Procedūra : 2021/2642(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0250/2021

Pateikti tekstai :

B9-0250/2021

Debatai :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0250/2021</NoDocSe>
PDF 149kWORD 45k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno atvejo, kariuomenės telkimo prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolių Čekijoje</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0236/2021

B9‑0250/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno atvejo, kariuomenės telkimo prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolių Čekijoje

(2021/2642(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Aleksejaus Navalno atvejo, ypač į 2021 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl Aleksejaus Navalno suėmimo[1], taip pat į kitas rezoliucijas dėl Rusijos ir Ukrainos,

 atsižvelgdamas į susijusias Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai deklaracijas Europos Sąjungos vardu, ypač į 2021 m. balandžio 21 d., kuria išreiškiamas solidarumas su Čekija dėl nusikalstamos veiklos jos teritorijoje, ir 2021 m. balandžio 18 d. dėl Aleksejaus Navalno sveikatos būklės blogėjimo,

 atsižvelgdamas į G 7 valstybių užsienio reikalų ministrų ir vyriausiojo įgaliotinio 2021 m. balandžio 12 d. bendrą pareiškimą dėl padėties prie Ukrainos sienos ir į 2021 m. kovo 18 d. bendrą pareiškimą dėl nuolatinių Rusijos veiksmų siekiant pakenkti Ukrainos suverenitetui, teritoriniam vientisumui ir nepriklausomybei,

 atsižvelgdamas į JT Chartijos 2 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Helsinkio baigiamąjį aktą ir 2011 m. Vienos dokumentą dėl pasitikėjimo ir saugumo stiprinimo priemonių,

 atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo mėn. ir 2015 m. vasario mėn. Minsko susitarimus,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi geriausiai žinomas Rusijos kovos su korupcija aktyvistas ir opozicijos politikas Aleksejus Navalnas, sulaikytas 2021 m. sausio 17 d. ir vasario mėn. 2 d. nuteistas 3,5 metų laisvės atėmimo bausme, kovo mėn. 12 d. buvo perkeltas į Pokrove esančią įkalinimo įstaigą, kurioje jis daugiau nei prieš tris savaites pradėjo bado streiką;

B. kadangi naujausi nerimą keliantys pranešimai apie sparčiai blogėjančią jo sveikatą patvirtino didžiausius šeimos, draugų ir rėmėjų bei tarptautinės bendruomenės nuogąstavimas dėl jo asmeninio saugumo ir gyvybės ir dėl to jis buvo perkeltas į netoli Maskvos esančią kalėjimo ligoninę, kur jo gyvybei ir toliau gresia pavojus;

C. kadangi 2014 m. kovo mėn. Rusijos Federacija neteisėtai aneksavo Krymo Autonominę Respubliką ir Sevastopolio miestą, o tam tikras Ukrainos Donecko ir Luhansko regionų teritorijas okupavo Rusijos remiamos pajėgos;

D. kadangi visos šalys turi nedelsdamos visiškai įgyvendinti 2014 m. rugsėjo mėn. ir 2015 m. vasario mėn. Minsko susitarimus, kad būtų atkurta visiška Ukrainos kontrolė visoje jos teritorijoje tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose ir užtikrinta tvari taika;

E. kadangi 2019 m. gruodžio 9 d. Paryžiuje įvykusiame paskutiniajame Normandijos aukščiausiojo lygio susitikime buvo susitarta dėl kelių priemonių, visų pirma susijusių su ugnies nutraukimo atnaujinimu ir kariuomenės pajėgų išvedimu;

F. kadangi Rusijos Federacija neseniai pasienyje su Ukraina dislokavo karinių pajėgų būrius ir sutelkė kariuomenę, gerokai išplėtė savo karinę veiklą neteisėtai okupuotame Kryme ir sutelkė smogiamuosius pajėgumus palei Ukrainos sieną, o tai rodo ketinimus pulti Ukrainą;

G. kadangi Rusijos Federacijos gynybos ministerija balandžio mėn. 23 d. paskelbė, kad netoli Ukrainos sienos dislokuotos pajėgos ir daliniai iki 2021 m. gegužės 1 d. grįš į savo nuolatines buvimo vietas;

H. kadangi ESBO dalyvaujančios valstybės turi teikti viena kitai informaciją apie, be kita ko, dislokavimo planus, iš anksto viena kitai pranešti apie svarbią karinę veiklą, pavyzdžiui, pratybas, ir konsultuotis bei bendradarbiauti neįprastos karinės veiklos ar didėjančios įtampos atveju;

I. kadangi Ukraina paprašė taikyti 2011 m. Vienos dokumento dėl pasitikėjimo ir saugumo stiprinimo priemonių III skyriaus 16.3 punktą, prašydama paaiškinti Rusijos Federacijos vykdomus neįprastus karinius veiksmus netoli Ukrainos sienos ir okupuotame Kryme;

J. kadangi pagal tarptautinės teisės principus ir JT Chartiją visos valstybės palaikydamos tarptautinius santykius turi atsisakyti grasinti bet kurios šalies teritoriniam vientisumui arba politiniam nepriklausomumui ar naudoti jėgą siekiant juos panaikinti;

K. kadangi dėl Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) agentų neteisėtos veiklos Čekijos teritorijoje 2014 m. Vrbeticės mieste esančiame šaudmenų sandėlyje įvyko sprogimai, dėl kurių žuvo du Čekijos piliečiai, kilo didelė grėsmė civiliams gyventojams ir padaryta didžiulė materialinė žala;

L. kadangi balandžio 17 d. Čekija išsiuntė 18 Rusijos ambasados darbuotojų, į tai Rusija atsakė išsiųsdama 20 diplomatų iš Čekijos ambasados Maskvoje;

1. reiškia didžiausią susirūpinimą dėl Aleksejaus Navalno sveikatos ir gyvybės ir primygtinai ragina Rusijos valdžios institucijas suteikti jam galimybę gauti profesionalių medicinos darbuotojų, kuriais jis, jo šeima ir tarptautinė bendruomenė pasitiki, teikiamą gydymą;

2. toliau ragina nedelsiant išlaisvinti Aleksejų Navalną ir visus protestų metu sulaikytus asmenis, remiančius jo paleidimą ar kovos su korupcija kampaniją; ragina Tarybą pradėti rengti papildomas ribojamąsias priemones Rusijos pareigūnams, atsakingiems už Aleksejaus Navalno saugumą ir sveikatą įkalinimo įstaigoje, kurioje jis laikomas, kad visiems asmenims, susijusiems su Aleksejaus Navalno baudžiamuoju persekiojimu, nuteisimu ir netinkamu elgesiu su juo, būtų taikomos ribojamosios priemonės pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą;

3. ragina Rusijos valdžios institucijas nutraukti priekabiavimą prie politinių oponentų, pilietinės visuomenės aktyvistų, žiniasklaidos atstovų ir protestuotojų, jų bauginimą ir smurtą prieš juos bei sustabdyti represijas, kuriomis siekiama atgrasyti bet kokią politinę opoziciją šalyje prieš artėjančius 2021 m. rudenį vyksiančius parlamento rinkimus;

4. yra labai susirūpinęs dėl didelio masto Rusijos karinių pajėgų telkimo pasienyje su Ukraina ir neteisėtai okupuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje; smerkia šiuos Rusijos Federacijos vykdomus grasinamuosius ir destabilizuojančius veiksmus ir labai vertina proporcingą Ukrainos atsaką;

5. tvirtai reikalauja, kad Rusijos Federacija susilaikytų nuo priešiško elgesio ir vykdytų savo įsipareigojimus pagal 2011 m. Vienos dokumentą;

6. atkreipia dėmesį į Rusijos Federacijos pranešimą, kad netoli Ukrainos sienų dislokuotos pajėgos ir daliniai grįš į savo bazę; primygtinai reikalauja, kad tai būtų padaryta visiškai ir nedelsiant, ir prašo Rusijos visapusiškai bendradarbiauti rengiant tolesnes deeskalavimo priemones;

7. pakartoja savo tvirtą įsipareigojimą remti Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą pagal tarptautiniu mastu pripažintas jos sienas, taip pat raginimą Rusijos Federacijai pagaliau įvykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, visų pirma išvesti visas savo karines pajėgas iš Ukrainos teritorijos, įskaitant visus Donecko ir Luhansko regionus;

8. ragina visas šalis, visų pirma Rusijos Federaciją, laikytis priemonių, dėl kurių susitarta pagal Minsko susitarimus ir per Normandijos aukščiausiojo lygio susitikimus, ir ryžtingai siekti taikaus konflikto sprendimo; ragina visas šalis toliau konstruktyviai dalyvauti Normandijos formato ir trišalės kontaktinės grupės veikloje;

9. dar kartą pabrėžia, kad reikalingas politinis konflikto Rytų Ukrainoje sprendimas, ir pabrėžia, kad politinis dialogas tebėra vienintelis konflikto sprendimo pagrindas; pabrėžia, kad reikia atkurti šalių tarpusavio pasitikėjimą, todėl ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) kartu su ES valstybėmis narėmis dėti daugiau pastangų tarpininkavimo, pasitikėjimo stiprinimo priemonių ir konflikto sprendimo srityse;

10. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – pirmininko pavaduotojas ir vyriausiasis įgaliotinis) užtikrinti, kad Taryba ir toliau stebėtų karinius pokyčius nepaisant paskelbto Rusijos karinių pajėgų perkėlimo ir toliau būtų pasirengusi susitarti dėl tolesnių bendrų veiksmų; atsižvelgdamas į tai, ragina nuodugniai įvertinti galimas reakcijas į Rusijos Federacijos grasinimus ir pažeidimus, susijusius su Europos saugumu, demokratija ir piliečių saugumu;

11. ragina ES veikti laiku ir ryžtingai reaguojant į įprastą tvarką griaunančius Rusijos žvalgybos tarnybų veiksmus ES teritorijoje ir glaudžiai derinti savo proporcingą atsaką su transatlantiniais partneriais;

12. ragina Komisiją, Tarybą, pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį bei valstybes nares bendradarbiaujant su transatlantiniais partneriais naudotis visomis tarptautiniu lygiu prieinamomis priemonėmis siekiant veiksmingai kovoti su nuolatiniu Rusijos kišimusi, vis agresyvesnėmis dezinformacijos kampanijomis ir sunkiais tarptautinės teisės pažeidimais, keliančiais grėsmę saugumui ir stabilumui Europoje;

13. ragina pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį užtikrinti, kad vykdant politiką Rusijos atžvilgiu toliau būtų derinami penki pagrindiniai ES principai, ir laikantis griežtos ir principinės pozicijos parengti visapusišką strategiją Rusijos atžvilgiu, kuri būtų grindžiama būtinybe laikytis tarptautinės teisės ir žmogaus teisių normų ir kuria būtų siekiama stiprinti taiką ir saugumą bei remti demokratiją, teisinę valstybę ir pilietinę visuomenę;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai bei Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

 

[1] Priimti tekstai, P9_TA(2021)0018.

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika