<Date>{26/03/2021}26.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2021</NoDocSe>
PDF 137kWORD 42k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį</TitreRecueil>


<Titre>dėl renginių, skirtų 700-osioms Dantės Alighieri mirties metinėms paminėti Europos lygmeniu, organizavimo</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Alessandra Basso, Massimo Casanova, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Francesca Donato, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Clare Daly, Elżbieta Kruk, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić</Depute>


B9‑0214/2021

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl renginių, skirtų 700-osioms Dantės Alighieri mirties metinėms paminėti Europos lygmeniu, organizavimo

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 ir 167 straipsnius, taip pat į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatą „Jaunimo, švietimo ir kultūros politikos vaidmuo kuriant stipresnę Europą“,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį,

A. kadangi vienas iš išskirtiniausių Europos požymių yra jos istorinio ir kultūrinio paveldo dydis ir svarba;

B. kadangi visuotinai žinoma, kad iš visų žemyno valstybių Italijos istorinis ir meninis paveldas yra vienas iš svarbiausių pasaulyje;

C. kadangi 2021 m. minimos Dantės Alighieri, pagrindinio Italijos literatūrinės tradicijos atstovo, mirties 700-osios metinės, o „Dieviškoji komedija“ yra pasaulyje garsiausias ir į daugiausia kalbų išverstas jo kūrinys, taip pat vienas iš didžiausių pasaulio literatūros šedevrų;

D. kadangi Dantės šedevrai turėjo įtakos viso pasaulio literatūrai ir juose randame neeilinį Vakarų mąstysenos atspindį – nuo nuorodų į graikų ir romėnų literatūrą iki Biblijos citatų;

1. mano, kad 700-ųjų Dantės mirties metinių proga visoje Europoje turėtų būti skatinamos istorinės ir dokumentinės svarbos švietimo iniciatyvos siekiant išsaugoti ir atgaivinti Didžiojo Poeto atminimą;

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika