<Date>{26/03/2021}26.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2021</NoDocSe>
PDF 129kWORD 42k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Airteagal 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le himeachtaí a eagrú chun 700 bliain bhás Dante Alighieri a chomóradh ar an leibhéal Eorpach</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Alessandra Basso, Massimo Casanova, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Francesca Donato, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Clare Daly, Elżbieta Kruk, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić</Depute>


B9‑0214/2021

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le himeachtaí a eagrú chun 700 bliain bhás Dante Alighieri a chomóradh ar an leibhéal Eorpach

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagail 6 agus 167 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus d’Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach,

 ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 22 Bealtaine 2018 dar teideal ‘Eoraip níos láidre a thógáil: an ról atá ag beartais maidir le daoine óga, oideachas agus cultúr’,

 ag féachaint d’Airteagal 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gur ceann de shaintréithe na hEorpa é ollmhéid agus tábhacht a hoidhreachta stairiúla agus cultúrtha;

B. de bhrí gurb amhlaidh, i measc thíortha uile na hilchríche, a aithnítear i bhfad is ngearr go bhfuil oidhreacht stairiúil agus ealaíonta na hIodáile ar cheann de na hoidhreachtaí is tábhachtaí sa domhan;

C. de bhrí, in 2021, go mbeifear ag comóradh 700 bliain bhás Dante Alighieri, arb é an phríomheiseamláir de stair liteartha na hIodáile é, agus de bhrí gurb í an Choiméide Dhiaga an saothar is clúití leis agus an saothar is mó aistriú sa domhan leis, agus freisin go bhfuil sí ar cheann de shárshaothair litríocht an domhain;

D. de bhrí gur fhág sárshaothair Dante lorg ar litríocht an domhain ina hiomláine mar gheall ar an léiriú suaithinseach atá iontu ar smaointeoireacht an Iarthair, ó thagairtí don litríocht Ghréagach agus don litríocht Laidine go tráchtanna ar an mBíobla;

1. á mheas gurb iomchuí, tráth chomóradh 700 bliain bhás Dante, tionscnaimh oideachais atá ina ndíol spéise ó thaobh na staire nó na faisnéise cáipéisí de a chur chun cinn ar an leibhéal Eorpach chun cuimhne an Ardfhile a chaomhnú agus a athbhunú.

An nuashonrú is déanaí: 28 Aibreán 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais