Procedură : 2021/2643(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0228/2021

Texte depuse :

B9-0228/2021

Dezbateri :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Voturi :

PV 29/04/2021 - 19

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0228/2021</NoDocSe>
PDF 157kWORD 52k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la cea de a cincea aniversare a Acordului de pace din Columbia</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda</Depute>

<Commission>{The Left}în numele Grupului The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0228/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cea de a cincea aniversare a Acordului de pace din Columbia

(2021/2643(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind procesul de pace și situația din Columbia,

 având în vedere Acordul final de încetare a conflictului armat și de instaurare a unei păci stabile și durabile, semnat de guvernul columbian și de Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC) la 24 noiembrie 2016,

 având în vedere crearea unei instanțe speciale pentru pace, ca mecanism de garantare a justiției și a despăgubirii victimelor,

 având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă din 26 februarie 2021 privind Columbia: violențele privind apărătorii drepturilor omului,

 având în vedere Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Columbia și Peru, semnat la 26 iulie 2012, la care Ecuadorul a aderat la 1 ianuarie 2017,

 având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 26 martie 2021 referitor la Misiunea ONU de verificare din Columbia,

 având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 10 februarie 2021 privind situația drepturilor omului în Columbia,

 având în vedere declarația comună a sistemului ONU din Columbia și a Misiunii ONU de verificare din Columbia, din 17 august 2020,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât guvernul Columbiei și Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) au ajuns, în 2016, la Havana, după patru ani de negocieri, la un acord final pentru a pune capăt unui conflict care durează peste 50 de ani; întrucât acest acord recunoaște dreptul poporului columbian de a trăi în pace și garantează datoria statului de a promova drepturile omului și de a asigura dezvoltarea economică și socială;

B. întrucât acordul final a luat în considerare motivele structurale ale conflictului columbian, le-a oferit răspunsuri cuprinzătoare în diferite domenii și include puncte privind dezvoltarea rurală cuprinzătoare, participarea politică și deschiderea democratică pentru construirea păcii, încetarea conflictului, soluționarea problemei drogurilor ilicite și drepturile victimelor; întrucât acordurile continuă să fie puse în aplicare în mod inegal și nu au avut impactul necesar pentru a crea garanții pentru pace;

C. întrucât punctul referitor la reformele rurale cuprinzătoare, care include, printre altele, garantarea accesului la terenuri, garantarea serviciilor publice în zonele rurale și dezvoltarea agriculturii din perspectiva securității alimentare, are cel mai scăzut nivel de punere în aplicare; întrucât punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la politicile de gen de către guvernul columbian lasă și ea de dorit;

D. întrucât punctul referitor la drepturile victimelor stabilește crearea unei Comisii pentru stabilirea adevărului, conviețuire și nerepetare precum și a unei instanțe speciale pentru pace, pentru a cerceta și urmări penal persoanele responsabile de încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar în contextul conflictului; întrucât despăgubirea victimelor și garantarea nerepetării sunt elemente esențiale pentru realizarea unei păci juste și durabile;

E. întrucât FARC și-a finalizat procesul de dezarmare monitorizat de ONU în iunie 2017; întrucât, în pofida dispozițiilor acordului final, guvernul columbian nu a adoptat politica prevăzută în acordul de pace în ceea ce privește desființarea grupurilor armate ilegale, a organizațiilor criminale și a rețelelor lor de sprijin; întrucât instanța specială pentru pace a declarat că măsurile luate în acest domeniu pentru a-i proteja pe apărătorii drepturilor omului și pe foștii combatanți sunt insuficiente;

F. întrucât puterea grupurilor armate nestatale, inclusiv a grupurilor paramilitare de extremă dreaptă, a crescut în ultimii ani; întrucât aceste grupuri au câștigat control teritorial și social în anumite părți ale țării, cu consecințe deosebit de devastatoare pentru comunitățile agricole rurale, pentru fermieri și pentru comunitățile indigene și cele de descendență africană;

G. întrucât UE joacă un rol important în punerea în aplicare a acordului final prin furnizarea de sprijin tehnic și financiar prin intermediul Fondului fiduciar al UE pentru Columbia; întrucât acest lucru conferă Uniunii responsabilitatea de a urmări îndeaproape punerea în aplicare a acordului;

H. întrucât, la cinci ani de la semnarea acordului final, violența politică rămâne predominantă în Columbia; întrucât, numai în 2020, au fost uciși 133 de apărători ai drepturilor omului și 795 de persoane au fost victime ale unor amenințări și atacuri documentate; întrucât, în 2020, dintre toți apărătorii drepturilor omului uciși la nivel mondial, 53 % se aflau în Columbia; întrucât nu s-a dat curs recomandărilor referitoare la perspectiva de gen avute în vedere în mecanismele de securitate instituite prin acord, ceea ce pune în pericol și mai mult situația femeilor apărătoare ale drepturilor omului și a liderilor sociali;

I. întrucât cazurile de asasinare a foștilor combatanți FARC care au fost lideri la nivel social și politic după încheierea acordului a continuat să crească în ultimii ani, ajungând la 248 de la semnarea acordului final, dintre care 73 în 2020;

J. întrucât sindicaliștii și liderii țăranilor continuă să fie persecutați în diferite moduri în Columbia; întrucât, potrivit datelor furnizate de Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC), 15 sindicaliști au fost asasinați în Columbia în 2020, 4 au fost victime ale unor tentative de asasinat și 198 au primit amenințări cu moartea;

K. întrucât în Columbia au fost uciși cei mai mulți apărători ai mediului din lume, 64 de cazuri fiind raportate în 2020; întrucât aceste asasinate au fost comise în contextul intensificării despăduririlor, al pulverizărilor aeriene și al activităților miniere ilegale la scară largă, care reprezintă amenințări la adresa biodiversității și a sustenabilității resurselor de apă și care vor avea consecințe ireversibile la nivel mondial dacă nu vor fi stopate imediat;

L. întrucât grupurile infracționale și paramilitare care au preluat ștafeta continuă să vizeze în mod disproporționat comunitățile de descendență africană și cele indigene; întrucât 53 de persoane din comunitățile indigene au fost asasinate în acest context în 2020, inclusiv 17 persoane indigene aparținând comunității Awá asasinate în departamentul Nariño și 19 persoane indigene aparținând comunității Nasa asasinate în departamentul Cauca; întrucât sute de persoane indigene și de descendență africană au fost strămutate forțat în ultimii ani;

M. întrucât, în 2020, în Columbia au fost documentate 76 de masacre, ceea ce reprezintă 292 de decese, dintre care 24 de copii; întrucât numărul masacrelor a continuat să crească, iar în 2020 s-a înregistrat cel mai mare număr din 2014, înainte de semnarea acordului final;

N. întrucât majoritatea asasinatelor, amenințărilor și atacurilor din țară rămân nepedepsite; întrucât acest lucru este legat de poziția pe care grupurile armate și paramilitare care au preluat ștafeta continuă să le ocupe în structura socială și politică a țării, precum și de alte probleme structurale, cum ar fi lipsa accesului la justiție și la alte drepturi și servicii în zonele rurale;

O. întrucât, la 23 februarie 2021, instanța specială pentru pace a publicat un raport în care se arată că cel puțin 6 402 de persoane au fost ucise în Columbia între 2002 și 2008 în execuții extrajudiciare comise de armată și au fost prezentate în mod fals ca fiind ucise în luptă; întrucât aceste cazuri, cunoscute sub numele de „falsos positivos”, datează de decenii și au continuat după 2008, iar numărul real al acestor victime este, prin urmare, mult mai mare; întrucât persoanele responsabile de această politică sistematică trebuie să fie trase la răspundere;

P. întrucât, în 2020, s-a raportat, de asemenea, că 42 de persoane au fost ucise în timpul operațiunilor polițienești și militare sau se află în custodia statului; întrucât procurorul general a deschis anchete în aceste cazuri;

Q. întrucât forțele de poliție au utilizat arme letale în Bogotá în timpul protestelor împotriva violențelor poliției care au avut loc în septembrie 2020; întrucât 11 persoane au fost ucise în timpul reprimării acestor proteste; întrucât persoanele au fost arestate în mod arbitrar, dintre care se presupune că două au fost victime ale violenței sexuale, iar jurnaliștii au fost atacați violent de forțele de poliție;

R. întrucât 8,1 milioane de persoane au fost strămutate în interiorul țării în Columbia, ceea ce reprezintă peste 16 % din populație; întrucât, în 2020, 25 366 de persoane au fost victime ale strămutărilor în masă în Columbia, în principal în departamentele Antioquia, Chocó și Nariño; întrucât, în primul trimestru al anului 2021, UNHCR a documentat deja 32 de strămutări în masă în interiorul țării, ceea ce reprezintă 15 937 de persoane;

S. întrucât, din 2012, UE și Columbia sunt părți la un acord comercial pluripartit, la care diferite sectoare ale societății columbiene s-au opus, invocând printre motive contextul violenței și lipsa garanțiilor în materie de drepturi ale omului; întrucât articolul 1 din acord prevede că respectarea principiilor stabilite în Declarația Universală a Drepturilor Omului și a principiului statului de drept sunt elemente esențiale ale acordului; întrucât acordul nu a fost condiționat de respectarea acestor principii;

T. întrucât concesiunile acordate societăților multinaționale au avut și continuă să aibă consecințe negative atât asupra mediului, cât și în ceea ce privește drepturile omului pentru populațiile și teritoriile în care acestea se dezvoltă; întrucât operațiunile din sectoare precum mineritul, energia și agroindustria, dintre care unele sunt conduse de întreprinderi din UE, continuă să se desfășoare fără studii de impact social sau de mediu adecvate, cu consecințe precum problemele de sănătate actuale din rândul populației indigene Wayuu din departamentul La Guajira, după ce au fost demarate operațiuni de minerit la suprafață în apropierea terenurilor lor; întrucât aceste situații au dus la strămutări în masă și au fost asociate cu violențe din partea grupurilor infracționale sau paramilitare care au preluat ștafeta, cum ar fi asasinarea activistei de mediu Juana María Perea Plata, la 29 octombrie 2020, în departamentul Chocó; ea era cunoscută pentru opoziția sa față de construirea unui port în Tribugá, care ar avea un impact devastator asupra mediului;

U. întrucât societatea columbiană se caracterizează printr-un nivel foarte ridicat de inegalitate; întrucât sărăcia a crescut în ultimii ani, iar 34 % din populație trăiește în prezent sub pragul sărăciei, însă acest procent se dublează în departamente precum Chocó; întrucât femeile, având în vedere preponderența lor pe piața informală a forței de muncă și rata șomajului în rândul acestora, care este aproape dublă față de cea din rândul bărbaților, sunt mai vulnerabile la creșterea ratei sărăciei în urma pandemiei;

V. întrucât pandemia de COVID-19 a demonstrat consecințele lipsei accesului universal la asistență medicală în această țară, precum și lipsa accesului la apă și la salubritate, care este încă predominantă în anumite zone; întrucât virusul a afectat în mod disproporționat populația din zonele rurale și comunitățile indigene și de descendență africană, fapt reflectat de faptul că departamentul cu cea mai mare rată de infectare și mortalitate este departamentul Amazonas, în care trăiesc, în majoritate, populații indigene,

1. își reafirmă sprijinul deplin pentru Acordul de pace columbian și solicită punerea în aplicare deplină a tuturor dispozițiilor incluse în acordul final și reamintește că diferitele părți ale acestuia nu pot fi tratate separat; subliniază că este responsabilitatea principală a guvernului și a statului columbian să se asigure că acesta este pus în aplicare în mod cuprinzător ca o garanție a păcii;

2. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația drepturilor omului și la deteriorarea acesteia din ultimii cinci ani și condamnă asasinatele și violențele în curs împotriva foștilor combatanți FARC, a liderilor și reprezentanților opoziției politice, a apărătorilor drepturilor omului, sindicaliștilor, activiștilor de mediu și comunităților indigene și de descendență africană; invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și SEAE să își exprime această preocupare și să pună în aplicare mecanisme de dialog și de monitorizare a punerii în aplicare a acordului final în schimburile lor cu autoritățile columbiene;

3. sprijină sistemul cuprinzător de justiție, de stabilire a adevărului, de despăgubire și de nerepetare, precum și eforturile sale de a asigura dreptul la adevăr ca o garanție fundamentală pentru nerepetare, responsabilitate și drepturile victimelor și solicită Uniunii să monitorizeze în continuare toate componentele sale; reamintește că ele sunt fundamentale pentru a putea ajunge la justiție și la o pace durabilă, așa cum se reflectă în acordul final; își exprimă îngrijorarea cu privire la declarațiile anumitor autorități publice columbiene care pun sub semnul întrebării instanța specială pentru pace, care reprezintă o parte centrală a acordului; invită toate părțile și componentele societății columbiene, inclusiv sectorul întreprinderilor private, să colaboreze cu Comisia pentru a stabili adevărul, cu scopul de a se asigura că aceasta își poate îndeplini mandatul;

4. reamintește că guvernul columbian are responsabilitatea de a-și proteja întreaga populație; regretă violențele, amenințările și asasinatele continue cu care apărătorii drepturilor omului, liderii sociali, activiștii de mediu, sindicaliștii și alții se confruntă zilnic; invită guvernul columbian să asigure punerea în aplicare a articolului 3.4 din acordul final, care asigură dreptul la protecție în mod cuprinzător, spre deosebire de politica guvernamentală actuală de militarizare a anumitor teritorii; regretă cazurile de amenințări și atacuri împotriva victimelor conflictului armat, precum și a familiilor și organizațiilor acestora, după ce au apelat la instituțiile care fac parte din sistemul de justiție, de stabilire a adevărului, de despăgubire și de nerepetare; deplânge hărțuirea și atacurile la care sunt supuși apărătorii drepturilor omului care participă la proceduri judiciare în care sunt implicați înalți funcționari de stat și membri ai forțelor militare;

5. îndeamnă autoritățile columbiene să ia măsuri eficace pentru a neutraliza grupurile infracționale și paramilitare care au preluat ștafeta; subliniază că autoritățile trebuie să se asigure că paramilitarii nu rămân nepedepsiți și că infracțiunile sunt anchetate și pedepsite, inclusiv pentru persoanele încarcerate pentru alte infracțiuni în afara Columbiei, care se întorc în prezent în țară; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la coluziunea acestor grupuri cu interesele societăților multinaționale străine, inclusiv ale întreprinderilor din UE; subliniază că nu s-a efectuat încă o anchetă aprofundată cu privire la această chestiune și că este nevoie de transparență și responsabilitate deplină;

6. îndeamnă guvernul columbian să recunoască că apărătorii drepturilor omului sunt expuși unui climat de persecuție din cauza activității lor și să ia măsuri eficace pentru a rezolva situația; respinge încercările de a minimiza această situație prin invocarea climatului de violență generalizat;

7. îndeamnă guvernul columbian să aplice concret toate dispozițiile cuprinse în acord, inclusiv prin punerea în aplicare a unei reforme rurale cuprinzătoare, garantarea accesului la terenuri și acordarea accesului egal la servicii publice și la drepturi pentru persoanele din zonele rurale; invită autoritățile columbiene să se asigure că toate măsurile stabilite în contextul acordului de pace sunt puse în aplicare ținând seama de perspectiva de gen și LGBTI pe care o reflectă;

8. reamintește că implicarea în proces a grupurilor societății civile reprezintă o parte fundamentală a acordului final și că, prin urmare, trebuie asigurată participarea acestora la elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea tuturor politicilor legate de acord, inclusiv a celor finanțate de UE;

9. invită guvernul columbian și Armata de Eliberare Națională (ELN) să redeschidă negocierile pentru a avansa în direcția instaurării păcii în Columbia; consideră că acordul la care s-a ajuns între guvernul columbian și FARC oferă un exemplu pozitiv pentru soluționarea conflictului în curs prin dialog și cu garanții depline pentru victimele acestuia, dacă acesta este pus în aplicare pe deplin;

10. subliniază că cauzele profunde ale conflictului columbian sunt legate de inegalitate și solicită, prin urmare, să se pună în aplicare măsuri concrete pentru a reduce inegalitatea și a asigura accesul universal la serviciile și drepturile publice, în special pentru populația rurală și comunitățile indigene și de descendență africană; subliniază că acesta ar trebui să fie unul dintre principalele obiective ale finanțării UE în contextul actual;

11. invită Comisia să renunțe la modelul fondurilor fiduciare, care nu asigură suficientă transparență și responsabilitate democratică în ceea ce privește utilizarea fondurilor; solicită ca finanțarea UE pentru punerea în aplicare a acordului de pace să fie acordată în continuare într-un mod care să asigure controlul democratic, responsabilitatea și participarea organizațiilor societății civile pe tot parcursul procesului; insistă asupra faptului că toate formele de sprijin financiar acordat de UE Columbiei, în mod direct sau indirect, ar trebui să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra drepturilor omului;

12. solicită suspendarea acordului comercial dintre Columbia și UE, având în vedere încălcările repetate ale articolului 1 din acord, prin activarea clauzei sale democratice și privind drepturile omului, care permite suspendarea totală sau parțială a acordului comercial pentru anumite produse a căror producție este strâns legată de violență, cum ar fi uleiul de palmier sau carnea de vită; solicită să se promoveze un nou model comercial între UE și Columbia, bazat pe principiile sustenabilității și promovării producției la scară mică și a drepturilor lucrătorilor pentru ambele părți;

13. își exprimă îngrijorarea cu privire la nivelurile alarmante de despădurire, pulverizare aeriană și alte activități dăunătoare mediului, cum ar fi activitățile miniere în aer liber și activitățile miniere la scară largă, care au și ele un impact semnificativ asupra comunităților locale și, prin urmare, contribuie la deteriorarea situației; reamintește implicarea societăților multinaționale în activități care dăunează mediului și care au dat naștere la numeroase episoade de violență în Columbia și solicită punerea în aplicare rapidă a unui regulament obligatoriu și ambițios privind diligența necesară în UE; îndeamnă UE și statele sale membre să sprijine, în cadrul ONU și al altor forumuri internaționale, elaborarea unui tratat cu caracter obligatoriu privind întreprinderile și drepturile omului; invită autoritățile columbiene să ratifice Acordul de la Escazú privind accesul la informații, participarea publicului și justiția în probleme de mediu care ar întări protecția acordată apărătorilor mediului;

14. solicită autorităților columbiene să garanteze dreptul de a demonstra și de a protesta, inclusiv prin adaptarea legislației sale pentru a respecta standardele internaționale pe această temă stabilite de dreptul internațional și de diferitele recomandări ale Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) pe această temă;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și guvernului din Columbia și Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane.

 

Ultima actualizare: 28 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate