Procedūra : 2021/2642(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0250/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0250/2021

Debates :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0250/2021</NoDocSe>
PDF 166kWORD 46k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par Krieviju, Alekseja Navaļnija lietu, militāro spēku koncentrēšanos pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotiem uzbrukumiem Čehijā</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula</Depute>

<Commission>{S&D}S&D grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0236/2021

B9-0250/2021

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Krieviju, Alekseja Navaļnija lietu, militāro spēku koncentrēšanos pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotiem uzbrukumiem Čehijā

(2021/2642(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Alekseja Navaļnija lietu, jo īpaši 2021. gada 21. janvāra rezolūciju par Alekseja Navaļnija aizturēšanu[1], kā arī citas Parlamenta rezolūcijas par Krieviju un Ukrainu,

 ņemot vērā saistītās Eiropas Savienības vārdā sniegtās Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos deklarācijas, jo īpaši 2021. gada 21. aprīļa deklarāciju, solidarizējoties ar Čehijas Republiku saistībā ar kriminālām darbībām tās teritorijā, un 2021. gada 18. aprīļa deklarāciju par Alekseja Navaļnija veselības stāvokļa pasliktināšanos,

 ņemot vērā G7 ārlietu ministru un Augstā pārstāvja 2021. gada 12. aprīļa kopīgo paziņojumu par situāciju pie Ukrainas robežas un 2012. gada 18. marta kopīgo paziņojumu par Krievijas nepārtrauktajām darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte, teritoriālā integritāte un neatkarība,

 ņemot vērā ANO Statūtu 2. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Helsinku Nobeiguma aktu un 2011. gada Vīnes dokumentu par uzticības un drošības veidošanas pasākumiem,

 ņemot vērā 2014. gada septembra un 2015. gada februāra Minskas vienošanās,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Aleksejs Navaļnijs, vispazīstamākais Krievijas pretkorupcijas aktīvists un opozīcijas politiķis, kurš tika aizturēts 2021. gada 17. janvārī un kuram 2. februārī piesprieda trīsarpus gadu cietumsodu, 12. martā tika nogādāts labošanas darbu kolonijā Pokrovā, kur vairāk nekā pirms trim nedēļām viņš pieteica badastreiku;

B. tā kā nesen izskanējušās satraucošās ziņas par viņa straujo veselības pasliktināšanos apstiprināja viņa ģimenes, draugu un atbalstītāju, kā arī starptautiskā sabiedrības vislielākās bažas par viņa personīgo drošību un dzīvību, un sakarā ar to viņš tika nogādāts cietuma slimnīcā netālu no Maskavas, kur viņa dzīvība joprojām ir apdraudēta;

C. tā kā 2014. gada martā Krievijas Federācija nelikumīgi anektēja Krimas Autonomo Republiku un Sevastopoles pilsētu, savukārt dažus Ukrainas Doņeckas un Luhanskas reģionu apgabalus okupēja Krievijas atbalstītie spēki;

D. tā kā visām pusēm ir pilnībā un nekavējoties jāīsteno 2014. gada septembra un 2015. gada februāra Minskas vienošanās, lai atjaunotu Ukrainas pilnīgu kontroli pār visu tās teritoriju starptautiski atzītās robežās un nodrošinātu ilgtspējīgu mieru;

E. tā kā pēdējā Normandijas samitā Parīzē 2019. gada 9. decembrī tika panākta vienošanās par vairākiem pasākumiem, jo īpaši attiecībā uz atjaunotu pamieru un bruņoto spēku atbrīvošanu;

F. tā kā Krievijas Federācija nesen ir izvietojusi karaspēku un koncentrējusi savus militāros spēkus pie robežas ar Ukrainu, ievērojami pastiprinājusi savas militārās darbības nelikumīgi okupētajā Krimā un izveidojusi uzbrukuma spējas pie Ukrainas robežas, kas norāda uz nodomiem īstenot ofensīvu Ukrainā;

G. tā kā Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrija 23. aprīlī paziņoja, ka Ukrainas robežas tuvumā izvietotie karaspēki un vienības līdz 2021. gada 1. maijam atgriezīsies savās pastāvīgajās vietās;

H. tā kā EDSO dalībvalstīm ir savstarpēji jāapmainās ar informāciju, kas cita starpā ietver ziņas par izvietošanas plāniem, iepriekš savstarpēji jāpaziņo par nozīmīgām militārām darbībām, piemēram, mācībām, un jāapspriežas un jāsadarbojas neparastas militāras darbības vai pieaugoša saspīlējuma gadījumā;

I. tā kā Ukraina ir lūgusi piemērot 2011. gada Vīnes dokumenta par uzticības un drošības veidošanas pasākumiem III nodaļas 16.3. punktu, pieprasot skaidrojumu par neparastām militārām darbībām Krievijas Federācijā Ukrainas robežas tuvumā un okupētajā Krimā;

J. tā kā saskaņā ar starptautisko tiesību principiem un ANO Statūtiem visas valstis “savās starptautiskajās attiecībās atturas no spēka draudiem vai tā lietošanas [..] pret jebkuras valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisko neatkarību”;

K. tā kā Krievijas GRU militārās izlūkošanas dienesta aģentu nelikumīgās darbības Čehijas Republikas teritorijā izraisīja sprādzienus munīcijas noliktavā Vrbetices pilsētā 2014. gadā, izraisot divu Čehijas pilsoņu nāvi, nopietni apdraudot civiliedzīvotājus un nodarot milzīgu materiālo kaitējumu;

L. tā kā 17. aprīlī Čehijas Republika izraidīja 18 Krievijas vēstniecības darbiniekus, uz ko Krievija atbildēja, izraidot 20 diplomātus no Čehijas Republikas vēstniecības Maskavā,

1. pauž ļoti nopietnas bažas par Alekseja Navaļnija veselību un dzīvību un mudina Krievijas varas iestādes piešķirt viņam piekļuvi medicīniskajai aprūpei, ko sniegtu profesionāls medicīnas personāls, kuram viņš, viņa ģimene un starptautiskā sabiedrība uzticas;

2. joprojām prasa nekavējoties atbrīvot Alekseju Navaļniju un visas personas, kas tika aizturētas protestos, kuros atbalstīja viņa atbrīvošanu vai viņa korupcijas apkarošanas kampaņu; aicina Padomi sākt gatavoties papildu ierobežojošiem pasākumiem pret Krievijas amatpersonām, kas ir atbildīgas par Alekseja Navaļnija drošību un veselību labošanas darbu kolonijā, kurā viņš tiek turēts, lai visām personām, kas iesaistītas Alekseja Navaļnija kriminālvajāšanā, notiesāšanā un slikti izturējušās pret viņu, piemērotu ierobežojošus pasākumus saskaņā ar ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu;

3. aicina Krievijas iestādes izbeigt vajāšanu, iebiedēšanu un vardarbību pret politiskajiem oponentiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, mediju pārstāvjiem un protestētājiem un izbeigt represijas, kuru mērķis ir pirms gaidāmajām parlamenta vēlēšanām 2021. gada rudenī apspiest jebkādu politisko opozīciju valstī;

4. pauž ļoti lielas bažas par Krievijas militāro spēku lielo koncentrēšanos pie Ukrainas robežas un nelikumīgi okupētajā Krimas Autonomajā Republikā; nosoda šīs Krievijas Federācijas vadītās draudīgās un destabilizējošās darbības un atzinīgi vērtē Ukrainas samērīgo reakciju;

5. stingri pieprasa Krievijas Federācijai atturēties no naidīgas nostājas un attiecīgi pildīt savas saistības, kas izriet no 2011. gada Vīnes dokumenta;

6. ņem vērā Krievijas Federācijas paziņojumu par to, ka Ukrainas robežu tuvumā izvietotie karaspēki un vienības atgriezīsies savā bāzē; uzstāj, ka minētais ir jāīsteno pilnībā un nekavējoties, un aicina Krieviju pilnībā sadarboties, lai turpinātu deeskalācijas pasākumus;

7. atkārtoti apliecina savu nelokāmo apņemšanos atbalstīt Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās, kā arī atkārtoti aicina Krievijas Federāciju beidzot pildīt savas starptautiskās saistības, jo īpaši atsaukt visus savus militāros spēkus no Ukrainas teritorijas, tostarp no visiem Doņeckas un Luhanskas reģioniem;

8. aicina visas puses un jo īpaši Krievijas Federāciju ievērot saistībā ar Minskas vienošanos un Normandijas samitu laikā pieņemtos pasākumus un apņēmīgi strādāt, lai konfliktu atrisinātu mierīgā ceļā; aicina visas puses turpināt konstruktīvi iesaistīties Normandijas formāta un trīspusējās kontaktgrupas darbā;

9. atkārtoti uzsver, ka konfliktam Austrumukrainā ir vajadzīgs politisks risinājums, un īpaši norāda, ka politiskais dialogs joprojām ir vienīgais pamats konflikta atrisināšanai; uzsver nepieciešamību atjaunot pušu savstarpējo uzticēšanos un tāpēc aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) kopā ar ES dalībvalstīm pastiprināt centienus mediācijas, uzticības veicināšanas pasākumu un konfliktu risināšanas jomā;

10. mudina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) nodrošināt, ka Padome turpina sekot līdzi militārajām darbībām, neraugoties uz paziņojumu par Krievijas karaspēka pārvietošanu, un saglabā gatavību vienoties par turpmāku kopīgu rīcību; šajā sakarībā prasa rūpīgi izvērtēt iespējamo reakciju uz Krievijas Federācijas draudiem un pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas drošību, demokrātiju un iedzīvotāju drošību;

11. prasa ES savlaicīgi un apņēmīgi reaģēt uz Krievijas izlūkdienestu graujošajām darbībām ES teritorijā un cieši koordinēt ar transatlantiskajiem partneriem samērīgus atbildes pasākumus;

12. aicina Komisiju, Padomi, PV/AP un dalībvalstis sadarbībā ar transatlantiskajiem partneriem izmantot visus starptautiskā līmenī pieejamos līdzekļus, lai efektīvi vērstos pret Krievijas pastāvīgo iejaukšanos, arvien agresīvākām dezinformācijas kampaņām un smagiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, kas apdraud drošību un stabilitāti Eiropā;

13. aicina PV/AP nodrošināt nepārtrauktu kohēziju saistībā ar pieciem ES politikas pamatprincipiem attiecībā uz Krieviju un noteikt visaptverošu stratēģiju attiecībā uz Krieviju, izstrādājot stingru un principiālu nostāju, kuras pamatā būtu vajadzība ievērot starptautiskās tiesības un cilvēktiesību standartus un kuras mērķis būtu stiprināt mieru un drošību un atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un pilsonisko sabiedrību;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, kā arī Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam.

[1] Pieņemtie teksti, P9_TA(2021)0018.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 28. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika