<Date>{26/03/2021}26.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2021</NoDocSe>
PDF 131kWORD 42k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 143</TitreRecueil>


<Titre>om tilrettelæggelsen af arrangementer til fejring af 700-årsdagen for Dante Alighieris død på europæisk plan</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Alessandra Basso, Massimo Casanova, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Francesca Donato, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Clare Daly, Elżbieta Kruk, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić</Depute>


B9‑0214/2021

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om tilrettelæggelsen af arrangementer til fejring af 700-årsdagen for Dante Alighieris død på europæisk plan

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 6 og 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 om "Opbygning af et stærkere Europa gennem en stærkere ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik",

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at et af Europas kendetegn er omfanget og betydningen af dets historiske og kulturelle arv;

B. der henviser til, at det blandt alle landene på kontinentet er almindeligt anerkendt, at Italien har en historisk og kunstnerisk arv, som er blandt verdens allermest betydningsfulde;

C. der henviser til, at vi i 2021 fejrer 700-årsdagen for Dante Alighieris død, den vigtigste repræsentant for den italienske litterære tradition, og at hans værk "Den guddommelige komedie" ikke alene er det mest berømte og hyppigst oversatte af hans værker, men også et af verdenslitteraturens hovedværker;

D. der henviser til, at Dantes mesterværker har påvirket hele verdenslitteraturen, eftersom de i overordentlig rigt mål repræsenterer vestlig tænkning med henvisninger, der spænder lige fra græsk og latinsk litteratur til Bibelen;

1. mener, at uddannelsesinitiativer af historisk eller dokumentarisk interesse bør fremmes på europæisk plan i anledning af 700-årsdagen for Dantes død for at bevare og forny mindet om denne store digter.

 

Seneste opdatering: 28. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik