Διαδικασία : 2021/2643(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0227/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0227/2021

Συζήτηση :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0227/2021</NoDocSe>
PDF 182kWORD 53k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0227/2021

B9‑0227/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

(2021/2643(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του και ιδίως το ψήφισμά του, της 20ής Ιανουαρίου 2016, υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία[1],

 έχοντας υπόψη την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου[2],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τον διορισμό του Eamon Gilmore ως ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και την οικοδόμηση σταθερής και διαρκούς ειρήνης μεταξύ των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας - Λαϊκού Στρατού (FARC-EP) και της εθνικής κυβέρνησης της Κολομβίας, η οποία υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου 2016,

 έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την αποστολή εξακρίβωσης των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία και, ειδικότερα, την έκθεση της 26ης Μαρτίου 2021,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 10ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία, 

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 9ης Φεβρουαρίου 2021, του ΑΠ/ΥΕ, Josep Borrell, και του Επιτρόπου Janez Lenarčič σχετικά με την απόφαση της Κολομβίας να χορηγήσει προσωρινό καθεστώς προστασίας στους Βενεζουελάνους μετανάστες, καθώς και τη δήλωση του εκπροσώπου του ΑΠ/ΥΕ, της 26ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τη βία κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2021, η Κολομβία θα εορτάσει την πέμπτη επέτειο της υπογραφής της τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και την οικοδόμηση σταθερής και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των FARC-EP, η οποία έθεσε τέλος σε μια σύγκρουση διάρκειας άνω των 50 ετών και αποτελεί σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση σταθερής και διαρκούς ειρήνης στη χώρα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Κολομβίας έχει εκτιμήσει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 15 χρόνια έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση με την τελική συμφωνία, τον 10ετή προγραμματισμό του ενιαίου χάρτη πορείας και το τρέχον τετραετές πολυετές σχέδιο επενδύσεων για την ειρήνη με πόρους ύψους σχεδόν 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία είναι η μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής που έχει διατηρήσει τη δημοκρατική της ακεραιότητα παρά τις μακρές περιόδους υπέρμετρης βίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κολομβία διατηρούν πλαίσιο στενής πολιτικής, οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, που θεμελιώθηκε στη βάση του μνημονίου συνεργασίας του Νοεμβρίου 2009 και της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Κολομβίας και του Περού, αφενός, και της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφετέρου, και της οποίας η τελική φιλοδοξία είναι όχι μόνο η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των μερών, αλλά και η ενίσχυση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία αποτελεί βασικό στρατηγικό εταίρο για την περιφερειακή σταθερότητα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Iván Duque Márquez, να επιδείξει αλληλεγγύη νομιμοποιώντας περίπου 1 800 000 μετανάστες από τη Βενεζουέλα που διαμένουν στη χώρα, μέσω προσωρινών αδειών μετανάστευσης που θα τους επιτρέψουν να εγγραφούν και να ενισχύσουν την πρόσβασή τους σε κρατικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, και την κοινωνικοοικονομική ένταξή τους, μειώνοντας έτσι την ευαλωτότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία και η Βενεζουέλα μοιράζονται περισσότερα από 2 000 χιλιόμετρα διαπερατών συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύνορα μεταξύ Κολομβίας και Βενεζουέλας αποτελούνται κυρίως από πυκνές δασικές περιοχές και δύσκολα εδάφη, γεγονός που τα καθιστά επιρρεπή σε παράνομες δραστηριότητες και οργανωμένο έγκλημα, και ότι εκεί δραστηριοποιούνται οι πιο εξέχοντες διαφωνούντες της ειρηνευτικής διαδικασίας με τις FARC-EP με τη συνενοχή και υπό την προστασία των στρατιωτικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας του καθεστώτος Maduro·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενή συνεργασία μεταξύ της Κολομβίας και της ΕΕ καταδεικνύεται επίσης από τη διαθεσιμότητα, τη διαφάνεια και τη συχνότητα των διαλόγων με την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως φαίνεται από τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κολομβίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η στενή σχέση εκτείνεται σε πεδία διεθνούς συνεργασίας που αφορούν πολυμερή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως είναι ο αγώνας για την ειρήνη και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Iván Duque, και ο πρόεδρος του κόμματος Comunes (πρώην κόμμα Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)), Rodrigo Londoño, συναντήθηκαν στις 10 Μαρτίου 2021 για να συζητήσουν την πορεία της εφαρμογής της τελικής συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα μέρη επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην τελική συμφωνία και συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για τον σχεδιασμό ενός χάρτη πορείας για το υπόλοιπο του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται για τη συνολική εφαρμογή της, καθώς και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της επανένταξης των πρώην μαχητών και των εγγυήσεων ασφαλείας για αυτούς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελική συμφωνία τα μέρη συμφώνησαν να ορίσουν μια Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη (ΕΔΕ), συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος για την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη, την Αποκατάσταση και τη Μη Επανάληψη, καθώς και συμφωνιών για την αποζημίωση των θυμάτων, όπως αναγνωρίζεται από την έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 10ης Φεβρουαρίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας επαινεί επίσης το κράτος της Κολομβίας για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πανδημία COVID-19 και την άφιξη και υποδοχή μεταναστών από τη Βενεζουέλα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και της βίας στην Κολομβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν παράσχει ανάπτυξη και ευκαιρίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τη σύγκρουση, όπως φαίνεται από τα εδαφικά εστιασμένα αναπτυξιακά σχέδια (PDET) που κατάρτισαν οι κοινότητες που κατοικούν σε αυτές·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα PDET, που κατάρτισαν οι κοινότητες των 170 δήμων που επλήγησαν περισσότερο από την εγκατάλειψη, τη φτώχεια και τη βία, διαδραματίζουν θεμελιώδη και ιστορικό ρόλο·

1. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην ειρηνευτική συμφωνία στην Κολομβία και χαιρετίζει τον δυναμισμό και τη δέσμευση της Κολομβίας για την εφαρμογή της τελικής συμφωνίας, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε τομείς όπως τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου (PDET), η προάσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων, η επίλυση του προβλήματος των παράνομων ναρκωτικών, η επιστροφή της γης και η επανένταξη πρώην μαχητών·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρόσφατο διάλογο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μερών· εμμένει στην ετοιμότητά του να συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή πολιτική και οικονομική βοήθεια για τη στήριξη της συνολικής εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας, προκειμένου να συνοδεύσει τη μετασυγκρουσιακή φάση· χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία είναι απαραίτητη για να ληφθούν δεόντως υπόψη οι προτεραιότητες που εκφράζουν τα θύματα όσον αφορά την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την αποκατάσταση και τις εγγυήσεις μη επανάληψης·

3. χαιρετίζει την παράταση του νόμου για τα θύματα έως το 2031 και την αύξηση του προϋπολογισμού του, προς όφελος περισσότερων από εννέα εκατομμυρίων ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στο Ενιαίο Μητρώο Θυμάτων· χαιρετίζει περαιτέρω την αποτελεσματική πολιτική συμμετοχή των FARC, νυν κόμματος Comunes, και την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επανένταξη σχεδόν 14 000 πρώην μαχητών, την πρόσβασή τους στις συντάξεις, την υγεία και την εκπαίδευση, καθώς και την επέκταση της οικονομικής στήριξης πέραν εκείνων που προβλέπονται στη συμφωνία· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τα 2 300 ατομικά και συλλογικά παραγωγικά έργα συνολικού ύψους άνω των 16 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

4. επισημαίνει ότι 2 974 πρώην μαχητές και οι οικογένειές τους ζουν στις 24 πρώην Εδαφικές Περιοχές Κατάρτισης και Επανένταξης (TATR)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση αγόρασε γη σε επτά από τις 24 πρώην TATR, προκειμένου να διασφαλιστεί η μονιμότητα αυτών των προσωρινών εγκαταστάσεων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί έως το 2019, και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πρώην μαχητών σε γη και στέγαση, και ζητεί στήριξη για τη δράση αυτή·

5. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την πάταξη του εγκλήματος και την καταπολέμηση του παράνομου εισοδήματος των οργανωμένων ένοπλων ομάδων και άλλων εγκληματικών οργανώσεων που είναι κυρίως υπεύθυνες για τις επιθέσεις κατά πρώην μαχητών· επισημαίνει την ανάπτυξη της ασφάλειας στις πρώην TATR και τα μέτρα προστασίας που καλύπτουν περισσότερους από 13 000 πρώην μαχητές· σημειώνει ότι το 2020 σημειώθηκε μείωση (-12 %) των ανθρωποκτονιών εναντίον τους και ότι μέχρι στιγμής το 2021 έχει σημειωθεί σημαντική μείωση κατά 50 % σε σύγκριση με εκείνες που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο του 2020· χαιρετίζει την ενίσχυση της Εθνικής Μονάδας Προστασίας, την ενίσχυση της Ειδικής Μονάδας Ερευνών και την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαλεύκανση του 78 % των δολοφονιών πρώην μαχητών·

6. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ολοκληρωμένη αγροτική μεταρρύθμιση, την ενσωμάτωση 1 193 257 εκταρίων στο εθνικό ταμείο γης και το γεγονός ότι 499 481 εκτάρια έχουν επισημοποιηθεί, διευθετηθεί και συμπεριληφθεί στο κτηματολόγιο πολλαπλών σκοπών, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι 30 εγχώρια αποθέματα έχουν αρχίσει να την υλοποιούν· επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εκκαθάριση 129 δήμων από νάρκες κατά προσωπικού και την παράταση της προθεσμίας για την εξάλειψή τους έως το 2025·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διορθώσεις που επέφερε η κυβέρνηση στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Υποκατάσταση Παράνομων Φυτών (PNIS), οι οποίες επέτρεψαν στις 99 097 εγγεγραμμένες οικογένειες (σε 36,5 % των οποίων οι επικεφαλής ήταν γυναίκες και 6,7 % των οποίων ανήκαν σε εθνοτικές κοινότητες) να συμμορφωθούν, με χρηματοδότηση ύψους 244 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για όλες τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από την ΕΔΕ προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέλλον με επίκεντρο την οικοδόμηση της ειρήνης και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, και καλεί την ΕΔΕ να συνεχίσει τις σημαντικές προσπάθειές της, παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις·

9. επαινεί το αξιοσημείωτο και άνευ προηγουμένου βήμα της Κολομβίας να χορηγήσει καθεστώς προστασίας σε περίπου 1 800 000 Βενεζουελάνους μετανάστες που διαμένουν στη χώρα, γεγονός που θα συμβάλει στην άσκηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και στη μείωση του ανθρώπινου πόνου, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες για καλύτερη βοήθεια, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, την προστασία και την κοινωνική ένταξη· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν σημαντικά την πολιτική και οικονομική στήριξη προς την Κολομβία προκειμένου να ενισχυθεί η απόκριση και να αυξηθεί η πίεση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα· ελπίζει ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ να στηρίξει τις περιφερειακές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης θα προετοιμάσει το έδαφος για ισχυρότερη στήριξη σύμφωνα με την αξιοθαύμαστη αλληλεγγύη που επέδειξε η Κολομβία και καλεί άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας να συνεργαστούν για να στηρίξουν την Κολομβία στη διαδικασία αυτή·

10. αναγνωρίζει τις προσπάθειες καταπολέμησης των εγκλημάτων που διαπράττουν οργανωμένες ένοπλες ομάδες και άλλες οργανώσεις που είναι κυρίως υπεύθυνες για τις επιθέσεις κατά πρώην μαχητών· σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο για την ασφάλεια και την προστασία, καθώς και στην πολιτική για την εξάρθρωση παράνομων ένοπλων ομάδων·

11. ενθαρρύνει τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι θεσμοί της Κολομβίας ώστε να προχωρήσουν στην οδό του πλήρους και μόνιμου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το καθήκον της εγγύησης της ασφάλειας των πολιτών· επισημαίνει τη σημαντική μείωση του ποσοστού ανθρωποκτονιών που μειώθηκε από 25 σε 23,7 ανά 100 000 κατοίκους μεταξύ 2019 και 2020, όπως αναγνωρίζεται στην έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· αναγνωρίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης για την προστασία των κοινωνικών ηγετών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πρώην μαχητών και των απομακρυσμένων κοινοτήτων·

12. καταδικάζει, ωστόσο, τις δολοφονίες και τη βία από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρώην μαχητών των FARC και κοινωνικών και αυτοχθόνων ηγετών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η βία επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς όπου το οργανωμένο έγκλημα κυριαρχεί περισσότερο· ζητεί να συνεχιστούν οι ταχείες και ενδελεχείς έρευνες και να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν·

13. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρά την υποχρέωσή τους να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις οδούς διακίνησης ναρκωτικών και τις πηγές χρηματοδότησης που στηρίζουν τις εγκληματικές ομάδες που επιτίθενται σε υπερασπιστές, ηγέτες και πρώην μαχητές, οι πρώην αντάρτες δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες μέχρι σήμερα·

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, έως την προθεσμία που είχε οριστεί για την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων των πρώην FARC-EP ώστε να δοθούν αποζημιώσεις στα θύματα, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, μόνο το 4 % των συμφωνηθέντων είχε παραδοθεί·

15. αναγνωρίζει, όπως έπραξε και η διεθνής κοινότητα, ότι οι πράξεις αυτές διαπράττονται από εγκληματικές ομάδες και παράνομες ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη· υπογραμμίζει ότι πολλές από αυτές τις ομάδες ενεργούν με τη συνενοχή του καθεστώτος της Βενεζουέλας και υπό την προστασία του·

16. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών που θα συμβάλουν στη βελτίωση της συνολικής κατάστασης και στη μεγιστοποίηση του δυναμικού των ειρηνευτικών συμφωνιών για θετική μεταμόρφωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία· ζητεί από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τη συνεργασία τους για την αποκατάσταση μιας συμφιλιωμένης συμβίωσης στη χώρα·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πολιτική ειρήνης με νομιμότητα αποτελεί πυλώνα του σχεδίου ανάκαμψης μετά τη νόσο COVID-19 για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στον αγροτικό πληθυσμό και στα θύματα, και ότι θα ενισχύσει τη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις βασικές της δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων έργων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών PDET, του κτηματολογίου πολλαπλών χρήσεων, το οποίο αντιμετωπίζει την ιδιαίτερα περίπλοκη έλλειψη κτηματολογικής επικαιροποίησης και βελτιώνει τη διαχείριση της γης και τα οικονομικά των δήμων, και του προγράμματος συμβατικής γεωργίας που συνδέει τους μικρούς παραγωγούς με αξιόπιστες διαδικασίες εμπορίας·

18. επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά ότι η βία δεν αποτελεί νόμιμο μέσο πολιτικού αγώνα και ζητεί από όσους είχαν μια τέτοια πεποίθηση να αγκαλιάσουν τη δημοκρατία με όλες τις συνέπειες και τις απαιτήσεις της, με πρώτο βήμα την οριστική εγκατάλειψη των όπλων και την υπεράσπιση των ιδεών και των φιλοδοξιών τους με υπακοή στους δημοκρατικούς κανόνες και το κράτος δικαίου· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ELN) να τερματίσει τις απαγωγές, τα εγκλήματα και τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του πληθυσμού της Κολομβίας και να δεσμευτεί σθεναρά και αποφασιστικά, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, στην ειρήνη στην Κολομβία·

19. τονίζει τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ειρήνη στην Κολομβία, το οποίο εστιάζει τους πόρους του στην ολοκληρωμένη αγροτική μεταρρύθμιση και επανενσωμάτωση, με έμφαση στα αναπτυξιακά προγράμματα με εδαφική προσέγγιση και στην επισημοποίηση της ιδιοκτησίας γης· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη στήριξή τους στο πλαίσιο των νέων μέσων συνεργασίας κατά τη νέα δημοσιονομική περίοδο·

20. τονίζει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υποστήριξη των θυμάτων, την επανενσωμάτωση, την υποκατάσταση παράνομων καλλιεργειών και τους 170 δήμους PDET· ζητεί από την Επιτροπή να εμβαθύνει τη συνέργεια μεταξύ της εμπορικής συμφωνίας και των νέων μέσων συνεργασίας που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά, στις ανταλλαγές και στις επενδύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παραγωγικών έργων και το εισόδημα του δικαιούχου πληθυσμού και να μειωθεί η ευαλωτότητά του στην εγκληματικότητα και την παράνομη οικονομία·

21. πιστεύει ότι η επιτυχής εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας του 2016, ως συμβολή στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασική προτεραιότητα των ενισχυμένων διμερών σχέσεων μέσω του μνημονίου συνεννόησης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον περασμένο Ιανουάριο· ενθαρρύνει, στο ίδιο πνεύμα, την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας προκειμένου να ενισχυθούν τα μέσα διαβίωσης τόσο των πολιτών της Κολομβίας όσο και της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ της εμπορικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κολομβίας και της ειρηνευτικής συμφωνίας·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην εναλλασσόμενη Προεδρία του Συμβουλίου, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην Ευρωλατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση και στην Κυβέρνηση και το Κονγκρέσο της Κολομβίας.

 

 

[1] ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 79.

[2] ΕΕ L 354 της 21.12.2012, σ. 3.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου