Menettely : 2021/2643(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0228/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0228/2021

Keskustelut :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Äänestykset :

PV 29/04/2021 - 19

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0228/2021</NoDocSe>
PDF 148kWORD 51k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivästä</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda</Depute>

<Commission>{The Left}The Left -ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0228/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivästä

(2021/2643(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat Kolumbian rauhanprosessista ja tilanteesta antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon aseellisen konfliktin lopettamisesta ja vakaan ja kestävän rauhan rakentamisesta 24. marraskuuta 2016 allekirjoitetun Kolumbian hallituksen ja FARC-EP:n välisen lopullisen sopimuksen,

 ottaa huomioon erityisten rauhanoikeusjärjestelyjen perustamisen mekanismiksi, jolla varmistetaan oikeuden toteutuminen ja korvaukset,

 ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 26. helmikuuta 2021 antaman lausunnon Kolumbiasta: ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuva väkivalta,

 ottaa huomioon 26. heinäkuuta 2012 allekirjoitetun Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen, johon Ecuador liittyi 1. tammikuuta 2017,

 ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2021 annetun YK:n pääsihteerin raportin YK:n Kolumbian tarkkailijaryhmästä,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 10. helmikuuta 2021 esittämän vuosikertomuksen Kolumbian ihmisoikeustilanteesta,

 ottaa huomioon 17. elokuuta 2020 annetun YK:n Kolumbian järjestelmän ja YK:n Kolumbian tarkkailijaryhmän yhteisen julkilausuman,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Kolumbian hallitus ja Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) pääsivät vuonna 2016 lopulliseen sopimukseen yli 50 vuotta kestäneen konfliktin lopettamisesta Havannassa käytyjen neljän vuoden neuvottelujen jälkeen; ottaa huomioon, että tässä sopimuksessa tunnustetaan Kolumbian kansan oikeus elää rauhassa ja varmistetaan valtion velvollisuus edistää ihmisoikeuksia sekä varmistaa taloudellinen ja sosiaalinen kehitys;

B. ottaa huomioon, että lopullisessa sopimuksessa otettiin huomioon Kolumbian konfliktin rakenteelliset syyt, annettiin niihin kattavia vastauksia eri aloilla ja että siinä käsitellään maaseudun kokonaisvaltaista kehittämistä, poliittista osallistumista ja demokraattista avoimuutta rauhan rakentamiseksi, konfliktin lopettamiseksi, laittomien huumausaineiden ongelman ratkaisemiseksi ja uhrien oikeuksien turvaamiseksi; ottaa huomioon, että sopimusten täytäntöönpano on edelleen epätasaista eikä niillä ole saavutettu vaikutusta, jota rauhan takaaminen edellyttää;

C. ottaa huomioon, että kattavia maaseutu-uudistuksia koskevan kohdan, joihin kuuluu muun muassa maan saatavuuden takaaminen, maaseutualueiden julkisten palvelujen takaaminen ja maatalouden kehittäminen elintarviketurvan näkökulmasta, täytäntöönpanoaste on alhaisin; ottaa huomioon, että Kolumbian hallitus on pannut tasa-arvopolitiikkaa koskevat säännökset vain vähäisessä määrin täytäntöön;

D. ottaa huomioon, että uhrien oikeuksia koskevassa kohdassa perustetaan komissio, jonka tehtävänä on selvittää totuus, mahdollistaa rinnakkaiselo ja ehkäistä konfliktin toistuminen, sekä perustetaan erityiset rauhanoikeusjärjestelyt tutkimaan ja asettamaan syytteeseen henkilöitä, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista konfliktin yhteydessä; katsoo, että uhreille myönnettävät korvaukset ja takeet toistumisen estämisestä ovat keskeisiä osatekijöitä oikeudenmukaisen ja pysyvän rauhan aikaansaamiseksi;

E. ottaa huomioon, että FARC-EP sai YK:n valvoman aseriisuntaprosessin päätökseen kesäkuussa 2017; ottaa huomioon, että lopullisen sopimuksen määräyksistä huolimatta Kolumbian hallitus ei ole ottanut käyttöön rauhansopimuksessa määrättyä politiikkaa laittomien aseellisten ryhmien, rikollisjärjestöjen ja niiden tukiverkostojen purkamisesta; ottaa huomioon, että erityisten rauhanoikeusjärjestelyjen yhteydessä on todettu, että tällä alalla ja ihmisoikeuksien puolustajien ja entisten taistelijoiden suojelemiseksi toteutetut toimenpiteet ovat riittämättömiä;

F. ottaa huomioon, että valtiosta riippumattomien aseistettujen ryhmien, myös äärioikeistolaisten uusien puolisotilaallisten ryhmien, valta on kasvanut viime vuosina; ottaa huomioon, että nämä ryhmät ovat saaneet alueellista ja sosiaalista valtaa joissakin osissa maata, mikä on vaikuttanut tuhoisasti maaseudun maatalousyhteisöihin, maanviljelijöihin sekä alkuperäisyhteisöihin ja afrikkalaisperäisiin yhteisöihin;

G. ottaa huomioon, että EU:lla on tärkeä rooli lopullisen sopimuksen täytäntöönpanossa, sillä se antaa teknistä ja taloudellista tukea EU:n Kolumbia-erityisrahaston kautta; toteaa, että tämän vuoksi EU on vastuussa sopimuksen täytäntöönpanon tiiviistä valvonnasta;

H. ottaa huomioon, että Kolumbiassa esiintyy edelleen poliittista väkivaltaa viisi vuotta lopullisen sopimuksen allekirjoittamisesta; ottaa huomioon, että pelkästään vuonna 2020 surmattiin 133 ihmisoikeuksien puolustajaa ja 795:n kirjattiin joutuneen uhkauksien ja hyökkäysten kohteiksi; ottaa huomioon, että vuonna 2020 53 prosenttia kaikista ihmisoikeuksien puolustajien surmista maailmassa tapahtui Kolumbiassa: ottaa huomioon, että sopimuksella luoduissa turvallisuusmekanismeissa suunniteltuja sukupuolinäkökulmaa koskevia suosituksia ei ole noudatettu, mikä vaarantaa entisestään naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien ja yhteiskunnallisten johtohahmojen tilanteen;

I. ottaa huomioon, että sopimuksen jälkeen yhteiskunnallisissa ja poliittisissa johtoasemissa olleiden entisten FARC-EP:n taistelijoiden murhat ovat lisääntyneet edelleen viime vuosina, ja niitä on tehty lopullisen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen jopa 248, joista 73 vuonna 2020;

J. ottaa huomioon, että ammattijärjestöjen edustajia ja viljelijäjärjestöjen johtajia vainotaan Kolumbiassa edelleen eri tavoin; ottaa huomioon, että Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) tietojen mukaan Kolumbiassa murhattiin vuonna 2020 15 ammattiyhdistysaktivistia, heihin kohdistettiin neljä murhayritystä ja heille annettiin 198 tappouhkausta;

K. ottaa huomioon, että Kolumbiassa on murhattu maailmanlaajuisesti eniten ympäristönsuojelijoita, ja vuonna 2020 raportoitiin 64 tapauksesta; ottaa huomioon, että nämä murhat ovat tapahtuneet tilanteessa, jossa metsäkato, myrkytyslennot ja laajamittainen laiton kaivostoiminta ovat lisääntyneet, mikä uhkaa biologista monimuotoisuutta ja vesivarojen kestävyyttä ja millä on peruuttamattomia seurauksia maailmanlaajuisesti, ellei niitä saada välittömästi loppumaan;

L. ottaa huomioon, että rikolliset ja uudet puolisotilaalliset ryhmät kohdistavat toimintansa suhteettomassa määrin afrikkalaistaustaisiin ja alkuperäisyhteisöihin; ottaa huomioon, että vuonna 2020 murhattiin 53 alkuperäiskansoihin kuuluvaa, joiden joukossa Nariñon departementissa murhatut 17 Awá-alkuperäiskansaan kuuluvaa ja Caucan departementissa murhatut 19 Nasa-alkuperäiskansaan kuuluvaa henkilöä; ottaa huomioon, että viime vuosina satoja alkuperäisväestön ja afrikkalaisperäisen väestön jäseniä on pakotettu siirtymään asuinalueiltaan;

M. ottaa huomioon, että Kolumbiassa kirjattiin vuonna 2020 76 joukkomurhaa, joissa sai surmansa 292 ihmistä, joista lapsia 24; ottaa huomioon, että joukkomurhien määrä on kasvanut edelleen ja että vuonna 2020 niitä oli eniten sitten vuoden 2014, ennen lopullisen sopimuksen allekirjoittamista;

N. ottaa huomioon, että suurin osa maassa tehdyistä murhista, uhkauksista ja hyökkäyksistä jää rankaisematta; toteaa, että tämä liittyy aseistettujen ja uusien puolisotilaallisten ryhmien asemaan maan yhteiskunnallisessa ja poliittisessa rakenteessa sekä muihin rakenteellisiin ongelmiin, kuten oikeussuojan ja muiden oikeuksien ja palvelujen puutteelliseen saatavuuteen maaseudulla;

O. ottaa huomioon, että erityisten rauhanoikeusjärjestelyjen toimesta julkaistiin 23. helmikuuta 2021 raportti, jossa todettiin, että ainakin 6 402 ihmistä kuoli Kolumbiassa vuosina 2002–2008 armeijan laittomissa teloituksissa ja että heidän ilmoitettiin virheellisesti tulleen tapetuiksi taistelussa; ottaa huomioon, että nämä ”falsos positivos” -tapaukset ulottuvat vuosikymmenten päähän ja ne ovat jatkuneet vuoden 2008 jälkeen ja että uhrien todellinen määrä on näin ollen paljon suurempi; toteaa, että tästä järjestelmällisestä politiikasta vastuussa olevat on saatava vastaamaan teoistaan;

P. ottaa huomioon, että vuonna 2020 raportoitiin myös 42 tapauksesta, joissa poliisin ja armeijan operaatioiden tai valtion toteuttamien pidätysten aikana kuoli ihmisiä; ottaa huomioon, että näissä tapauksissa tutkinnan pani vireille yleinen syyttäjä;

Q. ottaa huomioon, että poliisit käyttivät tappavia aseita Bogotássa syyskuussa 2020 järjestettyjen poliisiväkivallan vastaisten mielenosoitusten aikana; ottaa huomioon, että protestien tukahduttamisen yhteydessä kuoli 11 ihmistä; ottaa huomioon, että ihmisiä pidätettiin mielivaltaisesti, kahdessa tapauksessa raportoitiin seksuaalisesta väkivallasta, ja että poliisit hyökkäsivät toimittajia vastaan väkivaltaisesti;

R. ottaa huomioon, että Kolumbiassa on 8,1 miljoonaa maansisäistä pakolaista, mikä vastaa yli 16:ta prosenttia väestöstä; ottaa huomioon, että 25 366 ihmistä joutui vuonna 2020 Kolumbiassa pakkomuuton kohteeksi pääasiassa Antioquian, Chocón ja Nariñon departementeissa; ottaa huomioon, että vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä UNHCR on jo dokumentoinut 32 laajamittaista väestönsiirtoa maan sisällä, joissa siirtymään on joutunut jopa 15 937 henkilöä;

S. ottaa huomioon, että EU ja Kolumbia ovat vuodesta 2012 asti olleet osa monenkeskistä kauppasopimusta, jota Kolumbian yhteiskunnan eri sektorit vastustivat muun muassa väkivaltaisuuksien ja ihmisoikeuksia koskevien takeiden puuttumisen vuoksi; ottaa huomioon, että sopimuksen 1 artiklassa määrätään, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa vahvistettujen periaatteiden noudattaminen ja oikeusvaltioperiaate ovat sopimuksen olennaisia osia; ottaa huomioon, että niiden toteutuminen ei ole sopimuksen ehtona;

T. toteaa, että monikansallisille yrityksille myönnetyillä toimiluvilla on ollut ja on edelleen kielteisiä vaikutuksia sekä ympäristön että ihmisoikeuksien kannalta ja niiden väestöryhmien ja alueiden kannalta, joilla ne toimivat; ottaa huomioon, että kaivostoiminnan, energia-alan ja maatalousteollisuuden kaltaisilla aloilla, joista osaa johtavat EU:n yritykset, toimintaa jatketaan ilman riittäviä sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia koskevia tutkimuksia, mistä ovat seurauksena muun muassa Wayuun alkuperäisväestön jatkuvat terveysongelmat La Guajiran departementissa sen jälkeen, kun avokaivostoiminta aloitettiin lähellä heidän maa-alueitaan; ottaa huomioon, että nämä tilanteet ovat johtaneet laajamittaisiin pakkomuuttoihin ja niihin on liittynyt myös rikollisten tai uusien puolisotilaallisten ryhmien väkivaltaisuuksia, kuten sataman rakentamista Tribugáan tuhoisien ympäristövaikutusten vuoksi vastustaneen ympäristöaktivistin Juana María Perea Platan murha 29. lokakuuta 2020 Chocón departementissa;

U. ottaa huomioon, että Kolumbian yhteiskunnalle on ominaista erittäin suuri eriarvoisuus; ottaa huomioon, että köyhyys on lisääntynyt viime vuosina ja 34 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, mutta Chocón kaltaisissa departementeissa nämä luvut ovat kaksinkertaisia; ottaa huomioon, että naiset ovat alttiimpia pandemian aiheuttamalle köyhyyden lisääntymiselle, kun otetaan huomioon heidän yliedustuksensa epävirallisilla työmarkkinoilla sekä naisten työttömyysaste, joka on lähes kaksinkertainen miehiin verrattuna;

V. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on tuonut esiin seuraukset, joita aiheutuu siitä, että maassa ei ole yleistä terveydenhuoltoa ja että veden ja jätevesihuollon saatavuus on puutteellista, mikä on edelleen yleistä tietyillä alueilla; ottaa huomioon, että virus on vaikuttanut suhteettomasti maaseutualueiden väestöön ja afrikkalaistaustaisiin ja alkuperäisyhteisöihin, mistä on osoituksena se, että korkein tartunta- ja kuolleisuusaste on Amazonasin departementissa, jossa enemmistö asukkaista kuuluu alkuperäiskansoihin;

1. toistaa antavansa täyden tukensa Kolumbian rauhansopimukselle ja kehottaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön kaikki lopulliseen sopimukseen sisältyvät määräykset ja muistuttaa, että sen eri osia ei voida käsitellä erikseen; korostaa, että on Kolumbian hallituksen ja valtion ensisijaisella vastuulla varmistaa, että sopimus pannaan kattavasti täytäntöön rauhan takaamiseksi;

2. ilmaisee syvän huolensa ihmisoikeustilanteesta ja sen heikentymisestä viiden viime vuoden aikana ja tuomitsee FARC-EP:n entisiin taistelijoihin, poliittisen opposition johtajiin ja edustajiin, ihmisoikeuksien puolustajiin, ammattiyhdistysaktivisteihin, ympäristöaktivisteihin sekä afrikkalaistaustaisiin ja alkuperäisyhteisöihin kohdistuvat jatkuvat murhat ja väkivaltaisuudet; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja EUH:ta ilmaisemaan tämän huolen ja panemaan täytäntöön vuoropuhelua ja lopullisen sopimuksen täytäntöönpanon seurantaa koskevat mekanismit keskusteluissaan Kolumbian viranomaisten kanssa;

3. tukee totuuteen, oikeudenmukaisuuteen, korvauksiin ja toistumisen estämiseen perustuvaa kokonaisvaltaista järjestelmää ja sen pyrkimyksiä varmistaa oikeus totuuteen, koska se on perustavaa laatua oleva tae toistumisen estämiselle, vastuuvelvollisuudelle ja uhrien oikeuksille, ja kehottaa EU:ta valvomaan edelleen kaikkia sen osatekijöitä; muistuttaa, että nämä ovat olennaisen tärkeitä oikeudenmukaisuuden ja kestävän rauhan saavuttamiseksi, kuten lopullisessa sopimuksessa todetaan; on huolissaan tiettyjen Kolumbian viranomaisten lausunnoista, joissa kyseenalaistetaan erityiset rauhanoikeusjärjestelyt, jotka ovat sopimuksen keskeinen osa; kehottaa kaikkia Kolumbian yhteiskunnan osapuolia ja osatekijöitä, yksityinen yrityssektori mukaan luettuna, tekemään yhteistyötä totuutta selvittävän komission kanssa sen varmistamiseksi, että se voi hoitaa tehtävänsä;

4. muistuttaa, että Kolumbian hallituksen vastuulla on suojella koko väestöään; pitää valitettavana jatkuvaa väkivaltaa, uhkailua ja murhia, joita ihmisoikeuksien puolustajat, yhteiskunnan johtohahmot, ympäristöaktivistit, ammattiyhdistysaktivistit ja muut kohtaavat edelleen päivittäin; kehottaa Kolumbian hallitusta varmistamaan lopullisen sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan täytäntöönpano, jossa taataan oikeus suojeluun kattavalla tavalla vastakohtana hallituksen nykyiselle tiettyjen alueiden militarisoimista koskevalle politiikalle; pitää valitettavina aseellisen konfliktin uhreja sekä heidän perheitään ja heidän järjestöjään vastaan esitettyjä uhkailuja ja tehtyjä hyökkäyksiä sen jälkeen, kun he ovat kääntyneet oikeudenmukaisuuteen, korvauksiin ja toistumisen estämiseen perustuvan kokonaisvaltaisen järjestelmän elinten puoleen; pitää valitettavana sellaisten ihmisoikeuksien puolustajien häirintää ja heihin kohdistuvia hyökkäyksiä, jotka osallistuvat valtion korkeita virkamiehiä ja asevoimien jäseniä koskeviin oikeudenkäynteihin;

5. kehottaa Kolumbian viranomaisia toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä rikollisten ja uusien puolisotilaallisten ryhmien hajottamiseksi; korostaa, että viranomaisten on varmistettava, että puolisotilaalliset ryhmät eivät jää rankaisematta, ja varmistettava, että rikokset tutkitaan ja niistä rangaistaan, myös niiden rikoksentekijöiden rikokset, jotka on vangittu muista rikoksista Kolumbian ulkopuolella ja jotka nyt palaavat maahan; ilmaisee syvän huolensa näiden ryhmien salaisesta yhteistyöstä, joka liittyy ulkomaisten monikansallisten yhtiöiden, myös EU:n yritysten, etuihin; korostaa, että asiaa ei ole vielä tutkittu perusteellisesti ja että täysi avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat tarpeen;

6. kehottaa Kolumbian hallitusta tunnustamaan vainon ilmapiirin, jota ihmisoikeuksien puolustajat kokevat työnsä vuoksi, ja toteuttamaan tehokkaita toimia tilanteen ratkaisemiseksi; torjuu pyrkimykset vähätellä tilannetta ja vedota laajalle levinneeseen väkivallan ilmapiiriin;

7. kehottaa Kolumbian hallitusta viemään eteenpäin kaikkia sopimuksessa esitettyjä määräyksiä, myös panemalla täytäntöön kattavan maaseutu-uudistuksen, takaamalla maan saatavuuden ja myöntämällä maaseudun asukkaille yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää julkisia palveluja ja hyödyntää oikeuksia; kehottaa Kolumbian viranomaisia varmistamaan, että kaikki rauhansopimuksen yhteydessä kehitetyt toimenpiteet pannaan täytäntöön sukupuolinäkökulman ja siihen sisältyvän hlbti-henkilöitä koskevan näkökulman mukaisesti;

8. muistuttaa, että kansalaisyhteiskunnan ryhmien osallistuminen prosessiin on olennainen osa lopullista sopimusta ja että siksi on varmistettava niiden osallistuminen kaikkien sopimukseen liittyvien politiikkatoimien kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin, mukaan lukien EU:n rahoittamat toimet;

9. kehottaa Kolumbian hallitusta ja kansallista vapautusarmeijaa (ELN) aloittamaan uudelleen neuvottelut rauhan saavuttamiseksi Kolumbiassa; katsoo, että Kolumbian hallituksen ja FARC-EP:n välillä aikaansaatu sopimus on myönteinen esimerkki pitkään jatkuneen konfliktin ratkaisemisesta vuoropuhelun avulla siten, että uhrien asema on täysin taattu, jos sopimus pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

10. korostaa, että Kolumbian konfliktin perimmäiset syyt liittyvät eriarvoisuuteen, ja kehottaa siksi toteuttamaan konkreettisia toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi ja julkisten palvelujen ja oikeuksien yleisen saatavuuden varmistamiseksi erityisesti maaseutuväestölle sekä afrikkalaistaustaisille ja alkuperäisyhteisöille; korostaa, että tämän olisi nykyisellään oltava yksi EU:n rahoituksen päätavoitteista;

11. kehottaa komissiota luopumaan erityisrahastojen mallista, sillä rahastot eivät takaa riittävää avoimuutta ja demokraattista vastuuvelvollisuutta varojen käytössä; kehottaa jatkamaan EU:n rahoitusta rauhansopimuksen täytäntöönpanoon siten, että varmistetaan demokraattinen valvonta, vastuuvelvollisuus ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistuminen koko prosessin ajan; vaatii, että kaikista EU:n Kolumbialle suoraan tai välillisesti myöntämän taloudellisen tuen muodoista olisi tehtävä ihmisoikeusvaikutusten arviointi;

12. kehottaa keskeyttämään Kolumbian ja EU:n välisen kauppasopimuksen soveltamisen sen 1 artiklan toistuvan rikkomisen vuoksi siten, että aktivoidaan sen demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva lauseke, joka mahdollistaa kauppasopimuksen keskeyttämisen joko kokonaan tai osittain tiettyjen sellaisten tuotteiden osalta, joiden tuotanto liittyy läheisesti väkivaltaan, kuten palmuöljyn tai naudanlihan; kehottaa edistämään EU:n ja Kolumbian välistä uutta kauppamallia, joka perustuu kestävän kehityksen, pienimuotoisen tuotannon ja työntekijöiden oikeuksia kunnioittavan työn periaatteisiin molemmille osapuolille;

13. on huolissaan metsäkadon hälyttävästä tasosta, myrkytyslennoista ja muusta ympäristön kannalta haitallisesta toiminnasta, kuten avolouhinnasta ja laajamittaisesta kaivostoiminnasta, joilla on myös syvä vaikutus paikallisyhteisöihin ja jotka siten pahentavat tilannetta entisestään; muistuttaa monikansallisten yritysten osallistumisesta ympäristöä tuhoaviin toimiin, jotka ovat aiheuttaneet Kolumbiassa laajoja väkivaltaisuuksia, ja kehottaa panemaan pikaisesti täytäntöön pakollisen ja kunnianhimoisen huolellisuusvelvoiteasetuksen EU:ssa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan YK:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevan sitovan sopimuksen laatimista; kehottaa Kolumbian viranomaisia ratifioimaan  tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Escazún sopimuksen, joka parantaisi ympäristön puolustajien suojelua;

14. kehottaa Kolumbian viranomaisia takaamaan oikeuden osoittaa mieltä ja protestoida, myös mukauttamalla lainsäädäntöään siten, että se vastaa kansainvälisen oikeuden asiaa koskevia normeja ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) asiaa koskevia erilaisia suosituksia;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Kolumbian hallitukselle sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle.

 

Päivitetty viimeksi: 28. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö