Prijedlog rezolucije - B9-0158/2021Prijedlog rezolucije
B9-0158/2021

PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 1. veljače 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 u pogledu osnove za dodjelu financijskog doprinosa Unije u sektoru pčelarstva

1.3.2021 - (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

podnesena u skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika

Norbert Lins
u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

Postupak : 2021/2535(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0158/2021
Podneseni tekstovi :
B9-0158/2021
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9‑0158/2021

Nacrt odluke Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 1. veljače 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 u pogledu osnove za dodjelu financijskog doprinosa Unije u sektoru pčelarstva

(C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2021)0429),

 uzimajući u obzir pismo Komisije od 12. veljače 2021. kojim se od Parlamenta traži da izjavi da neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 24. veljače 2021.,

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[1], a posebno njezin članak 56. stavak 1. i članak 227.,

 uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

A. budući da je Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća[2] („Prijelazna uredba”), kojom je Uredba (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmijenjena proširivanjem doprinosa Unije za pčelarske programe za godine 2021. i 2022., stupila na snagu tek 29. prosinca 2020.;

B. budući da je za razdoblje 2021. – 2027. Komisija predložila da se doprinos Unije pčelarskim programima poveća za 60 000 000 EUR godišnje, kroz dodjele država članica iz Priloga VIII. Komisijinu Prijedlogu Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[3]; osnova za dodjelu doprinosa Unije državama članicama u tom Komisijinu prijedlogu bila je dodjela sredstava Unije za pčelarske programe za razdoblje 2017. – 2019., a ta su sredstva dodijeljena na temelju broja košnica koji su države članice prijavile 2013. u svojim pčelarskim programima za razdoblje 2014. – 2016.;

C. budući da je, kako bi se osigurala dosljednost s navedenim prijedlogom Komisije COM(2018)0392 i zajamčila usklađenost dodijeljenih sredstava za pčelarske programe za 2021. i 2022. te od 2023. nadalje, te kako bi se državama članicama pružila sigurnost i olakšalo odobravanje pčelarskih programa, ključno da se ova Delegirana uredba objavi što je prije moguće;

1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

 

Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti