Prijedlog rezolucije - B9-0157/2021Prijedlog rezolucije
B9-0157/2021

PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama

1.3.2021 - (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

podnesena u skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika

Norbert Lins
u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

Postupak : 2021/2531(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0157/2021
Podneseni tekstovi :
B9-0157/2021
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9‑0157/2021

Nacrt odluke Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama

(C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/95[1],

 uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 24. veljače 2021.,

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[2], a posebno njezin članak 219. stavak 1. i članak 228.,

 uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

A. budući da su se, u svjetlu iznimno ozbiljnih poremećaja na tržištu i niza teških okolnosti među ostalim u sektoru vina, počevši od toga što je SAD u listopadu 2019. uveo carine na uvoz vina iz Unije pa do posljedica aktualnih mjera ograničenja zbog globalne pandemije bolesti COVID-19, gospodarski subjekti u svim državama članicama suočili s iznimnim poteškoćama u planiranju, provedbi i izvršavanju aktivnosti u okviru programa potpore;

B. budući da je s obzirom na nezapamćeni splet navedenih okolnosti Komisija 30. travnja 2020. donijela Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2020/592[3] kojom se omogućuje fleksibilnost i dopuštaju odstupanja od određenih odredbi Uredbe (EU) br. 1308/2013 radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama;

C. budući da se, bez obzira na korist tih mjera, ponuda i potražnja u sektoru vina nisu vratile u ravnotežu, a zbog pandemije bolesti COVID-19 koja i dalje traje to se ne očekuje ni u kratkoročnom ili srednjoročnom razdoblju;

D. budući da je, s obzirom na to da se očekuje da će se pandemija bolesti COVID-19 nastaviti tijekom znatnog dijela financijske godine 2021., Komisija u Delegiranoj uredbi (EU) 2021/95 predložila produljenje primjene mjera iz Delegirane uredbe (EU) 2020/592 do 15. listopada 2021.;

E. budući da je brza provedba tih produženih fleksibilnih aranžmana i odstupanja ključna za njihovu učinkovitost i efikasnost pri rješavanju poteškoća u provedbi programa potpore, sprečavanju daljnjih gospodarskih gubitaka i rješavanju stanja na tržištu i poremećaja u sektoru vina;

1. izjavljuje da nema prigovora na Delegiranu uredbu (EU) 2021/95;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti