<Date>{26/03/2021}26.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2021</NoDocSe>
PDF 128kWORD 42k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Dante Alighierin kuoleman 700-vuotispäivän muistotilaisuuksien järjestämisestä Euroopan tasolla</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Alessandra Basso, Massimo Casanova, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Francesca Donato, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Clare Daly, Elżbieta Kruk, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić</Depute>


B9‑0214/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Dante Alighierin kuoleman 700-vuotispäivän muistotilaisuuksien järjestämisestä Euroopan tasolla

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 ja 167 artiklan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan,

 ottaa huomioon 22. toukokuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa”,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että yksi Euroopan muista erottavista tunnusmerkeistä on sen historiallisen ja kulttuuriperinnön laajuus ja merkitys;

B. ottaa huomioon, että kuten yleisesti tiedetään, mantereen kaikista valtioista Italialla on maailman tärkeimpiin kuuluva historiallinen ja taiteellinen perintö;

C. ottaa huomioon, että vuonna 2021 on kulunut 700 vuotta Italian kirjallisen perinteen tärkeimmän edustajan Dante Alighierin kuolemasta ja että hänen kuuluisin ja käännetyin teoksensa Jumalainen näytelmä on maailmankirjallisuuden suurimpia mestariteoksia;

D. ottaa huomioon, että Danten teokset ovat vaikuttaneet koko maailman kirjallisuuteen länsimaisen ajattelun ainutlaisuutena ilmentymänä, jossa viittaukset kreikan- ja latinankieliseen kirjallisuuteen yhdistyvät raamatullisiin viitteisiin;

1. katsoo, että Danten kuoleman 700-vuotispäivän yhteydessä olisi edistettävä Euroopan tason koulutusaloitteita ja historiallisesti tai dokumentaation kannalta merkittäviä hankkeita ”ylimmän runoilijan” muiston säilyttämiseksi ja uudistamiseksi.

Päivitetty viimeksi: 28. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö