilă și democratică a Myanmarului, procesul de pace și reconcilierea națională din această țară, precum și dezvoltarea sa socioeconomică favorabilă incluziunii; consideră că puterea armatei, garantată prin constituție, împiedică Myanmarul să avanseze în tranziția sa către o democrație autentică;

5. încurajează continuarea dialogului și a reconcilierii în conformitate cu voința și interesele poporului din Myanmar;

6. condamnă din nou cu fermitate toate încălcările drepturilor omului din trecut și din prezent și atacurile sistematice și larg răspândite, inclusiv asasinatele, hărțuirea, crimele de război și crimele împotriva umanității comise de forțele armate împotriva populației rohingya; condamnă discriminarea constantă a etnicilor rohingya, restricțiile severe impuse libertății lor de circulație și privarea lor de serviciile de bază în Myanmar; subliniază că guvernul trebuie să pună capăt strămutării sistematice a populației rohingya din casele și comunitățile lor din statul Rakhine, precum și a altor grupuri etnice și religioase din state precum Kachin și Shan, și că toți cei responsabili trebuie aduși în fața justiției;

7. reamintește că Myanmar trebuie să își îndeplinească obligațiile și angajamentele privind principiile democratice și drepturile fundamentale ale omului, care sunt o componentă esențială a schemei „Totul în afară de arme” („Everything But Arms”) și a sistemului generalizat de preferințe tarifare; invită Comisia ca, având în vedere evoluțiile recente, să ia măsuri de protecție suplimentare atunci când acest lucru se justifică pe baza criteriilor relevante și este susținut de dovezi corespunzătoare, măsuri care pot include suspendarea preferințelor comerciale acordate Myanmarului;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Serviciului European de Acțiune Externă, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor statelor din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est și guvernului și parlamentului Myanmarului.

 

Ultima actualizare: 10 februarie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate