Процедура : 2021/2643(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0228/2021

Внесени текстове :

B9-0228/2021

Разисквания :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Гласувания :

PV 29/04/2021 - 19

Приети текстове :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0228/2021</NoDocSe>
PDF 171kWORD 53k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ману Пинеда</Depute>

<Commission>{The Left}от името на групата The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0228/2021

Резолюция на Европейския парламент относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия

(2021/2643(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно мирния процес и положението в Колумбия,

 като взе предвид Окончателното споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт и изграждане на стабилен и траен мир, подписано от колумбийското правителство и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) на 24 ноември 2016 г.,

 като взе предвид създаването на Специална юрисдикция за постигане на мир като механизъм за гарантиране на справедливост и обезщетение,

 като взе предвид изявлението от 26 февруари 2021 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно Колумбия: насилие срещу защитниците на правата на човека,

 като взе предвид Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу, подписано на 26 юли 2012 г., към което Еквадор се присъедини на 1 януари 2017 г.,

 като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 26 март 2021 г. относно Мисията на ООН за проверка в Колумбия,

 като взе предвид годишния доклад на Върховния комисар на ООН по правата на човека от 10 февруари 2021 г. относно положението с правата на човека в Колумбия,

 като взе предвид съвместното изявление на Системата на ООН в Колумбия и Мисията на ООН за проверка в Колумбия от 17 август 2020 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че през 2016 г., след четири години преговори в Хавана, правителството на Колумбия и Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК)) постигнаха окончателно споразумение за прекратяване на конфликт, продължил повече от 50 години; като има предвид, че това споразумение признава правото на колумбийския народ да живее в мир и гарантира задължението на държавата да насърчава правата на човека и да осигурява икономическо и социално развитие;

Б. като има предвид, че окончателното споразумение взе предвид структурните причини за конфликта в Колумбия, очерта всеобхватни решения за тях в различни области и включва точки за цялостно развитие на селските райони, политическо участие и демократична откритост с цел изграждане на мир, за прекратяване на конфликта, намиране на решение на проблема с незаконните наркотици и правата на жертвите; като има предвид, че споразуменията продължават да се прилагат неравномерно и не са постигнали необходимото въздействие, за да създадат гаранции за мир;

В. като има предвид, че в най-ниска степен е изпълнена точката относно всеобхватните реформи в селските райони, която включва, наред с другото, гарантиране на достъп до земя, осигуряване на обществени услуги в селските райони и развитие на селското стопанство от гледна точка на продоволствената сигурност; като има предвид, че колумбийското правителство също така прилага в ниска степен разпоредбите, свързани с политиките за равенство между половете;

Г. като има предвид, че в точката относно правата на жертвите се предвижда създаването на Комисия за изясняване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторение, както и Специална юрисдикция за постигане на мир, с цел разследване и наказателно преследване на лицата, отговорни за нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право в контекста на конфликта; като има предвид, че обезщетяването на жертвите и гаранцията за недопускане на повторение са основополагащи елементи за постигането на справедлив и траен мир;

Д. като има предвид, че през юни 2017 г. ФАРК приключи процеса на разоръжаване под наблюдението на ООН; като има предвид, че въпреки разпоредбата в окончателното споразумение колумбийското правителство не е приело политиката, предвидена в мирното споразумение, по отношение на разпускането на незаконни въоръжени групи, престъпни организации и техните мрежи за подкрепа; като има предвид, че Специалната юрисдикция за постигане на мир посочи, че мерките, предприети в тази област и за закрила на защитниците на правата на човека и бившите бойци, са недостатъчни;

Е. като има предвид, че през последните години е нараснала властта на недържавни въоръжени групировки, включително крайнодесни паравоенни групи наследници; като има предвид, че тези групи са придобили териториален и социален контрол в някои части на страната, с особено опустошителни последици за селските земеделски общности, селяните и коренните общности и общностите от африкански произход;

Ж. като има предвид, че ЕС играе важна роля в изпълнението на окончателното споразумение, като предоставя техническа и финансова подкрепа чрез Доверителния фонд на ЕС за Колумбия; като има предвид, че това възлага на ЕС отговорността да следи отблизо изпълнението на споразумението;

З. като има предвид, че пет години след подписването на окончателното споразумение политическото насилие продължава да бъде широко разпространено в Колумбия; като има предвид, че само през 2020 г. са били убити 133 защитници на правата на човека, а 795 са били жертва на документирани заплахи и нападения; като има предвид, че през 2020 г. 53% от убийствата на защитници на правата на човека в света са извършени в Колумбия; като има предвид, че препоръките, свързани с перспективата за равенство между половете, предвидени в механизмите за сигурност, установени със споразумението, не са разработени, което допълнително застрашава положението на жените защитници на правата на човека и жените социални лидери;

И. като има предвид, че убийствата на бивши бойци от ФАРК, които са били социални и политически лидери след споразумението, продължиха да се увеличават през последните години, достигайки 248 от подписването на окончателното споразумение, включително 73 през 2020 г.;

Й. като има предвид, че профсъюзните дейци и лидерите на селските общности продължават да бъдат преследвани по различни начини в Колумбия; като има предвид, че според данни на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC) 15 профсъюзни дейци са били убити в Колумбия през 2020 г., срещу 4 са били извършени опити за убийство и 198 са получили смъртни заплахи;

К. като има предвид, че в Колумбия има най-голям брой убити защитници на околната среда в света, като през 2020 г. е съобщено за 64 случая; като има предвид, че тези убийства са извършени в контекста на нарастващо обезлесяване, въздушно пръскане на земеделски култури и широкомащабна незаконна минна дейност, които представляват заплаха за биологичното разнообразие и устойчивостта на водните ресурси и които ще имат необратими последици в световен мащаб, ако не бъдат незабавно спрени;

Л. като има предвид, че престъпните и паравоенните групи наследници продължават непропорционално да насочват действията си срещу коренните общности и общностите от африкански произход; като има предвид, че в този контекст 53 души от коренни общности са били убити през 2020 г., включително 17 автохтонни жители Ава, убити в департамента Нарино, и 19 коренни жители Наса в департамент Каука; като има предвид, че стотици коренни жители и население от африкански произход са били насилствено разселени през последните години;

М. като има предвид, че през 2020 г. в Колумбия са документирани 76 масови убийства, които са предизвикали смъртта на 292 души, включително 24 деца; като има предвид, че случаите на масови убийства продължиха да се увеличават и през 2020 г. достигнаха най-високият си брой от 2014 г. насам, преди подписването на окончателното споразумение;

Н. като има предвид, че по-голямата част от убийствата, заплахите и нападенията в страната остават ненаказани; като има предвид, че това е свързано с позицията, която въоръжените и паравоенните групи наследници продължават да заемат в социалната и политическата структура на страната, както и с други структурни проблеми, като липсата на достъп до правосъдие и други права и услуги в селските райони;

О. като има предвид, че Специалната юрисдикция за постигане на мир публикува доклад на 23 февруари 2021 г., в който се посочва, че между 2002 г. и 2008 г. при извънсъдебни екзекуции, извършени от армията, в Колумбия са били убити най-малко 6 402 души, които са били фалшиво представени като загинали в сражения; като има предвид, че тези случаи, известни като falsos positivos, датират от десетилетия и продължават след 2008 г. и следователно действителният брой на тези жертви е много по-голям; като има предвид, че отговорните за тази систематична политика трябва да бъдат подведени под отговорност;

П. като има предвид, че през 2020 г. бяха докладвани също така 42 случая на убити по време на полицейски и военни операции или по време на задържане от държавата; като има предвид, че в тези случаи главният прокурор започна разследване;

Р. като има предвид, че полицейските сили използваха смъртоносни оръжия в Богота по време на протестите срещу полицейското насилие през септември 2020 г.; като има предвид, че 11 души бяха убити по време на репресиите срещу тези протести; като има предвид, че хора са били произволно арестувани, според сведенията двама от тях са станали жертви на сексуално насилие, а журналисти са били агресивно нападнати от полицейските сили;

С. като има предвид, че в Колумбия има 8,1 милиона вътрешно разселени лица, което представлява над 16% от населението; като има предвид, че през 2020 г. 25 366 души са станали жертва на масови разселвания в Колумбия, основно в департаментите Антиокия, Чоко и Нарино; като има предвид, че през първото тримесечие на 2021 г. Върховният комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) вече е документирал 32 случая на масово вътрешно разселване, обхващащи 15 937 души;

Т. като има предвид, че ЕС и Колумбия са част от многостранно търговско споразумение от 2012 г., на което различни сектори на колумбийското общество се противопоставиха по причини, включващи контекста на насилие и липсата на гаранции за правата на човека; като има предвид, че член 1 от споразумението постановява, че зачитането на принципите, установени във Всеобщата декларация за правата на човека, и на принципа на правовата държава са съществени елементи от споразумението; като има предвид, че споразумението не е обвързано с тяхното изпълнение;

У. като има предвид, че концесиите, предоставени на многонационални корпорации, имаха и продължават да имат отрицателни последици както за околната среда, така и за правата на човека за населението и териториите, в които се разработват; като има предвид, че дейностите в сектори като минното дело, енергетиката и аграрната промишленост, някои от които се ръководят от дружества от ЕС, продължават да се извършват без подходящи проучвания на социалното въздействие или въздействието върху околната среда, с последици, като продължаващите здравни проблеми сред коренното население Вайю в департамента Ла Гуахира, след началото на експлоатацията на открити рудници в близост до техните земи; като има предвид, че тези ситуации доведоха до масови разселвания и бяха свързани с насилие от престъпни или паравоенни групи наследници, като убийството на екологичната активистка Хуана Мария Переа Плата на 29 октомври 2020 г. в департамента Чоко, известна с противопоставянето си на изграждането на пристанище в Трибуга, което би имало опустошително въздействие върху околната среда;

Ф. като има предвид, че колумбийското общество се характеризира с много високо равнище на неравенство; като има предвид, че бедността се е увеличила през последните години и че понастоящем 34% от населението живее под прага на бедността, но този процент е двойно по-висок в департаменти като Чоко; като има предвид, че жените са в по-уязвимо положение от гледна точка на увеличаването на бедността, причинено от пандемията, с оглед на факта, че те са свръхпредставени на неофициалния пазар на труда и равнището на безработица сред жените е почти двойно по-високо от това сред мъжете;

Х. като има предвид, че пандемията от COVID-19 показа последиците от липсата на всеобщ достъп до здравеопазване в страната, както и от липсата на достъп до вода и канализация, която липса все още преобладава в някои райони; като има предвид, че вирусът засегна непропорционално хората в селските райони и коренните общности и общностите от африкански произход, както се вижда от факта, че департаментът с най-висок процент заразени и на смъртност е департамент Амасонас, в който живее предимно коренно население;

1. потвърждава пълната си подкрепа за Колумбийското мирно споразумение и призовава за пълното прилагане на всички разпоредби, включени в окончателното споразумение, и припомня, че различните му части не могат да бъдат разглеждани отделно; подчертава, че колумбийското правителство и държава носят основната отговорност да гарантират, че то се прилага цялостно като гаранция за мир;

2. изразява дълбока загриженост във връзка с положението с правата на човека и влошаването на положението през последните пет години и осъжда продължаващите убийства и насилие срещу бивши бойци от ФАРК, лидери и представители на политическата опозиция, защитници на правата на човека, профсъюзни дейци, активисти в областта на околната среда и представители на коренни общности и общности от африкански произход; призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и ЕСВД да изразят тази загриженост и да приложат механизми за диалог и наблюдение на изпълнението на окончателното споразумение при контактите си с колумбийските органи;

3. подкрепя Всеобхватната система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторение, както и нейните усилия да гарантира правото на разкриване на истината като основна гаранция за недопускане на повторение, поемане на отговорност и за правата на жертвите, и призовава ЕС да продължи да наблюдава всички нейни елементи; припомня, че те са от основополагащо значение за постигането на справедливост и траен мир, както е отразено в окончателното споразумение; изразява загриженост относно изявленията на някои колумбийски публични органи, поставящи под въпрос Специалната юрисдикция за постигане на мир, която е основна част от споразумението; призовава всички страни и части на колумбийското общество, включително частния бизнес сектор, да си сътрудничат с Комисията за изясняване на истината, за да се гарантира, че тя може да изпълни мандата си;

4. припомня , че колумбийското правителство носи отговорност за защитата на цялото си население; изразява съжаление във връзка с продължаващото насилие, заплахи и убийства, пред които продължават да бъдат изправени ежедневно защитниците на правата на човека, социалните лидери, активистите в областта на околната среда, профсъюзните дейци и други; призовава колумбийското правителство да гарантира прилагането на член 3.4 от окончателното споразумение, който осигурява правото на защита по всеобхватен начин, за разлика от настоящата правителствена политика за милитаризиране на определени територии; изразява съжаление относно случаите на заплахи и нападения срещу жертви на въоръжени конфликти, както и срещу техните семейства и организации, след като те са се възползвали от институциите, които са част от Системата за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторение; изразява съжаление относно тормоза и нападенията, на които са подложени защитниците на правата на човека, които участват в съдебни производства, включващи висши държавни служители и членове на военните сили;

5. настоятелно призовава колумбийските органи да предприемат ефективни мерки за разбиване на престъпни и паравоенни групи наследници; подчертава необходимостта органите да гарантират, че няма безнаказаност за паравоенните групи и да гарантират, че престъпленията се разследват и наказват, включително за лицата, лишени от свобода за други престъпления извън Колумбия, които понастоящем се завръщат в страната; изразява дълбока загриженост във връзка с тайното споразумение между тези групи и интересите на чуждестранни многонационални корпорации, включително дружества от ЕС; подчертава, че все още предстои да се проведе задълбочено разследване на този въпрос и че са необходими пълна прозрачност и отчетност;

6. насърчава колумбийското правителство да признае атмосферата на преследване, с която се сблъскват защитниците на правата на човека заради своята работа, и да предприеме ефективни стъпки за разрешаване на ситуацията; отхвърля опитите за омаловажаване на това положение с твърдения за широко разпространената атмосфера на насилие;

7. насърчава правителството на Колумбия да разработи всички разпоредби, отразени в споразумението, включително чрез прилагане на всеобхватна реформа на селските райони, гарантиране на достъп до земя и предоставяне на равен достъп до обществени услуги и права на хората от селските райони; призовава колумбийските органи да гарантират, че всички мерки, разработени в контекста на мирното споразумение, се прилагат с оглед на отразените в него аспекти, свързани с пола и ЛГБТИ лицата;

8. припомня, че участието на групи на гражданското общество в процеса е основополагаща част от окончателното споразумение и следователно тяхното ангажиране трябва да бъде гарантирано при разработването, изпълнението и оценката на всички политики, свързани със споразумението, включително финансираните от ЕС;

9. призовава колумбийското правителство и Армията за национално освобождение (АНО) да започнат отново преговори, за да осъществят напредък по пътя към постигането на мир в Колумбия; счита, че споразумението, до което достигнаха колумбийското правителство и ФАРК, дава положителен пример за разрешаването на продължаващия конфликт чрез диалог и с пълни гаранции за неговите жертви, ако се прилага изцяло;

10. подчертава, че първопричините за конфликта в Колумбия са свързани с неравенството, и поради това призовава за предприемането на конкретни стъпки за намаляване на неравенството и гарантиране на всеобщ достъп до обществени услуги и права, особено за населението в селските райони и коренните общности и общностите от африкански произход; подчертава, че това следва да бъде една от основните цели на финансирането от ЕС в настоящия контекст;

11. призовава Комисията да се откаже от модела на доверителни фондове, които не гарантират достатъчна прозрачност и демократична отчетност по отношение на използването на средствата; призовава финансирането от ЕС за изпълнението на мирното споразумение да продължи по начин, който гарантира демократичен контрол, отчетност и участие на организациите на гражданското общество в целия процес; настоява, че всички форми на финансова подкрепа, предоставяна пряко или непряко от ЕС на Колумбия, следва да бъдат подложени на оценка на въздействието върху правата на човека;

12. призовава за спиране на действието на Споразумението за търговия между Колумбия и ЕС предвид многократните нарушения на член 1 от него чрез активирането на неговата клауза за демокрация и права на човека, която предвижда възможност за пълно или частично суспендиране на търговското споразумение за конкретни продукти, чието производство е тясно свързано с насилие като палмово масло или говеждо месо; призовава за насърчаване на нов модел на търговия между ЕС и Колумбия, основан на принципите на устойчивост и насърчаване на дребномащабното производство и работа с гарантирани права и за двете страни;

13. изразява загриженост във връзка с тревожните равнища на обезлесяване, въздушно пръскане на земеделските култури и други вредни за околната среда дейности, като експлоатацията на открити мини и широкомащабната минна дейност, които също оказват дълбоко въздействие върху местните общности и по този начин допринасят за влошаващото се положение; припомня участието на многонационалните корпорации в дейности, разрушителни за околната среда, които доведоха до много насилие в Колумбия, и призовава за бързото прилагане на задължителен и амбициозен регламент за надлежна проверка в ЕС; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят в рамките на ООН и други международни форуми изготвянето на обвързващ договор за бизнеса и правата на човека; призовава колумбийските органи да ратифицират Споразумението от Ескасу относно достъпа до информация, участието на обществеността и правосъдието по въпроси на околната среда, което би увеличило закрилата за защитниците на околната среда;

14. призовава колумбийските органи да гарантират правото на демонстрации и протест, включително чрез адаптиране на законодателството си, така че то да отговаря на международните стандарти в тази област, определени от международното право и различните препоръки по този въпрос на Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на правителството на Колумбия и на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея.

Последно осъвременяване: 28 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност