<Date>{26/03/2021}26.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0214/2021</NoDocSe>
PDF 153kWORD 42k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 143. pantu</TitreRecueil>


<Titre>par Dante Aligjēri nāves 700. gadadienai veltītu pasākumu organizēšanu visā Eiropā</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Alessandra Basso, Massimo Casanova, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Francesca Donato, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Clare Daly, Elżbieta Kruk, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić</Depute>


B9-0214/2021

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Dante Aligjēri nāves 700. gadadienai veltītu pasākumu organizēšanu visā Eiropā

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. un 167. pantu, kā arī Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 22. maija paziņojumu “Spēcīgākas Eiropas veidošana: jaunatnes, izglītības un kultūras politikas nozīme”,

 ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

A. tā kā viena no Eiropas iezīmēm ir tās vēsturiskā un kultūras mantojuma lielais apjoms un nozīme;

B. tā kā tas ir Eiropas valstu vidū vispārzināms fakts, ka Itālijas vēstures un mākslas mantojums ir viens nozīmīgākajiem pasaulē;

C. tā kā 2021. gadā tiek atzīmēta 700. gadadiena kopš Itālijas literāro tradīciju galvenā pārstāvja Dante Aligjēri nāves, kura darbs “Dievišķā komēdija” ir slavenākais un tulkotākais darbs pasaulē, kā arī viens no lielākajiem pasaules literatūras meistardarbiem;

D. tā kā Dantes Aligjēri meistardarbi ir ietekmējuši visu pasaules literatūru, jo tajā īpaši atspoguļots rietumu kultūras domāšanas veids, sākot ar atsaucēm grieķu un latīņu literatūrā līdz atsaucēm uz Bībeli,

1. uzskata, ka saistībā ar Dantes Aligjēri nāves 700. gadadienu Eiropas līmenī būtu jāveicina vēsturiski vai dokumentāli izglītojošas iniciatīvas, lai pieminētu lielo dzejnieku un atdzīvinātu atmiņas par viņu.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 29. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika