<Date>{26/03/2021}26.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2021</NoDocSe>
PDF 139kWORD 42k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie organizacji wydarzeń upamiętniających na szczeblu europejskim 700. rocznicę śmierci Dantego Alighieri</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Alessandra Basso, Massimo Casanova, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Francesca Donato, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Clare Daly, Elżbieta Kruk, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić</Depute>


B9‑0214/2021

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie organizacji wydarzeń upamiętniających na szczeblu europejskim 700. rocznicę śmierci Dantego Alighieri

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 6 i art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 maja 2018 r. pt. „Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury”,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że jedną z cech wyróżniających Europę jest rozległość i znaczenie jej dziedzictwa historycznego i kulturowego;

B. mając na uwadze, że powszechnie wiadomo, iż spośród wszystkich państw naszego kontynentu Włochy posiadają jedno z najważniejszych na świecie dziedzictw historycznych i artystycznych;

C. mając na uwadze, że w 2021 r. przypada 700. rocznica śmierci Dantego Alighieri, głównego przedstawiciela włoskiej tradycji literackiej, a także mając na uwadze, że „Boską komedię” uznaje się za jego dzieło najbardziej znane i tłumaczone na świecie oraz jedno z największych arcydzieł literatury światowej;

D. mając na uwadze, że dzieła Dantego miały wpływ na całą literaturę światową, gdyż były nadzwyczajną reprezentacją myśli zachodniej dzięki odwoływaniu się do takich źródeł, jak literatura grecka czy łacińska oraz Biblia;

1. uważa, że z okazji 700. rocznicy śmierci Dantego należałoby promować na szczeblu europejskim inicjatywy edukacyjne oraz inicjatywy o znaczeniu historycznym lub dokumentalnym, aby zachować i odnowić pamięć o tym wyjątkowym poecie.

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności