Πρόταση ψηφίσματος - B9-0231/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0231/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

26.4.2021 - (2021/2643(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Javi López, Marek Belka
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0227/2021

Διαδικασία : 2021/2643(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0231/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0231/2021
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0231/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

(2021/2643(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την «Τελική συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και την οικοδόμηση σταθερής και βιώσιμης ειρήνης» (εφεξής η «ειρηνευτική συμφωνία») μεταξύ των Επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας – Λαϊκού στρατού (FARC-EP) και της εθνικής κυβέρνησης της Κολομβίας, η οποία υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου 2016,

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία, και ιδίως το τελευταίο ψήφισμά του της 20ης Ιανουαρίου 2016 υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία[1],

 έχοντας υπόψη τους ιδιαίτερους δεσμούς που συνδέουν την ΕΕ με την Κολομβία, και ιδίως τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουνίου 2012[2], καθώς και τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή, που υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015[3],

 έχοντας υπόψη τη δημιουργία της Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP), η οποία απονέμει δικαιοσύνη στα θύματα βίας, μαζικών φρικαλεοτήτων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ειρηνευτικής διαδικασίας,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 9ης Φεβρουαρίου 2021, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Josep Borrell, και του Επιτρόπου Janez Lenarčič σχετικά με την απόφαση της Κολομβίας να χορηγήσει προσωρινό καθεστώς προστασίας στους Βενεζουελανούς μετανάστες,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNHCHR), της 10ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία, της 26ης Απριλίου 2021, με την οποία απορρίπτονται και καταδικάζονται οι πρόσφατες πράξεις βίας κατά κοινοτήτων, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηγετών και πρώην μαχητών,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου σχετικά με τη βία κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 26ης Φεβρουαρίου 2021,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των FARC-EP αποτελεί σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση σταθερής και διαρκούς ειρήνης στη χώρα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FARC-EP συμμορφώνονται με τη συμφωνία για κατάθεση των όπλων τους και έχουν μετατραπεί σε πολιτικό κόμμα που ονομάζεται Comunes, το οποίο προτίθεται να συμμετάσχει πλήρως στη δημοκρατική διαδικασία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία επί 53 χρόνια έχει βιώσει βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων παραστρατιωτικών ομάδων και ανταρτών, με 9 εκατομμύρια θύματα, εκ των οποίων πάνω από 240 000 σκοτώθηκαν, 100 000 εξαφανίστηκαν και 7,7 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία εξακολουθεί να βιώνει εκτεταμένη βία, βίαιες εξαφανίσεις, απαγωγές και δολοφονίες ακτιβιστών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2020, η Αποστολή Εξακρίβωσης του ΟΗΕ στην Κολομβία πιστοποίησε ότι έχουν παραδοθεί όλες οι αποθήκες όπλων και εκρηκτικών, με τον ΟΗΕ να καταστρέφει τα όπλα και την κολομβιανή κυβέρνηση να καταστρέφει τα εκρηκτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώην μαχητές αντάρτες προχωρούν στη διαδικασία επανένταξής τους στη ζωή ως πολίτες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό και συνταγματικό σύστημα στην Κολομβία εγκρίνει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις της συμφωνίας εφαρμόζονται και ότι το μέλλον της χώρας μπορεί να εδραιωθεί σε αυτές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει αναφέρει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας, δεδομένου ότι το επίπεδο της βίας παραμένει υψηλό σε ορισμένες αγροτικές περιοχές, με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικούς, αυτόχθονες και Αφροκολομβιανούς ηγέτες να δολοφονούνται, ενώ πρώην μαχητές επανεντάσσονται σε ομάδες ανταρτών και σημειώνεται σημαντική επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η κυβέρνηση της Κολομβίας ξεκίνησε επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ELN), την τελευταία οργάνωση ανταρτών εν ενεργεία με δράση στην Κολομβία μετά την ειρηνευτική συμφωνία του 2016, αλλά ότι, τον Ιανουάριο του 2019, λίγο μετά την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σε αστυνομική ακαδημία στην Μπογκοτά που σκότωσε 22 άτομα και η οποία προκλήθηκε από τον ELN, η κυβέρνηση του Προέδρου Iván Duque τερμάτισε τις ειρηνευτικές συνομιλίες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες έως ότου ο ELN σταματήσει να πραγματοποιεί απαγωγές, απελευθερώσει τους ομήρους και παύσει τις επιθέσεις σε υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την οργάνωση να κηρύξει μονομερή κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της παύσης των απαγωγών και των επιθέσεων εναντίον της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, και έχει ζητήσει να συγκεντρωθούν οι μαχητές της οργάνωσης υπό διεθνή επιτήρηση ως προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ELN έχει εκφράσει την προθυμία του να σταματήσει τις εχθροπραξίες, στο πλαίσιο ενός μορατόριουμ που θα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, ώστε οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι αρχές δημόσιας υγείας να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με καλύτερο τρόπο την πανδημία του νέου κορονοϊού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 το 53 % των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σκοτώθηκαν παγκοσμίως βρίσκονταν στην Κολομβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καταγράψει τις δολοφονίες 133 υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα σύνολο 795 απειλών και επιθέσεων εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή Εξακρίβωσης του ΟΗΕ στην Κολομβία έχει στοιχεία για δολοφονίες 73 πρώην μελών των FARC-EP, το οποίο σημαίνει συνολικά 248 δολοφονίες από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας τον Νοέμβριο 2016·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 η Κολομβία ήταν η χώρα όπου σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός δολοφονιών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, με 64 καταγεγραμμένες ανθρωποκτονίες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον επίπεδο εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας επιδεινώνει τον υφιστάμενο πολιτικό και κοινωνικό διχασμό στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 30 % των διατάξεων της ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν εφαρμοστεί πλήρως και περίπου το 20 % των διατάξεων δεν έχουν ακόμη αρχίσει να εφαρμόζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν τω μεταξύ, εξακολουθούν να υφίστανται τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κολομβία διατηρούν πλαίσιο στενής πολιτικής, οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, που θεμελιώθηκε στη βάση του μνημονίου συνεργασίας του Νοεμβρίου 2009 και της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Κολομβίας και του Περού, αφενός, και της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφετέρου, και της οποίας η τελική φιλοδοξία είναι όχι μόνο η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των μερών, αλλά και η ενίσχυση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα μόνο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της, η Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη στην Κολομβία άρχισε να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της ατιμωρησίας για τις σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης και για να διασφαλίσει ότι τα θύματα λαμβάνουν επανόρθωση και αποζημίωση για τις παραβιάσεις αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παράλληλα σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την καθιέρωση μόνιμου και διαρκούς διαλόγου με τις αρχές των αυτόχθονων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες αυτές είναι ακόμη πιο σημαντικές, δεδομένου ότι η Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη λειτουργεί σε εξαιρετικά πολωμένη ατμόσφαιρα·

1. αναγνωρίζει την πολιτική προσπάθεια, τον ρεαλισμό και την επιμονή που επέδειξαν τόσο η κυβέρνηση της Κολομβίας, υπό την ηγεσία του πρώην Προέδρου Juan Manuel Santos όσο και οι FARC-EP ώστε να εναρμονίσουν τις αντικρουόμενες θέσεις τους και να δημιουργήσουν προοδευτικά ένα πεδίο συμβιβασμού, γεγονός που κατέστησε δυνατή την πρόοδο στην αναζήτηση μιας σταθερής και βιώσιμης ειρήνευσης, προωθώντας έτσι μια πρωτοφανή στην ιστορία συμφωνία, η οποία τοποθετεί στο επίκεντρό της τα θύματα και θέτει ως προτεραιότητες την αλήθεια, τη δικαιοσύνη χωρίς ατιμωρησία, την πραγματική επανόρθωση των βλαβών που υπέστησαν τα θύματα και τη μη επανάληψη· αναγνωρίζει, επιπλέον, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενώσεις των θυμάτων, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών στην επίτευξη αυτών των συμφωνιών·

2. τονίζει ότι η ειρηνευτική συμφωνία της Κολομβίας αναφέρεται συχνά ως συμφωνία πρότυπο σε ολόκληρο τον κόσμο, λόγω της προσήλωσής της στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκάλεσαν τη σύγκρουση και της επικέντρωσής της στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των θυμάτων· υπενθυμίζει ότι όλα τα μέρη μιας τόσο περίπλοκης και καινοτόμου συμφωνίας πρέπει να εφαρμοστούν, δεδομένου ότι συνδέονται στενά με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης·

3. τονίζει ότι η Κολομβία είναι στενός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λατινική Αμερική και ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η διμερής εταιρική σχέση και να προωθηθεί ισχυρότερη πολυμερής συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

4. σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε τομείς όπως τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και η επανένταξη πρώην μαχητών·

5. χαιρετίζει την απόφαση της Κολομβίας να προσφέρει καθεστώς προσωρινής προστασίας στους Βενεζουελανούς μετανάστες· υπογραμμίζει ότι αυτό το αξιοσημείωτο βήμα θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των δεινών που υφίστανται οι Βενεζουελανοί μετανάστες στην Κολομβία, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες για καλύτερη βοήθεια, μεταξύ άλλων με εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, με παροχή προστασίας και βιώσιμων λύσεων·

6. χαιρετίζει όλες τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από την Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη όσον αφορά τη δημιουργία ενός μέλλοντος με επίκεντρο την οικοδόμηση της ειρήνης, και καλεί την Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη να συνεχίσει τις σημαντικές προσπάθειές της, παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις·

7. ανησυχεί, ωστόσο, για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας και στην έγκριση των αλλαγών στον τομέα της δικαιοσύνης που έχουν ήδη συμφωνηθεί, συμπεριλαμβανομένων της ειρηνευτικής συμφωνίας και της Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη·

8. απορρίπτει και καταδικάζει απερίφραστα τη βία που ασκείται κατά κοινοτήτων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών και κοινοτικών ηγετών και πρώην μαχητών των FARC-EP, κατάσταση που έχει επιδεινωθεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες·

9. καλεί τον ELN να θέσει τέρμα στις συγκρούσεις και τις παραβιάσεις και να δεσμευτεί σθεναρά υπέρ της ειρήνης στην Κολομβία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· παροτρύνει τον ELN να ξεκινήσει παράλληλες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Κολομβίας και να οργανωθεί σύμφωνα με τις αρχές που ακολούθησαν οι FARC-EP·

10. χαιρετίζει τη σύσταση του ΟΗΕ για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών που συμβάλλουν στη βελτίωση της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας και βελτιώνουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συστάσεις που καλούν για μια πιο ισχυρή και ολοκληρωμένη παρουσία των κρατικών αρχών στα εδάφη της χώρας, για την έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Εγγυήσεων Ασφάλειας μιας δημόσιας πολιτικής για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και για την προστασία του έργου του Ολοκληρωμένου Συστήματος για την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη, την Αποκατάσταση και τη Μη Επανάληψη (SIVJRNR)·

12. επαναλαμβάνει τη βούλησή του να παράσχει βοήθεια για τη στήριξη της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία πρέπει να συνδυαστεί με προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανισότητας και της φτώχειας· θεωρεί ότι ομάδες που έχουν πληγεί δυσανάλογα από τη σύγκρουση, όπως οι κοινότητες των Αφροκολομβιανών και αυτοχθόνων πρέπει να λάβουν ειδική στήριξη·

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, η οποία είχε άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον προϋπολογισμό που διατίθεται για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας και την εκτέλεση των ημερήσιων διατάξεων και των χρονοδιαγραμμάτων·

14. σημειώνει ότι η σύγκρουση έχει κλιμακωθεί στις αγροτικές περιοχές της χώρας με τη βία να κορυφώνεται και τις εγκληματικές οργανώσεις και τις μη κρατικές ένοπλες ομάδες να έχουν αναλάβει εδαφικό και κοινωνικό έλεγχο, με καταστροφικές συνέπειες για τη γεωργία μικρής κλίμακας, καθώς και για τις κοινότητες αυτόχθονων πληθυσμών και πληθυσμών με αφρικανική καταγωγή· σημειώνει ότι έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις εκτόπισης πληθυσμού, καταναγκαστικής στρατολόγησης, σεξουαλικής βίας κατά παιδιών και γυναικών, σφαγών, βασανιστηρίων και άλλων φρικαλεοτήτων·

15. παρατηρεί με ιδιαίτερη ανησυχία τα προβλήματα στο διοικητικό διαμέρισμα Cauca, όπου η επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας είναι εμφανής, με εκτοπίσεις πληθυσμών και επιθέσεις εναντίον εθνοτικών κοινοτήτων και αρχών, παράλληλα με τις επιπτώσεις στις δημόσιες αρχές·

16. σημειώνει ότι αυτά τα βίαια γεγονότα, τα οποία έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των ατόμων και των κοινοτήτων, λαμβάνουν χώρα σε εδάφη όπου εντοπίζονται παράνομες ένοπλες ομάδες και εγκληματικές οργανώσεις, όπου παρατηρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα, στρατολογούνται ανήλικοι από ομάδες ανταρτών και η κρατική παρουσία είναι περιορισμένη·

17. υπενθυμίζει την ύψιστη σημασία της διασφάλισης της πλήρους παρουσίας των κρατικών θεσμών στα διάφορα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των νομικών οντοτήτων που έχουν αρμοδιότητες για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18. επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς όλα τα θύματα και την πρόθεσή του να συνεχίσει να βοηθά κοινότητες, εθνοτικές αρχές και κρατικές οντότητες στην αντιμετώπιση των ανησυχιών αυτών, στην υπέρβαση των συγκρούσεων και στην προαγωγή και την εδραίωση της ειρήνης·

19. αναγνωρίζει τη σημασία του δικαιώματος ειρηνικής διαδήλωσης και κοινωνικής διαμαρτυρίας ως τρόπου διασφάλισης της οικοδόμησης μιας δημοκρατικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί την εφαρμογή των πρωτοκόλλων και των άλλων μηχανισμών, κατά τα διεθνή πρότυπα, όσον αφορά το δικαίωμα στην κοινωνική διαμαρτυρία και την προστασία του·

20. εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς το SIVJRNR·

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν διεθνή παρακολούθηση της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας, και ζητεί την ανανέωση της εντολής του ειδικού απεσταλμένου για την ειρήνη στην Κολομβία·

22. εκφράζει την ανησυχία του για την καταστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την καταστολή σε βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων, των διαδηλωτών, των δημοσιογράφων, των συντακτών ιστολογίων, των συνδικαλιστών, των φοιτητών, των παιδιών, των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΤΜ, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτικών αντιπάλων και των μειονοτήτων· καλεί την κυβέρνηση της Κολομβίας να αποδείξει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις έρευνες για τις επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών ηγετών και πρώην μαχητών·

23. καλεί την κυβέρνηση της Κολομβίας να σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή όλων των πτυχών της ειρηνευτικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για τη ολοκληρωμένη αγροτική μεταρρύθμιση και την υποκατάσταση των παράνομων καλλιεργειών, να επιδείξει πρόοδο στην εξάρθρωση των νέων παραστρατιωτικών ομάδων και να διασφαλίσει την οικονομική της βιωσιμότητα, επιδεικνύοντας έτσι πολιτική δέσμευση υπέρ της ειρήνης και αποφεύγοντας τον αρνητικό λόγο· παροτρύνει επίσης την κυβέρνηση της Κολομβίας να στηρίξει τις προσπάθειες του SIVJRNR, διασφαλίζοντας ότι τα θύματα παραμένουν στο επίκεντρο·

24. παροτρύνει τις κολομβιανές αρχές να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν νέες σφαγές, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας τα αναπτυξιακά προγράμματα της ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως τα Territorially Focused Development Plans (PDET, αναπτυξιακά σχέδια με εστίαση ανά περιοχή) και το National Programme for the Substitution of Illicitly Used Crops (PNIS, το εθνικό πρόγραμμα για την υποκατάσταση καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται παράνομα), με τα οποία πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην παρουσία κρατικών, μη στρατιωτικών θεσμών, σε αντίθεση με την αύξηση της στρατιωτικοποίησης των διάφορων περιφερειών·

25. παροτρύνει το κολομβιανό κράτος να εγγυηθεί την προστασία και την ασφάλεια όλων των κοινωνικών και πολιτικών ηγετών, των κοινωνικών ακτιβιστών και των υπερασπιστών της περιβαλλοντικής και αγροτικής κοινότητας·

26. επαναλαμβάνει την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, António Guterres, για την άμεση παύση των εχθροπραξιών, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν οι προσπάθειες ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19 στη χώρα· παροτρύνει τις κολομβιανές αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα για την αποτελεσματική διασφάλιση της ζωής και των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων στα εδάφη που πλήττονται από τη σύγκρουση και τη βία·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην εναλλασσόμενη Προεδρία του Συμβουλίου, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην Ευρωλατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση και στην Κυβέρνηση και το Κογκρέσο της Κολομβίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου