Menettely : 2021/2642(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0251/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0251/2021

Keskustelut :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0251/2021</NoDocSe>
PDF 151kWORD 48k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Venäjästä – Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler‑Lima, Andrzej Halicki, Antonio López‑Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac, Michaela Šojdrová</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0236/2021

B9‑0251/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjästä – Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa

(2021/2642(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta,

 ottaa huomioon 18. maaliskuuta 2021 annetun G7-ryhmän ulkoministerien julkilausuman Ukrainasta,

 ottaa huomioon PPE-, S&D- ja Renew Europe -ryhmien johtajien 14. huhtikuuta 2021 päivätyn kirjeen Aleksei Navalnyin terveydestä,

 ottaa huomioon Ranskan presidentin, Ukrainan presidentin ja Saksan liittokanslerin 16. huhtikuuta 2021 pitämän kokouksen Venäjän sotilasjoukkojen keskittämisestä,

 ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 18. huhtikuuta 2021 EU:n puolesta antaman julkilausuman Aleksei Navalnyin heikentyvästä terveydentilasta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:n itäisen kumppanuuden politiikka, jolla pyritään vahvistamaan poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä niissä naapurimaissa, jotka ovat valinneet lähentymisen Eurooppaan, on saanut aikaan Venäjän avoimia ja peiteltyjä hyökkäyksiä alueella;

B. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on viime viikkoina lisännyt huomattavasti sotilaallista läsnäoloaan Itä- ja Pohjois-Ukrainaan rajoittuvalla rajallaan ja Krimillä ja että se on keskittänyt sinne yhteensä yli 100 000 sotilaan joukot sekä tankkeja, tykistöä ja panssaroituja ajoneuvoja sekä muuta raskasta kalustoa; ottaa huomioon, että viimeaikainen valmiuden vahvistaminen on mittavin Venäjän joukkojen keskittäminen sitten vuoden 2014 ja että sen laajuutta voidaan pitää osoituksena hyökkäysaikomuksista;

C. ottaa huomioon, että Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut sulkevansa Mustaamerta ja Asovanmerta yhdistävälle Kertšinsalmelle johtavat vesialueet muiden maiden sota-aluksilta ja ei-kaupallisilta aluksilta lokakuuhun 2021 asti, ja täten estää osittain pääsyn alueelle;

D. ottaa huomioon, että ukrainalaisten lähteiden mukaan Venäjän federaatiolla on noin 3 000 upseeria ja sotilaskouluttajaa, jotka palvelevat kahden niin kutsutun kansantasavallan asevoimissa;

E. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on horjuttanut Itä-Ukrainaa Donetskin ja Luhanskin niin kutsutuissa kansantasavalloissa olevien sijaisjoukkojensa välityksellä vuodesta 2014 lähtien; ottaa huomioon, että konflikti on vaatinut yli 14 000 ihmisen hengen ja lähes kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään maan sisäisesti;

F. ottaa huomioon, että Ukraina on pyytänyt vetoamista luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä koskevan Wienin asiakirjan III luvun 16.3 kohtaan ja selityksen pyytämistä Venäjän federaation epätavalliselle sotilaalliselle toiminnalle Ukrainan rajan läheisyydessä ja miehitetyllä Krimillä; ottaa huomioon, että kaikki Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) 57 jäsentä hyväksyivät Wienin asiakirjan vuonna 2011 kestävänä yhteistyön ja sotilaallisen avoimuuden lähteenä; ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on päättänyt olla osallistumatta tähän kokoukseen;

G. ottaa huomioon, että Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti torstaina 22. huhtikuuta 2021, että kerätyt joukot palaisivat tukikohtiinsa;

H. ottaa huomioon, että venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin, joka kärsii parhaillaan 2,5 vuoden vankeusrangaistusta vankileirillä, terveydentila heikkenee vakavasti siinä määrin, että hänen henkensä on vaarassa, eikä hänelle ole annettu asianmukaista lääketieteellistä hoitoa;

I. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti 16. helmikuuta 2021 ilmoittaa Venäjän hallitukselle tuomioistuimen työjärjestyksen 39 artiklan mukaisesti, että sen olisi vapautettava Aleksei Navalnyi; ottaa huomioon, että toimenpidettä olisi sovellettava välittömästi; ottaa huomioon, että tuomioistuin otti välitoimea sovellettaessa huomioon Aleksei Navalnyin hengelle aiheutuvan riskin luonteen ja laajuuden, joista osoituksena prima facie -todisteet ja Aleksei Navalnyin nykyisen pidätyksen yleiset olosuhteet;

J. ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi ilmoitti perjantaina 23. huhtikuuta 2021, että vankilan ulkopuolisilta lääkäreiltä saamiensa neuvojen perusteella hän lopettaa vähitellen 31. maaliskuuta aloittamansa nälkälakon; ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyin lääkäreiltä saamien neuvojen mukaan nälkälakon jatkaminen olisi hengenvaarallista;

K. ottaa huomioon, että Venäjän syyttäjä keskeytti maanantaina 26. huhtikuuta 2021 Aleksei Navalnyin valtakunnallisen poliittisen järjestön toiminnan jo ennen tuomioistuimen päätöstä, jonka odotetaan kieltävän liikkeen toiminnan sillä perusteella, että se on äärijärjestö; ottaa huomioon, että järjestön aluetoimistoja kiellettiin pitämästä mielenosoituksia tai osallistumasta vaalitoimintaan;

L. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio ei ole ainoastaan ulkoinen uhka Euroopan turvallisuudelle, vaan se käy myös sisäistä sotaa omaa kansaansa vastaan opposition järjestelmällisen sorron ja kaduilla tehtävien pidätysten muodossa; ottaa huomioon, että yksinomaan 21. huhtikuuta 2021 pidätettiin yli 1 788 rauhanomaista mielenosoittajaa, mikä tarkoittaa, että tammikuun 2021 jälkeen on pidätetty yhteensä yli 15 000 viatonta Venäjän kansalaista;

M. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti kehotti kahdessa aikaisemmassa Venäjää koskevassa päätöslauselmassaan tarkastelemaan uudelleen EU:n Venäjän-politiikkaa ja suhteissa Venäjään sovellettavia viittä ohjaavaa periaatetta ja pyysi neuvostoa aloittamaan välittömästi valmistelut ja hyväksymään EU:n strategian, joka koskee tulevia suhteita demokraattiseen Venäjään ja johon sisältyisi laaja valikoima kannustimia ja ehtoja Venäjän sisäisten suuntausten vahvistamiseksi kohti vapautta ja demokratiaa;

N. ottaa huomioon, että Tšekin tasavalta karkotti 17. huhtikuuta 2021 18 venäläistä diplomaattia, myös Venäjän tiedustelupalveluun kuuluvia, Tšekin turvallisuustietopalvelun hyvin perusteltujen päätelmien perusteella, joiden mukaan Venäjän tiedustelupalvelu oli osallisena vuoden 2014 ammusvaraston räjähdyksessä, jossa kaksi Tšekin kansalaista sai surmansa ja joka aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja; ottaa huomioon, että lisäksi tuhansien ympäröivissä kunnissa asuvien ihmisten henki ja omaisuus vaarannettiin häikäilemättömästi; ottaa huomioon, että vastatoimenpiteenä Venäjän federaatio on karkottanut 20 tšekkiläistä diplomaattia, jotka määrättiin poistumaan maasta 19. huhtikuuta 2021; ottaa huomioon, että Tšekin tasavalta päätti 22. huhtikuuta 2021 tasata Tšekin tasavallassa sijaitsevan Venäjän suurlähetystön henkilöstön määrän vastaamaan Tšekin tasavallan suurlähetystön henkilöstön määrää Venäjällä sen jälkeen, kun Venäjä oli kieltäytynyt ottamasta takaisin maahan karkotettuja tšekkiläisiä diplomaatteja;

1. ilmaisee tukensa Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; toistaa tukevansa voimakkaasti EU:n politiikkaa, jonka mukaan Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laitonta liittämistä ei tunnusteta; pitää myönteisinä kaikkia rajoittavia toimenpiteitä, joita EU on toteuttanut laittoman liittämisen seurauksena; kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki laittomasti pidätetyt ja vangitut Ukrainan kansalaiset Krimin niemimaalla ja Venäjällä ja pitää valitettavana jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia Krimillä; painottaa, että Venäjän viranomaiset, joiden toiminta tai toimimattomuus on mahdollistanut sotarikokset tai johtanut sotarikoksiin Ukrainassa, on saatettava oikeuden eteen kansainvälisen rikosoikeuden mekanismeissa;

2. katsoo, että EU:n on otettava opiksi perusteettomasta, selittämättömästä ja syvästi huolestuttavasta Venäjän sotilasvoimien keskittämisestä Ukrainan rajalle, joka on keskeytetty torstaista 22. huhtikuuta 2021 lähtien; vaatii Venäjää lopettamaan välittömästi perusteettomat sotilaallisten joukkojen keskittämiset, joiden tarkoituksena on pelotella naapurimaita, lopettamaan kaikki käynnissä olevat ja tulevat sotilaalliset provokaatiot ja liennyttämään vetämällä joukkonsa takaisin vakinaisiin tukikohtiinsa; toistaa, että Venäjän sotilaallinen keskittäminen on uhka myös Euroopan rauhalle ja turvallisuudelle, minkä vuoksi EU:n ja Ukrainan välisen turvallisuusvuoropuhelun olisi oltava kunnianhimoinen ja myötävaikutettava yhtenäiseen arvioon turvallisuushaasteista paikan päällä; korostaa, että ystävällismielisten maiden olisi lisättävä sotilaallista tukeaan Ukrainalle ja puolustukseen käytettävien aseiden toimittamista, mikä on YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaista, sillä se sallii oikeuden erilliseen tai yhteiseen puolustautumiseen; kehottaa Venäjää vetämään joukkonsa Donetskin ja Luhanskin niin kutsutuista kansantasavalloista ja palauttamaan Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin hallinnan Ukrainalle;

3. painottaa, että mikäli tällainen sotilaallinen keskittäminen muuttuisi myöhemmin Venäjän federaation hyökkäykseksi Ukrainaan, EU:n on tehtävä selväksi, että sellaisen kansainvälisen oikeuden ja normien rikkomisen hinta olisi vakava; vaatii näin ollen, että sellaisissa olosuhteissa öljyn ja kaasun tuonti Venäjältä EU:hun lopetetaan välittömästi ja Nord Stream 2 -kaasuputken rakentaminen keskeytetään välittömästi ja että samaan aikaan Venäjä olisi suljettava SWIFT-maksujärjestelmän ulkopuolelle ja Venäjän viranomaisia lähellä olevien oligarkkien ja heidän perheidensä EU:ssa oleva koko omaisuus on jäädytettävä ja heidän viisuminsa on peruutettava;

4. kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Aleksei Navalnyin, jonka tuomitseminen on poliittisesti motivoitunutta ja vastoin Venäjän kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita; odottaa, että Venäjä noudattaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen välitoimea Aleksei Navalnyin hengelle aiheutuvan riskin luonteen ja laajuuden osalta; pitää Venäjää vastuullisena Aleksei Navalnyin terveydentilasta ja kehottaa Venäjää tutkimaan Aleksei Navalnyin murhayrityksen ja tekemään kaikin tavoin yhteistyötä kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) kanssa; kehottaa lopettamaan rauhanomaisten mielenosoittajien pidätykset ja oppositioon kohdistetut järjestelmälliset hyökkäykset Aleksei Navalnyin vapauttamista koskevien vaatimusten yhteydessä; painottaa, että kaikkiin Aleksei Navalnyin syytteeseenpanoon, tuomitsemiseen ja huonoon kohteluun osallistuneisiin henkilöihin olisi kohdistettava pakotteita EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän mukaisesti;

5. toistaa tukensa kansainväliselle tutkinnalle, joka koskee mahdollisesti sotarikokseksi katsottavaa lennon MH17 alasampumista, ja toistaa kehotuksensa saattaa vastuussa olevat henkilöt oikeuden eteen;

6. pitää valitettavana, että Venäjän tiedustelupalveluun kuuluvat aiheuttivat Vrběticessa Tšekin tasavallassa sijaitsevan asevarikon räjähdyksen, joka loukkasi Tšekin suvereniteettia ja on vihamielinen teko, jota ei voida hyväksyä; tuomitsee jyrkästi toimet, joiden tarkoituksena on horjuttaa ja uhkailla EU:n jäsenvaltioita, ja korostaa, että Euroopan unioni tukee Tšekin tasavaltaa; ilmaisee solidaarisuutensa Tšekin tasavallalle sen jälkeen, kun sen 20 diplomaattia karkotettiin perusteettomasti ja suhteettomasti Venäjältä; ilmaisee tukensa Tšekin viranomaisten päätökselle tasata Venäjän suurlähetystön henkilöstön määrä Tšekissä yhtä suureksi kuin Tšekin tasavallan suurlähetystön henkilöstön määrä on Venäjällä; tuomitsee Venäjän federaation sen jälkeen Tšekin tasavallalle esittämät uhkaukset ja ilmaisee arvostavansa kaikkia EU:n jäsenvaltioiden hallitusten osoittamia tuki- ja solidaarisuustoimia ja kaikkia jo tarjottuja diplomaattisia palveluja; kehottaa EU:n jäsenvaltioita koordinoidusti karkottamaan venäläiset diplomaatit Skripalien tapauksen esimerkin mukaisesti;

7. toistaa, että EU:n jäsenvaltioiden yhtenäisyys on paras tapa estää Venäjää toteuttamasta epävakautta aiheuttavia ja kumouksellisia toimia Euroopassa; kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan kantojaan ja toimiaan suhteessa Venäjään ja puhumaan yhdellä äänellä; katsoo, että EU:n olisi pyrittävä lisäämään yhteistyötä samanmielisten kumppaneiden, erityisesti Naton ja Yhdysvaltojen, kanssa Venäjään liittyvien yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille (Verkhovna Rada) sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja valtionduumalle.

 

Päivitetty viimeksi: 28. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö