Πρόταση ψηφίσματος - B9-0232/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0232/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

26.4.2021 - (2021/2643(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Veronika Vrecionová
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2021/2643(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0232/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0232/2021
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0232/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

(2021/2643(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2016 υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία[1],

 έχοντας υπόψη την «Τελική συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και την οικοδόμηση σταθερής και βιώσιμης ειρήνης» μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας – Λαϊκού στρατού (FARC-EP), η οποία υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου 2016,

 έχοντας υπόψη τη Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κοινότητας των Άνδεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη «Διεθνή στρατηγική ελέγχου ναρκωτικών, φαρμάκων και χημικών προϊόντων», για το 2016 και το 2020, του Γραφείου Διεθνών Υποθέσεων Ναρκωτικών και Επιβολής του Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση που απέστειλε, στις 14 Απριλίου 2021, η Υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, κ. Claudia Blum, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της χώρας λόγω της στήριξης που παρέχει η Βενεζουέλα σε ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 28ης Απριλίου 2021, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2016, μετά από πολυάριθμες αποτυχημένες απόπειρες, οι αντάρτες των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) και η κυβέρνηση της Κολομβίας υπέγραψαν μια δεύτερη αναθεωρημένη ειρηνευτική συμφωνία θέτοντας τέλος σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες βίαιων συγκρούσεων καθώς και στη πλέον μακροχρόνια ένοπλη σύγκρουση στη Λατινική Αμερική, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν περισσότεροι από 220 000 άνθρωποι·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη συμφώνησαν να παρακολουθούν την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας και τον αφοπλισμό των ανταρτών των FARC,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FARC μετατράπηκαν σε πολιτικό κόμμα και συμμετείχαν στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάρτιο του 2018 αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν καμία έδρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν έχουν τη στήριξη των πολιτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Κολομβία έχει καταστεί πρόσφατα πιο εύθραυστη, όχι μόνο λόγω των οπισθοδρομήσεων στην ειρηνευτική διαδικασία αλλά και λόγω των συνεπειών της προσφυγικής κρίσης στη Βενεζουέλα (περισσότεροι από 1,8 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα ζουν σήμερα στην Κολομβία όπου τους χορηγήθηκε καθεστώς προσωρινής προστασίας), καθώς και των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FARC-EP παραβιάζουν συστηματικά την ειρηνευτική συμφωνία δεδομένου ότι:

 • δεν έχουν αναλάβει την πλήρη ευθύνη για σοβαρά εγκλήματα που διέπραξαν καθώς και για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξωδικαστικών εκτελέσεων, της απαγωγής, των σεξουαλικών εγκλημάτων, των αναγκαστικών αμβλώσεων, της χρήσης μη συμβατικών όπλων και όπλων που απαγορεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·
 • δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με την υποχρέωσή τους να παραδώσουν τα παράνομα αγαθά που συσσώρευαν επί δεκαετίες, καθώς από τα αγαθά συνολικής αξίας 236 εκατ. EUR που έχει καταγραφεί ότι έχουν στην κατοχή τους, είχαν παραδώσει περίπου μόλις 1 εκατ. EUR έως τη λήξη της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2020·
 • έχουν παραβιάσει τη δέσμευσή τους για αποστράτευση και μόνο το 85 % των 13 202 αποστρατευθέντων μελών των FARC εξακολουθούν να συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία·
 • ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιφρονούντες των FARC, υπό την ηγεσία πρώην ανταρτών διαπραγματευτών, οι οποίοι εξέφρασαν πρόσφατα την προθυμία τους να παράσχουν στρατιωτική στήριξη στον δικτάτορα της Βενεζουέλας, Nicolás Maduro, διαθέτουν πάνω 2 500 ένοπλους άνδρες και δομές σε 20 από τις 32 επαρχίες της χώρας, ελέγχουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και το 93,5 % των καλλιεργειών κοκαΐνης, ενώ ευθύνονται για τουλάχιστον το 14 % των δολοφονιών ηγετών του κοινωνικού κινήματος στην Κολομβία·

  Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του 28ου μετώπου των λεγόμενων αντιφρονούντων των FARC-EP, το οποίο δραστηριοποιείται στις επαρχίες Arauca, Casanare και Boyacá, σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το κολομβιανό τηλεοπτικό δίκτυο RCN δήλωσαν την άνευ όρων υποστήριξη τους στον δικτάτορα Maduro της Βενεζουέλας, επιδεικνύοντας την εμφάνισή τους ως τρομοκρατών και επαναλαμβάνοντας τις «αντιιμπεριαλιστικές» δεσμεύσεις της οργάνωσης·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας, μέσω της Υπουργού Εξωτερικών Claudia Blum, εξέδωσε δήλωση προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της χώρας λόγω της στήριξης που παρέχει το παράνομο καθεστώς της Βενεζουέλας σε ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Βενεζουέλας, υπό την ηγεσία του Chávez, δώρισε 300 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στις FARC το 2007, όπως αποκάλυψε το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS) έπειτα από ανάλυση των αρχείων που ανακτήθηκαν από τον υπολογιστή του πρώην αρχηγού των FARC, Raúl Reyes·

  Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FARC, με τον πολεμικό εξοπλισμό που προμηθεύτηκαν από τη Ρωσία και την Κίνα, επιδιώκουν να δημιουργήσουν υβριδικό συνοριακό στρατό με τη στήριξη ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων και μισθοφόρων που απέστειλαν οι Ρώσοι για την εκπαίδευση και την παροχή στήριξης και τεχνολογίας·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10ο και το 28ο μέτωπο των FARC ελέγχουν τις οδούς διακίνησης ναρκωτικών στα σύνορα με τη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Cartel de los Soles (Καρτέλ των ήλιων) είναι μια διεφθαρμένη δομή που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και συμμετέχει στα σχέδια διακυβέρνησης του καθεστώτος Maduro, καθώς αρκετοί στρατηγοί του στρατού της Βενεζουέλας είναι μέλη του·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FARC διατηρούν εδώ και δεκαετίες σχέσεις με κυβερνήσεις, καθεστώτα και στρατηγικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό, τη Βολιβία και το Περού·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεση που δημοσίευσε τον Μάρτιο του 2020 σχετικά με τη «Διεθνή στρατηγική ελέγχου ναρκωτικών, φαρμάκων και χημικών προϊόντων», το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων Ναρκωτικών και Επιβολής του Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρει ότι τα παράνομα ναρκωτικά που διακινήθηκαν μέσω της Βενεζουέλας το 2019 είχαν ως τελικό προορισμό κυρίως την Καραϊβική, την Κεντρική Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δυτική Αφρική και την Ευρώπη, και ότι κολομβιανές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων ομάδων αντιφρονούντων των FARC, του ELN και άλλων εγκληματικών οργανώσεων, διευκολύνουν τη μεταφορά παράνομων ναρκωτικών μέσω της Βενεζουέλας·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιβάλει κυρώσεις σε τουλάχιστον 22 άτομα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πρώην και νυν αξιωματούχοι του καθεστώτος Maduro, μεταξύ άλλων οι στρατηγοί Hugo Carvajal, Henry Rangel Silva και Ramón Rodríguez Chacín, ο υποστράτηγος Cliver Alcalá Cordones, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βενεζουέλας Tareck El Aissami και το δεξί του χέρι ο Samark Lopez, ο Pedro Luís Martín και δύο συνεργάτες του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Maduro δεν έχει λάβει μέτρα εναντίον των προαναφερθέντων προσώπων ή άλλων κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων που είναι γνωστό ότι διατηρούν δεσμούς με τις FARC·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ισημερινός και η Βολιβία εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές χώρες διέλευσης για το εμπόριο ναρκωτικών στο οποίο εμπλέκονται διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις, όπως τα μεξικανικά καρτέλ Los Zetas, Sinaloa και Golfo· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FARC χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα ιδιωτικά αεροσκάφη και παράνομους διαδρόμους προσγείωσης για τη μεταφορά χρημάτων στον Ισημερινό και κοκαΐνης στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική·

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών εντοπίστηκαν αεροσκάφη που προσγειώθηκαν χωρίς άδεια στον αερολιμένα Mariscal Sucre στο Quito· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποίησαν το προεδρικό υπόστεγο, γεγονός που αποδεικνύει ότι κρατικοί φορείς και η κυβέρνηση του Rafael Correa εξακολουθούν να εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποιούν επίσης τον αερολιμένα Chimoré στο Chapare της επαρχίας Cochabamba στη Βολιβία·

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, το 2018 η οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών «Frente Oliver Sinisterra», που απαρτίζεται από αντιφρονούντες των FARC, πραγματοποίησε επιθέσεις κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισημερινού με την Κολομβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διέλευση των FARC μέσω του Ισημερινού και οι δραστηριότητές τους στη χώρα δεν σταμάτησαν ποτέ κατά τη διάρκεια της θητείας του Rafael Correa·

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο αυτό στο οποίο συμμετέχουν διακινητές ναρκωτικών, οι FARC και διάφορα πολιτικά καθεστώτα αποτελεί πολυμερή απειλή που συνιστά νέα πρόκληση για το νότιο ημισφαίριο και απειλή για την ειρήνη·

  ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη (JEP) έχει εμπλακεί σε απαράδεκτες για ένα όργανο απονομής μεταβατικής δικαιοσύνης παρατυπίες και έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση λόγω της πολιτικοποίησή της, μεταξύ άλλων και λόγω της συμμετοχής σε αυτήν δικαστικών που κατηγορούνται για υπεράσπιση των FARC στο παρελθόν, για χειραγώγηση των αποδεικτικών στοιχείων και για σχέσεις με πολιτικά κόμματα όπως η «Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)», που ασπάζεται την ιδεολογία των FARC καθώς έχει ιδρυθεί από πρώην αντάρτες, οι οποίοι θα έπρεπε να λογοδοτήσουν ενώπιον της JEP·

  Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η JEP συστάθηκε πριν από τρία χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει καταδικαστεί κανένα μέλος των FARC για τις πράξεις του· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στους αντάρτες των FARC έχει χορηγηθεί αμνηστία, ενώ κρατικοί αξιωματούχοι που δεν έχουν καταδικαστεί αναγκάζονται να παραμείνουν υπό προσωρινή κράτηση·

  ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επτά υποθέσεις ορόσημο που έχει δρομολογήσει η JEP δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των θυμάτων, δεν λαμβάνονται υπόψη σοβαρά περιστατικά όπως η πολιορκία και η ανατίναξη χωριών από τις FARC, σεξουαλικά εγκλήματα και αναγκαστικές αμβλώσεις, αναγκαστικές εκτοπίσεις, ενώ δεν ερευνώνται οι πηγές χρηματοδότησης των FARC· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακίνηση ναρκωτικών εξομοιώνεται από την JEP με τα πολιτικά εγκλήματα, γεγονός που επέτρεψε σε διακινητές ναρκωτικών που δεν σχετίζονται με τις FARC να αγοράσουν την ατιμωρησία τους·

  ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θυμάτων των FARC ανέρχεται σε εκατομμύρια, ενώ η JEP τους καταλογίζει περίπου μόνο 300 000· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα αναγκάζονται να θυματοποιηθούν εκ νέου από την JEP, ακόμη και όταν έχουν ήδη αναγνωριστεί ως θύματα από άλλες αρχές και δικαιοδοσίες στην Κολομβία·

  ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η JEP, επιδεικνύοντας αμέλεια, απελευθέρωσε τον Jesús Santrich, πρώην διοικητή των ανταρτών των FARC και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας για τις ειρηνευτικές συμφωνίες, ο οποίος κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας, παρά το γεγονός ότι το DEA (Ειδικό Σώμα κατά των Ναρκωτικών) και η Εισαγγελία της Κολομβίας προσκόμισαν δώδεκα ηχογραφήσεις που αποδείκνυαν ότι διέπραξε εγκληματικές πράξεις μετά την 1η Δεκεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή εμπόδισε την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνέβαλε στη διαφυγή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Santrich ηγείται αντιφρονούντων των FARC από τη Βενεζουέλα·

  ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Κολομβία κινητοποίησε 128 εκατομμύρια EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, από 21 κράτη μέλη, τη Χιλή και το Ηνωμένο Βασίλειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πέμπτη επιτροπή στρατηγικής του καθόρισε τις στρατηγικής σημασίας μελλοντικές κατευθύνσεις του στις 22 Ιανουαρίου 2021·

  1. υπογραμμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης της Κολομβίας για την εφαρμογή της «Τελικής Συμφωνίας», ιδίως υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων που θέτουν οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές από τη Βενεζουέλα και των υγειονομικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19·

  2. συγχαίρει την Κολομβία για την πρόοδο που σημείωσε στην εφαρμογή της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, τονίζοντας τη σημασία των εδαφικά εστιασμένων αναπτυξιακών σχεδίων (PDET) στους 170 πλέον παραμελημένους δήμους που πλήττονται περισσότερο από φτώχεια και βία, καθώς και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα «Works for Taxes» (καταβολή φόρων υπό μορφή υλοποίησης έργων υποδομής)·

  3. αμφισβητεί, ωστόσο, τη βιωσιμότητα της ειρηνευτικής συμφωνίας δεδομένου ότι ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν είναι διατεθειμένο να τηρήσει καμία από τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις και, ως εκ τούτου, παροτρύνει τα μέρη να δεσμευτούν για την πλήρη και στο ακέραιο εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας·

  4. θεωρεί βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση των ελλείψεων της JEP και την αποζημίωση των θυμάτων των ένοπλων συγκρούσεων·

  5. ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει τη συντονισμένη συνεργασία με άλλους χορηγούς βοήθειας και να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες έχουν πληγεί δυσανάλογα από τη σύγκρουση, στο πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Κολομβία·

  6. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του προς τις κολομβιανές αρχές όσον αφορά την υπεράσπιση της δημόσιας τάξης σε ολόκληρη την επικράτεια της Κολομβίας·

  7. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς την Κολομβία απέναντι στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των συνόρων της από ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες που εμπλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών και δρουν από τη Βενεζουέλα, ενώ επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς την κυβέρνηση του Προέδρου Duque απέναντι στις απειλές του καθεστώτος της Βενεζουέλας·

  8. υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, που αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για όλα τα τρομοκρατικά και εγκληματικά δίκτυα, και υποστηρίζει την επανέναρξη των από αέρος ψεκασμών προκειμένου να σταματήσει η παράνομη καλλιέργεια, παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών·

  9  επικροτεί τα μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Duque για την ενσωμάτωση στην Κολομβία σχεδόν δύο εκατομμυρίων Βενεζουελανών μεταναστών που προσπαθούν να ξεφύγουν από την καταπίεση, την πείνα, τη βία και την τρομοκρατία που επικρατεί υπό το καθεστώς Maduro·

  10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και την Πολιτική Ασφάλειας και στην κυβέρνηση της Κολομβίας.

   

  Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου