Savienības akta priekšlikums - B9-0152/2021Savienības akta priekšlikums
B9-0152/2021

SAVIENĪBAS AKTA PRIEKŠLIKUMS
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 47. panta 2. punktu
par augsta ranga ES ierēdņu atlases procedūru pārredzamību
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11.2.2021

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: