Menettely : 2021/2642(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0250/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0250/2021

Keskustelut :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0250/2021</NoDocSe>
PDF 144kWORD 46k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Venäjästä – Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0236/2021

B9‑0250/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjästä – Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa

(2021/2642(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Aleksei Navalnyin tapauksesta, erityisesti 21. tammikuuta 2021 antamansa päätöslauselman Aleksei Navalnyin pidätyksestä[1], sekä muut päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta,

 ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta tästä aiheesta antamat julkilausumat, erityisesti 21. huhtikuuta 2021 solidaarisuudesta Tšekin tasavaltaa kohtaan annetun julkilausuman Tšekin tasavallan alueella harjoitetusta rikollisesta toiminnasta ja 18. huhtikuuta 2021 annetun julkilausuman Aleksei Navalnyin heikentyvästä terveydentilasta,

 ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2021 ja 18. maaliskuuta 2021 annetut G7-maiden ulkoministereiden ja korkean edustajan yhteiset julkilausumat tilanteesta Ukrainan rajalla ja Venäjän jatkuvista toimista Ukrainan suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden ja itsenäisyyden heikentämiseksi,

 ottaa huomioon YK:n peruskirjan 2 artiklan 4 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) Helsingin päätösasiakirjan ja luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia koskevan vuoden 2011 Wienin asiakirjan,

 ottaa huomioon syyskuussa 2014 ja helmikuussa 2015 tehdyt Minskin sopimukset,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venäjän tunnetuin korruption vastainen aktivisti ja oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi, joka pidätettiin 17. tammikuuta 2021 ja tuomittiin 2. helmikuuta 3,5 vuoden vankeusrangaistukseen, siirrettiin 12. maaliskuuta Pokrovissa sijaitsevalle vankileirille, jossa hän aloitti nälkälakon yli kolme viikkoa sitten;

B. ottaa huomioon, että viimeaikaiset hälyttävät raportit hänen terveydentilansa nopeasta heikkenemisestä osoittivat todeksi hänen perheensä, ystäviensä ja kannattajiensa sekä kansainvälisen yhteisön pahimmat pelot hänen henkilökohtaisen turvallisuutensa ja henkensä puolesta ja johtivat hänen siirtämiseensä Moskovan lähellä sijaitsevaan vankisairaalaan, jossa hänen henkensä on edelleen uhattuna;

C. ottaa huomioon, että maaliskuussa 2014 Venäjän federaatio liitti Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laittomasti alueeseensa, kun taas Venäjän tukemat joukot miehittivät tiettyjä alueita Ukrainalle kuuluvilla Donetskin ja Luhanskin alueilla;

D. toteaa, että kaikkien osapuolten on pantava syyskuussa 2014 ja helmikuussa 2015 tehdyt Minskin sopimukset kaikilta osin ja viipymättä täytäntöön, jotta Ukrainan hallintaan voidaan palauttaa täysimääräisesti kaikki sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisäpuolella olevat alueet ja jotta varmistetaan kestävä rauha;

E. ottaa huomioon, että Pariisissa 9. joulukuuta 2019 pidetyssä viimeisimmässä Normandia-ryhmän huippukokouksessa sovittiin useista toimenpiteistä, jotka koskevat erityisesti uusittua tulitaukoa ja joukkojen vetäytymistä;

F. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on äskettäin lähettänyt joukkoja ja keskittänyt asevoimiaan Ukrainan rajalle, lisännyt merkittävästi sotilaallisia toimiaan laittomasti miehitetyllä Krimillä ja vahvistanut iskuvalmiuksiaan Ukrainan rajalla, mikä viittaa aikeisiin hyökätä Ukrainaan;

G. toteaa Venäjän federaation puolustusministeriön ilmoittaneen 23. huhtikuuta, että Ukrainan rajan läheisyyteen sijoitetut joukot ja yksiköt palaavat pysyviin asemiinsa 1. toukokuuta 2021 mennessä;

H. ottaa huomioon, että Etyjin osallistujavaltioiden on annettava toisilleen tietoja muun muassa joukkojen sijoittamissuunnitelmista, ilmoitettava toisilleen hyvissä ajoin merkittävistä sotilaallisista toimista, kuten harjoituksista, sekä kuultava toisiaan ja tehtävä yhteistyötä tilanteissa, joissa esiintyy epätavallista sotilaallista toimintaa tai jännitteet lisääntyvät;

I. ottaa huomioon, että Ukraina on pyytänyt vetoamista luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia koskevan vuoden 2011 Wienin asiakirjan III luvun 16.3 kohtaan ja pyytänyt selitystä Venäjän federaation epätavalliselle sotilaalliselle toiminnalle Ukrainan rajan läheisyydessä ja miehitetyllä Krimillä;

J. ottaa huomioon, että kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan periaatteiden mukaan kaikkien valtioiden ”on pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan”;

K. ottaa huomioon, että Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n agenttien laiton toiminta Tšekin tasavallan alueella aiheutti Vrběticen kylässä sijaitsevalla ammusvarastolla vuonna 2014 tapahtuneet räjähdykset, jotka johtivat kahden Tšekin kansalaisen kuolemaan sekä aiheuttivat vakavan uhan siviiliväestölle ja valtavat aineelliset vahingot;

L. toteaa, että Tšekin tasavalta karkotti 17. huhtikuuta 18 Venäjän suurlähetystön työntekijää, mihin Venäjä vastasi karkottamalla 20 diplomaattia Tšekin tasavallan Moskovan-suurlähetystöstä;

1. ilmaisee syvän huolensa Aleksei Navalnyin terveyden ja hengen puolesta ja vaatii Venäjän viranomaisia antamaan hänelle mahdollisuuden saada lääketieteellistä hoitoa sellaiselta ammattitaitoiselta lääkintähenkilöstöltä, johon hän, hänen perheensä ja kansainvälinen yhteisö luottavat;

2. kehottaa edelleen vapauttamaan välittömästi Aleksei Navalnyin ja kaikki henkilöt, jotka on pidätetty hänen vapauttamisensa tai hänen korruption vastaisen kampanjansa tueksi järjestettyjen mielenosoitusten aikana; kehottaa neuvostoa aloittamaan valmistelut uusien rajoittavien toimenpiteiden kohdistamisesta niitä venäläisiä virkamiehiä vastaan, jotka ovat vastuussa Aleksei Navalnyin turvallisuudesta ja terveydestä vankileirillä, jossa häntä pidetään, jotta kaikkiin Aleksei Navalnyin syytteeseenpanoon, tuomitsemiseen ja huonoon kohteluun osallistuneisiin henkilöihin kohdistetaan EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän mukaisia rajoittavia toimenpiteitä;

3. kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan poliittisiin vastustajiin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin, tiedotusvälineiden edustajiin ja mielenosoittajiin kohdistuvan häirinnän, pelottelun ja väkivallan ja lopettamaan sortotoimet, joilla pyritään estämään poliittisen opposition toiminta maassa ennen syksyllä 2021 pidettäviä parlamenttivaaleja;

4. on erittäin huolestunut siitä, että Venäjä keskittää sotilasjoukkojaan huomattavissa määrin Ukrainan vastaiselle rajalle ja laittomasti miehitettyyn Krimin autonomiseen tasavaltaan; tuomitsee nämä Venäjän federaation johtamat uhkailevat ja vakautta horjuttavat toimet ja panee tyytyväisenä merkille Ukrainan oikeasuhteisen vastauksen niihin;

5. vaatii painokkaasti Venäjän federaatiota pidättymään uhittelusta ja noudattamaan sen sijaan vuoden 2011 Wienin asiakirjan mukaisia velvoitteitaan;

6. panee merkille Venäjän federaation ilmoituksen siitä, että Ukrainan rajojen läheisyyteen sijoitetut joukot ja yksiköt palaavat tukikohtaansa; vaatii toteuttamaan tämän kokonaisuudessaan ja viipymättä ja pyytää Venäjää toimimaan täydessä yhteistyössä tilanteen rauhoittamiseen tähtäävien uusien toimien suhteen;

7. muistuttaa tukevansa vankkumattomasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja kehottaa jälleen Venäjän federaatiota viimein täyttämään kansainväliset velvoitteensa, erityisesti vetämään kaikki sotilasjoukkonsa Ukrainan alueelta, myös kokonaan Donetskin ja Luhanskin alueilta;

8. kehottaa kaikkia osapuolia ja erityisesti Venäjän federaatiota kunnioittamaan Minskin sopimuksissa ja Normandia-ryhmän huippukokouksissa sovittuja toimenpiteitä sekä pyrkimään päättäväisesti konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen; kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan edelleen rakentavasti Normandia-ryhmään ja Ukraina-kontaktiryhmään;

9. painottaa jälleen, että Itä-Ukrainan konfliktiin on löydettävä poliittinen ratkaisu, ja korostaa, että poliittinen vuoropuhelu on edelleen ainoa perusta konfliktin ratkaisemiselle; korostaa tarvetta palauttaa luottamus osapuolten välille ja kehottaa siksi Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) yhdessä EU:n jäsenvaltioiden kanssa tehostamaan välitystoimia, luottamusta lisääviä toimia ja konfliktinratkaisua;

10. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa huolehtimaan siitä, että neuvosto jatkaa sotilaallisen tilanteen kehityksen seuraamista Venäjän joukkojen ilmoitetusta uudelleensijoittamisesta huolimatta ja on valmiina sopimaan yhteisistä lisätoimista; kehottaa tässä yhteydessä arvioimaan perusteellisesti mahdollisia reaktioita uhkauksiin ja rikkomuksiin, joita Venäjän federaatio kohdistaa Euroopan ja sen kansalaisten turvallisuutta sekä demokratiaa vastaan;

11. kehottaa EU:ta vastaamaan oikea-aikaisesti ja päättäväisesti Venäjän tiedustelupalvelun häiritseviin toimiin EU:n alueella, ja koordinoimaan tiiviisti oikeasuhteiseen vastaukseensa liittyviä toimia transatlanttisten kumppaneiden kanssa;

12. kehottaa komissiota, neuvostoa, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita yhdessä transatlanttisten kumppaneiden kanssa käyttämään kaikkia kansainvälisellä tasolla käytössä olevia keinoja torjuakseen tehokkaasti Venäjän jatkuvia häirintätoimia, yhä aggressiivisempia disinformaatiokampanjoita ja kansainvälisen oikeuden vakavia loukkauksia;

13. kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa varmistamaan, että EU:n ja Venäjän suhteita ohjaavien viiden periaatteen johdonmukainen soveltaminen jatkuu, ja laatimaan Venäjää koskevan kattavan strategian, johon sisältyy vakaa ja periaatteellinen kanta, joka perustuu tarpeeseen kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeusnormeja ja jolla pyritään vahvistamaan rauhaa ja turvallisuutta sekä tukemaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja kansalaisyhteiskuntaa;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0018.

Päivitetty viimeksi: 28. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö