Предложение за резолюция - B9-0129/2021Предложение за резолюция
B9-0129/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното и политическото положение в Йемен

8.2.2021 - (2021/2539(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Ришард Антони  Легутко, Рафаеле Фито, Анна Елжбета Фотига, Елжбета Крук, Елжбета Рафалска, Вероника Вреционова, Ришард Чарнецки, Богдан Жонца, Адам Белан, Ружа Томашич, Ядвига Вишневска, Емануил Франгос, Валдемар  Томашевски, Витолд Ян Вашчиковски
от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0119/2021

Процедура : 2021/2539(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0129/2021
Внесени текстове :
B9-0129/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0129/2021

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното и политическото положение в Йемен

(2021/2539(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в Йемен,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г. и от 18 февруари 2019 г. относно положението в Йемен,

 като взе предвид изявлението от 19 декември 2020 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно сформирането на новото правителство,

 като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно положението в Йемен,

 като взе предвид бележката на говорителя на генералния секретар на ООН до кореспондентите от 2 февруари 2021 г., озаглавена „Актуална информация относно подготовката на техническата мисия на ООН в нефтения танкер „SAFER““,

 като взе предвид брифинга от специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен пред Съвета за сигурност на ООН на 14 януари 2021 г.,

 като взе предвид изявлението на изпълнителния директор на Световната продоволствена програма пред Съвета за сигурност на ООН от 14 януари 2021 г.,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. и Факултативния протокол към нея относно участието на деца във въоръжен конфликт от 2000 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН от 10 октомври 1980 г. за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателни въздействия,

 като взе предвид Конвенцията на ООН от 18 септември 1997 г. за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване,

 като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

 като взе предвид решението на Съвета на ООН по правата на човека от септември 2017 г. за разследване на всички твърдения за нарушения на правата на човека в Йемен по време на конфликта,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че конфликтът в Йемен избухна през 2014 г., когато бунтовниците хути, подкрепяни от Иран, поеха контрол над столицата Сана, както и че този конфликт беше допълнително обострен, когато през 2015 г. бунтовниците свалиха международно признатия президент, което предизвика намесата на многонационална коалиция, водена от Саудитска Арабия, за борба с бунтовниците хути; като има предвид, че оттогава държавата е блокирана в ожесточена война чрез посредници между бунтовниците хути, подкрепяни от Иран, и Саудитска Арабия;

Б. като има предвид, че шестте години и половина война в Йемен създадоха най-голямата хуманитарна криза в света, като пандемията от COVID-19 задълбочава и без това тежкото и тревожно положение; като има предвид, че подновеното насилие в близост до Ходейда наруши в още по-голяма степен доставките на така необходимата хуманитарна помощ за държавата; като има предвид, че усилията на ООН за установяване на дълготраен мир в държавата за съжаление до момента са неуспешни;

В. като има предвид, че войната доведе до срив на инфраструктурата и икономиката на Йемен и остави приблизително 24,4 милиона души – 80% от населението – в нужда от хуманитарна помощ, 20 милиона души са засегнати от тежка продоволствена несигурност, 9,7 милиона души са застрашени от глад, а най-малко 3,6 милиона души са вътрешно разселени; също така войната е отнела живота на 233 000 йеменци, включително 131 000 поради непреки причини като липса на храна, здравни услуги, канализация и инфраструктура;

Г. като има предвид, че около 70 – 80% от населението на Йемен живее в контролирана от хутите територия; като има предвид, че хутите използват хуманитарната помощ като оръжие и пречат на достъпа на цивилни граждани до нея; като има предвид, че през октомври 2018 г. хутите конфискуваха преносими компютри от служители на Световната здравна организация с твърдението, че съдържат доказателства за корупция и измами;

Д. като има предвид, че според доклад от Върховния комисар на ООН по правата на човека са налице „разумни основания да се смята“, че всички страни в конфликта в Йемен са извършили военни престъпления; като има предвид, че и двете страни са обвинени в изстрелване на ракети в населени райони, включително върху болници; като има предвид, че бунтовниците хути умишлено разположиха артилерия и ракети в близост до болници и училища; като има предвид, че Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти призова Съвета за сигурност на ООН да отнесе случая до Международния наказателен съд и да разшири списъка на лицата, които подлежат на санкции от Съвета за сигурност на ООН;

Е. като има предвид, че групата на ООН от водещи международни и регионални експерти за Йемен предостави подробности относно ендемичната безнаказаност за сериозни нарушения на международното хуманитарно право, включително въздушни удари при нарушаване на принципите на разграничение и пропорционалност, произволни задържания, изтезания и насилствени изчезвания, нападения срещу гражданското общество и религиозните малцинства, насилие, основано на пола, използване от хутите на деца войници – някои на възраст едва седем години – и набиране на момичета в юношеска възраст като шпиони, охранители и медици;

Ж. като има предвид, че бившият министър по правата на човека на Йемен Хория Машауер съобщи, че жените в Сана умишлено биват уволнявани от работните си места въз основа на ново правило на хутите, което изключва жените от обществения живот, тъй като участието им в него би противоречало на религиозните убеждения на групата; като има предвид, че йеменски активисти започнаха кампания в социалните медии с хаштаг „искам правата си“ на арабски, за да осъдят новата политика;

З. като има предвид, че стабилният, мирен Йемен с напълно функциониращо йеменско правителство е от решаващо значение за бъдещето на държавата и за регионалния мир и сигурност; като има предвид, че от 2015 г. ЕС е разпределил 896 милиона евро в отговор на кризата в Йемен, от които 553 милиона евро за хуманитарна помощ и 318 милиона евро за помощ за развитие;

И. като има предвид, че на 13 декември 2018 г. в Стокхолм, Швеция, под егидата на ООН беше постигнато споразумение между страните в конфликта в Йемен, чиято цел беше мирно уреждане на конфликта; като има предвид, че споразумението първоначално намали равнищата на насилие, но малко след това прилагането му беше преустановено;

Й. като има предвид, че на 5 ноември 2019 г. в Рияд, Саудитска Арабия, между правителството на Република Йемен и подкрепяния от ОАЕ Южен преходен съвет беше постигнато споразумение за създаване на правителство с подялба на властта – в опит да се сложи край на борбата от страна на Южния преходен съвет за власт на юг, която рискува допълнително да фрагментира държавата;

К. като има предвид, че на 18 декември 2020 г. международната общност приветства като важен пробив изявлението на президента на Йемен Абд Рабу Мансур Хади за нов кабинет с подялба на властта като част от усилията му за прилагане на споразумението от Рияд;

Л. като има предвид, че експертната група относно Йемен към Съвета за сигурност на ООН представи доказателства, че Иран е нарушил оръжейното ембарго, като е доставил оръжия на хутите; като има предвид, че контролираната от хутите територия е била използвана за пускане на ирански експлозивни дронове на далечни разстояния „Sammad-2“ и „Sammad-3“ срещу международни летища, петролни танкери и инфраструктура в Саудитска Арабия и ОАЕ; като има предвид, че ирански „самоубийствени дронове“ „Shahed-136“ са разположени в северната йеменска провинция Ал Джауф, контролирана от хутите;

М. като има предвид, че Иран стои зад нападения над кораби, пресичащи протока Баб ал Мандеб – един от най-ценените търговски пътища в света, който свързва Червено море с Индийския океан – като по този начин излага на риск безопасността на свободата на корабоплаването в протока; като има предвид, че нестабилността в Йемен доведе до непрекъсната търговия с оръжие за африканските държави от другата страна на Червено море, включително Джибути, Южен Судан, Кения и дори още по̀ на запад – Централноафриканската република;

Н. като има предвид, че говорителят на генералния секретар на ООН подчерта неотложната необходимост от справяне с хуманитарната и екологичната заплаха от изтичането на един милион барела нефт от нефтения танкер „SAFER“ край Рас Иса в Йемен, а също така подчерта, че ООН все още не е получила отговор от хутите на многобройните си искания да се предоставят гаранции за сигурност за бъдеща мисия на ООН в региона;

О. като има предвид, че Даиш и Ал-Кайда се възползваха от влошаването на политическата обстановка и положението със сигурността в Йемен; като има предвид, че на 4 февруари 2021 г. ООН заяви, че задържането на високопоставен член на Ал-Кайда в Йемен би могло да предостави ценна информация за световната мрежа на Ал-Кайда; като има предвид, че ливанската шиитска терористична групировка „Хизбула“ обучава и контролира бунтовническите групи на хутите; като има предвид, че няколко от нейните членове са били убити в Йемен;

П. като има предвид, че през февруари 2018 г. Русия наложи вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, в която се изтъква, че Иран участва в конфликта, нарушава оръжейното ембарго и не възпрепятства прехвърлянето на забранени оръжия за бунтовниците хути;

1. изразява дълбока загриженост поради продължаващото влошаване на хуманитарното и политическото положение в Йемен и тяхното опустошително въздействие върху цивилното население; настоява, че всички страни в конфликта трябва да изпълняват своите задължения съгласно международното хуманитарно право, като предоставят на цивилното население безпрепятствен достъп до хуманитарни стоки и позволяват медицински евакуации;

2. припомня на всички страни в конфликта, че болниците и медицинският персонал са изрично защитени по силата на международното хуманитарно право и че целенасочените нападения срещу цивилно население и цивилна инфраструктура съставляват военни престъпления; осъжда многобройните нарушения на правата на човека, докладвани в държавата; спешно изисква независими разследвания на престъпленията и призовава лицата, които са признати за виновни, да бъдат подведени под отговорност;

3. счита, че устойчив и приобщаващ мир в Йемен може да бъде постигнат единствено чрез преговори с пълноценното участие на всички страни, и подкрепя незабавното възобновяване на преговорите под егидата на ООН; отново изразява подкрепата си за специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен Мартин Грифитс; приветства подкрепата на САЩ за инициативата на ООН за налагане на прекратяване на огъня, отваряне на хуманитарни канали и възстановяване на мирните преговори; приветства неотдавнашното назначаване на Тимъти Лендеркинг за специален пратеник на САЩ в Йемен;

4. приветства големия принос на Саудитска Арабия за хуманитарната помощ за Йемен; отбелязва ангажиментите на кралството за избягване на жертви сред цивилното население и за защита на гражданската инфраструктура в съответствие с принципите на международното хуманитарно право;

5. решително осъжда използването на ракети и експлозивни дронове и изисква от хутите да спрат да изстрелват такива срещу Саудитска Арабия и ОАЕ; осъжда трансфера на ирански оръжия на бунтовниците хути, включително модерните ирански „самоубийствени дронове“ „Shahed-136“, и изразява дълбока загриженост във връзка с тяхното разполагане; отново заявява, че свободата на корабоплаването в Червено море, включително в протока Баб ал-Мандеб, трябва да бъде зачитана винаги; подчертава неотложната необходимост от справяне с тежката хуманитарна и екологична заплаха, която представлява нефтеният танкер „SAFER“;

6. изразява съжаление във връзка с информацията, че хутите използват деца войници в Йемен, и припомня на всички страни за техните отговорности съгласно международните закони и конвенции; призовава за освобождаването на всички участващи в конфликта деца войници, така че те да могат да получат подкрепата, от която се нуждаят, за да станат успешни членове и лидери на йеменското общество сега и в бъдеще;

7. изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията за потъпкване на свободата на вероизповедание или на убеждения в Йемен, включително дискриминация, незаконно задържане и използване на насилие; призовава всички страни да зачитат и защитават правата на свобода на религията и убежденията;

8. изразява дълбока загриженост във връзка с информацията за умишлено уволняване на жени от работните им места в Сана въз основа на новите правила на хутите, в които се посочва, че участието на жените в обществения живот противоречи на религиозните убеждения на групата; подчертава, че жените имат право да работят, и изразява подкрепата си за йеменските жени и активисти, които отстояват правата си в социалните медии;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на президента на Йемен, на Съвета на депутатите на Йемен и на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Последно осъвременяване: 10 февруари 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност