Πρόταση ψηφίσματος - B9-0229/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0229/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

26.4.2021 - (2021/2643(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0227/2021

Διαδικασία : 2021/2643(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0229/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0229/2021
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0229/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

(2021/2643(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την  Κολομβία, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τα ψηφίσματά του σχετικά με τις προηγούμενες ειρηνευτικές διαδικασίες,

 έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και την οικοδόμηση σταθερής και διαρκούς ειρήνης μεταξύ των Επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας - Λαϊκού στρατού (FARC-EP) και της εθνικής κυβέρνησης της Κολομβίας, η οποία υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου 2016,

 έχοντας υπόψη την εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου[1], η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2012, καθώς και τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κολομβίας για την κατάργηση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων βραχείας διάρκειας[2], που υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015,

 έχοντας υπόψη τη δημιουργία Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 26ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την Κολομβία: βία κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 26ης Μαρτίου 2021, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την Αποστολή Επαλήθευσης των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία και την επιστολή της 24ης Φεβρουαρίου 2021 που απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας,

 έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με την Κολομβία και το ανακοινωθέν τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 21ης Ιανουαρίου 2021, με τίτλο «Special Representative Outlines Priority Areas for Progress in Colombia, as Security Council Members Share Concern over Continuing Deadly Attacks» (Ο Ειδικός Εντεταλμένος σκιαγραφεί τους τομείς προτεραιότητας για την επίτευξη προόδου στην Κολομβία, καθώς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εκφράζουν ανησυχία για τις συνεχείς φονικές επιθέσεις),

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για την Κολομβία Carlos Ruiz Massieu, της 21ης Απριλίου 2021,

 έχοντας υπόψη τα δελτία τύπου της Αποστολής Επαλήθευσης των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία, της 6ης Απριλίου 2021, σχετικά με την τριμηνιαία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την Αποστολή Επαλήθευσης των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία και της 26ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την επίθεση στο Corinto του διοικητικού διαμερίσματος Cauca,

 έχοντας υπόψη το σχόλιο της εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Liz Throssell, της 19ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την έρευνα της Κολομβίας για τα «ψευδώς θετικά αποτελέσματα» κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύρραξης και τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 15ης Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο «Bachelet urges Colombia to improve protection amid heightened violence in remote areas» (Η Michelle Bachelet παροτρύνει την Κολομβία να βελτιώσει την προστασία υπό το φως της εντεινόμενης βίας σε απομακρυσμένες περιοχής),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διήμερης εικονικής επίσκεψης που πραγματοποίησε στις 30 Οκτωβρίου 2020 η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, Amina Mohammed στην Κολομβία, σχετικά με τις γυναίκες ως κινητήρια δύναμη για την οικοδόμηση της ειρήνης στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη τη ρηματική διακοίνωση της Μόνιμης Αποστολής της Κολομβίας στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη προς το Γραφείο της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 29ης Ιανουαρίου 2021,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 8ης Μαΐου 2020, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, της 6ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ένατη περιοδική έκθεση της Κολομβίας,

 έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την συγκεφαλαίωση της 17ης, 18ης και 19ης περιοδικής έκθεσης της Κολομβίας,

 έχοντας υπόψη το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2016 που απονεμήθηκε στον Πρόεδρο της Κολομβίας Juan Manuel Santos «για τις αποφασιστικές προσπάθειές του να θέσει τέρμα στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας που διήρκεσε περισσότερο από 50 έτη, έναν πόλεμο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 220 000 Κολομβιανοί και να εκτοπιστούν σχεδόν έξι εκατομμύρια άνθρωποι»,

 έχοντας υπόψη την περιφερειακή συμφωνία για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού και τη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, η οποία υπογράφηκε στο Escazú της Κόστα Ρίκα στις 4 Μαρτίου 2018,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και την οικοδόμηση σταθερής και βιώσιμης ειρήνης – η ειρηνευτική συμφωνία – που υπογράφηκε στις 24 Νοεμβρίου 2016 μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας – Λαϊκού Στρατού (FARC-EP), συνιστά σημαντικό ορόσημο για την οικοδόμηση σταθερής και διαρκούς ειρήνης στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αναγνωρίζει όλα τα θύματα της σύγκρουσης όχι μόνο ως θύματα αλλά και κυρίως ως πολίτες με δικαιώματα, και συγκεκριμένα με το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαλεύκανση της αλήθειας και να αποζημιώνονται για κάθε ζημία που υπέστησαν κατά την ένοπλη, κοινωνική και πολιτική σύγκρουση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας, η βία στην Κολομβία εξακολουθεί να κλιμακώνεται, συμπεριλαμβάνοντας δολοφονίες κοινωνικών ηγετών, περιορισμούς και αναγκαστικούς εκτοπισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία που συνιστούσε μια μεγάλη και ιστορική ευκαιρία για την Κολομβία έχει περιέλθει σε ανησυχητική στασιμότητα σε ορισμένους βασικούς τομείς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεταβατικό σύστημα δικαιοσύνης που δημιουργήθηκε με την ειρηνευτική συμφωνία εξακολουθεί να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την παροχή αλήθειας, δικαιοσύνης και αποζημιώσεων στα θύματα όλων των μερών της ένοπλης σύγκρουσης που εκτυλίσσεται στην Κολομβία επί δεκαετίες με σκοπό να εξασφαλιστεί η μη επανάληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα μόνο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της, η Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη στην Κολομβία άρχισε να αναλαμβάνει δράση για την πρόληψη της ατιμωρησίας για τις σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης και για να διασφαλίσει ότι τα θύματα θα λάβουν αντισταθμίσεις και αποζημιώσεις για τις παραβιάσεις αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται συνεχής πρόοδος στην πορεία προς την καθιέρωση μόνιμου και συνεχούς διαλόγου με τις αρχές των αυτόχθονων κοινοτήτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δυσμενής για τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως για όσους εργάζονται για την προστασία της γης από αγροβιομηχανικά και εξορυκτικά έργα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία είναι σήμερα η πιο επικίνδυνη χώρα στον κόσμο για τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος, της γης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι το 53 % όλων των δολοφονιών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος παγκοσμίως σημειώθηκαν το 2020 στην Κολομβία, όπου καταγράφηκαν 177 θάνατοι·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία εξακολουθεί να είναι ο κανόνας και ότι, συχνά, προηγούνται των δολοφονιών επιθετικές εκστρατείες δυσφήμισης εντός και εκτός διαδικτύου που αποσκοπούν στην απαξίωση του έργου των υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ουσιαστική έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των ευθυνών και των δράσεων των επιχειρήσεων, των επενδυτών, των τοπικών αρχών και των δικαιωμάτων των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με τα προτεινόμενα έργα και απόρριψής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μία συγκυρία στην οποία η κλιματική αλλαγή και οι δραματικές απώλειες στη βιοποικιλότητα συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και στην οποία οι αυτόχθονες κοινότητες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση της φύσης, οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών εξακολουθούν να αποτελούν ειδικό στόχο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές ηγέτιδες και οι υπερασπίστριες του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία στη χώρα, ενώ σημειώνεται εξαιρετικά περιορισμένη πρόοδος στο γενικό πρόγραμμα για την προστασία των ηγέτιδων και των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο 2020, το Ειδικό Φόρουμ για την Ισότητα των Φύλων ανέφερε ότι 10 από τα 16 μέλη του δεν είχαν την αναγκαία ασφάλεια και προστασία για να εκπληρώσουν τα ηγετικά τους καθήκοντα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την Αποστολή Επαλήθευσης των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία, οι πέντε προτεραιότητες για την ολοκληρωμένη εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας το 2021, λαμβανομένου υπόψη του αλληλοενισχυόμενου χαρακτήρα τους, είναι οι εξής: η εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των πρώην μαχητών, των κοινοτήτων που πλήττονται από συγκρούσεις και των κοινωνικών ηγετών·  η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της διαδικασίας επανένταξης· η εδραίωση της ολοκληρωμένης κρατικής παρουσίας σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις η ενίσχυση του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των μερών· και η ενίσχυση των προϋποθέσεων συμφιλίωσης·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώην μαχητές εξακολουθούν να πρέπει να μετεγκατασταθούν για να διαφυλάξουν την ασφάλειά τους, ενώ οι συγγενείς τους αντιμετωπίζουν επίσης απειλές, και προπαντός οι σύντροφοι και τα παιδιά τους, που δεν υποστηρίζονται από σχετικούς ειδικούς μηχανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 262 πρώην μαχητές, συμπεριλαμβανομένων επτά γυναικών, έχουν σκοτωθεί μετά τη σύναψη της ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ, επιπλέον, έχουν σημειωθεί 59 απόπειρες ανθρωποκτονίας και 21 εξαφανίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι πρώην μαχητές και τα νεαρά μέλη κοινοτήτων που πλήττονται από συγκρούσεις εξακολουθούν να πλήττονται ιδιαίτερα από τη βία και ότι, μετά τη σύναψη της ειρηνευτικής συμφωνίας, το 18 % των πρώην μαχητών που σκοτώθηκαν ήταν κάτω των 29 ετών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο 2021, η Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη επανέλαβε τις εντολές της προς τον Προεδρικό Σύμβουλο Σταθεροποίησης και Εδραίωσης της Ειρήνης, ως πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας, να παρουσιάσει το στρατηγικό σχέδιο για την ασφάλεια και προστασία των πρώην μαχητών και εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι τα μέτρα που έλαβαν η κυβέρνηση και οι κρατικές οντότητες για την προστασία των πρώην μαχητών ήταν ανεπαρκή και χαρακτηρίστηκαν από περιορισμένο συντονισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Προεδρικός Σύμβουλος Σταθεροποίησης και Εδραίωσης της Ειρήνης παρουσίασε το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο τον Μάρτιο 2021 στην Υποδιεύθυνση της Εθνικής Μονάδας Προστασίας με σκοπό τη διατύπωση παρατηρήσεων από το πολιτικό κόμμα Comunes·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώην μαχήτριες των FARC-EP και μέλη του κόμματος Comunes εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν συσταθεί επιτροπές επιφορτισμένες με τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με το φύλο στο πλαίσιο των μηχανισμών εγγύησης της ασφάλειας της ειρηνευτικής συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιτροπές αυτές έχουν ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας σε θέματα φύλου·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση της βίας σε ορισμένες περιοχές είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης κρατικής παρουσίας, κυρίως όσον αφορά τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και της μειωμένης εμπιστοσύνης μεταξύ κοινοτήτων και θεσμών, των υψηλών επιπέδων φτώχειας και της διάδοσης παράνομων ένοπλων ομάδων και εγκληματικών οργανώσεων που μάχονται για να αποκτήσουν τον έλεγχο παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας αντιδρά στις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι πρώην μαχητές κυρίως μέσω της στρατιωτικοποίησης των πληττόμενων εδαφών και της προληπτικής ανάπτυξης για λόγους ασφαλείας στρατιωτικών και αστυνομικών μονάδων γύρω από πρώην εδαφικές περιοχές με σκοπό την εκπαίδευση και την επανένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια εκτός των πρώην εδαφικών περιοχών εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κολομβία έχουν διατηρήσει πολιτικές σχέσεις μέσω διαλόγου που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης της 28ης Νοεμβρίου 2009 και, από το 2009, μέσω ειδικού πολιτικού διαλόγου επικεντρωμένου στα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2013, η ΕΕ και η Κολομβία διατηρούν πλαίσιο στενής πολιτικής, οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας το οποίο καθιερώθηκε με την Εμπορική Συμφωνία μεταξύ της Κολομβίας, του Περού, της ΕΕ και των κρατών μελών της, που περιλαμβάνει διάταξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 1) και, ειδικότερα, ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασίας, φέρνοντας σε επαφή οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανώσεις γυναικών, αγροτικές κοινότητες, αφροκολομβιανές κοινότητες και αυτόχθονες ομάδες που έχουν αναπτύξει πλήθος πρωτοβουλιών και προτάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

1. εκφράζει την ισχυρή υποστήριξή του για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας και την οικοδόμηση σταθερής και διαρκούς ειρήνης στην Κολομβία· τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας αποτελεί βασική προτεραιότητα όχι μόνο για την Κολομβία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα·

2. καταδικάζει απερίφραστα όλα τα δεινά που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση και υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή που μπορεί να προσφέρει η πλήρης εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στην εξασφάλιση του δικαιώματος των θυμάτων της σύγκρουσης σε πλήρη, πραγματική και δίκαιη αποζημίωση για τις σωματικές, ηθικές και υλικές ζημιές που υπέστησαν, και στην αποτροπή της επανάληψης αυτών των περιστατικών στο μέλλον·

3. αναγνωρίζει τη μεγάλη πολιτική προσπάθεια, τον ρεαλισμό και την επιμονή που επέδειξαν  τόσο η κυβέρνηση της Κολομβίας όσο και οι FARC-EP για να ευθυγραμμίσουν τις αντικρουόμενες θέσεις τους και να δημιουργήσουν σταδιακά τα περιθώρια ανάληψης των δεσμεύσεων που κατέστησαν δυνατή την σύναψη της ειρηνευτικής συμφωνίας·

4. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις τεράστιες προκλήσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία και εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο βίας στη χώρα, δεδομένου ότι το 53 % των δολοφονιών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος παγκοσμίως σημειώθηκαν το 2020 στην Κολομβία·

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη και διαρκή διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κολομβιανό πολιτικό σύστημα και τα θεσμικά του όργανα και ζητεί την προστασία όλων των ανθρώπων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κολομβία και τη διαφύλαξη του δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ειρηνική διαμαρτυρία·

6. υπενθυμίζει ότι η Κολομβία είναι η χώρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος αντιμετωπίζουν συνεχείς διακρίσεις, αναγκαστικούς εκτοπισμούς και βίαιες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων δολοφονιών, αποκλειστικά και μόνο για την ειρηνική υπεράσπιση του περιβάλλοντος· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το σοβαρό επίπεδο ανασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος και οι οικογένειές τους, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, στο πλαίσιο της οποίας τα κρατικά μέτρα αποδείχθηκαν ανεπαρκή όσον αφορά τον θετικό τους αντίκτυπο στην εξασφάλιση της ύπαρξης και της ευημερίας τους· καλεί την κυβέρνηση της Κολομβίας να παράσχει επειγόντως προστασία στους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και να κυρώσει τη συμφωνία του Escazú για τον σκοπό αυτό· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα υποστήριξης της Συμφωνίας του Escazú, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να συνδράμει την Κολομβία στην κύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας, να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει στη συμφωνία και να συμβάλει στην εφαρμογή της, και να παράσχει υποστήριξη στο εθελοντικό ταμείο που ιδρύθηκε βάσει της συμφωνίας·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας αντιδρά στις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί ηγέτες, οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πρώην μαχητές και, γενικότερα, ο τοπικός πληθυσμός, κυρίως μέσω της στρατιωτικοποίησης των πληττόμενων εδαφών και της προληπτικής ανάπτυξης για λόγους ασφάλειας στρατιωτικών και αστυνομικών μονάδων γύρω από πρώην εδαφικές περιοχές με σκοπό την εκπαίδευση και την επανένταξη· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την κυβέρνηση της Κολομβίας να δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση του διαλόγου με τις τοπικές κοινότητες και να λάβει επείγοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν νέα θύματα, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως τα εδαφικά εστιασμένα αναπτυξιακά σχέδια (PDET) και το εθνικό πρόγραμμα για την υποκατάσταση παράνομων καλλιεργειών (PNIS), τα οποία θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην παρουσία κρατικών πολιτικών θεσμών αντί να αυξάνουν τη στρατιωτικοποίηση στις περιφέρειες·

8. τονίζει ότι η περιορισμένη κρατική παρουσία σε ορισμένες περιοχές της χώρας, η οποία έχει διαιωνιστεί και καταστεί δυνατή λόγω της σύγκρουσης που μαστίζει τη χώρα εδώ και δεκαετίες, σε συνδυασμό με τη μειωμένη εμπιστοσύνη μεταξύ κοινοτήτων και θεσμών, έχει συμβάλει στη συνεχιζόμενη βία· επισημαίνει ότι, μέσω των διαφόρων προγραμμάτων της, η ειρηνευτική συμφωνία έχει αρχίσει να φέρνει σε επαφή κοινότητες και θεσμικά όργανα για την προώθηση της ειρήνης, της ανάπτυξης και του κράτους δικαίου, ιδίως σε περιοχές που κατά παράδοση πλήττονται από τη σύγκρουση·

9. καλεί τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ELN) να τερματίσει τις συγκρούσεις και τις καταχρήσεις και να δεσμευτεί σθεναρά, αποφασιστικά και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση υπέρ της ειρήνης στην Κολομβία· παροτρύνει τον ELN να ξεκινήσει παράλληλες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Κολομβίας και να ευθυγραμμίσει την οργάνωσή του με την οργάνωση των FARC-EP·

10. εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του για το μεταβατικό σύστημα δικαιοσύνης και την εντολή και το έργο των τριών συνιστωσών του Ολοκληρωμένου Συστήματος για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την αποκατάσταση και τη μη επανάληψη, οι οποίες αντιμετωπίζουν όχι μόνο τις προκλήσεις που ενέχουν οι πολύπλοκες εντολές τους, αλλά και τις ενέργειες παράνομων ένοπλων φορέων που παρεμποδίζουν το ουσιαστικό τους έργο· εκφράζει την ικανοποίησή του για όλες τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από το Ολοκληρωμένο Σύστημα με στόχο την διαμόρφωση ενός μέλλοντος με επίκεντρο την οικοδόμηση της ειρήνης· καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εκφράζουν την υποστήριξή τους για το έργο της Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη, της Μονάδας Αναζήτησης ατόμων που θεωρούνται αγνοούμενα, και της Επιτροπής Αλήθειας, και να ενθαρρύνουν τις συντονισμένες προσπάθειές τους, παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν· εξακολουθεί, ωστόσο, να ανησυχεί για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας και στην έγκριση των αλλαγών στον τομέα της δικαιοσύνης που έχουν ήδη συμφωνηθεί, συμπεριλαμβανομένων της ειρηνευτικής συμφωνίας και της Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη·

11. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της Ειδικής Μονάδας Ερευνών του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα στη δίωξη των δραστών και των πνευματικών αυτουργών των εγκλημάτων κατά πρώην μαχητών και κοινωνικών ηγετών, στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και στην εξασφάλιση της αντιμετώπισης της μη επανάληψης ως κρίσιμου ζητήματος· καλεί την κυβέρνηση της Κολομβίας και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα να εξασφαλίσουν την αναγκαία στήριξη και τους αναγκαίους πόρους ώστε η μονάδα να εκπληρώσει την εντολή της, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας δεν ήταν σε γενικές γραμμές ικανοποιητική, γεγονός που ενέτεινε τις υφιστάμενες πολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις στη χώρα· καλεί την κυβέρνηση της Κολομβίας να επιταχύνει και να αναγάγει σε προτεραιότητα την εφαρμογή όλων των κεφαλαίων της συμφωνίας· σημειώνει με ανησυχία ότι μόνο το 30 % περίπου των διατάξεων της ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής, ενώ δεν έχει καταβληθεί καμία προσπάθεια για την εφαρμογή του 20 % αυτών των διατάξεων·

13. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, τον ειδικό απεσταλμένο για την ειρήνη στην Κολομβία, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην κυβέρνηση της Κολομβίας και να συνεχίσουν να ζητούν την ολοκληρωμένη εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας, την επίτευξη προόδου στη διερεύνηση των εγκληματικών δομών που είναι υπεύθυνες για τις επιθέσεις κατά των κοινωνικών ηγετών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή εγγυήσεων και προληπτικών μέτρων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης της εντολής της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας και της Ειδικής Μονάδας Ερευνών που σχετίζεται με τη διάλυση των παραστρατιωτικών διάδοχων ομάδων·

14. υπενθυμίζει την ένθερμη υποστήριξή του για όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στην Κολομβία και για το έργο τους· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών στη χώρα να εντείνουν τη στήριξή τους προς την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τις αρχές της Κολομβίας και να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ενισχύσουν τη στήριξη που παρέχουν στο έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και, κατά περίπτωση, να διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης και να παρέχουν προσωρινό καταφύγιο στα κράτη μέλη της ΕΕ·

15. εκφράζει ανησυχία για τον αργό ρυθμό εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας, και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών πτυχών της, συμπεριλαμβανομένου του σημαντικού κεφαλαίου για την εκτεταμένη αγροτική μεταρρύθμιση, οι διατάξεις του οποίου χαρακτηρίστηκαν από το χαμηλότερο επίπεδο υλοποίησης όλων των κεφαλαίων — μόλις 4 % σε πέντε έτη· εκφράζει, επιπλέον, ανησυχία για τη γενική έλλειψη προόδου όσον αφορά την έγκριση των δημόσιων πολιτικών και τη θέσπιση νομοθεσίας που να αποσκοπεί στην εξάρθρωση των παράνομων ένοπλων ομάδων, των εγκληματικών οργανώσεων και των δικτύων υποστήριξής τους·

16. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την επανέναρξη του αεροψεκασμού παράνομων καλλιεργειών με το φυτοφάρμακο glyphosate και προειδοποιεί για τους ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους που εγκυμονεί ο υποκαπνισμός με glyphosate για την υγεία και το περιβάλλον· τονίζει, επιπλέον, ότι ο υποκαπνισμός με glyphosate συνιστά παραβίαση της ειρηνευτικής συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι το 2014 το Συνταγματικό Δικαστήριο της Κολομβίας διέταξε την αναστολή του αεροψεκασμού μετά τον χαρακτηρισμό του glyphosate από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως φυτοφάρμακου που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στον άνθρωπο· τονίζει ότι η χρήση του glyphosate έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την γεωργία, και όχι μόνο στις εκτάσεις καλλιέργειας κόκας, επειδή το φυτοφάρμακο διεισδύει στο έδαφος και στο δίκτυο ύδρευσης· τονίζει ότι οι πολυάριθμες αρνητικές επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία, σε συνδυασμό με την καταστροφική απώλεια εδώδιμων καλλιεργειών και μέσων βιοπορισμού, μπορούν να πυροδοτήσουν μια ανθρωπιστική κρίση που θα πλήξει πολλούς γεωργούς, και όχι μόνο εκείνους που ασχολούνται με την καλλιέργεια κόκας, και θα προκαλέσει περαιτέρω εκτοπισμούς, επειδή οι  οικογένειες δεν θα είναι σε θέση να καλλιεργήσουν εδώδιμα φυτά στο μολυσμένο έδαφος·

17. εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στο φύλο και τις εθνοτικές ομάδες έχουν σημειώσει πολύ χαμηλό ποσοστό υλοποίησης, δεδομένου ότι έχει υλοποιηθεί μόλις το 10 % των  πολιτικών που βασίζονται στο φύλο και έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στο 80 % των διατάξεων που αφορούν τις πρωτοβουλίες με εθνοτικό υπόβαθρο·

18. τονίζει ότι η βία λόγω φύλου αποτελεί επίμονη μάστιγα που παρεμποδίζει το σημαντικό έργο των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, το έργο των κοινωνικών ηγέτιδων, την επανένταξη των πρώην μαχητριών και την αξιοπρέπεια των κολομβιανών γυναικών γενικότερα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις θεσμικές προσπάθειες, η συμφιλίωση  θυμάτων και δραστών εξακολουθεί να αποτελεί κοινή πρακτική μεταξύ των τοπικών αρχών, εμποδίζοντας την πρόσβαση των θυμάτων σε ολοκληρωμένη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, και καθιστώντας την βία στις κοινότητές τους φυσιολογική κατάσταση· τονίζει ότι η ορθή εφαρμογή του γενικού προγράμματος για την προστασία των ηγέτιδων και των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει τεράστια σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ηγέτιδες και οι υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορέσουν να  συνεχίσουν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στις προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη σεξουαλική και έμφυλη βία λόγω στιγματισμού και διακρίσεων·

19. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εθνοτικές κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα ασφάλειας σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά αυτόχθονων και αφροκολομβιανών κοινωνικών ηγετών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και πρώην μαχητών· επισημαίνει ότι μόνο στο διοικητικό διαμέρισμα Chocó, οι απειλές που προήλθαν από παράνομους ένοπλους παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό 9 352 ατόμων και τον αναγκαστικό εκτοπισμό 486 επιπλέον άμαχων πολιτών σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη συνεχή χρήση ναρκών κατά προσωπικού, η οποία έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στον αυτόχθονα πληθυσμό των Emberá στα εδάφη τους·

20. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση της αυτόχθονος κοινότητας των Awá και για τις βιαιοπραγίες που υπέστη ο λαός της στο διοικητικό διαμέρισμα Nariño, κατάσταση που επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· υπενθυμίζει ότι το κεφάλαιο της ειρηνευτικής συμφωνίας σχετικά με τις εθνότητες προβλέπει ρητά ότι ο λαός των Awá υπόκειται συλλογικά σε δικαιώματα προτεραιότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, να ενισχυθούν τα συστήματα ασφαλείας του λαού Awá και να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση της Κολομβίας τις κοινωνικές επενδύσεις που είναι επειγόντως αναγκαίες για την παράκτια περιοχή του Ειρηνικού Nariño, και ιδίως για τις αυτόχθονες κοινότητες, και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου 620/2017, 174/2011 και 004/2009, δεδομένου ότι έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει ότι ο αυτόχθων πληθυσμός των Awá είναι ένας από τους πληθυσμούς των οποίων η επιβίωση και η φυσική ύπαρξη απειλούνται·

21. καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην παροχή στήριξης, μεταξύ άλλων και χρηματοδοτικής, για την ανάληψη δράσης με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου και στην ένταξη των αυτοχθόνων πληθυσμών, των αγροτικών κοινοτήτων και των αφροκολομβιανών κοινοτήτων· καλεί την κυβέρνηση της Κολομβίας να ενισχύσει επειγόντως τη θεσμική της ικανότητα όσον αφορά το φύλο και την ένταξη των αυτοχθόνων πληθυσμών, των αγροτικών κοινοτήτων και των αφροκολομβιανών κοινοτήτων, μεταξύ άλλων εγκρίνοντας και εφαρμόζοντας ειδική στρατηγική προστασίας, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής επανένταξης, για τις γυναίκες που είναι πρώην μαχήτριες, ως βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των ειδικών κινδύνων για την ασφάλειά τους·

22. παροτρύνει την κυβέρνηση της Κολομβίας να συνεργαστεί πλήρως και ουσιαστικά με τους διάφορους μηχανισμούς του ΟΗΕ για να βελτιωθεί η σοβαρή και επίμονη κρίση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να προωθήσει την εφαρμογή των συστάσεων που διατύπωσαν τόσο ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ μετά την επίσκεψή του στη χώρα το 2019 όσο και η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, για την τελευταία καθολική περιοδική εξέταση·

23. επαναλαμβάνει την προθυμία του να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για τη στήριξη της εφαρμογής της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κατάλληλη και διαφανή χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων μέσω του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και να παράσχουν στήριξη για τη μετασυγκρουσιακή περίοδο, διασφαλίζοντας εκ των προτέρων τη διενέργεια εκτιμήσεων των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τη λογοδοσία και την συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι οι τοπικές κοινότητες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση για να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες που ορίζουν τα θύματα όσον αφορά την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τις αποζημιώσεις καθώς και τις εγγυήσεις για την μη επανάληψη, με στόχο την οικοδόμηση σταθερής και διαρκούς ειρήνης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο των κονδυλίων που προορίζονται για την Κολομβία και την ειρηνευτική διαδικασία·

24. παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ηγετικό ρόλο κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και άλλων πολυμερών πολιτικών χώρων με σκοπό να θεσπιστεί επιτέλους ένας μηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ειρηνευτική συμφωνία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν διεθνή παρακολούθηση της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας, και ζητεί την ανανέωση της εντολής του ειδικού απεσταλμένου για την ειρήνη στην Κολομβία·

25. τονίζει ότι, καθώς η ειρηνευτική συμφωνία εισέρχεται στο πέμπτο έτος εφαρμογής της, ο διάλογος μεταξύ των μερών σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που υπάρχουν· καλεί τα μέρη της συμφωνίας να συνεχίσουν να επιδεικνύουν ισχυρή δέσμευση και να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την πρόοδο της εφαρμογής· επαινεί την ανθεκτικότητα των Κολομβιανών πολιτών σε περιοχές που πλήττονται από τη σύγκρουση, οι οποίοι εξακολουθούν να αναμένουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης για ειρήνη·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και στην κυβέρνηση και το Κογκρέσο της Δημοκρατίας της Κολομβίας. 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου