Forslag til EU-retsakt - B9-0152/2021Forslag til EU-retsakt
B9-0152/2021

FORSLAG TIL EU-RETSAKT
jf. forretningsordenens artikel 47, stk. 2
om gennemsigtighed i udvælgelsesprocedurerne for højtstående EU-tjenestemænd
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11.2.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: