Predlog resolucije - B9-0167/2021Predlog resolucije
B9-0167/2021

  PREDLOG RESOLUCIJE o razglasitvi EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ

  3.3.2021 - (2021/2557(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
  v skladu s členom 132(2) Poslovnika

  Annika Bruna, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Simona Baldassarre, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri
  v imenu skupine ID

  Postopek : 2021/2557(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B9-0167/2021
  Predložena besedila :
  B9-0167/2021
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  B9-0167/2021

  Resolucija Evropskega parlamenta o razglasitvi EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ

  (2021/2557(RSP))

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

   ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah,

   ob upoštevanju členov 2 in 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2015 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politiki Evropske unije na tem področju[1],

   ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije o razglasitvi EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ z dne 9. marca 2021,

   ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

  A. ker so države članice Evropske unije za spolne manjšine med najvarnejšimi kraji na svetu;

  B. ker sta v biološkem smislu za razmnoževanje ljudi potrebna oba spola;

  1. obsoja vse oblike nasilja ali diskriminacije zoper osebe na podlagi njihovega spola ali spolne usmerjenosti;

  2. opozarja, da so politike in zakonodaja o zakonski zvezi in starševstvu v izključni pristojnosti držav članic, zato poziva Komisijo in države članice, naj dosledno upoštevajo nacionalne pristojnosti na področju zdravja in družinskega prava;

  3. obsoja vse oblike nezakonitega govora, v katerem se poziva k diskriminaciji, sovraštvu ali nasilju nad katerokoli osebo oziroma osebami;

  4. opozarja, kako pomembna je svoboda izražanja, pa tudi svoboda državljanov in njihovih predstavnikov, da izrazijo svoje mnenje v razpravah o istospolnih porokah ali teoriji spola; poudarja, da mirnega političnega nasprotovanja trditvam ene strani v teh razpravah nikakor ni mogoče enačiti s homofobijo; obžaluje, da si zagovorniki določenih stališč pogosto prizadevajo cenzurirati ali kriminalizirati svoje nasprotnike, namesto da bi o zamislih razpravljali;

  5. obsoja škodo, ki se povzroča športu, zlasti ženskam v nekaterih športnih disciplinah, v katerih je transspolnim osebam dovoljeno tekmovati z ženskami;

  6. opozarja, da je v odstavku 115 resolucije z dne 17. decembra 2015 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politiki Evropske unije na tem področju obsodil prakso nadomestnega materinstva, ker spodkopava človekovo dostojanstvo ženske, saj se njeno telo in njegove reproduktivne funkcije uporabljajo kot blago, ter meni, da je treba prakso gestacijskega nadomestnega materinstva, ki vključuje reproduktivno izkoriščanje in uporabo človeškega telesa za finančne ali druge koristi, prepovedati in obravnavati kot nujno v instrumentih na področju človekovih pravic;

  7. izraža globoko zaskrbljenost nad dejstvom, da ima vzpon radikalnega islama v Evropi in na mednarodnem prizorišču resne posledice za pravice in svoboščine spolnih manjšin;

  8. potrjuje, da se z množičnim priseljevanjem brez asimilacije v Evropo uvažata homofobni diskurz in vedenje, ki imata negativne posledice za življenjske razmere spolnih manjšin;

  9. opozarja, da mora biti Evropska unija območje svobode za vse, to pa zajema tudi pravico do nediskriminacije in varnosti; opozarja, da je treba spoštovati politike in zakonodajo držav članic na področju izobraževanja, porok, posvojitev in spočetja;

  10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

   

  Zadnja posodobitev: 8. marec 2021
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov