<Date>{26/03/2021}26.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2021</NoDocSe>
PDF 133kWORD 42k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 143. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o organiziranju događaja radi obilježavanja 700. godišnjice smrti Dantea Alighierija na europskoj razini</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Alessandra Basso, Massimo Casanova, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Francesca Donato, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Clare Daly, Elżbieta Kruk, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić</Depute>


B9‑0214/2021

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o organiziranju događaja radi obilježavanja 700. godišnjice smrti Dantea Alighierija na europskoj razini

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članke 6. i 167. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 3. Ugovora o Europskoj uniji,

 uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 22. svibnja 2018. naslovljenu „Izgradnja snažnije Europe: uloga politika u području mladih, obrazovanja i kulture”,

 uzimajući u obzir članak 143. Poslovnika,

A. budući da su veličina i važnost njezine povijesne i kulturne baštine jedno od obilježja po kojima je Europa raspoznatljiva;

B. budući da je među svim državama na kontinentu općepoznato da Italija posjeduje jednu od najvažnijih povijesnih i umjetničkih baština na svijetu;

C. budući da se 2021. obilježava 700. godišnjica smrti Dantea Alighierija, glavnog predstavnika talijanske književne tradicije, čije je najpoznatije i najprevođenije djelo Božanstvena komedija, jedno od najvećih remek-djela svjetske književnosti;

D. budući da su Danteova remek-djela utjecala na cijelu svjetsku književnost zahvaljujući izvanrednom prikazu zapadne misli, koji se proteže od upućivanja na antičku grčku i rimsku književnosti do pozivanja na Bibliju;

1. smatra da bi se u povodu 700. godišnjice Danteove smrti na europskoj razini trebale promicati obrazovne inicijative od povijesnog ili dokumentarnog značenja kako bi se očuvalo i obnovilo sjećanje na tog vrhunskog pjesnika.

Posljednje ažuriranje: 29. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti