<Date>{26/03/2021}26.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2021</NoDocSe>
PDF 127kWORD 42k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 143</TitreRecueil>


<Titre>ürituste korraldamise kohta Dante Alighieri 700. surma-aastapäeva tähistamiseks kogu Euroopas</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Alessandra Basso, Massimo Casanova, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Francesca Donato, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Clare Daly, Elżbieta Kruk, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić</Depute>


B9‑0214/2021

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ürituste korraldamise kohta Dante Alighieri 700. surma-aastapäeva tähistamiseks kogu Euroopas

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 6 ja 167 ning Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

 võttes arvesse komisjoni 22. mai 2018. aasta teatist „Tugevama Euroopa väljakujundamine: noorte-, haridus- ja kultuuripoliitika roll“,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et üks omadus, mille poolest Euroopa silma paistab, on ulatuslik ja hindamatu väärtusega ajaloo- ja kultuuripärand;

B. arvestades üldteada asjaolu, et kõigi Euroopa riikide seast kuulub Itaalia oma ajaloo- ja kunstipärandi rikkuse poolest maailma tippu;

C. arvestades, et 2021. aastal täitub 700 aastat Itaalia kirjandustraditsiooni tähtsaima esindaja Dante Alighieri surmast ning et tema kuulsaim ja enim tõlgitud teos „Jumalik komöödia“ on üks maailmakirjanduse suuremaid meistriteoseid;

D. arvestades, et Dante peateosed on mõjutanud kogu maailma kirjandust ja esindavad suurepäraselt läänelikku mõtteviisi, sisaldades viiteid nii kreeka- ja ladinakeelsele kirjandusele kui ka piiblile;

1. on seisukohal, et Dante 700. surma-aastapäeva puhul tuleks Euroopa tasandil korraldada ajaloolist või dokumentaalset huvi pakkuvaid haridusalgatusi, et mälestust sellest silmapaistvast poeedist säilitada ja elus hoida.

Viimane päevakajastamine: 29. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika