Процедура : 2021/2643(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0229/2021

Внесени текстове :

B9-0229/2021

Разисквания :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0229/2021</NoDocSe>
PDF 187kWORD 55k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Жорди Соле, Диана Риба и Хинер, Ернест Уртасун Доменек, Хана Нойман, Иняцио Корао, Бронис Ропе, Беноа Бито, Франсишку Герейру</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0227/2021

B9‑0229/2021

Резолюция на Европейския парламент относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия

(2021/2643(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предходните си резолюции относно Колумбия, включително относно положението с правата на човека, както и резолюциите в подкрепа на предишните мирни процеси,

 като взе предвид окончателното споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт и изграждане на стабилен и траен мир между Революционните въоръжени сили на Колумбия – народна армия (FARC-EP) и националното правителство на Колумбия, подписано на 24 ноември 2016 г.,

 като взе предвид споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна[1], подписано в Брюксел на 26 юли 2012 г., както и споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване[2], подписано на 2 декември 2015 г.,

 като взе предвид създаването на специалната юрисдикция за постигане на мир в Колумбия,

 като взе предвид изявлението от 26 февруари 2021 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно Колумбия: насилие срещу защитниците на правата на човека,

 като взе предвид  доклада на генералния секретар на ООН до Съвета за сигурност от 26 март 2021 г. относно мисията на ООН за проверка в Колумбия и писмото на генералния секретар на ООН до председателя на Съвета за сигурност от 24 февруари 2021 г.,

 като взе предвид  изявлението за медиите на Съвета за сигурност на ООН от 28 януари 2021 г. относно Колумбия и съобщението за медиите на Съвета за сигурност на ООН от 21 януари 2021 г., озаглавено „Special Representative Outlines Priority Areas for Progress in Colombia, as Security Council Members Share Concern over Continuing Deadly Attacks“(Специалният представител очертава приоритетните области за напредък в Колумбия, докато членовете на Съвета за сигурност споделят загрижеността си във връзка с непрекъснатите смъртоносни нападения),

 като взе  предвид  изявлението на специалния представител на генералния секретар на ООН за Колумбия Карлос Руис Масие от 21 април 2021 г.,

 като взе  предвид  съобщенията за медиите на Мисията на ООН за проверка в Колумбия от 6 април 2021 г. относно тримесечния доклад на генералния секретар на ООН до Съвета за сигурност относно мисията на ООН за проверка в Колумбия и от 26 март 2021 г. относно нападението в Коринто, департамент Каука,

 като взе предвид  коментара на говорителя на Службата на ООН по правата на човека Лиз Тросел от 19 февруари 2021 г. относно разследването от Колумбия на „фалшиви положителни резултати“  по време на въоръжения конфликт и изявлението на Службата на ООН по правата на човека от 15 декември 2020 г., озаглавено „Башле настоятелно призовава Колумбия да подобри защитата на фона на засилено насилие в отдалечени райони“,

 като взе предвид  заключенията от двудневното виртуално посещение в Колумбия на заместник генералния секретар на ООН Амина Мохамед от 30 октомври 2020 г. относно жените като движеща сила за изграждането на мира в Колумбия,

 като взе  предвид  вербалната нота на Постоянната мисия на Колумбия в Службата на ООН в Женева до Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека от 29 януари 2021 г.,

 като взе  предвид доклада на върховния комисар по правата на човека на ООН от 8 май 2020 г. относно положението с правата на човека в Колумбия,

 като взе  предвид заключителните наблюдения на Комитета на ООН по елиминирането на дискриминацията срещу жените от 14 март 2019 г. относно деветия периодичен доклад на Колумбия,

 като взе  предвид заключителните наблюдения на Комитета на ООН по елиминирането на расовата дискриминация от 22 март 2020 г. относно комбинираните 17-и, 18-и и 19-и периодични доклади на Колумбия,

 като взе  предвид Нобеловата награда за мир за 2016 г., присъдена на президента на Колумбия Хуан Мануел Сантос „за неговите решителни усилия да сложи край на повече от 50-годишната гражданска война в страната – война, която отне живота на най-малко 220 000 колумбийски граждани и доведе до разселването на близо шест милиона души“,

 като взе  предвид регионалното споразумение относно достъпа до информация, участието на обществеността и правосъдието по въпроси на околната среда в Латинска Америка и Карибския басейн, подписано в Ескасу, Коста Рика, на 4 март 2018 г.

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че окончателното споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт и изграждане на стабилен и траен мир (мирното споразумение), подписано на 24 ноември 2016 г. между правителството на Колумбия и Революционните въоръжени сили на Колумбия – народна армия (FARC-EP), представлява важен етап за изграждането на стабилен, приобщаващ и траен мир в Колумбия; като има предвид, че споразумението признава всички жертви на конфликта не само като жертви, но и преди всичко като граждани с права, по-специално правото да участват в изясняването на истината и да бъдат обезщетени за всички вреди, понесени във въоръжения, социалния и политическия конфликт;

Б. като има предвид, че за петте години на прилагане на мирното споразумение насилието в Колумбия продължава да бъде потресаващо, като включва убийствата на социални лидери, ограничаване на движението и насилственото разселване; като има предвид, че това, което представляваше чудесна и историческа възможност за Колумбия, се превърна в обезпокоителен застой в някои ключови области;

В. като има предвид, че създадената с мирното споразумение правосъдна система в условията на преход продължава да отбелязва напредък в осигуряването на истината, справедливостта и обезщетяването на жертвите от всички страни в продължилия десетилетия въоръжен конфликт в Колумбия, с цел да се гарантира, че той няма да се повтори; като има предвид, че в рамките на няколко години след влизането си в сила специалната юрисдикция за постигане на мир в Колумбия започна да предприема действия за предотвратяване на безнаказаността за сериозните нарушения и злоупотреби с правата на човека, извършени по време на въоръжения конфликт, и да гарантира, че жертвите получават обезщетения и компенсации за тези нарушения; като има предвид, че е налице текущ напредък в установяването на постоянен и безпрепятствен диалог с местните органи;

Г. като има предвид, че положението продължава да бъде особено тежко за защитниците на околната среда и правата на човека, особено тези, които работят за защита на земята от аграрно-промишлени и минни проекти; като има предвид, че Колумбия понастоящем е държавата в света, където е най-опасно да се защитават околната среда, земята и правата на човека, като 53 % от всички убийства на защитници на правата на човека и околната среда по света през 2020 г. са извършени в Колумбия, където са регистрирани 177 смъртни случая;

Д. като има предвид, че безнаказаността остава норма и убийствата често се предшестват от агресивни онлайн и офлайн кампании за оклеветяване, насочени към дискредитиране на работата на защитниците на околната среда и правата на човека; като има предвид, че съществува съществено разминаване между отговорностите и действията на предприятията, инвеститорите, местните органи и правата на общностите, включително правото на информиране и отхвърляне на предложените проекти; като има предвид, че в контекст, в който изменението на климата и драматичните загуби на биологично разнообразие съставляват сериозен риск за световната продоволствена сигурност и при който коренните общности играят жизненоважна роля за устойчивото управление на природата, защитниците на правата на коренното население продължават да бъдат специална мишена;

Е. като има предвид, че жените социални лидери и защитници на околната среда и правата на човека са особено уязвими на насилието в страната, като напредъкът по Всеобхватната програма за гаранции за жените лидери и защитници на правата на човека е изключително ограничен; като има предвид, че през декември 2020 г. специалният форум по въпросите на равенството между половете докладва, че 10 от неговите 16 членове не разполагат със сигурност и защита, за да изпълняват своите ръководни задължения;

Ж. като има предвид, че в съответствие с тримесечния доклад на генералния секретар на ООН до Съвета за сигурност относно мисията на ООН за проверка в Колумбия петте приоритета за цялостното изпълнение на мирното споразумение през 2021 г., като се вземе предвид техният взаимно подсилващ се характер, са: гарантиране на защита и сигурност за бивши бойци, засегнати от конфликта общности и социални лидери; гарантиране на устойчивостта на процеса на реинтеграция; консолидиране на интегрираното присъствие на държавата в засегнати от конфликта райони; засилване на конструктивния диалог между страните; както и укрепване на условията за помирение;

З. като има предвид, че на бившите бойци продължава да се налага да се преместват, за да запазят своята безопасност, а техните роднини, преди всичко партньори и деца, за които не съществуват специални механизми за подкрепа, също са изправени пред заплахи; като има предвид, че 262 бивши бойци, включително седем жени, са били убити след сключването на мирното споразумение, в допълнение към 59 опита за убийства и 21 изчезвания; като има предвид, че младите бивши бойци и младите членове на засегнати от конфликта общности продължават да бъдат особено засегнати от насилие и като има предвид, че след сключването на мирното споразумение 18 % от убитите бивши бойци са били на възраст под 29 години;

И. като има предвид, че през януари 2021 г. специалната юрисдикция за мир отново указа на президентския съветник за стабилизиране и консолидация, като председател на Техническия комитет за сигурност и защита, да представи Стратегическия план за сигурност и защита на бившите бойци и изрази загриженост, че мерките, предприети от правителството и държавните органи за защита на бивши бойци, са недостатъчни и са показали ограничена координация; като има предвид, че президентският съветник за стабилизиране и консолидация представи този стратегически план през март 2021 г. на поддирекцията на Отдела за национална защита за коментари от страна на политическата партия  „Comunes“;

Й. като има предвид, че жените, бивши бойци от Революционните въоръжени сили на Колумбия – народна армия (FARC-EP), и членовете на партията „Comunes“ продължават да са изправени пред предизвикателства, свързани със сигурността; като има предвид, че са създадени комитети, на които е възложено да предоставят препоръки, свързани с пола, в рамките на механизмите на мирното споразумение за гарантиране на сигурността; като има предвид, че тези комитети са от решаващо значение за справяне с рисковете, пред които са изправени жените, и за укрепване на институционалния капацитет в областта на равенството между половете;

К. като има предвид, че концентрацията на насилие в някои региони е резултат от ограничено държавно присъствие, а именно обществени социални услуги, както и от намалено доверие между общностите и институциите, високи равнища на бедност и разпространение на незаконни въоръжени групи и престъпни организации, борещи се за контрол върху незаконни дейности;

Л. като има предвид, че колумбийското правителство отговаря на предизвикателствата пред сигурността, пред които са изправени бившите бойци, главно чрез милитаризирането на засегнатите територии и превантивното разполагане на армията и полицейските звена около бивши териториални зони за обучение и реинтеграция; като има предвид, че сигурността извън бившите териториални зони продължава да бъде предизвикателство;

М. като има предвид , че ЕС и Колумбия са поддържали политически отношения чрез диалог, основаващ се на взаимно уважение в рамките на Меморандума за разбирателство от 28 ноември 2009 г. и чрез водения от 2009 г. насам специфичен политически диалог, насочен към правата на човека; като има предвид, че от 2013 г. насам ЕС и Колумбия поддържат рамка за тясно икономическо и търговско сътрудничество, установена в Споразумението за търговия между Колумбия, Перу, ЕС и неговите държави членки, което включва разпоредба относно правата на човека (член 1) и по-специално глава относно търговията и устойчивото развитие;

Н. като има предвид ключовата роля на гражданското общество в подкрепа на мира, което включва организации за защита на правата на човека, организации на жените, селски общности, африкано-колумбийски общности и общности на коренното население, които са разработили многобройни инициативи и предложения на местно, регионално и национално равнище;

1. изразява силната си подкрепа за изпълнението на мирното споразумение и за изграждането на стабилен и траен мир в Колумбия; подчертава, че успешното прилагане на мирното споразумение е ключов приоритет не само за Колумбия, но и за Европейския съюз и международната общност като цяло;

2. осъжда по най-категоричен начин всички страдания, причинени от конфликта, и подчертава значителния принос, който пълното прилагане на мирното споразумение би имал за гарантиране на правото на жертвите на конфликта на пълно, истинско и справедливо обезщетение за понесените физически, морални и материални щети, както и за гарантиране, че подобни събития никога няма да се повторят;

3. отчита големите политически усилия, реализма и постоянството от страна както на правителството на Колумбия, така и на Революционните въоръжени сили на Колумбия – народна армия (FARC-EP), за сближаване на противоположните им позиции и за постепенно изграждане на пространство за постигане на компромисни решения, което позволи сключването на мирното споразумение;

4. изразява тревога във връзка с огромните предизвикателства пред защитата на правата на човека в Колумбия и изразява възмущението си от изключително високото равнище на насилие в страната, като 53 % от убийствата на защитници на околната среда и правата на човека по света през 2020 г. са извършени в Колумбия;

5. потвърждава призива си за пълно и постоянно зачитане на правата на човека от колумбийската политическа система и нейните институции и призовава за защита на всички, които защитават правата на човека в Колумбия, както и за зачитане на правото на свобода на сдружаване и мирни демонстрации;

6. припомня, че Колумбия е втората държава с най-голямо биологично разнообразие в света; изразява възмущение от факта, че защитниците на околната среда са изправени пред продължаваща дискриминация, насилствено разселване и насилствени нападения, включително многобройни убийства, единствено заради тяхната мирна защита на околната среда; изразява особена загриженост във връзка със сериозната несигурност, пред която са изправени защитниците на околната среда и техните семейства, не на последно място по време на пандемията от COVID-19, при която държавните мерки не успяха да окажат положително въздействие за гарантиране на тяхното съществуване и благосъстояние; призовава правителството на Колумбия спешно да предостави закрила на защитниците на околната среда и за тази цел да ратифицира Споразумението от Ескасу; призовава по-специално Комисията да стартира програма в подкрепа на Споразумението от Ескасу с цел, наред с другото, да подпомогне Колумбия при ратифицирането и прилагането на споразумението, да подпомогне гражданското общество в ангажирането му със споразумението и да допринесе за неговото прилагане, както и да предостави подкрепа за доброволния фонд, създаден съгласно споразумението;

7. изразява съжаление във връзка с факта, че колумбийското правителство отговаря на предизвикателствата пред сигурността на социалните лидери, защитниците на околната среда и на правата на човека, бившите бойци и по-специално на местното население на първо място чрез милитаризирането на засегнатите територии и превантивното разполагане на армията и полицейските звена около бивши териториални зони за обучение и реинтеграция; призовава в тази връзка колумбийското правителство да даде приоритет на засиления диалог с местните общности и да предприеме спешни мерки за гарантиране, че няма да има нови жертви, включително чрез изпълнение на програмите за развитие на Мирното споразумение, като например плановете за насочено върху териториите развитие (PDET) и Националната програма за заместване на незаконно използвани култури (PNIS), което следва да даде приоритет на присъствието на държавни граждански институции, вместо да увеличава милитаризацията в регионите;

8. подчертава, че ограниченото държавно присъствие в някои региони на страната, което беше продължено и предизвикано от продължилия десетилетия конфликт, в съчетание с намаленото доверие между общностите и институциите, допринесе за продължаващото насилие; подчертава, че чрез различните си програми мирното споразумение започна да обединява общностите и институциите с цел постигане на напредък в областта на мира, развитието и принципите на правовата държава, особено в области, които исторически са засегнати от конфликта;

9. призовава Армията за национално освобождение (ELN) да сложи край на конфликтите и злоупотребите и да се ангажира твърдо, решително и без по-нататъшно забавяне с мира в Колумбия; настоятелно призовава ELN да започне съпътстващи преговори с колумбийското правителство и да бъде организирана по същия начин като FARC-EP;

10. изразява пълната си подкрепа за правосъдната система в условията на преход и за мандата и работата на трите компонента на Всеобхватната система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторение, които са изправени не само пред предизвикателства, присъщи на сложните им мандати, но и пред действията на незаконни въоръжени участници, които възпрепятстват тяхната съществена работа; приветства всички действия, предприети от трите компонента на Всеобхватната система, насочени към създаване на бъдеще, в чиято основа е изграждането на мира; призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), ЕСВД и държавите членки да продължат да изразяват подкрепа за работата на специалната юрисдикция за мир, звеното за търсене на лица, считани за изчезнали, и Комисията за истината и да предлагат стимули за техните съгласувани усилия, въпреки многобройните предизвикателства, пред които са изправени; продължава обаче да изразява загриженост във връзка със забавянето на прилагането на законодателството и на приемането на вече договорени промени в областта на съдебната система, включително Мирното споразумение и Специалната юрисдикция за мир;

11. подчертава ключовата роля на Отдела за специални разследвания към Главната прокуратура за наказателното преследване на извършителите и подбудителите на престъпления срещу бивши бойци и социални лидери, за борбата с безнаказаността и за гарантиране, че недопускането на повторни нарушения е от решаващо значение; призовава колумбийското правителство и Службата на главния прокурор да осигурят необходимата подкрепа и ресурси, за да може отделът да изпълни мандата си, включително допълнителен капацитет на местно равнище;

12. изразява съжаление във връзка с факта, че изпълнението на мирното споразумение като цяло е незадоволително, което засили съществуващите политически и социални разделения в страната; призовава колумбийското правителство да ускори и даде приоритет на изпълнението на всички глави от споразумението; отбелязва със загриженост, че до момента са били приложени едва около 30 % от разпоредбите на мирното споразумение, като същевременно не са правени опити за прилагането на 20 % от тях;

13. призовава ЗП/ВП, специалния пратеник за мир в Колумбия, ЕСВД и държавите членки да продължат да оказват натиск върху колумбийското правителство и да продължат да призовават за цялостно прилагане на мирното споразумение, за напредък в разследването на престъпните структури, отговорни за нападенията срещу социални лидери и защитници на правата на човека, и за прилагането на гаранции и превантивни мерки за сигурност, включително изпълнението на мандата на Комисията за национална сигурност и на специалния отдел за разследване във връзка с разпускането на наследниците на паравоенни групи;

14. отново заявява силната си подкрепа за всички защитници на правата на човека и на околната среда в Колумбия и за тяхната работа; призовава делегацията на ЕС и представителствата на държавите членки в страната да засилят подкрепата си за гражданското общество при тяхното ангажиране с колумбийските държавни органи и да използват всички налични инструменти, за да засилят подкрепата си за работата на защитниците на правата на човека и околната среда и, когато е необходимо, да улеснят издаването на спешни визи и да предоставят временен подслон в държавите – членки на ЕС;

15. изразява загриженост във връзка с бавния темп на изпълнение на мирното споразумение, по-специално неговите социално-икономически аспекти, включително важната глава относно всеобхватната реформа на селските райони, чиито разпоредби показват най-ниското равнище на изпълнение на всички глави – едва 4 % за пет години; освен това изразява загриженост във връзка с общата липса на напредък в приемането на публични политики и привеждането в действие на законодателство, насочено към разбиване на незаконните въоръжени групи, престъпните организации и техните мрежи за подкрепа;

16. изразява особена загриженост във връзка с възобновяването на въздушното пръскане на незаконни култури с хербицида глифосат и предупреждава за особено високите рискове от фумигацията с глифосат за здравето и околната среда; подчертава освен това, че фумигацията с глифосат е нарушение на мирното споразумение; припомня, че през 2014 г. Колумбийският конституционен съд постанови спиране на въздушното пръскане, след като Световната здравна организация определи глифосата като хербицид, който може да причини рак при хората; подчертава, че използването на глифосат оказва значително въздействие върху цялото селско стопанство, а не само върху площите с кока, тъй като пестицидът прониква в почвата и водоснабдителните мрежи; подчертава, че многобройните му неблагоприятни последици за човешкото здраве, съчетани с опустошителната загуба на хранителни култури и поминък, могат да предизвикат хуманитарна криза, която да засегне много земеделски стопани, а не само тези, които отглеждат кока, и води до допълнително разселване, като семействата не могат да отглеждат хранителни култури в замърсената почва;

17. изразява особено възмущение от факта, че изпълнението на инициативите, основани на пола и на етническа основа, е много ниско, като са постигнати само 10 % от основаните на пола политики и е отбелязан минимален напредък по отношение на 80 % от разпоредбите относно инициативите на етническа основа;

18. подчертава, че насилието, основано на пола, е постоянен бич, който възпрепятства важната работа на жените, защитници на правата на човека и околната среда, работата на жените социални лидери, реинтеграцията на жените бивши бойци и достойнството на колумбийските жени като цяло; изразява съжаление относно факта, че независимо от институционалните усилия помиряването между жертвите и извършителите продължава да бъде обичайна практика сред местните органи, което възпрепятства достъпа на жертвите до всеобхватна помощ, включително достъп до правосъдие, и нормализира насилието в техните общности; подчертава, че правилното изпълнение на Всеобхватната програма за гаранции за жените лидери и защитници на правата на човека е от първостепенно значение, за да се гарантира, че жените лидери и защитници на правата на човека могат да продължат да играят жизненоважна роля в усилията за изграждане на мира; изразява загриженост във връзка с факта, че ЛГБТИ лицата продължават да са изправени пред предизвикателства при достъпа до услуги, свързани със сексуално и основано на пола насилие, дължащи се на стигматизация и дискриминация;

19. изразява загриженост във връзка с факта, че етническите общности продължават да са изправени пред остри проблеми със сигурността в няколко региона, включително насилие срещу местни и афро-колумбийски социални лидери, защитници на правата на човека и околната среда и бивши бойци; посочва, че само в департамента Чоко заплахите от незаконни въоръжени участници са довели до ограничителни мерки за 9 352 души и до насилственото разселване на 486 допълнителни цивилни лица според Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси; изразява възмущение от продължаващото използване на противопехотни мини, което оказва особено въздействие върху коренното население Ембера на неговите територии;

20. изразява особена загриженост във връзка с положението на коренната общност Ава и актовете на насилие, на които представителите ѝ са били подложени в департамента Нариньо – ситуация, която се влоши още повече по време на пандемията от COVID-19; припомня, че главата относно етносите в мирното споразумение изрично предвижда народът Ава колективно да се ползва от приоритетни права; поради това призовава за укрепване на системите за сигурност на народа Ава и колумбийското правителство да изплати спешно необходимите социални инвестиции за Тихоокеанското крайбрежие на Нариньо, по-специално за коренните общности, и да се съобрази с постановления на Конституционния съд 620/2017, 174/2011 и 004/2009, с оглед на многократното признание, че коренното население Ава е един от народите, чието оцеляване и физическо съществуване са изложени на риск;

21. призовава ЕСВД и държавите членки да дадат приоритет на подкрепата за действия, включително финансова подкрепа, за постигане на напредък в изпълнението на мирното споразумение, с особен акцент върху измерението, свързано с равенството между половете, и приобщаването на коренното население, селските общности и афро-колумбийските общности; призовава колумбийското правителство спешно да укрепи институционалния си капацитет в областта на равенството между половете и приобщаването на коренното население, селските общности и афро-колумбийските общности, включително чрез одобряване и прилагане на специална стратегия за защита в рамките на националната политика за реинтеграция на жените, които са бивши бойци, като съществен елемент за справяне със специфичните рискове за тяхната сигурност;

22. призовава колумбийското правителство да сътрудничи изцяло и сериозно с различните механизми на ООН с цел подобряване на тежката и трайна криза с правата на човека и да ускори изпълнението на препоръките, отправени от специалния докладчик на ООН след посещението му в страната през 2019 г., както и от ЕС и неговите държави членки, за последния универсален периодичен преглед;

23. потвърждава готовността си да предостави цялата възможна помощ в подкрепа на изпълнението на окончателното мирно споразумение; отново призовава ЕСВД и държавите членки да гарантират подходящо и прозрачно финансиране за тази цел, включително чрез Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС), за предоставяне на подкрепа за етапа след конфликта чрез осигуряване на предварителни оценки на въздействието върху правата на човека, парламентарен контрол, отчетност и участие на организациите на гражданското общество; подчертава, че местните общности и организациите на гражданското общество следва да имат пряк достъп до това финансиране, за да действат по приоритетите, изразени от жертвите по отношение на истината, справедливостта и обезщетенията и гаранциите за недопускане на повторение с оглед на изграждането на стабилен и траен мир; отново призовава Комисията да гарантира пълното участие на Европейския парламент в контрола на средствата, предназначени за Колумбия и мирния процес;

24. призовава ЕС и неговите държави членки да поемат водеща роля на предстоящата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, Съвета за сигурност на ООН и други многостранни политически пространства за създаване на отдавна очаквания механизъм за мониторинг и докладване относно тежки нарушения на правата на човека и относно мирното споразумение; призовава ЕС и неговите държави членки да осигурят международно наблюдение на изпълнението на мирното споразумение и призовава за подновяване на мандата на специалния пратеник за мир в Колумбия;

25. подчертава, че тъй като мирното споразумение навлиза в петата година от своето прилагане, диалогът между страните на политическо и техническо равнище е от съществено значение за преодоляване на предизвикателствата; призовава страните по споразумението да продължат да демонстрират голяма ангажираност и да работят заедно, за да гарантират напредък в прилагането; приветства устойчивостта на колумбийските граждани в засегнатите от конфликта райони, които все още очакват изпълнение на обещанието за мир;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на правителството и Конгреса на Република Колумбия. 

 

 

 

[1] ОВ L 354, 21.12.2012 г, стр. 3.

[2] ОВ L 333, 19.12.2015 г, стр. 3.

Последно осъвременяване: 28 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност