Proċedura : 2021/2642(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0237/2021

Testi mressqa :

B9-0237/2021

Dibattiti :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0237/2021</NoDocSe>
PDF 171kWORD 54k

<TitreType>MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

</TitreType><TitreSuite>imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà</TitreSuite>

<TitreRecueil>skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura</TitreRecueil>


<Titre>dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakki Russi fir-Repubblika Ċeka</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}f'isem il-Grupp Renew Europe</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B9-0236/2021

B9‑0237/2021

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakki Russi fir-Repubblika Ċeka

(2021/2642(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Russja u l-Ukrajna,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-G7 tat-18 ta' Marzu 2021 dwar l-Ukrajna u d-dikjarazzjoni mill-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-G7 u mir-Rappreżentant Għoli tal-UE tat-12 ta' April 2021 dwar l-Ukrajna,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni għall-istampa mill-President Charles Michel tat-2 ta' Marzu 2021 wara l-laqgħa tiegħu fil-Lvant tal-Ukrajna mal-President Volodymyr Zelenskyy,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kunsill tal-Atlantiku tat-Tramuntana tat-15 ta' April 2021 wara t-tħabbira mill-Istati Uniti ta' azzjonijiet fir-rigward tar-Russja,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB), il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

 wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Federazzjoni Russa, b'mod partikolari l-Kapitolu 2, u speċifikament l-Artikolu 29, li tħares il-libertà tal-kelma, u l-obbligi internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem li r-Russja impenjat ruħha li tosserva bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u tan-Nazzjonijiet Uniti,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-President tal-Kunsill Ewropew u tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/HR) tas-17 ta' Jannar 2021 u tal-President tal-Kummissjoni Ewropea tat-18 ta' Jannar 2021 wara d-detenzjoni ta' Aleksei Navalny,

 wara li kkunsidra l-ittra tal-mexxejja tal-Gruppi tal-PPE, S&D u Renew Europe tal-14 ta' April 2021 dwar is-saħħa ta' Alexei Navalny,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mir-Rappreżentant Għoli f'isem l-Unjoni Ewropea tat-3 ta' Frar 2021 dwar is-sentenza ta' Alexei Navalny u tat-18 ta' April 2021 dwar saħħet Alexei Navalny li sejra għall-agħar, u d-dikjarazzjoni mill-Kelliem tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) tal-11 ta' April 2021 dwar l-azzjonijiet kontra l-ġurnalist investigattiv Ruman Anin,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kunsill tal-Atlantiku tat-Tramuntana tat-22 ta' April 2021 f'solidarjetà mar-Repubblika Ċeka, id-dikjarazzjoni mir-Rappreżentant Għoli f'isem l-Unjoni Ewropea tal-21 ta' April 2021 f'solidarjetà mar-Repubblika Ċeka dwar attivitajiet kriminali fit-territorju tagħha, id-dikjarazzjoni konġunta mill-mexxejja tal-Gruppi PPE, S&D, Renew Europe, tal-Ħodor/AĦE u tal-ECR tal-21 ta' April 2021, id-diskors tal-Prim Ministru Babiš tal-20 ta' April 2021 fil-Kamra tad-Deputati Ċeka, u d-dikjarazzjoni mill-Kelliem tas-SEAE tad-19 ta' April 2021 dwar it-tkeċċija tad-diplomatiċi Ċeki,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi fit-18 ta' April 2021, ġie żvelat l-involviment ta' aġenti tas-servizz tal-intelliġenza militari Russu (GRU) fl-isplużjonijiet tal-2014 f'maħżen tal-munizzjon f'Vrbětice fir-Repubblika Ċeka, li fih inqatlu żewġ ċittadini Ċeki; billi l-istess aġenti tal-GRU kienu responsabbli wkoll għall-attentat ta' qtil ta' Sergei u Yulia Skripal fir-Renju Unit fl-2018 bl-użu ta' aġent nervin Novichok ta' grad militari, li wassal ukoll għall-mewt ta' ċittadin Brittaniku; billi l-aġenti tal-GRU ġew akkużati wkoll bl-attentat ta' qtil ta' Emilian Gebrev, is-sid ta' fabbrika tal-armi, u żewġ persuni oħra fil-Bulgarija fl-2015; billi r-Russja mhijiex kooperattiva fl-investigazzjoni ta' dawn ir-reati mwettqa fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, tiċħad l-involviment tal-GRU fl-avvelenament ta' Sergei u Yulia Skripal u toffri kenn għall-persuni ssuspettati ewlenin;

B. billi fit-2 ta' Frar 2021, qorti ta' Moska kkundannat lil Alexei Navalny għal sentejn u nofs priġunerija għall-allegat ksur tal-probazzjoni tiegħu waqt li kien qed jirkupra fil-Ġermanja minn attentat ta' assassinju minn avvelenament b'aġent kimiku militari pprojbit imwettaq minn aġenti tas-servizzi tas-sigurtà tal-Federazzjoni Russa fi ħdan il-Federazzjoni Russa;

C. billi l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem kienet diġà ddeterminat, fis-sentenza tagħha tal-2017, li l-kundanna ta' Alexei Navalny kienet arbitrarja u manifestament irraġonevoli;

D. billi l-UE, flimkien mas-sħab internazzjonali, stiednet lill-awtoritajiet Russi jinvestigaw bir-reqqa l-attentat ta' assassinju ta' Aleksei Navalny, jikkooperaw bis-sħiħ mal-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi (OPCW) biex jiżguraw investigazzjoni internazzjonali imparzjali, u jressqu lil dawk responsabbli quddiem il-ġustizzja; billi s'issa għadha ma saret l-ebda investigazzjoni imparzjali bħal din min-naħa tal-awtoritajiet Russi u r-Russja rrifjutat b'mod espliċitu kwalunkwe appell għal investigazzjoni;

E. billi fil-15 ta' Ottubru 2020, fin-nuqqas ta' kwalunkwe investigazzjoni jew kooperazzjoni Russa mal-OPCW, l-UE imponiet sanzjonijiet kontra sitt individwi Russi u entità waħda involuta fir-reat, u fit-2 ta' Marzu 2021 imponiet sanzjonijiet skont ir-Reġim Globali ta' Sanzjonijiet tal-UE b'rabta mad-Drittijiet tal-Bniedem (l-Att tal-UE dwar Magnitsky) fuq erba' individwi Russi minħabba r-rwoli tagħhom fl-arrest, il-prosekuzzjoni u s-sentenza arbitrarji ta' Alexei Navaleny;

F. billi Alexei Navalny ġie miżmum il-ħabs taħt kundizzjonijiet ħorox f'kolonja penali ta' sigurtà għolja u ġie soġġett għal nuqqas ta' rqad, u s-saħħa tiegħu marret għall-agħar b'mod sever; billi, wara li l-awtoritajiet tal-ħabs naqsu milli jipprovdulu kura medika adegwata jew jippermettu li t-tobba tiegħu stess iżuruh, fit-31 ta' Marzu 2021, Alexei Navalny beda strajk tal-ġuħ bi protesta, li dam 24 jum; billi l-esperti indipendenti maħtura mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU ddikjaraw li l-ħajja ta' Alexei Navalny tinsab f'periklu serju u talbu l-evakwazzjoni medika urġenti tiegħu mir-Russja;

G. billi aktar minn 1 600 persuna ġew miżmuma f'detenzjoni fil-21 ta' April 2021 matul protesti kbar fil-Federazzjoni Russa kollha b'appoġġ għal Alexei Navalny;

H. billi d-drittijiet għal-libertà tal-ħsieb u tal-kelma, ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda paċifika huma minquxa fil-Kostituzzjoni tal-Federazzjoni Russa; billi l-Federazzjoni Russa hija firmatarju tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-KEDB, u hija membru tal-Kunsill tal-Ewropa;

I. billi s-sitwazzjoni mwiegħra tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt tkompli tiddeterjora aktar fir-Russja, bi sforzi sistematiċi mill-awtoritajiet biex iwaqqfu l-libertà tal-kelma, u jillimitaw il-libertà ta' għaqda u l-attivitajiet tas-soċjetà ċivili Russa; billi fid-9 ta' April 2021, l-awtoritajiet Russi żammew f'detenzjoni għal perjodu qasir, interrogaw u ħatfu l-mowbajls u d-dokumenti ta' Roman Anin, wieħed mill-ġurnalisti investigattivi ewlenin tar-Russja affiljat mal-Proġett ta' Rappurtar dwar il-Kriminalità Organizzata u l-Korruzzjoni (OCCRP); billi dawn l-azzjonijiet ipperikolaw ukoll lil sħabu l-ġurnalisti tal-OCCRP li kienu qed jaħdmu fuq kwistjonijiet ta' trasparenza u korruzzjoni, minħabba l-informazzjoni li s-Servizz tas-Sigurtà Federali (FSB) issa għandu aċċess sħiħ għaliha;

J. billi f'dawn l-aħħar ġimgħat aktar minn 100 000 truppa Russa kienu nġabru fil-fruntieri tal-Ukrajna u fil-Krimea, kif ukoll tankijiet, vetturi armati, artillerija u tagħmir tqil ieħor; billi n-numru ta' vittmi fil-gwerra fil-Lvant tal-Ukrajna żdied b'mod notevoli matul dawn l-aħħar xhur;

K. billi l-Ministeru tad-Difiża Russu ħabbar unilateralment li se jagħlaq l-ilmijiet madwar l-Istrett ta' Kerch għal bastimenti mhux kummerċjali ta' pajjiżi oħra sa Ottubru 2021, u b'hekk jimblokka parzjalment l-aċċess għall-Baħar ta' Azov;

L. billi l-ġesti militari Russi u l-militarizzazzjoni dejjem akbar mill-Federazzjoni Russa fil-fruntieri tal-Ukrajna, fil-Krimea u fir-reġjun ta' Donbas, inkluż permezz ta' movimenti kbar ħafna ta' truppi u eżerċizzji militari multipli, għad għandhom impatt negattiv fuq is-sitwazzjoni tas-sigurtà tal-Ukrajna, ir-reġjun tal-Baħar l-Iswed u l-kontinent Ewropew;

M. billi l-Ukrajna talbet li jiġi invokat il-paragrafu 16.3 tal-Kapitolu III tad-Dokument ta' Vjenna dwar il-Miżuri għat-Tisħiħ tal-Fiduċja u tas-Sigurtà, u talbet spjegazzjoni dwar l-attivitajiet militari mhux tas-soltu tal-Federazzjoni Russa qrib il-fruntiera tal-Ukrajna u fil-Krimea;

N. billi r-Russja għadha tinvolvi ruħha b'mod aggressiv fl-imġiba destabbilizzanti permezz ta' tentattivi ta' interferenza fl-elezzjonijiet, kampanji ta' diżinformazzjoni mifruxa, u attakki ċibernetiċi malizzjużi, fejn eżempju notevoli reċenti huwa l-operazzjoni ċibernetika ta' SolarWinds, li affettwat lill-gvernijiet u lin-negozji Ewropej;

1. Jinnota li l-każijiet inaċċettabbli koperti minn din ir-riżoluzzjoni huma r-riżultat tan-natura awtoritarja u mhux demokratika tar-reġim ta' Putin, ir-rigress tal-istat tad-dritt fir-Russja u l-pożizzjoni aggressiva tar-reġim lejn dawk li huwa jqis bħala avversarji, fi ħdan u barra mir-Russja; jissottolinja li l-politiki mwettqa mill-President Putin u r-reġim tiegħu huma msejsa fuq l-użu ta' retorika ta' theddid biex tiġi instigata klima ta' biża' u kunflitt sabiex jiżdied il-kontroll tagħhom fuq il-poter u biex titneħħa l-attenzjoni mill-bosta sfidi ekonomiċi u politiċi reali li qed iħabbtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini tar-Russja fil-ħajja tagħhom ta' kuljum;

2. Jesprimi dispjaċir għall-istat attwali tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja kkawżati mill-aggressjoni tar-Russja u mid-destabbilizzazzjoni kontinwa tal-Ukrajna, l-imġiba ostili lejn u attakki diretti fuq l-Istati Membri u s-soċjetajiet tal-UE murija, fost l-oħrajn, permezz ta' interferenza fil-proċessi elettorali, l-użu ta' diżinformazzjoni, attakki ċibernetiċi malizzjużi, sabotaġġ u armi kimiċi, u d-deterjorament sinifikanti fis-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u r-rispett għad-dritt għal-libertà tal-espressjoni, l-assoċjazzjoni u l-għaqda paċifika fir-Russja;

3. Jiddeplora l-involviment tal-aġenti tal-intelliġenza militari Russa (GRU) fl-isplużjonijiet ta' Vrbětice bħala ksur inaċċettabbli tas-sovranità u s-sigurtà nazzjonali ta' Stat Membru tal-UE; iqis li attakk fuq Stat Membru jrid jitqies bħala att ta' terroriżmu fuq l-UE kollha; jikkundanna r-reazzjoni tar-Russja li tkeċċi 20 diplomatiku Ċek bħala ritaljazzjoni;

4. Jesprimi s-solidarjetà sħiħa tiegħu mar-Repubblika Ċeka u mal-poplu Ċek, u l-appoġġ tiegħu għalihom; jistieden lill-Kunsill u lill-Istati Membri kollha juru s-solidarjetà tagħhom billi jadottaw miżuri b'saħħithom, komuni u konkreti b'reazzjoni għal dan l-attakk terroristiku; jilqa' s-solidarjetà murija mis-Slovakkja, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja u r-Rumanija, li diġà keċċew lid-diplomatiċi Russi mill-missjonijiet tagħhom bħala reazzjoni, u jitlob li l-UE u l-bqija tal-Istati Membri jagħmlu l-istess;

5. Jikkundanna bil-qawwa l-imġiba ostili tar-Russja fl-Ewropa u jistieden lill-gvern tagħha jtemm dawn l-attivitajiet, li jiksru l-prinċipji u n-normi internazzjonali u jheddu l-istabbiltà fl-Ewropa;

6. Jistieden lill-awtoritajiet Russi jikkooperaw bis-sħiħ fl-investigazzjoni dwar l-attakk terroristiku fir-Repubblika Ċeka u jipprovdu l-informazzjoni kollha mitluba;

7. jistieden lill-Istati Membri jwettqu kontroverifika tas-sistemi rilevanti kollha tal-UE u ta' Schengen mad-data bijometrika rilevanti taċ-ċittadini Russi, peress li l-aġenti tal-GRU responsabbli għall-isplużjonijiet tal-2014 f'maħżen tal-munizzjon f'Vrbětice kienu involuti wkoll f'operazzjonijiet ostili oħra fit-territorju Ewropew u l-grupp tagħhom jidher li jivvjaġġa liberament lejn l-UE, sabiex dawn l-individwi ma jitħallewx jidħlu fl-UE taħt pretensjonijiet foloz; jistieden lill-Istati Membri jaraw liema miżuri oħra għall-identifikazzjoni jistgħu jittieħdu;

8. Jitlob ir-rilaxx immedjat u bla kundizzjonijiet ta' Alexei Navalny u tal-persuni l-oħra kollha miżmuma f'detenzjoni waqt li pprotestaw għar-rilaxx tiegħu; jafferma mill-ġdid il-kundanna qawwija tiegħu tar-repressjoni politikament motivata mwettqa kontrih u l-persuni li jappoġġjawh mill-awtoritajiet Russi, li tikser l-impenji internazzjonali tar-Russja; ifakkar lill-Federazzjoni Russa li bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-OSKE, impenjat ruħha li tirrispetta l-libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt kif minqux fil-KEDB u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi;

9. Ifakkar lill-awtoritajiet Russi u lill-President Putin personalment bħala l-kap tal-Istat Russu li huma għandhom responsabbiltà sħiħa biex jieħdu ħsieb il-ħajja u l-integrità fiżika ta' Alexei Navalny u jeħtiġilhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipproteġu s-saħħa fiżika u mentali u l-benesseri tiegħu; ikompli jħeġġeġ lill-President Putin u lill-awtoritajiet Russi jinvestigaw u jressqu quddiem il-ġustizzja lil dawk responsabbli għall-attentat ta' qtil ta' Alexei Navalny, u li dawn jagħtu kont ta' għemilhom;

10. Jistieden lill-awtoritajiet Russi jtemmu l-fastidju, l-intimidazzjoni, il-vjolenza u r-repressjoni ta' ilħna indipendenti u dissidenti, jirrispettaw il-libertà tal-midja u jwaqqfu kwalunkwe fastidju u pressjoni fuq il-midja indipendenti, bħal kontra l-ġurnalist investigattiv Roman Anin;

11. Jistieden lill-Kunsill jieħu pożizzjoni attiva u jimponi miżuri restrittivi mmirati addizzjonali skont ir-Reġim Globali ta' Sanzjonijiet tal-UE b'rabta mad-Drittijiet tal-Bniedem (l-Att tal-UE dwar Magnitsky) kontra l-individwi kollha li huma responsabbli għall-prosekuzzjoni, is-sentenza u t-trattament ħażin ta' Alexei Navalny;

12. Ifakkar li l-Parlament Ewropew jappoġġja lill-poplu Russu fil-ġlieda tiegħu għal-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istabbilizzazzjoni tal-kontinent Ewropew, ir-rispett għall-fruntieri internazzjonali kollha, u l-koeżistenza u l-kooperazzjoni paċifika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa; jistieden lill-awtoritajiet Russi jiggarantixxu lill-partiti demokratiċi kollha aċċess ugwali u opportunitajiet indaqs matul l-elezzjonijiet ta' Duma li ġejjin;

13. Itenni t-talba tiegħu lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex ikomplu jimmonitorjaw mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa u biex ikomplu jimmonitorjaw il-kawżi tal-qorti li jinvolvu organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, ġurnalisti, politikanti tal-oppożizzjoni u attivisti, inkluż il-każ ta' Alexei Navalny; jitlob lill-UE żżid l-appoġġ tagħha lid-dissidenti, lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Russi, kif ukoll lill-midja indipendenti;

14. Jafferma mill-ġdid l-appoġġ tiegħu għall-indipendenza, għas-sovranità u għall-integrità territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri tagħha li huma rikonoxxuti internazzjonalment; itenni l-appoġġ tiegħu għall-politika tal-UE ta' nuqqas ta' rikonoxximent tal-annessjoni illegali tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea u tal-Belt ta' Sevastopol; jilqa' l-miżuri meħuda mill-UE bħala konsegwenza tal-annessjoni illegali; jitlob il-ħelsien immedjat taċ-ċittadini kollha tal-Ukrajna miżmuma f'detenzjoni u fil-ħabs illegalment fil-peniżola tal-Krimea u fir-Russja;

15. Iqis l-iskjerament militari Russu fl-fruntiera tal-Ukrajna bħala provokazzjoni perikoluża b'potenzjal għal konsegwenzi ta' tħassib kbir u perikolużi; jistieden lill-awtoritajiet Russi biex jikkonfermaw u jimplimentaw mingħajr aktar dewmien l-irtirar tat-truppi u tat-tagħmir militari tagħhom mill-fruntiera tal-Ukrajna, u biex immedjatament inaqqsu t-tensjonijiet f'konformità mal-obbligi internazzjonali tagħha;

16. Ifakkar li l-Ftehimiet ta' Minsk huma fundamentali għar-riżoluzzjoni tal-kriżi fl-Ukrajna u għalhekk iħeġġeġ lill-firmatarji jonoraw l-impenji tagħhom;

17. Jistieden lir-Russja twaqqaf id-destabbilizzazzjoni kontinwa tagħha tal-Ukrajna, speċjalment l-azzjonijiet tagħha f'ċerti żoni tar-reġjuni ta' Donbask u Luhansk, tal-Krimea u madwar il-fruntieri tal-Ukrajna, u biex tieqaf tinstiga l-kunflitt billi tipprovdi appoġġ finanzjarju u militari lill-gruppi armati li tappoġġja fil-Lvant tal-Ukrajna; jikkundanna r-rwol tar-Russja fit-twaqqigħ tat-titjira MH17 tal-Malaysia Airlines fl-2014 u t-tentattivi tagħha biex kontinwament timmina l-investigazzjoni billi xxerred id-diżinformazzjoni b'mod intenzjonat; ifakkar fl-appoġġ sħiħ tal-komunità internazzjonali għall-kisba tal-ġustizzja għall-298 vittma tat-twaqqigħ tat-Titjira MH17 u jitlob il-kooperazzjoni sħiħa tar-Russja fit-tfittxija għall-persuni responsabbli u biex dawn jitressqu quddiem il-ġustizzja;

18. Jistieden lir-Russja tirrispetta l-prinċipji u l-impenji tal-OSKE dwar it-trasparenza tal-movimenti militari, biex tinvolvi ruħha b'mod kostruttiv fil-Grupp ta' Kuntatt Tripartitiku biex tikkonferma l-waqfien mill-ġlied u biex twieġeb għall-proċedura stabbilita skont il-Kapitolu III tad-Dokument ta' Vjenna;

19. Jistieden lir-Russja tiżgura l-passaġġ bla xkiel u ħieles tal-bastimenti kollha mill-Istrett ta' Kerch mill-Baħar ta' Azov u lejh, f'konformità mad-dritt internazzjonali;

20. Jisħaq li jekk l-iskjerament militari Russu jwassal għal invażjoni tal-Ukrajna, l-UE jeħtiġilha tagħmilha ċara li l-prezz għal tali ksur tad-dritt u tan-normi internazzjonali jkun sever; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jżidu l-isforzi tagħhom biex jgħinu fit-tisħiħ tas-sigurtà u r-reżiljenza tal-Ukrajna;

21. Iqis li l-attakk ta' Vrbětice mir-Russja, fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, flimkien mas-sitwazzjoni fil-fruntiera tal-Ukrajna u t-trattament ta' Alexei Navalny, irid iwassal għal valutazzjoni mill-ġdid tal-istrateġija ġenerali tal-UE lejn ir-Russja; iħeġġeġ lill-Kunsill biex jirreaġixxi għall-attakki u għall-imġiba ostili tal-Gvern Russu billi jsaħħaħ ir-reġimi ta' sanzjonijiet immirati tal-UE billi jżid mal-listi tas-sanzjonijiet is-sostenituri ewlenin tal-President Putin, kif ukoll il-propagandisti ewlenin tar-reġim;

22. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex ikabbru r-Reġim Globali attwali ta' Sanzjonijiet tal-UE b'rabta mad-Drittijiet tal-Bniedem (l-Att tal-UE dwar Magnitsky) biex jindirizzaw l-korruzzjoni; jissottolinja li l-Istati Membri tal-UE ma għandhomx jibqgħu postijiet li jilqgħu l-ġid u l-investimenti Russi ta' oriġini mhux ċara; jitlob lill-UE żżid l-isforzi tagħha biex trażżan l-investimenti strateġiċi tal-Kremlin fl-UE għall-finijiet tas-sovverżjoni, l-imminar tal-proċessi u l-istituzzjonijiet demokratiċi, u t-tixrid tal-korruzzjoni; ikompli jinsisti li Ċipru, il-Bulgarija u Malta jabbandunaw ir-reġimi tal-"passaporti tad-deheb" tagħhom;

23. Jistieden lill-Istati Membri u lir-Rappreżentant Għoli biex jagħtu prijorità b'mod partikolari lit-tħejjija għal theddid ibridu mill-Federazzjoni Russa u biex isaħħu l-kapaċitajiet tal-Istati Membri billi jsaħħu l-kooperazzjoni u billi jallokaw riżorsi baġitarji xierqa għal dan il-qasam;

24. Jitlob lill-Istati Membri juru solidarjetà u unità ta' azzjoni, jirrieżaminaw u jikkoordinaw b'mod kritiku l-pożizzjonijiet tagħhom dwar ir-Russja u jerġgħu jikkunsidraw il-kontinwazzjoni ta' proġetti strateġiċi bħal Nord Stream 2; jisħaq, barra minn hekk, li l-UE għandha ssaħħaħ is-solidarjetà u l-koordinazzjoni transatlantiċi fl-indirizzar tal-isfidi mqajma mill-Gvern attwali tal-Federazzjoni Russa;

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, u lill-President, lill-Gvern u lid-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa, u lill-President, lill-Gvern u lill-Verkhovna Rada tal-Ukrajna.

 

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' April 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza