Διαδικασία : 2021/2643(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0228/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0228/2021

Συζήτηση :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2021 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0228/2021</NoDocSe>
PDF 174kWORD 54k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda</Depute>

<Commission>{The Left}εξ ονόματος της Ομάδας The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0228/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

(2021/2643(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία και την κατάσταση στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ειρήνης που υπογράφηκε από την κυβέρνηση της Κολομβίας και τις FARC-EP στις 24 Νοεμβρίου 2016,

 έχοντας υπόψη τη δημιουργία Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη ως μηχανισμού διασφάλισης της δικαιοσύνης και της επανόρθωσης,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 26ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την Κολομβία: βία κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, που υπογράφηκε στις 26 Ιουλίου 2012, στην οποία ο Ισημερινός προσχώρησε την 1η Ιανουαρίου 2017,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 26ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την Αποστολή Επαλήθευσης των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία και της Αποστολής Επαλήθευσης των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία, της 17ης Αυγούστου 2020,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας και οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας – Λαϊκός Στρατός (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP) κατέληξαν σε τελική συμφωνία για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που συνεχιζόταν επί περισσότερα από 50 χρόνια, το 2016 μετά από τετραετείς διαπραγματεύσεις στην Αβάνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή αναγνωρίζει το δικαίωμα του κολομβιανού λαού να ζει ειρηνικά και διασφαλίζει το καθήκον του κράτους να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική συμφωνία έλαβε υπόψη τους διαρθρωτικούς λόγους της σύγκρουσης στην Κολομβία, έδωσε ολοκληρωμένες απαντήσεις σε αυτούς σε διάφορους τομείς και περιλαμβάνει σημεία σχετικά με την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την πολιτική συμμετοχή και το δημοκρατικό άνοιγμα για την οικοδόμηση της ειρήνης, τον τερματισμό της σύγκρουσης, την επίλυση του προβλήματος των παράνομων ναρκωτικών και τα δικαιώματα των θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται με άνισο τρόπο και δεν έχουν επιτύχει τον αντίκτυπο που απαιτείται ώστε να δημιουργηθούν εγγυήσεις για την ειρήνη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των συνολικών αγροτικών μεταρρυθμίσεων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της πρόσβασης στη γη, την εγγύηση δημόσιων υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές και την ανάπτυξη της γεωργίας από την άποψη της επισιτιστικής ασφάλειας, έχει το χαμηλότερο επίπεδο εφαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις που σχετίζονται με τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων έχουν επίσης χαμηλό επίπεδο εφαρμογής από την κυβέρνηση της Κολομβίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημείο σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων θεσπίζει τη δημιουργία μιας επιτροπής για την αποσαφήνιση της αλήθειας, τη συνύπαρξη και τη μη επανάληψη, καθώς και μιας Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη, με σκοπό τη διερεύνηση και τη δίωξη των υπευθύνων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποζημίωση των θυμάτων και η εγγύηση της μη επανάληψης αποτελούν βασικά στοιχεία για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FARC-EP ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αφοπλισμού υπό την παρακολούθηση του ΟΗΕ τον Ιούνιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη διάταξη της τελικής συμφωνίας, η κυβέρνηση της Κολομβίας δεν έχει εγκρίνει την πολιτική που προβλέπεται στην ειρηνευτική συμφωνία όσον αφορά την εξάρθρωση παράνομων ένοπλων ομάδων, εγκληματικών οργανώσεων και των δικτύων υποστήριξής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη έχει δηλώσει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα και για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πρώην μαχητών είναι ανεπαρκή·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς μη κρατικών ένοπλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων ακροδεξιών παραστρατιωτικών διάδοχων ομάδων, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες αυτές έχουν αποκτήσει εδαφικό και κοινωνικό έλεγχο σε ορισμένες περιοχές της χώρας, με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για τις αγροτικές κοινότητες της υπαίθρου, τους αγρότες και τις αυτόχθονες κοινότητες και τις κοινότητες αφρικανικής καταγωγής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της τελικής συμφωνίας παρέχοντας τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη μέσω του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Κολομβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δίνει στην ΕΕ την ευθύνη να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε έτη μετά την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, η πολιτική βία εξακολουθεί να κυριαρχεί στην Κολομβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2020 δολοφονήθηκαν 133 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ άλλοι 795 υπήρξαν θύματα τεκμηριωμένων απειλών και επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 το 53 % των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σκοτώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονταν στην Κολομβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις σχετικά με τη διάσταση του φύλου που προβλέπονται στους μηχανισμούς ασφαλείας που θεσπίζει η συμφωνία δεν έχουν αναπτυχθεί, θέτοντας σε περαιτέρω κίνδυνο την κατάσταση των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των γυναικών κοινωνικών ηγετών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δολοφονίες πρώην μαχητών των FARC-EP που άσκησαν κοινωνική και πολιτική ηγεσία μετά τη συμφωνία συνέχισαν να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας έως και τις 248 από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, μεταξύ των οποίων 73 το 2020·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνδικαλιστές και ηγέτες των χωρικών εξακολουθούν να διώκονται με διάφορους τρόπους στην Κολομβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ITUC), 15 συνδικαλιστές δολοφονήθηκαν στην Κολομβία το 2020, 4 έγιναν στόχος απόπειρας δολοφονίας και 198 δέχθηκαν απειλές για τη ζωή τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό δολοφονιών υπερασπιστών του περιβάλλοντος παγκοσμίως, με 64 περιπτώσεις να αναφέρονται το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δολοφονίες αυτές έχουν διαπραχθεί σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης αποψίλωσης, αεροψεκασμών και παράνομης εξόρυξης μεγάλης κλίμακας, που συνιστούν απειλή για τη βιοποικιλότητα και για τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων και θα έχουν μη αναστρέψιμες συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο εάν δεν σταματήσουν αμέσως·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκληματικές και παραστρατιωτικές διάδοχες ομάδες εξακολουθούν να στοχεύουν δυσανάλογα τις κοινότητες αφρικανικής καταγωγής και τις αυτόχθονες κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 53 άτομα από αυτόχθονες κοινότητες δολοφονήθηκαν το 2020 στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των οποίων 17 αυτόχθονες Awá που δολοφονήθηκαν στο διοικητικό διαμέρισμα Nariño και 19 αυτόχθονες Nasa στο διαμέρισμα Cauca· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες αυτόχθονες και άτομα αφρικανικής καταγωγής έχουν εκτοπιστεί διά της βίας τα τελευταία χρόνια·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 καταγράφηκαν 76 σφαγές στην Κολομβία, με συνολικά 292 θανάτους, εκ των οποίων 24 παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των σφαγών συνεχίζει να αυξάνεται και ότι το 2020 έφτασε στο υψηλότερο σημείο από το 2014, πριν από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες δολοφονίες, απειλές και επιθέσεις στη χώρα μένουν ατιμώρητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνδέεται με τη θέση που εξακολουθούν να καταλαμβάνουν την κοινωνική και πολιτική δομή της χώρας οι ένοπλες και παραστρατιωτικές διάδοχες ομάδες και με άλλα διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη και σε άλλα δικαιώματα και υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη δημοσίευσε έκθεση στις 23 Φεβρουαρίου 2021, στην οποία αποκαλύπτεται ότι τουλάχιστον 6 402 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κολομβία μεταξύ 2002 και 2008 σε εξωδικαστικές εκτελέσεις από τον στρατό ενώ αναφέρθηκε ψευδώς ότι σκοτώθηκαν σε μάχη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις αυτές, γνωστές ως «ψευδώς θετικοί», χρονολογούνται εδώ και δεκαετίες και συνεχίστηκαν και μετά το 2008 και, ως εκ τούτου, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων αυτών είναι πολύ υψηλότερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι για αυτή τη συστηματική πολιτική πρέπει να λογοδοτήσουν·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 αναφέρθηκαν επίσης 42 υποθέσεις ανθρώπων που βρήκαν τον θάνατο κατά τη διάρκεια αστυνομικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων ή υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υποθέσεις αυτές κινήθηκαν έρευνες από τον Γενικό Εισαγγελέα·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν φονικά όπλα στη Μπογκοτά στις διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες συνελήφθησαν αυθαίρετα, μεταξύ των οποίων δύο εικάζεται ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής βίας, ενώ δημοσιογράφοι δέχθηκαν βίαιες επιθέσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κολομβία υπάρχουν 8,1 εκατομμύρια εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας, αριθμός που υπερβαίνει το 16 % του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 25 366 άτομα υπήρξαν θύματα μαζικών εκτοπισμών στην Κολομβία το 2020, κυρίως στα διοικητικά διαμερίσματα Antioquia, Chocó και Nariño· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει ήδη τεκμηριώσει 32 μαζικούς εσωτερικούς εκτοπισμούς που αφορούν σε 15 937 άτομα·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κολομβία συμμετέχουν σε μια πολυμερή εμπορική συμφωνία από το 2012, στην οποία αντιτάχθηκαν διάφορα τμήματα της κολομβιανής κοινωνίας για λόγους που περιλαμβάνουν το γενικό κλίμα της βίας και την έλλειψη εγγυήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 της συμφωνίας ορίζει ότι ο σεβασμός των αρχών που ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της αρχής του κράτους δικαίου αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπλήρωση των παραπάνω δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμφωνία·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκχωρήσεις που χορηγήθηκαν σε πολυεθνικές εταιρείες είχαν και εξακολουθούν να έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους πληθυσμούς και τα εδάφη όπου αναπτύσσονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες σε τομείς όπως τα ορυχεία, η ενέργεια και η αγροβιομηχανία, ορισμένες από τις οποίες διευθύνονται από εταιρείες της ΕΕ, εξακολουθούν να πραγματοποιούνται χωρίς επαρκείς μελέτες κοινωνικών ή περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με συνέπειες όπως τα συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας των αυτοχθόνων πληθυσμών Wayuu στο διαμέρισμα La Guajira μετά την έναρξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε υπαίθριο ορυχείο κοντά στα εδάφη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε μαζικούς εκτοπισμούς πληθυσμών και έχουν συνδεθεί με βία από εγκληματικές ή παραστρατιωτικές διάδοχες ομάδες, όπως η δολοφονία της ακτιβίστριας για το περιβάλλον Juana María Perea Plata στις 29 Οκτωβρίου 2020 στο διαμέρισμα Chocó, η οποία έγινε γνωστή για την αντίθεσή της στην κατασκευή λιμανιού στην Tribugá που θα είχε καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία της Κολομβίας χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό επίπεδο ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και ότι το 34 % του πληθυσμού ζει πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται σε διοικητικά διαμερίσματα όπως το Chocó· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε θέση μεγαλύτερης ευπάθειας απέναντι στην αύξηση της φτώχειας που προκαλείται από την πανδημία, δεδομένης της υπερεκπροσώπησής τους στην άτυπη αγορά εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό ανεργίας των γυναικών, το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο των ανδρών·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία της COVID-19 έχει καταδείξει τις συνέπειες της έλλειψης καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στη χώρα, καθώς και της έλλειψης πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, η οποία εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη σε ορισμένες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός έχει πλήξει δυσανάλογα τους ανθρώπους σε αγροτικές περιοχές και αυτόχθονες κοινότητες και κοινότητες αφρικανικής καταγωγής, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι το διαμέρισμα με τα υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης και θνησιμότητας είναι το Amazonas, το οποίο έχει πληθυσμιακή πλειοψηφία αυτοχθόνων·

1. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην ειρηνευτική συμφωνία της Κολομβίας και ζητεί την πλήρη εφαρμογή όλων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην τελική συμφωνία, υπενθυμίζει δε ότι τα διάφορα μέρη της δεν είναι δυνατόν να εξετάζονται χωριστά· τονίζει ότι αποτελεί πρωταρχική ευθύνη της κυβέρνησης και του κράτους της Κολομβίας να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία εφαρμόζεται πλήρως ως εγγύηση για την ειρήνη·

2. εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επιδείνωσή της κατά την τελευταία πενταετία, και καταδικάζει τις συνεχιζόμενες δολοφονίες και βιαιοπραγίες εις βάρος πρώην μαχητών των FARC-EP, ηγετών και εκπροσώπων της πολιτικής αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδικαλιστών, περιβαλλοντικών ακτιβιστών και αυτόχθονων κοινοτήτων και κοινοτήτων αφρικανικής καταγωγής· καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και την ΕΥΕΔ να εκφράσουν αυτή την ανησυχία και να εφαρμόσουν μηχανισμούς διαλόγου και παρακολούθησης της εφαρμογής της τελικής συμφωνίας στις επαφές τους με τις κολομβιανές αρχές·

3. υποστηρίζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα δικαιοσύνης, αλήθειας, αποκατάστασης και μη επανάληψης, και τις προσπάθειές του να διασφαλίσει το δικαίωμα στην αλήθεια ως θεμελιώδη εγγύηση για τη μη επανάληψη, τη λογοδοσία και τα δικαιώματα των θυμάτων, και καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί όλες τις συνιστώσες του· υπενθυμίζει ότι αυτά τα θέματα έχουν θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη δικαιοσύνης και διαρκούς ειρήνης, όπως αντικατοπτρίζεται στην τελική συμφωνία· εκφράζει την ανησυχία του για τις δηλώσεις ορισμένων κολομβιανών δημόσιων αρχών που αμφισβητούν την Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας· καλεί όλα τα μέρη και τις συνιστώσες της κολομβιανής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, να συνεργαστούν με την Επιτροπή για την εξακρίβωση της αλήθειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση της εντολής της·

4. υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει την ευθύνη να προστατεύει ολόκληρο τον πληθυσμό της· εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη βία, τις απειλές και τις δολοφονίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθημερινά οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι κοινωνικοί ηγέτες, οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, οι συνδικαλιστές και άλλοι· καλεί την κυβέρνηση της Κολομβίας να διασφαλίσει την εφαρμογή του άρθρου 3.4 της τελικής συμφωνίας, το οποίο διασφαλίζει το δικαίωμα στην προστασία με ολοκληρωμένο τρόπο, σε αντίθεση με την τρέχουσα κυβερνητική πολιτική στρατιωτικοποίησης ορισμένων περιοχών· εκφράζει τη λύπη του για τις περιπτώσεις απειλών και επιθέσεων εναντίον θυμάτων των ένοπλων συγκρούσεων, καθώς και των οικογενειών τους και των οργανώσεών τους, αφού αυτά έχουν κάνει χρήση των θεσμικών οργάνων που αποτελούν μέρος του Συστήματος δικαιοσύνης, αλήθειας, αποκατάστασης και μη επανάληψης· εκφράζει τη λύπη του για τις παρενοχλήσεις και τις επιθέσεις που υφίστανται υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται ανώτεροι κρατικοί αξιωματούχοι και μέλη των ενόπλων δυνάμεων·

5. παροτρύνει τις κολομβιανές αρχές να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάρθρωση εγκληματικών και παραστρατιωτικών διαδόχων ομάδων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίσουν οι αρχές ότι δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για τους παραστρατιωτικούς και ότι τα εγκλήματα θα διερευνώνται και θα τιμωρούνται, μεταξύ άλλων και για όσους έχουν φυλακιστεί για άλλα εγκλήματα εκτός Κολομβίας και που επιστρέφουν τώρα στη χώρα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αθέμιτη σύμπραξη αυτών των ομάδων με τα συμφέροντα ξένων πολυεθνικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών της ΕΕ· τονίζει ότι δεν έχει ακόμη διεξαχθεί διεξοδική έρευνα για το ζήτημα αυτό και ότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία·

6. παροτρύνει την κυβέρνηση της Κολομβίας να αναγνωρίσει το κλίμα διώξεων που βιώνουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω του έργου τους και να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την επίλυση της κατάστασης· απορρίπτει τις απόπειρες να ελαχιστοποιηθεί αυτή η κατάσταση, με αναφορά στο εκτεταμένο κλίμα βίας·

7. παροτρύνει την κυβέρνηση της Κολομβίας να αναπτύξει όλες τις διατάξεις που αντικατοπτρίζονται στη συμφωνία, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή ολοκληρωμένης αγροτικής μεταρρύθμισης, τη διασφάλιση της πρόσβασης στη γη και την παροχή ίσης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαιώματα στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών· καλεί τις κολομβιανές αρχές να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου και των ΛΟΑΔΜ που αντικατοπτρίζει η συμφωνία·

8. υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία αποτελεί θεμελιώδες μέρος της τελικής συμφωνίας και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών που σχετίζονται με τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

9. καλεί την κυβέρνηση της Κολομβίας και τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ELN) να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην επίτευξη ειρήνης στην Κολομβία· θεωρεί ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των FARC-EP αποτελεί θετικό παράδειγμα για την επίλυση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μέσω διαλόγου και με πλήρεις εγγυήσεις για τα θύματά της, εάν εφαρμοστεί πλήρως·

10. τονίζει ότι τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης στην Κολομβία συνδέονται με την ανισότητα και, ως εκ τούτου, ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της ανισότητας και τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαιώματα, ιδίως για τον αγροτικό πληθυσμό και τις αυτόχθονες κοινότητες και τις κοινότητες αφρικανικής καταγωγής· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους της χρηματοδότησης της ΕΕ στο παρόν πλαίσιο·

11. καλεί την Επιτροπή να απομακρυνθεί από το μοντέλο των καταπιστευματικών ταμείων, τα οποία δεν διασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων· ζητεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τρόπο που να διασφαλίζει τον δημοκρατικό έλεγχο, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας· επιμένει ότι όλες οι μορφές χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει η ΕΕ στην Κολομβία, άμεσα ή έμμεσα, θα πρέπει να υπόκεινται σε εκτίμηση επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα·

12. ζητεί την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Κολομβίας και της ΕΕ, δεδομένων των επανειλημμένων παραβιάσεων του άρθρου 1 αυτής, μέσω της ενεργοποίησης της ρήτρας της για τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία επιτρέπει την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας είτε εν όλω είτε εν μέρει για συγκεκριμένα προϊόντα η παραγωγή των οποίων συνδέεται στενά με βία, όπως το φοινικέλαιο ή το βόειο κρέας· ζητεί να προωθηθεί ένα νέο μοντέλο εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και στην προώθηση της παραγωγής μικρής κλίμακας και της εργασίας με δικαιώματα και για τις δύο πλευρές·

13. εκφράζει ανησυχία για τα ανησυχητικά επίπεδα αποψίλωσης των δασών, αεροψεκασμών και άλλων επιβλαβών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων, όπως η υπαίθρια εξόρυξη και η εξόρυξη μεγάλης κλίμακας, που έχουν επίσης σοβαρές επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στην επιδείνωση της κατάστασης· υπενθυμίζει τη συμμετοχή πολυεθνικών εταιρειών σε περιβαλλοντικά καταστροφικές δραστηριότητες που έχουν προκαλέσει μεγάλες ποσότητες βίας στην Κολομβία, και ζητεί την ταχεία εφαρμογή ενός υποχρεωτικού και φιλόδοξου κανονισμού δέουσας επιμέλειας στην ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλα διεθνή βήματα την εκπόνηση μιας δεσμευτικής συνθήκης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις κολομβιανές αρχές να κυρώσουν τη συμφωνία του Escazú για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού και τη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα, η οποία θα αυξήσει την προστασία των υπερασπιστών του περιβάλλοντος·

14. καλεί τις κολομβιανές αρχές να εγγυηθούν το δικαίωμα διαδήλωσης και διαμαρτυρίας, μεταξύ άλλων προσαρμόζοντας τη νομοθεσία της χώρας ώστε να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα για το θέμα, όπως ορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τις διάφορες συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) επί του θέματος·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Κολομβίας και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής.

 

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου