Предложение за резолюция - B9-0227/2021Предложение за резолюция
B9-0227/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия

26.4.2021 - (2021/2643(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Леополдо Лопес Хил, Сандра Калниете, Естебан Гонсалес Понс, Михаел Галер, Желяна Зовко, Изабел Визелер Лима, Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Хуан Игнасио Соидо Алварес
от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0227/2021

Процедура : 2021/2643(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0227/2021
Внесени текстове :
B9-0227/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0227/2021

Резолюция на Европейския парламент относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия

(2021/2643(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията от 20 януари 2016 г. в подкрепа на мирния процес в Колумбия[1],

 като взе предвид Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна[2],

 като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини, от 1 октомври 2015 г., с което  Иймън Гилмор беше назначен за специален пратеник на ЕС за мирния процес в Колумбия,

 като взе предвид Окончателното споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт и изграждане на стабилен и траен мир между Революционните въоръжени сили на Колумбия – Народна армия (ФАРК) и Националното правителство на Колумбия, подписано на 24 ноември 2016 г.,

 като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН относно мисията на Обединените нации за проверка в Колумбия, и по-специално доклада от 26 март 2021 г.,

 като взе предвид годишния доклад на върховния комисар по правата на човека на ООН от 10 февруари 2021 г. относно положението с правата на човека в Колумбия, 

 като взе предвид съвместното изявление от 9 февруари 2021 г. на ЗП/ВП Жозеп Борел и члена на Комисията Янеш Ленарчич относно решението на Колумбия да предостави статут на временна закрила за венесуелските мигранти, както и изявлението на говорителя на ЗП/ВП от 26 февруари 2021 г. относно насилието срещу защитници на правата на човека в Колумбия,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че през ноември 2021 г. Колумбия ще отбележи петата годишнина от подписването на окончателното споразумение за прекратяване на конфликта и изграждане на стабилен и траен мир между правителството на Колумбия и ФАРК, което сложи край на конфликт от повече от 50 години и представлява значителна стъпка в изграждането на стабилен и траен мир в страната;

Б. като има предвид, че според прогнози на Конституционния съд на Колумбия ще са необходими най-малко 15 години, за да се изпълни, предвиденото от окончателното споразумение, десетгодишния план за единна пътна карта и настоящия четиригодишен многогодишен план за инвестиции за мир с ресурси в размер на почти 11,5 милиарда щатски долара;

В. като има предвид, че Колумбия е единствената държава в Латинска Америка, която запази своята демократична цялост въпреки продължителните периоди на изключително насилие;

Г. като има предвид, че ЕС и Колумбия поддържат рамка за тясно политическо, икономическо и търговско сътрудничество, създадена по силата на Меморандума за разбирателство от ноември 2009 г. и Споразумението за търговия между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, чиято крайна цел е не само насърчаване на икономическите и търговските отношения между страните по споразумението, но също така укрепване на мира, демокрацията, зачитането на правата на човека, устойчивото развитие и благосъстоянието на гражданите; като има предвид, че Колумбия е ключов стратегически партньор за регионалната стабилност;

Д. като има предвид значителното решение, взето от президента на Колумбия Иван Дуке Маркес, да прояви солидарност чрез узаконяване на приблизително 1 800 000 венесуелски мигранти, пребиваващи в страната, чрез временни разрешения за миграция, които ще им дадат възможност да се регистрират и ще укрепят достъпа им до държавни услуги, като здравеопазване и образование, както и социално-икономическата им интеграция, като по този начин се намали тяхната уязвимост; като има предвид, че Колумбия и Венецуела споделят повече от 2000 километра пропускливи граници; като има предвид, че границата между Колумбия и Венесуела се състои главно от гъсти гори и труден терен, което го прави податлив на незаконни дейности и организирана престъпност, и където най-изявените дисиденти от мирния процес с ФАРК действат с мълчаливото одобрение и под защитата на военните сили и силите за сигурност на режима на Мадуро;

Е. като има предвид, че тясното сътрудничество между Колумбия и ЕС се илюстрира и от наличието, прозрачността и честотата на диалозите с ЕС и Европейския парламент, както се вижда от Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за създаване на рамка за участието на Република Колумбия в операции на Европейския съюз за управление на кризи;

Ж. като има предвид, че тези тесни връзки обхващат и области на международно сътрудничество по многостранни въпроси от общ интерес, например борбата за мир и борбата срещу тероризма и трафика на наркотици;

З. като има предвид, че президентът на Колумбия Иван Дуке и президентът на Партията на общините (бившата партия Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (ФАРК)) Родриго Лондоньо се срещнаха на 10 март 2021 г., за да обсъдят състоянието на изпълнението на окончателното споразумение; като има предвид, че двете страни потвърдиха ангажимента си по отношение на окончателното споразумение и се споразумяха да работят съвместно за изготвянето на пътна карта за остатъка от предвидения срок за неговото цялостно прилагане, както и да удвоят усилията си за засилване на реинтеграцията и гаранциите за сигурност на бившите бойци;

И. като има предвид, че в окончателното споразумение страните се споразумяха да създадат специална юрисдикция за постигане на мир (JEP), включително прилагането на Всеобхватната система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторение, както и споразумения относно обезщетенията за жертвите, както се потвърждава в доклада на върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Башле от 10 февруари 2021 г.; като има предвид, че докладът на върховния комисар също така приветства колумбийската държава за това, че е възприела основан на правата на човека подход към пандемията от COVID-19 и пристигането и приемането на венесуелски мигранти;

Й. като има предвид, че мирните преговори доведоха до значително намаляване на броя на смъртните случаи и на насилието в Колумбия; като има предвид, че мирните преговори предоставиха растеж и възможности за районите, които са най-силно засегнати от конфликта, както се вижда от плановете за съсредоточено върху териториите развитие (PDET), изготвени от общностите, които ги обитават;

К. като има предвид, че плановете за съсредоточено върху териториите развитие (PDET), изготвени от общностите в 170-те общини, които са най-силно засегнати от изоставяне, бедност и насилие, имат основна и историческа роля;

1. отново заявява подкрепата си за мирното споразумение в Колумбия и приветства динамизма и ангажимента на Колумбия за изпълнението на Окончателното споразумение, както и постигнатия напредък в области като програмите за развитие на селските райони (PDET), утвърждаването на правата на жертвите, разрешаването на проблема с незаконните наркотици, реституцията на земя и реинтеграцията на бившите бойци;

2. приветства неотдавнашния диалог, проведен между страните; поддържа готовността си да продължи да предоставя цялата възможна политическа и финансова помощ в подкрепа на всеобхватното изпълнение на мирното споразумение, която да съпътства етапа след конфликта; приветства активното участие на местните общности и организациите на гражданското общество, което е от съществено значение, за да се вземат надлежно предвид приоритетите, изразени от жертвите по отношение на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за недопускане на повтаряне;

3. приветства удължаването на срока на действие на Закона за жертвите до 2031 г. и увеличаването на неговия бюджет в полза на над деветте милиона души, регистрирани в Единния регистър на жертвите; приветства освен това ефективното политическо участие на ФАРК, понастоящем Партията на общините, и постигнатия напредък в повторната интеграция на близо 14 000 бивши бойци, достъпа им до пенсии, здравеопазване и образование, както и разширяването на икономическата подкрепа отвъд предвиденото в споразумението; приветства също така 2300 индивидуални и колективни производствени проекта на обща стойност над 16 милиона щатски долара;

4. подчертава, че 2 974 бивши бойци и техните семейства живеят в 24-те бивши териториални зони за обучение и реинтеграция (TATR); приветства закупуването на земя от страна правителството на седем от 24-те бивши TATR, с цел да осигури дълготрайността на тези временни съоръжения, които бяха първоначално планирани до 2019 г., и да гарантира достъп до земя и жилища за бивши бойци, и отправя искане за подкрепа за това действие;

5. отчита усилията на правителството за борба с престъпността и ограничаване на незаконните приходи на организирани въоръжени групи и други престъпни организации, които носят основната отговорност за актовете на агресия срещу бивши бойци; подчертава разполагането на сили за сигурност в бившите TATR и мерките за защита, които обхващат повече от 13 000 бивши бойци; отбелязва, че през 2020 г. е имало спад (–12%) на убийствата срещу тях и че до момента през 2021 г. се отбелязва значително намаление с 50% в сравнение с регистрираните през същия период на 2020 г.; приветства подсилването на националното звено за защита, укрепването на специалното звено за разследване и напредъка, постигнат в изясняването на 78% от убийствата на бивши бойци;

6. отбелязва напредъка, постигнат в Цялостната реформа на селските райони, включването на 1 193 257 хектара в Националния поземлен фонд и факта, че 499 481 хектара са били формализирани, присъдени и включени в многоцелевия кадастър, включително факта, че 30 резерви на коренното население са започнали да я изпълняват; подчертава напредъка, постигнат по отношение на обезвреждането на противопехотни мини в 129 общини и удължаването на крайния срок за тяхното премахване до 2025 г.;

7. приветства направените от правителството корекции на Националната програма за заместване на незаконните култури (PNIS), които позволиха на 99 097 регистрирани семейства (36,5%, където главата на семейството е жена, и 6,7% от етнически общности) да изпълнят условията, като съответното финансиране е в размер на 244 милиона щатски долара;

8. приветства всички действия, които вече са предприети от Специалната юрисдикция за постигане на мир (JEP) с цел създаване на бъдеще, в основата на което е изграждането на мира и борбата с безнаказаността, и призовава JEP да продължи значителните си усилия, въпреки многобройните предизвикателства;

9. Приветства забележителната и безпрецедентна стъпка, предприета от Колумбия за предоставяне на защитен статут на приблизително 1 800 000 милиона венесуелски мигранти, пребиваващи в страната, което ще допринесе за гарантиране на упражняването и защитата на техните права на човека и за намаляване на човешкото страдание, като същевременно се предоставят възможности за по-добро подпомагане, включително ваксинация срещу COVID-19, закрила и социална интеграция; призовава Комисията и Съвета да увеличат значително политическата и финансовата подкрепа за Колумбия с цел засилване на реакцията и увеличаване на натиска за възстановяване на демокрацията във Венесуела; изразява надежда, че инициативата на ЕС за принос към регионалните усилия за справяне с миграционната криза ще проправи пътя за по-силна подкрепа в съответствие с изключителната солидарност на Колумбия и призовава другите членове на международната общност да се обединят, за да подкрепят Колумбия в този процес;

10. отчита усилията за борба с престъпленията, извършени от организирани въоръжени групи и други организации, които носят основната отговорност за актовете на агресия срещу бивши бойци; отбелязва напредъка, постигнат във връзка със стратегическия план за сигурност и защита и политиката за разформиране на незаконните въоръжени групировки;

11. насърчава усилията на колумбийските институции да постигнат напредък в гарантирането на пълното и постоянно спазване на правата на човека, в съответствие с неговото задължение да гарантира безопасността на своите граждани; подчертава значителното намаляване на процента на убийствата, който е спаднал от 25 на 23,7 на 100 000 души население между 2019 г. и 2020 г., както се признава в доклада на върховния комисар на ООН по правата на човека; признава ангажимента на правителството за закрила на социалните лидери, защитниците на правата на човека и бившите бойци и отдалечените общности;

12. осъжда обаче убийствата и насилието, подклаждани от организирани престъпни групи срещу защитници на правата на човека, бивши бойци на ФАРК, социални лидери и лидери на коренното население; изразява съжаление във връзка с факта, че насилието е съсредоточено основно в области, в които организираната престъпност е най-ясно изразена; призовава за продължаване на бързите и задълбочени разследвания и за подвеждане подведени под отговорност на отговорните лица;

13. изразява загрижеността си, че въпреки задължението им да предоставят информация относно маршрутите за трафик на наркотици и източниците на финансиране, които поддържат престъпните групи, които атакуват защитници, лидери и бивши бойци, към момента бившите партизани не са предоставили такава информация;

14. изразява съжаление, че до определения краен срок за предоставяне на активите на бившия ФАРК за обезпечаване на обезщетенията за жертвите, който изтече на 31 декември 2020 г., са били предоставени едва 4% от договореното;

15. потвърждава, както това беше сторено и от международната общност, че тези действия се извършват от престъпни групи и незаконни въоръжени групи, свързани с трафика на наркотици и незаконната минна дейност; подчертава, че много от тези групи действат с мълчаливото съгласие и под закрилата на режима във Венесуела;

16. насърчава правителството да приеме всички необходими мерки в настоящия икономически контекст за насърчаване на структурни промени, които биха спомогнали за подобряване на цялостната ситуация и за максимално увеличаване на потенциала на мирните споразумения за положителна промяна на положението с правата на човека в Колумбия; призовава организациите на гражданското общество да сътрудничат за възстановяването на съжителството в условията на помирение в Колумбия;

17. приветства факта, че политиката за мир и законност е стълб на плана за възстановяване след COVID за смекчаване на последиците от пандемията за населението в селските райони и жертвите и че тя ще укрепи процеса на изграждане на мира; призовава Комисията да подкрепи нейните основни ангажименти, включително проектите за интегриране с цел повишаване на конкурентоспособността на териториите, обхванати от планове за съсредоточено върху териториите развитие; многофункционалният кадастър, който се занимава с особено сложната липса на кадастрална актуализация и подобрява управлението на земята и общинските финанси; както и програмата за договорно земеделие, която свързва дребните производители с надеждни процеси на комерсиализация;

18. отново заявява, че насилието не е законен метод на политическа борба, и призовава всички, които са имали това убеждение, да възприемат демокрацията с всички нейни последици и изисквания, в това число на първо място с окончателното слагане на оръжията, и да защитават своите идеи и стремежи като спазват демократичните стандарти и принципите на правовата държава; в този смисъл призовава Армията за национално освобождение (ELN) да сложи край на отвличанията, престъпленията и терористичните нападения срещу населението в Колумбия и да се ангажира твърдо и решително, без по-нататъшно забавяне, с постигането на  мир в Колумбия;

19. изтъква приноса на Европейския съюз, по-специално чрез Европейския фонд за мир в Колумбия, който съсредоточава своите ресурси върху Цялостната реформа на селските райони и реинтеграцията, като поставя акцент върху програмите за развитие с териториален подход и формализирането на собствеността върху земята; изисква от Комисията и държавите членки да продължат своята подкрепа в рамките на новите инструменти за сътрудничество през новия бюджетен период;

20. подчертава участието на частния сектор в подкрепа на жертвите, повторната интеграция, заместването на незаконни култури и 170-те общини, обхванати от плановете за съсредоточено върху териториите развитие; изисква от Комисията да задълбочи взаимодействието между търговското споразумение и новите инструменти за сътрудничество, насочени към гарантиране на достъп до европейския пазар, обмен и инвестиции, за да се гарантира устойчивостта на производствените проекти, доходите на населението бенефициер и да се намали тяхната уязвимост по отношение на престъпността и незаконните икономики;

21. счита, че успешното изпълнение на мирното споразумение от 2016 г., като принос към световния мир и стабилност, ще продължи да бъде ключов приоритет на засилените двустранни отношения чрез меморандума за разбирателство, одобрен от Съвета през януари миналата година; в същия дух насърчава по-нататъшното сътрудничество между ЕС и Колумбия с цел подобряване на поминъка както на колумбийските граждани, така и на гражданите на ЕС чрез засилване на полезните взаимодействия между търговското партньорство между ЕС и Колумбия и мирното споразумение;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ротационното председателство на Съвета, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и правителството и конгреса на Колумбия.

 

 

Последно осъвременяване: 28 април 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност