Forslag til beslutning - B9-0232/2021Forslag til beslutning
B9-0232/2021

  FORSLAG TIL BESLUTNING om 5-året for fredsaftalen i Colombia

  26.4.2021 - (2021/2643(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

  Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Veronika Vrecionová
  for ECR-Gruppen

  Procedure : 2021/2643(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B9-0232/2021
  Indgivne tekster :
  B9-0232/2021
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B9‑0232/2021

  Europa-Parlamentets beslutning om 5-året for fredsaftalen i Colombia

  (2021/2643(RSP))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til sin beslutning af 20. januar 2016 om støtte til fredsprocessen i Colombia[1],

   der henviser til den endelige aftale af 24. november 2016 om afslutning af den væbnede konflikt og opbygning af en stabil og varig fred mellem Colombias regering og FARC-EP (Colombias Væbnede Revolutionære Styrker),

   der henviser til aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Det Andinske Fællesskab,

   der henviser til International Narcotics Control, Drug and Chemical Control Strategy Report fra 2016 og 2020 fra det amerikanske justitsministeriums afdeling for internationale narkotikasager og lovhåndhævelse,

   der henviser til meddelelsen af 14. april 2021 fra Colombias udenrigsminister Claudia Blum til FN's generalsekretær og formanden for FN's Sikkerhedsråd om situationen ved grænsen som følge af Venezuelas støtte til organiserede væbnede narkoterrorgrupper,

   der henviser til redegørelse af 28. april 2021 fra Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om femårsdagen for fredsaftalen i Colombia,

   der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

  A. der henviser til, at den colombianske guerillagruppe Colombias Væbnede Revolutionære Styrker (FARC) efter mange mislykkede forsøg i november 2016 undertegnede en anden revideret fredsaftale, hvilket bragte mere end fem årtiers voldelig konflikt til ophør, og stoppede Latinamerikas ældste væbnede konflikt, hvori mere end 220 000 mennesker er blevet dræbt;

  B. der henviser til, at FN besluttede at overvåge gennemførelsen af fredsaftalen og afvæbningen af FARC’s guerillaer;

  C. der henviser til, at FARC har omdannet sig til et politisk parti og deltaget i parlamentsvalget i marts 2018, hvor det ikke fik nogen pladser, hvilket viser manglende offentlig støtte;

  D. der henviser til, at situationen i Colombia for nylig er blevet mere skrøbelig igen, ikke kun fordi fredsprocessen lider under tilbageslag, men også på grund af konsekvenserne af den venezuelanske flygtningekrise; mere end 1,8 millioner venezuelanske flygtninge bor nu i Colombia, hvor de har fået midlertidig beskyttelsesstatus, og konsekvenserne af covid-19-pandemien;

  E. der henviser til, at FARC-EP systematisk har overtrådt fredsaftalen:

 • De har ikke fuldt ud anerkendt deres ansvar for alvorlige forbrydelser og krænkelser af menneskerettighederne, herunder udenretslige henrettelser, kidnapning, seksuelle forbrydelser, tvungen abort, brug af ikke-konventionelle våben og våben, der er forbudt i henhold til den humanitære folkeret;
 • de har ikke fuldt ud opfyldt deres forpligtelse til at levere de ulovlige varer, der er akkumuleret over årtier. For så vidt angår de varer i deres lagerbeholdning, der var opført til en værdi af 236 mio. EUR, havde de kun leveret varer for omkring 1 mio. EUR inden fristen den 31. december 2020;
 • de har misligholdt deres tilsagn om demobilisering, og kun 85 % af de 13 202 demobiliserede medlemmer af FARC deltager fortsat i fredsprocessen;
 • F. der henviser til, at FARC-dissidenter, der ledes af tidligere guerillaforhandlere, som for nylig har givet udtryk for deres vilje til militært at støtte den venezuelanske diktator Nicolás Maduro, har mere end 2 500 mænd i våben og strukturer i 20 af landets 32 departementer, kontrollerer narkotikahandel og 93,5 % af kokaafgrøderne og er ansvarlige for mindst 14 % af mordene på ledere af sociale bevægelser i Colombia;

  G. der henviser til, at den 28. frontenhed af de såkaldte FARC-EP-dissidenter, der virker i departementerne Arauca, Casanare og Boyacá, i en video, der for nylig blev offentliggjort af RCN-mediet, har registreret en erklæring om ubetinget støtte til den venezuelanske diktator Maduro, hvor de åbent viser sig som terrorister og gentager gruppens "antiimperialistiske" forpligtelse;

  H. der henviser til, at den colombianske regering gennem udenrigsminister Claudia Blum udsendte en erklæring til FN's generalsekretær, hvori den fordømte den alvorlige situation ved grænsen som følge af den støtte, som det illegitime venezuelanske regime yder til organiserede væbnede narkoterrorgrupper;

  I. der henviser til, at det venezuelanske regime under ledelse af Chávez i 2007 donerede 300 mio. USD til FARC, hvilket blev afsløret af Det Internationale Institut for Strategiske Studier (IISS) efter analyse af de filer, der var blevet fremskaffet fra den tidligere FARC-chef Raúl Reyes’ computer;

  J. der henviser til, at FARC har fået krigsmateriel takket være forsyninger fra Rusland og Kina med henblik på at skabe hybride grænsehære med støtte fra russiske militærstyrker og lejesoldater, der sendes af russerne til at give træning og yde støtte og teknologi;

  K. der henviser til, at 10. og 28. frontenhed i FARC kontrollerer narkotikaruterne på grænsen til Venezuela; der henviser til, at Cartel de los Soles er en korrupte struktur, der er involveret i narkotikahandel og en del af Maduro-regimets regeringsplaner, og at en betydelig del af hærenes generaler er involveret;

  L. der henviser til, at FARC i årtier har udviklet forbindelser med regeringer, regimer og strategiske styrker i Venezuela, Ecuador, Bolivia og Peru;

  M. der henviser til, at det amerikanske justitsministeriums afdeling for internationale narkotikasager og lovhåndhævelse i sin rapport International Narcotics Control, Drug and Chemical Control Strategy fra marts 2020 fastslår, at ulovlige stoffer, der passerede Venezuela i 2019, i vid udstrækning gik til Caribien, Mellemamerika, USA, Vestafrika og Europa, og at colombianske narkotikahandelsorganisationer, herunder dissidenter fra FARC, ELN og andre kriminelle grupper, letter forsendelsen af ulovlige narkotika gennem Venezuela;

  N. der henviser til, at det amerikanske finansministerium har pålagt sanktioner over for mindst 22 personer, herunder tidligere og nuværende embedsmænd fra Maduro-styret, bl.a. General Hugo Carvajal, general Henry Rangel Silva og Ramón Rodríguez Chacín, majorgeneral Cliver Alcalá Cordones, tidligere vicepræsident Tareck El Aissami og repræsentanten / galionsfiguren Samarak López, Pedro Luís Martín og to af hans associerede; der henviser til, at Maduro-styret ikke har grebet ind over for disse eller andre regeringsembedsmænd og militære embedsmænd med kendte forbindelser til FARC;

  O. der henviser til, at Ecuador og Bolivia fortsat er vigtige transitlande for narkotikaforsendelser, hvor tværnationale kriminelle organisationer er involveret, såsom de mexicanske karteller Los Zetas og kartellerne Sinaloa og Golfo; der henviser til, at FARC anvender flere og flere private fly og hemmelige start- og landingsbaner til at transportere penge til Ecuador og kokain til Mexico og Mellemamerika;

  P. der henviser til, at i mange narkotikahandelsoperationer, er der blevet identificeret fly, som er landet uden tilladelse i lufthavnen Mariscal Sucre i Quito; der henviser til, at disse fly anvendte præsidenthangaren, hvilket vidner om, at narkotikahandel fortsat har forbindelser til institutionerne og Rafael Correas regering; der henviser til, at disse fly også benytter Chimoré-lufthavnen i Chapare, Cochabamba-departementet i Bolivia;

  Q. der henviser til, at ifølge USA's udenrigsministerium udførte en narkotikahandelsorganisation, der er en udbryder af FARC, Frente Oliver Sinisterra, 1 2018 angreb langs Ecuadors nordlige grænse til Colombia; der henviser til, at FARC's transit og virke i Ecuador var konstant under Rafael Correas mandat;

  R.  der henviser til, at hele dette netværk, der består af narkotikahandlere, FARC og flere politiske regimer, udgør en multilateral trussel, der udgør en ny udfordring for halvkuglen og en trussel mod fred;

  S. der henviser til, at den særlige jurisdiktion for fred har været involveret i uregelmæssigheder, der er uacceptable for enhver retsopgørsinstitution, og der er blevet sat spørgsmålstegn ved dens politisering, herunder tilstedeværelsen af dommere, der tidligere er anklaget for at forsvare FARC, manipulere bevismateriale og have forbindelser til politiske partier såsom "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)", ideologisk tilpasset og grundlagt af tidligere FARC-guerillaer, som burde blive retsforfulgt af den særlige jurisdiktion for fred;

  T. der henviser til, at den særlige jurisdiktion for fred blev oprettet for tre år siden, men at ingen FARC-medlemmer til dato er blevet dømt for deres handlinger, og at mens FARC nyder godt af amnesti, er statslige agenter, der ikke er blevet dømt, tvunget til at forblive varetægtsfængslet;

  U. der henviser til, at de syv makrosager, som den særlige jurisdiktion for fred har indledt, ikke respekterer ofrenes rettigheder, udelukker alvorlige hændelser såsom FARC's belejring og bombning af landsbyer, seksuelle forbrydelser og tvungne aborter, tvangsfordrivelser og søgen efter kilder til finansiering af FARC; der henviser til, at den særlige jurisdiktion for fred betragter narkotikahandel som en forbrydelse svarende til politiske forbrydelser, hvilket har gjort det muligt for narkotikahandlere, der ikke har forbindelse til FARC, at købe deres straffrihed;

  V. der henviser til, at FARC-ofrene kan tælles i millioner, men at den særlige jurisdiktion for fred kun har anerkendt omkring 300 000 af disse; der henviser til, at ofrene tvinges til at gøre sig til ofre igen for at blive anerkendt af den særlige jurisdiktion for fred, selv når de allerede er anerkendt som ofre af andre myndigheder og jurisdiktioner i Colombia;

  W. der henviser til, at den særlige jurisdiktion for fred uagtsomt frikendte Jesús Santrich, tidligere ledende guerillakriger i FARC og medlem af forhandlingsteamet for fredsaftalerne, anklaget for narkotikahandel efter undertegnelsen af fredsaftalen, til trods for, at DEA og den colombianske anklagemyndighed bidrog med tolv lydoptagelser, der beviste kriminelle handlinger begået efter den 1. december 2016; der henviser til, at denne afgørelse forhindrede hans udlevering til USA og bidrog til hans flugt; der henviser til, at Santrich ifølge efterretningskilder har kommandoen over FARC-dissidenter fra venezuelansk territorium;

  X. der henviser til, at EU's trustfond for Colombia har mobiliseret 128 mio. EUR fra EU-budgettet, 21 medlemsstater, Chile og Det Forenede Kongerige; der henviser til, at dets femte strategiske udvalg fastlagde sine fremtidige strategiske linjer den 22. januar 2021;

  1. fremhæver den colombianske regerings engagement i gennemførelsen af den endelige aftale, navnlig i forbindelse med de nye udfordringer, der følger af de stigende migrationsstrømme fra Venezuela, og de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske virkninger af covid-19-pandemien;

  2. roser Colombia for dets fremskridt med hensyn til gennemførelsen af aftalen, navnlig inden for udvikling af landdistrikter, og fremhæver betydningen af de territorielle udviklingsplaner i de 170 kommuner, der er hårdest ramt af glemsel, fattigdom og vold, og fremhæver den private sektors deltagelse i programmet "Arbejder for skatter";

  3. sætter dog spørgsmålstegn ved fredsaftalens levedygtighed, når en af de involverede parter ikke er villig til at opfylde nogen af de aftalte forpligtelser, og opfordrer derfor indtrængende parterne til at forpligte sig til en fuldstændig og fuldstændig gennemførelse af fredsaftalen;

  4. mener, at afhjælpningen af den særlige jurisdiktion for freds mangler og erstatning til ofrene for den væbnede konflikt er nøgleprioriteter;

  5. anmoder Kommissionen om at fortsætte det koordinerede samarbejde med andre donorer og fortsat prioritere landdistrikter, der er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt af konflikten, i driften af EU's trustfond for Colombia;

  6. gentager sin fulde støtte til de colombianske myndigheder i deres forsvar af lov og orden på hele Colombias territorium;

  7. erklærer sin solidaritet med Colombia over for de fortsatte krænkelser af landets grænser begået af narkotikaterroriststyrker, der opererer fra Venezuela, og gentager sin solidaritet med præsident Duques regering i lyset af det venezuelanske regimes trusler;

  8. støtter fuldt ud foranstaltninger til bekæmpelse af narkotikahandel, som er den vigtigste finansieringskilde for alle terroristnetværk og kriminelle netværk, og støtter genoptagelse af desinfektionsflyvninger for at sætte en stopper for ulovlig dyrkning, produktion, forarbejdning og handel med narkotika;

  9.  glæder sig over præsident Duques foranstaltninger til at integrere i Colombia i de næsten to millioner venezuelanske indvandrere, der flygter fra undertrykkelse, sult og situationen med vold og terror under Maduro-regimet;

  10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til Colombias regering.

   

  Seneste opdatering: 28. april 2021
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik