Menettely : 2021/2643(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0231/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0231/2021

Keskustelut :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0231/2021</NoDocSe>
PDF 148kWORD 50k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivästä</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javi López, Marek Belka</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0227/2021

B9‑0231/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivästä

(2021/2643(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aseellisen konfliktin lopettamisesta ja vakaan ja kestävän rauhan rakentamisesta 24. marraskuuta 2016 tehdyn Kolumbian vallankumouksellisten asevoimien (FARC-EP) ja Kolumbian hallituksen välisen lopullisen sopimuksen (jäljempänä ”rauhansopimus”),

 ottaa huomioon päätöslauselmansa Kolumbian rauhanprosessista ja ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti 20. tammikuuta 2016 antamansa viimeisimmän päätöslauselman Kolumbian rauhanprosessista[1],

 ottaa huomioon EU:ta ja Kolumbiaa yhdistävät erityiset siteet ja varsinkin Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen, joka allekirjoitettiin 26. kesäkuuta 2012 Brysselissä[2], sekä Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen, joka allekirjoitettiin 2. joulukuuta 2015[3],

 ottaa huomioon, että on perustettu erityinen rauhanoikeusjärjestely (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP), jonka puitteissa annetaan oikeutta väkivallan, laajamittaisten julmuuksien ja ihmisoikeusloukkauksien uhreille ja joka on rauhanprosessin olennainen osatekijä,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin ja komission jäsenen Janez Lenarčičin 9. helmikuuta 2021 antaman yhteisen julkilausuman Kolumbian päätöksestä myöntää väliaikainen suojeluasema venezuelalaisille muuttajille,

 ottaa huomioon 10. helmikuuta 2021 julkaistun Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun raportin Kolumbian ihmisoikeustilanteesta,

 ottaa huomioon YK:n Kolumbian järjestelmän 26. huhtikuuta 2021 antaman tiedonannon, jossa tuomitaan viimeaikaiset väkivallanteot yhteisöjä, ihmisoikeuksien puolustajia, johtajia ja entisiä taistelijoita vastaan,

 ottaa huomioon tiedottajan 26. helmikuuta 2021 antaman julkilausuman ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvasta väkivallasta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Kolumbian hallituksen ja FARC-EP:n välinen sopimus on merkittävä askel vakaan ja kestävän rauhan rakentamisessa maahan;

B. ottaa huomioon, että FARC-EP noudattaa sopimusta sen aseiden luovuttamisesta ja on muuttunut poliittiseksi puolueeksi nimeltään Comunes, joka aikoo osallistua täysimääräisesti demokraattiseen prosessiin;

C. ottaa huomioon, että Kolumbiaa on riivannut 53 vuotta kestänyt väkivaltainen konflikti erilaisten puolisotilaallisten ryhmien ja sissiryhmien käsissä ja että konfliktista on joutunut kärsimään 9 miljoonaa ihmistä, mukaan lukien yli 240 000 kuollutta, 100 000 kadonnutta ja 7,7 miljoonaa asuinsijoiltaan siirtymään joutunutta; ottaa huomioon, että Kolumbia kärsii edelleen laajalle levinneestä väkivallasta, ja että siellä tapahtuu tahdonvastaisia katoamisia, sieppauksia sekä aktivistien ja ihmisoikeuksien puolustajien murhia;

D. ottaa huomioon, että syyskuussa 2020 YK:n tarkastusoperaatio Kolumbiassa vahvisti, että kaikki ase- ja räjähdevarastot oli luovutettu, ja YK teki ensin mainitut käyttökelvottomiksi ja Kolumbian hallitus tuhosi jälkimmäiset; ottaa huomioon, että myös entiset sissitaistelijat edistyvät uudelleen siviilielämään sopeutumista koskevassa prosessissaan ja että Kolumbian oikeus- ja perustuslakijärjestelmä on aikeissa hyväksyä täsmällisiä uudistuksia, jotta varmistetaan, että sopimuksen sitoumukset pannaan täytäntöön ja maan tulevaisuus voidaan rakentaa niiden varaan;

E. ottaa huomioon, että YK on ilmoittanut, että rauhansopimuksen panemiseksi täytäntöön tarvitaan lisää toimia, koska joillakin maaseutualueilla esiintyy edelleen paljon väkivaltaa ja ihmisoikeuksien puolustajia sekä yhteiskunnallisia, alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisia johtajia on tapettu, entisiä taistelijoita siirtyy kapinallisryhmiin ja ihmisoikeudet ovat heikentyneet merkittävästi;

F. ottaa huomioon, että Kolumbian hallitus käynnisti vuonna 2017 viralliset rauhanneuvottelut kansallisen vapautusarmeijan (ELN) kanssa, joka on viimeinen Kolumbiassa vuoden 2016 rauhansopimuksen jälkeen toimiva aktiivinen sissijärjestö, mutta tammikuussa 2019 pian sen jälkeen, kun ELN oli räjäyttänyt autopommin poliisiakatemiassa Bogotássa surmaten 22 ihmistä, presidentti Iván Duquen hallitus päätti rauhanneuvottelut;

G. ottaa huomioon, että Kolumbian hallitus on ilmoittanut, ettei se osallistu rauhanneuvotteluihin ennen kuin ELN lopettaa sieppausten tekemisen, vapauttaa panttivangit ja lopettaa infrastruktuuriin kohdistuvat hyökkäykset; ottaa huomioon, että hallitus on vaatinut ryhmää julistamaan yksipuolisen tulitauon, johon on kuuluttava myös öljy- ja kaasuteollisuuteen kohdistuvien sieppausten ja hyökkäysten keskeyttäminen, ja että ennakkoedellytyksenä rauhanneuvottelujen järjestämiselle ryhmän taistelijoiden on kokoonnuttava yhteen kansainvälisen tarkkailun alaisina;

H. ottaa huomioon, että ELN on ilmaissut halukkuutensa lopettaa vihamielisyydet YK:n tukeman taistelujen keskeyttämispäätöksen nojalla, jotta humanitaariset järjestöt ja terveysviranomaiset voivat paremmin torjua uutta koronaviruspandemiaa;

I. ottaa huomioon, että vuonna 2020 53 prosenttia kaikista ihmisoikeuksien puolustajien surmista maailmassa tapahtui Kolumbiassa; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu on kirjannut 133:n ihmisoikeuksien puolustajan surmaamisen ja 795 heihin kohdistunutta uhkailutapausta ja hyökkäystä; ottaa huomioon, että YK:n Kolumbian tarkastusoperaatio on dokumentoinut 73 FARC-EP:n entisen jäsenen surmaamisen, mikä merkitsee yhteensä 248:aa tällaista henkirikosta sen jälkeen, kun rauhansopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2016;

J. ottaa huomioon, että vuonna 2020 Kolumbiassa murhattiin maailmanlaajuisesti eniten ympäristön puolustajia ja että siellä rekisteröitiin tuolloin 64 tällaista murhaa;

K. ottaa huomioon, että rauhansopimuksen täytäntöönpanon nykyinen taso korostaa maan nykyisiä poliittisia ja yhteiskunnallisia jakolinjoja; ottaa huomioon, että noin 30 prosenttia rauhansopimuksen määräyksistä on pantu täysimääräisesti täytäntöön ja noin 20:tä prosenttia ei ole vielä alettu panna täytäntöön; toteaa, että ihmisoikeuksien suojeluun Kolumbiassa liittyy edelleenkin valtavia haasteita;

L. ottaa huomioon, että EU ja Kolumbia ovat toimineet tiiviissä politiikan, talouden ja kaupan alan yhteistyössä, joka on vahvistettu marraskuussa 2009 tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa ja Kolumbian ja Perun sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kauppasopimuksessa, joiden lopullisena päämääränä on paitsi vahvistaa osapuolten välisiä taloudellisia suhteita myös lujittaa rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, kestävää kehitystä ja kansalaisten hyvinvointia;

M. ottaa huomioon, että Kolumbian erityiset rauhanoikeusjärjestelyt ovat muutaman vuoden sisällä toimintansa aloittamisesta toteuttaneet toimia, joilla ehkäistään se, että aseellisessa konfliktissa tehdyt vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja -rikkomukset jäävät rankaisematta, ja varmistetaan, että uhrit saavat hyvityksiä ja korvauksia kyseisistä loukkauksista; ottaa huomioon, että se on samalla edistynyt alkuperäiskansojen viranomaisten kanssa käytävän pysyvän ja joustavan vuoropuhelun käynnistämisessä; ottaa huomioon, että nämä prosessit ovat vieläkin merkittävämpiä, kun otetaan huomioon, että erityiset rauhanoikeusjärjestelyt ovat toimineet erittäin polarisoituneessa ilmapiirissä;

1. antaa tunnustusta entisen presidentin Juan Manuel Santosin johtaman Kolumbian hallituksen ja FARC-EP:n poliittiselle työlle ja niiden osoittamalle realismille ja päättäväisyydelle, joiden ansiosta vastakkaisia näkemyksiä on voitu lähentää ja vähitellen luoda kompromissit mahdollistava alue, jonka kautta on ollut mahdollista edetä kohti vakaan ja kestävän rauhan etsintää ja edistää siten historiassa ainutlaatuista sopimusta, jossa uhrit asetetaan keskipisteeksi ja jonka painopisteinä ovat totuus, oikeudenmukaisuus, rankaisemattomuuden estäminen, vahinkojen korvaaminen ja toistumisen estäminen; antaa tunnustusta myös uhrien järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan merkittävälle roolille sopimusten aikaansaamisessa;

2. korostaa, että Kolumbian rauhansopimus mainitaan usein mallina kaikkialla maailmassa, koska maa on päättänyt puuttua konfliktin aiheuttaneisiin ongelmiin ja koska siinä keskitytään olennaisesti uhrien oikeuksiin ja ihmisarvoon; muistuttaa, että kyseisen monimutkaisen innovatiivisen sopimuksen kaikki osat on pantava täytäntöön, koska ne kaikki kytkeytyvät toisiinsa konfliktin perimmäisten syiden käsittelemisen osalta;

3. painottaa, että Kolumbia on Euroopan unionin läheinen liittolainen Latinalaisessa Amerikassa ja että on vahvistettava kahdenvälistä kumppanuutta ja edistettävä vahvempaa monenvälistä yhteistyötä molemmille osapuolille tärkeillä aloilla;

4. panee merkille edistymisen maaseudun kehittämisohjelmien ja entisten taistelijoiden uudelleenintegroinnin kaltaisilla aloilla;

5. pitää tervetulleena Kolumbian päätöstä tarjota väliaikainen suojeluasema venezuelalaisille muuttajille; painottaa, että tämä arvostettava ele auttaa vähentämään venezuelalaisten muuttajien kärsimyksiä Kolumbiassa ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia parempaan apuun, mukaan lukien covid-19-rokotukset, suojelu ja kestävät ratkaisut;

6. pitää myönteisinä kaikkia toimia, joita erityiset rauhanoikeusjärjestelyt ovat jo toteuttaneet luodakseen tulevaisuuden, jonka ytimessä on rauhanrakentaminen, ja kehottaa niitä jatkamaan merkittäviä ponnistelujaan lukuisista haasteista huolimatta;

7. pitää huolestuttava lainsäädännön täytäntöönpanon viivästymistä ja jo sovittujen oikeusalan muutosten, kuten rauhansopimuksen ja rauhaa koskevan erityistuomioistuimen, hyväksymisen viivästymistä;

8. tuomitsee jyrkästi yhteisöihin, ihmisoikeuksien puolustajiin, ammattiliittojen ja yhteisöjen johtajiin sekä FARC-EP:n entisiin taistelijoihin kohdistetun väkivallan, joka on pahentunut viime viikkoina;

9. kehottaa ELN:ää lopettamaan konfliktit ja väärinkäytökset ja sitoutumaan vakaasti ja päättäväisesti ja viipymättä rauhaan Kolumbiassa; kehottaa ELN:ää aloittamaan muun ohessa Kolumbian hallituksen kanssa neuvottelut, jotka olisi järjestettävä samaan tapaan kuin FARC-EP:n kanssa järjestetyt neuvottelut;

10. panee tyytyväisenä merkille YK:n suosituksen sellaisten rakenteellisten muutosten edistämiseksi, jotka auttavat parantamaan rauhansopimuksen täytäntöönpanoa ja ihmisoikeustilannetta;

11. pitää tervetulleina suosituksia, joissa kehotetaan vahvistamaan valtion integroitua läsnäoloa alueilla, vaaditaan kansallista turvallisuustakuukomissiota hyväksymään toimintapolitiikka rikollisjärjestöjen hajottamiseksi ja kehotetaan turvaamaan totuuteen, oikeudenmukaisuuteen, korvauksiin ja toistumisen estämiseen perustuvan kokonaisvaltaisen järjestelmän toiminta;

12. toistaa haluavansa tukea rauhansopimuksen täytäntöönpanoa, joka on yhdistettävä ponnisteluihin eriarvoisuuden ja köyhyyden torjumiseksi; katsoo, että konfliktista suhteettomasti kärsineille ryhmille, kuten afrokolumbialaisille ja alkuperäisyhteisöille, on annettava erityistukea;

13. pitää huolestuttavina covid-19-pandemian vaikutuksia, sillä pandemialla on ollut välittömiä kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin, sopimuksen täytäntöönpanoon osoitettuihin määrärahoihin sekä asialistojen täytäntöönpanoon ja aikatauluihin;

14. toteaa, että konflikti on kärjistynyt maan maaseutualueilla, joilla väkivalta on kiihtynyt ja jotka rikolliset ja valtiosta riippumattomat aseistetut ryhmät ovat ottaneet alueelliseen ja sosiaaliseen hallintaansa, millä on tuhoisat vaikutukset pienimuotoiseen maatalouteen sekä alkuperäis- ja afrikkalaistaustaisiin yhteisöihin; panee merkille raportit useista tapauksista, joissa on ilmennyt pakkosiirtoja, pakkovärväystä, lapsiin ja naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, joukkomurhia, kidutusta ja muita julmuuksia;

15. pitää erityisen huolestuttavina ongelmia, joita ilmenee Caucan departementissa, jossa ihmisoikeus- ja turvallisuustilanne on selvästi heikentynyt ja jossa tapahtuu pakkosiirtoja ja etnisiin yhteisöihin ja viranomaisiin kohdistuvia hyökkäyksiä, sekä vaikutusta viranomaisiin;

16. panee merkille, että nämä väkivaltaisuudet, joilla on vakavia vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen elämään, tapahtuvat alueilla, joilla toimii laittomia aseellisia ryhmiä ja rikollisjärjestöjä, joilla on laittomia talouksia, joilla kapinallisryhmät värväävät alaikäisiä ja joilla valtion läsnäolo on rajallista;

17. katsoo olevan äärimmäisen tärkeää varmistaa, että valtion instituutiot ovat täysimääräisesti läsnä alueilla, mukaan lukien oikeudelliset toimijat, jotka vastaavat ihmisoikeuksien edistämisestä ja suojelusta;

18. toistaa solidaarisuutensa kaikkia uhreja kohtaan ja aikoo edelleen avustaa yhteisöjä, etnisiä viranomaisia ja valtiollisia elimiä näiden yhteisten huolenaiheiden käsittelyssä, konfliktin ratkaisemisessa ja rauhan lujittamisen edistämisessä;

19. toteaa, että oikeus rauhanomaisiin mielenosoituksiin ja sosiaalisiin protesteihin on tärkeä keino taata demokraattisen ja osallistavan yhteiskunnan rakentaminen; kehottaa panemaan täytäntöön sosiaalisia protesteja koskevat protokollat ja muut kansainvälisten normien mukaiset mekanismit tämän oikeuden suojelemiseksi;

20. ilmaisee täyden tukensa totuuteen, oikeudenmukaisuuteen, korvauksiin ja toistumisen estämiseen perustuvalle kokonaisvaltaiselle järjestelmälle;

21. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tarjoamaan kansainvälistä tarkkailua rauhansopimuksen täytäntöönpanoon, ja kehottaa jatkamaan EU:n Kolumbian rauhanprosessin erityislähettilään toimeksiantoa;

22. pitää huolestuttavana perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustajien, asianajajien, mielenosoittajien, toimittajien, bloggaajien, ammattiyhdistysaktivistien, opiskelijoiden, lasten, naisten oikeuksia puolustavien aktivistien, HLBT-henkilöiden, kansalaisjärjestöjen, poliittisten vastustajien ja vähemmistöjen tukahduttamista; kehottaa Kolumbian hallitusta osoittamaan, että ihmisoikeuksien puolustajiin, yhteiskunnallisiin johtajiin ja entisiin taistelijoihin kohdistuneiden hyökkäysten tutkinnassa on edistytty;

23. kehottaa Kolumbian hallitusta edistymään rauhansopimuksen kaikkien näkökohtien täytäntöönpanossa, mukaan lukien kokonaisvaltaista maaseutu-uudistusta ja laittomien viljelmien korvaamista koskevat toimintapolitiikat, osoittamaan edistymistä uusien puolisotilaallisten ryhmien hajottamisessa ja varmistamaan oman taloudellisen elinkelpoisuutensa osoittaen siten poliittista sitoutumista rauhaan ja välttäen kielteisiä puheita; kehottaa myös Kolumbian hallitusta tukemaan totuuteen, oikeudenmukaisuuteen, korvauksiin ja toistumisen estämiseen perustuvan kokonaisvaltaisen järjestelmän toimia ja varmistamaan, että uhrit pysyvät sen keskiössä;

24. kehottaa Kolumbian viranomaisia ryhtymään toimiin uusien joukkomurhien estämiseksi, esimerkiksi panemalla täytäntöön rauhansopimuksessa tarkoitetut kehitysohjelmat, kuten aluelähtöiset kehityssuunnitelmat ja laittomien viljelykasvien korvaamista koskeva kansallinen ohjelma, joiden painopisteinä olisi oltava valtiollisten siviililaitosten läsnäolon vahvistaminen alueiden militarisoinnin lisäämisen sijaan;

25. kehottaa Kolumbian valtiota takaamaan kaikkien yhteiskunnallisten ja poliittisten johtajien, yhteiskunnallisten aktivistien sekä ympäristön ja maaseutuyhteisöjen puolustajien suojelun ja turvallisuuden;

26. toistaa YK:n pääsihteerin António Guterresin kehotuksen lopettaa vihamielisyydet välittömästi, jotta maassa voidaan edistyä covid-19-pandemiaan liittyvissä elvytystoimissa; kehottaa Kolumbian viranomaisia parantamaan toimia, joilla turvataan tehokkaasti kaikkien ihmisten henki ja oikeudet alueilla, joihin konflikti ja väkivalta vaikuttavat;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, vuorossa olevalle neuvoston puheenjohtajavaltiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Kolumbian tasavallan hallitukselle ja kongressille.

 

[1] EUVL C 11, 12.1.2018, s. 79.

[2] EUVL L 354, 21.12.2012, s. 3.

[3] EUVL L 333, 19.12.2015, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 28. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö