Procedură : 2021/2642(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0250/2021

Texte depuse :

B9-0250/2021

Dezbateri :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0250/2021</NoDocSe>
PDF 149kWORD 46k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la Rusia, cazul lui Alexei Navalnîi, concentrarea de forțe militare la frontiera cu Ucraina și atacurile rusești din Republica Cehă</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula</Depute>

<Commission>{S&D}în numele Grupului S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0236/2021

B9‑0250/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Rusia, cazul lui Alexei Navalnîi, concentrarea de forțe militare la frontiera cu Ucraina și atacurile rusești din Republica Cehă

(2021/2642(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la cazul lui Alexei Navalnîi, în special cea din 21 ianuarie 2021 referitoare la arestarea lui Alexei Navalnîi[1], precum și celelalte rezoluții referitoare la Rusia și Ucraina,

 având în vedere declarațiile aferente ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în numele Uniunii Europene, în special cele din 21 aprilie 2021 în semn de solidaritate cu Republica Cehă în ceea ce privește activitățile infracționale de pe teritoriul acesteia și din 18 aprilie 2021 cu privire la deteriorarea stării de sănătate a lui Aleksei Navalnîi,

 având în vedere declarațiile comune ale miniștrilor de externe ai G7 și ale Înaltului Reprezentant din 12 aprilie 2021 privind situația de la frontiera Ucrainei și din 18 martie 2012 privind acțiunile continue ale Rusiei de subminare a suveranității, integrității teritoriale și independenței Ucrainei,

 având în vedere articolul 2 alineatul (4) din Carta Organizației Națiunilor Unite,

 având în vedere Actul final de la Helsinki al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Documentul de la Viena din 2011 privind măsurile de consolidare a încrederii și a securității,

 având în vedere acordurile de la Minsk din septembrie 2014 și februarie 2015,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Alexei Navalnîi, cel mai cunoscut activist anti-corupție și politician al opoziției din Rusia, care a fost reținut la 17 ianuarie 2021 și condamnat la o pedeapsă de trei ani și jumătate de închisoare la 2 februarie, a fost transferat la 12 martie într-o colonie penitenciară din Pokrov, unde a început greva foamei cu mai mult de trei săptămâni în urmă;

B. întrucât recentele relatări alarmante cu privire la deteriorarea rapidă a sănătății sale au confirmat cele mai grave temeri cu privire la siguranța sa personală și viața sa în rândul familiei, al prietenilor și al susținătorilor săi, precum și în rândul comunității internaționale și au dus la transferul acestuia la un spital penitenciar din apropierea Moscovei, unde viața sa continuă să fie în pericol;

C. întrucât, în martie 2014, Federația Rusă a anexat în mod ilegal Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol, în timp ce anumite zone din regiunile Donețk și Lugansk din Ucraina au fost ocupate de forțe sprijinite de Rusia;

D. întrucât acordurile de la Minsk din septembrie 2014 și februarie 2015 trebuie puse în aplicare pe deplin de către toate părțile și fără întârziere pentru a restabili controlul deplin al Ucrainei asupra întregului său teritoriu în interiorul frontierelor recunoscute la nivel internațional și pentru a asigura o pace durabilă;

E. întrucât cel mai recent summit în format Normandia de la Paris din 9 decembrie 2019 a convenit asupra mai multor măsuri, în special în ceea ce privește o nouă încetare a focului și dezangajarea forțelor;

F. întrucât Federația Rusă a desfășurat recent trupe și și-a consolidat forțele militare la frontiera cu Ucraina, și-a intensificat în mod semnificativ activitățile militare în Crimeea ocupată ilegal și a construit capabilități de atac de-a lungul frontierei ucrainene, indicând intențiile unei ofensive în Ucraina;

G. întrucât Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat la 23 aprilie că trupele și unitățile staționate în apropierea frontierei cu Ucraina se vor întoarce în locurile lor permanente până la 1 mai 2021;

H. întrucât statele participante ale OSCE trebuie să își furnizeze reciproc informații cu privire, printre altele, la planurile de desfășurare, să își notifice reciproc în timp util activitățile militare semnificative, cum ar fi exercițiile, și să se consulte și să coopereze în cazul unor activități militare neobișnuite sau al unor tensiuni tot mai mari;

I. întrucât Ucraina a cerut invocarea punctului 16.3 din capitolul III din Documentul de la Viena nr. 2011 privind măsurile de consolidare a încrederii și a securității, solicitând „o explicație pentru activitățile militare neobișnuite” ale Federației Ruse în apropierea frontierei Ucrainei și în Crimeea ocupată;

J. întrucât, în conformitate cu principiile dreptului internațional și cu Carta ONU, toate statele „se abțin, în relațiile lor internaționale, de la amenințări sau de la utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat”;

K. întrucât activitățile ilegale ale agenților serviciului militar de informații al GRU rusesc pe teritoriul Republicii Cehe au provocat explozii la un depozit de muniții din orașul Vrbětice în 2014, soldate cu moartea a doi cetățeni cehi, o amenințare gravă la adresa populației civile și daune materiale imense;

L. întrucât, la 17 aprilie, Republica Cehă a expulzat 18 membri ai personalului ambasadei Rusiei, acțiune la care Rusia a răspuns prin expulzarea a 20 de diplomați din ambasada Republicii Cehe la Moscova,

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la sănătatea și viața lui Alexei Navalnîi și cere autorităților ruse să îi acorde acces la tratament medical din partea personalului medical profesionist în care el, familia sa și comunitatea internațională au încredere;

2. solicită în continuare eliberarea imediată a lui Alexei Navalnîi și a tuturor persoanelor reținute în timpul protestelor în sprijinul eliberării sale sau al campaniei sale anticorupție; invită Consiliul să înceapă pregătirile pentru măsuri restrictive suplimentare împotriva funcționarilor ruși responsabili pentru siguranța și sănătatea lui Alexei Navalnîi în colonia penitenciară unde este deținut, astfel încât toate persoanele implicate în urmărirea penală, condamnarea și maltratarea lui Alexei Navalnîi să facă obiectul unor măsuri restrictive în temeiul regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului;

3. solicită autorităților ruse să pună capăt hărțuirii, intimidării și violenței împotriva oponenților politici, a activiștilor societății civile, a reprezentanților mass-media și a protestatarilor și să înceteze represiunea menită să descurajeze orice opoziție politică din țară înainte de viitoarele alegeri parlamentare din toamna anului 2021;

4. este foarte îngrijorat de marea concentrare de forțe armate ruse la frontiera cu Ucraina și în Republica Autonomă Crimeea, ocupată ilegal; condamnă aceste acțiuni amenințătoare și destabilizatoare conduse de Federația Rusă și salută răspunsul proporțional al Ucrainei;

5. solicită insistent Federației Ruse să se abțină de la poziționări ostile și, în schimb, să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul Documentului de la Viena nr. 2011;

6. ia act de anunțul Federației Ruse potrivit căruia trupele și unitățile staționate în apropierea frontierelor Ucrainei se vor întoarce la baza lor; insistă asupra faptului că acest lucru ar trebui realizat pe deplin și fără întârziere și solicită Rusiei să coopereze pe deplin cu privire la noi măsuri de detensionare;

7. își reiterează angajamentul ferm față de independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, precum și apelul adresat Federației Ruse de a-și îndeplini, în sfârșit, obligațiile internaționale, în special de a-și retrage toate forțele militare de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv de pe întreg teritoriul regiunilor Donețk și Lugansk;

8. face apel la toate părțile, în special la Federația Rusă, să respecte măsurile convenite în cadrul acordurilor de la Minsk și în timpul summiturilor în format Normandia și să acționeze cu hotărâre în vederea soluționării pașnice a conflictului; invită toate părțile să se implice în continuare în mod constructiv în formatul Normandia și în Grupul trilateral de contact;

9. evidențiază încă o dată necesitatea unei soluții politice la conflictul din estul Ucrainei și subliniază că dialogul politic rămâne singura bază pentru soluționarea conflictului; subliniază necesitatea de a restabili încrederea între părți și, prin urmare, invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), împreună cu statele membre ale UE, să își intensifice eforturile de mediere, de consolidare a încrederii și de soluționare a conflictelor;

10. îndeamnă Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să se asigure că Consiliul este în continuare informat cu privire la evoluțiile militare, în pofida relocării anunțate a trupelor ruse, și rămâne pregătit să convină asupra unor noi acțiuni comune; în acest sens, solicită o evaluare aprofundată a reacțiilor posibile la amenințările și încălcările comise de Federația Rusă în ceea ce privește securitatea europeană, democrația și siguranța cetățenilor;

11. solicită UE să acționeze în timp util și cu hotărâre ca răspuns la acțiunile perturbatoare ale serviciilor de informații ruse pe teritoriul UE și să își coordoneze îndeaproape răspunsul proporțional cu partenerii transatlantici;

12. invită Comisia, Consiliul, VP/ÎR și statele membre ca, în cooperare cu partenerii transatlantici, să utilizeze toate mijloacele disponibile la nivel internațional pentru a contracara în mod eficace ingerințele continue ale Rusiei, campaniile de dezinformare tot mai agresive și încălcările grave ale dreptului internațional care amenință securitatea și stabilitatea în Europa;

13. invită VP/ÎR să asigure continuarea coeziunii în jurul celor cinci principii directoare ale politicii UE față de Rusia și să elaboreze o strategie cuprinzătoare pentru Rusia, cu o poziție fermă și principială, bazată pe necesitatea respectării dreptului internațional și a standardelor în materie de drepturi ale omului, care să vizeze consolidarea păcii și a securității și sprijinirea democrației, a statului de drept și a societății civile;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse.

 

[1] Texte adoptate, P9_TA(2021)0018.

Ultima actualizare: 28 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate