Prijedlog rezolucije - B9-0233/2021Prijedlog rezolucije
B9-0233/2021

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o dostupnosti i cjenovnoj pristupačnosti testiranja na COVID

  27.4.2021 - (2021/2654(RSP))

  podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
  podnesenog u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

  Annalisa Tardino, Jean‑Lin Lacapelle
  u ime Kluba zastupnika ID-a

  Postupak : 2021/2654(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B9-0233/2021
  Podneseni tekstovi :
  B9-0233/2021
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  B9‑0233/2021

  Rezolucija Europskog parlamenta o dostupnosti i cjenovnoj pristupačnosti testiranja na COVID

  (2021/2654(RSP))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir Preporuku Vijeća (EU) 2020/1475 od 13. listopada 2020. o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19[1],

   uzimajući u obzir Preporuku Vijeća od 21. siječnja 2021. o zajedničkom okviru za upotrebu i validaciju brzih antigenskih testova i uzajamno priznavanje rezultata testova na COVID-19 u EU-u (2021/C 24/01)[2],

   uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i oporavku radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) (COM(2021)0130),

   uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i oporavku za državljane trećih zemalja koji zakonito borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) (COM(2021)0140),

   uzimajući u obzir Zajedničko mišljenje 04/2021 Europskog odbora za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPB-EDPS) o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i oporavku radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (zelena digitalna potvrda) od 31. ožujka 2021.[3],

   uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije od 28. travnja 2021. o dostupnosti i cjenovnoj pristupačnosti testiranja na COVID-19,

   uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

  A. budući da je tijekom aktualne pandemije zahtjev za dostavljanje dokaza o negativnom testu na COVID-19 postao ključni element za uživanje osnovnih građanskih sloboda, a posebno prava na slobodno kretanje unutar EU-a;

  B. budući da su građani s niskim prihodima, a posebno oni koji žive u rubnim i pograničnim regijama, nerazmjerno pogođeni otežanim pristupom testiranju i njegovim troškovima;

  C. budući da su EDPB i EDPS u zajedničkom mišljenju o zakonodavnom prijedlogu o digitalnom zelenom certifikatu izrazili mišljenje da bi države članice trebale uzeti u obzir rizik od diskriminacije do kojeg bi moglo doći zbog različitih razina dostupnosti i pristupa jeftinom testiranju za pojedince u EU-u;

  D. budući da će, uzimajući u obzir nedostatke zajedničke javne nabave cjepiva protiv bolesti COVID-19 u EU-u i kašnjenja u proizvodnji i isporuci cjepiva te posljedično sporu provedbu kampanje cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u državama članicama, masovno testiranje i dalje biti ključno za pravodobno otkrivanje infekcija i praćenje izbijanja bolesti;

  1. potiče države članice da povećaju proizvodnju iznimno važnih kompleta za testiranje na COVID-19 i osiguraju pristup besplatnom testiranju, posebno uzimajući u obzir položaj građana s nižim i srednjim dohotkom, zajedno s građanima koji žive u pograničnim regijama;

  2. poziva Komisiju i Vijeće da u Preporuku Vijeća 2021/C 24/01 pravodobno uključe sve vrste testova dostupnih na unutarnjem tržištu, posebno samotestiranja i brze slinitarne testove;

  3. naglašava da će dostupnost besplatnog ili cjenovno pristupačnog testiranja biti ključni element za pokretanje gospodarskog oporavka u turističkom sektoru;

  4. poziva Komisiju da podrži nacionalna tijela u uspostavi testnih centara kako bi se osigurala cjenovna pristupačnost i fizička blizina, posebno u pogledu prometnih čvorišta kao što su zračne luke i postaje te prekogranična područja;

  5. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

   

  Posljednje ažuriranje: 28. travnja 2021.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti