Predlog resolucije - B9-0125/2021Predlog resolucije
B9-0125/2021

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Mjanmaru

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski
v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0116/2021

Postopek : 2021/2540(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0125/2021
Predložena besedila :
B9-0125/2021
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0125/2021

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Mjanmaru

(2021/2540(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih preteklih resolucij o Mjanmaru,

 ob upoštevanju izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v imenu Evropske unije z dne 2. februarja 2021 o Mjanmaru,

 ob upoštevanju izjave predsednika Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) z dne 1. februarja 2021 o dogodkih v Republiki zveze Mjanmar,

 ob upoštevanju tiskovne izjave varnostnega sveta OZN z dne 4. februarja 2021 o razmerah v Mjanmaru,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je mjanmarska vojska (Tatmadav) 1. februarja 2021, torej dan pred zaprisego poslancev, izvoljenih na splošnih volitvah novembra 2020, izvedla državni udar in razglasila celoletno izredno stanje;

B. ker je po državnem udaru v hišnem priporu več sto poslancev, vsaj 147 oseb pa je pridržanih, med njimi tudi predsednik Vin Mjint, državna svetnica Aung San Su Či, poslanci, strankarski voditelji in uradniki odstavljene vlade; ker so Aung San Su Či obtožili posedovanja nezakonito uvoženih voki-tokijev, za kar bi jo lahko obsodili na dveletno zaporno kazen;

C. ker je na splošnih volitvah 8. novembra 2020 prepričljivo zmagala Narodna liga za demokracijo (NLD), ki jo vodi Aung San Su Či; ker vojska prevzem oblasti utemeljuje s tem, da prek stranke Unija za solidarnost in razvoj (USDP), ki je sicer politično krilo vojske, zmagovito stranko NLD obtožuje volilne goljufije, kar pa so opazovalci ovrgli;

D. ker so 2. februarja 2021 zdravstveni delavci in javni uslužbenci kot izraz nasprotovanja državnemu udaru povsod po državi začeli splošno kampanjo državljanske nepokorščine; ker je bilo več protestnikov aretiranih; ker se v Mjanmaru v zadnjih dneh odvija vse več mirnih protestov;

E. ker so bile po državnem udaru prekinjene internetne in televizijske zveze, mjanmarska vojska pa je 4. februarja 2021 ponudnikom internetnih storitev ukazala, da morajo blokirati dostop do več družbenomedijskih platform, da bi pometla z znaki nestrinjanja;

F. ker je Tatmadav 5. februarja 2021 še bolj pritisnil na nekdanjo civilno vlado in enega od voditeljev stranke NLD, Vin Theina, aretiral pod obtožbo upora;

G. ker ima vojska v Mjanmaru 12 let po sprejetju nove ustave in treh rednih volitvah državno vlado še vedno v trdnem primežu; ker je Tatmadav sam na sebi institucija in niti nominalno ni odgovoren civilnemu vodstvu države;

H. ker se je od leta 2017 iz Mjanmara v sosednji Bangladeš zateklo več kot 700.000 Rohingejcev, ki skušajo ubežati represiji, neprestanemu kršenju človekovih pravic, vsesplošnemu pobijanju, posilstvom in požiganju vasi v zvezni državi Rakhine, v kateri je nekoč živelo več kot milijon Rohingejcev, kar vse izvajajo mjanmarske oborožene skupine; ker so Rohingejci že od uveljavitve burmanske zakonodaje o državljanstvu leta 1982 uradno ljudstvo brez državljanstva, saj so jim kratene osnovne državljanske, politične in družbeno-gospodarske pravice, tj. pravice do prostega gibanja, političnega udejstvovanja, zaposlitve ali socialne pomoči; ker na Aung San Su Či letijo vsesplošne mednarodne kritike, da je pozabila na svojo demokratično vlogo, ko se je uklonila Tatmadavu glede več vprašanj, od medijske svobode pa vse do vojaške politike pri ravnanju z Rohingejci in drugimi etničnimi manjšinami;

I. ker je Mjanmar kljub izvajanju zaščitne klavzule leta 2019 in sedanjemu kršenju temeljnih pravic povečal izvoz riža v EU, kar je povzročilo resne motnje na trgu;

1. odločno obsoja državni udar Tatmadava v Mjanmaru; poziva vojsko, naj takoj in brezpogojno izpusti predsednika, državno svetnico in vse aretirane ter naj odpravi izredno stanje;

2. poziva vojsko, naj se čim bolj vzdrži poseganja, tudi pri ukrepanju zoper protestnike, in naj ponovno vzpostavi telekomunikacije, spoštuje človekove pravice, svobodo izražanja, temeljne svoboščine in vladavino prava ter naj obnovi civilno vlado;

3. poudarja, da je treba vse obtožbe o volilnih nepravilnostih urejati po ustreznih pravnih in upravnih poteh;

4. poziva EU, naj podpre civilno in demokratično tranzicijo v Mjanmaru, mirovni proces in narodno spravo ter vključujoč družbeno-gospodarski razvoj države; meni, da ustavno zagotovljene pristojnosti vojske ovirajo nadaljnjo preobrazbo Mjanmara v popolnoma delujočo demokracijo;

5. spodbuja k prizadevanjem za dialog in spravo skladno z voljo in interesi mjanmarskega prebivalstva;

6. ponovno ostro obsoja vse pretekle in sedanje kršitve človekovih pravic ter vsesplošne sistematične napade, uboje, nadlegovanje in ustrahovanje, posilstva in uničevanje lastnine, vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost, ki jih oborožene sile izvajajo proti Rohingejcem; obsoja neprekinjeno sistematično diskriminacijo mjanmarskih Rohingejcev, strogo omejevanje njihove svobode gibanja in odrekanje osnovnih storitev; poudarja, da mora vlada končati sistematično razseljevanje Rohingejcev iz domačih krajev in skupnosti v zvezni državi Rakhine in tudi drugih etničnih in verskih skupnosti, na primer v zveznih državah Kačin in Šan, in vse odgovorne privesti pred sodišče;

7. opominja Mjanmar, da mora izpolnjevati svoje obveznosti in zaveze glede spoštovanja demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, ki so bistven element sheme „vse razen orožja“ in sheme splošnih tarifnih preferencialov; poziva Komisijo, naj, glede na nedavne dogodke ter če bi bilo to potrebno glede na ustrezna merila in če bi to potrjevali tudi dokazi, sprejme dodatne zaščitne ukrepe, ki bi zajemali tudi začasno ukinitev Mjanmaru podeljenih trgovinskih preferencialov;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski službi za zunanje delovanje, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU in držav članic Združenja držav jugovzhodne Azije ter mjanmarski vladi in parlamentu.

 

Zadnja posodobitev: 10. februar 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov