Procedūra : 2021/2642(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0251/2021

Pateikti tekstai :

B9-0251/2021

Debatai :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0251/2021</NoDocSe>
PDF 163kWORD 48k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno atvejo, kariuomenės telkimo prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolio Čekijoje</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler‑Lima, Andrzej Halicki, Antonio López‑Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac, Michaela Šojdrová</Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0236/2021

B9‑0251/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno atvejo, kariuomenės telkimo prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolio Čekijoje

(2021/2642(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos ir Ukrainos,

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 18 d. G 7 užsienio reikalų ministrų pareiškimą dėl Ukrainos,

 atsižvelgdamas į PPE, S&D ir „Renew Europe“ frakcijų vadovų 2021 m. balandžio 14 d. laišką dėl Aleksejaus Navalno sveikatos,

 atsižvelgdamas į 2021 m. balandžio 16 d. Prancūzijos prezidento, Ukrainos prezidento ir Vokietijos kanclerės susitikimą Rusijos kariuomenės telkimo klausimu,

 atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 2021 m. balandžio 18 d. pareiškimą ES vardu dėl Aleksejaus Navalno sveikatos būklės blogėjimo,

 atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ES Rytų partnerystės politika, kuria siekiama stiprinti kaimyninių šalių, nusprendusių siekti integracijos į Europą, politinę asociaciją ir ekonominę integraciją, paskatino Rusijos viešą ir užslėptą agresiją regione;

B. kadangi pastarosiomis savaitėmis Rusijos Federacija labai padidino savo karines pajėgas prie rytinių ir šiaurinių sienų su Ukraina ir Kryme, taigi bendros sutelktos pajėgos – tai daugiau kaip 100 000 karių, tankai, artilerija, šarvuotos transporto priemonės ir kita sunkioji įranga; kadangi pastaruoju metu sukauptos pajėgos yra didžiausia Rusijos karinių pajėgų koncentracija nuo 2014 m. ir jų mastas rodo puolamuosius ketinimus;

C. kadangi Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad iki 2021 m. spalio mėn. ji sustabdys kitų šalių karinių ir nekomercinių laivų navigaciją vandenyse prie Kerčės sąsiaurio, jungiančio Juodąją jūrą ir Azovo jūrą, ir taip ji iš dalies blokuos galimybę įplaukti į Azovo jūrą;

D. kadangi, remiantis Ukrainos šaltiniais, apie 3 000 Rusijos Federacijos karininkų ir karinių instruktorių tarnauja dviejų vadinamųjų „liaudies respublikų“ ginkluotosiose pajėgose;

E. kadangi Rusijos Federacija, pasitelkdama savo įgaliotąsias pajėgas vadinamosiose Donecko ir Luhansko „liaudies respublikose“, nuo 2014 m. vykdo destabilizavimą Rytų Ukrainoje; kadangi dėl konflikto žuvo daugiau kaip 14 000 žmonių ir beveik du milijonai žmonių tapo šalies viduje perkeltais asmenimis;

F. kadangi Ukraina paprašė taikyti 2011 m. Vienos dokumento dėl pasitikėjimo ir saugumo stiprinimo priemonių III skyriaus 16.3 punktą, prašydama paaiškinti Rusijos Federacijos vykdomus neįprastus karinius veiksmus netoli Ukrainos sienos ir okupuotame Kryme; kadangi 2011 m. visos 57 Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) narės priėmė Vienos dokumentą, kuris yra ilgalaikis bendradarbiavimo ir karinio skaidrumo šaltinis; kadangi Rusijos Federacija nusprendė nedalyvauti tame susitikime;

G. kadangi Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu 2021 m. balandžio 22 d., ketvirtadienį, paskelbė, kad sutelktos pajėgos grįš į savo bazes;

H. kadangi Rusijos opozicijos politiko Aleksejaus Navalno, kuris šiuo metu pataisos kolonijoje atlieka dvejų su puse metų laisvės atėmimo bausmę, sveikata smarkiai blogėja, jo gyvybei gresia pavojus ir jam nebuvo suteiktas tinkamas medicininis gydymas;

I. kadangi 2021 m. vasario 16 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas, vadovaudamasis Teismo reglamento 39 straipsniu, nusprendė nurodyti Rusijos Vyriausybei paleisti Aleksejų Navalną; kadangi ši priemonė turėtų būti taikoma nedelsiant; kadangi Teismas atsižvelgė į Aleksejaus Navalno gyvybei kylančios rizikos pobūdį ir mastą, kuriais prima facie remiamasi taikant laikinąją priemonę ir kurie vertinami atsižvelgiant į bendras dabartinio Aleksejaus Navalno kalinimo aplinkybes;

J. kadangi 2021 m. balandžio 23 d., penktadienį, Aleksejus Navalnas paskelbė, kad, remdamasis kalėjime nedirbančių gydytojų rekomendacija, jis palaipsniui sustabdys kovo 31 d. pradėtą bado streiką; kadangi Aleksejui Navalnui pateiktoje gydytojų rekomendacijoje buvo nurodyta, kad bado streiko tęsimas keltų grėsmę jo gyvybei;

K. kadangi 2021 m. balandžio 26 d., pirmadienį, Rusijos prokuroras sustabdė Aleksejaus Navalno nacionalinės politinės organizacijos veiklą prieš priimant teismo sprendimą, kuriuo, kaip manoma, šis judėjimas bus paskelbtas ekstremistiniu ir uždraustas; kadangi organizacijos regioninei būstinei buvo uždrausta rengti susibūrimus ar dalyvauti rinkimų veikloje;

L. kadangi Rusijos Federacija ne tik kelia išorės grėsmę Europos saugumui, bet ir vykdo vidaus karą prieš savo gyventojus, taikydama sistemingas priespaudos priemones prieš opoziciją ir atlikdama sulaikymus gatvėse; kadangi vien 2021 m. balandžio 21 d. buvo sulaikyti daugiau kaip 1 788 taikūs demonstrantai – šie sulaikymai papildo bendrą nuo 2021 m. sausio mėn. sulaikytų daugiau kaip 15 000 nekaltų Rusijos piliečių skaičių;

M. kadangi dviejose ankstesnėse rezoliucijose dėl Rusijos Parlamentas ragino peržiūrėti ES politiką Rusijos atžvilgiu ir penkis pagrindinius jos principus ir paprašė Tarybos nedelsiant pradėti rengti ir priimti ES strategiją dėl būsimų santykių su demokratine Rusija, kurioje būtų numatytos įvairios paskatos ir sąlygos, kad būtų stiprinamos vidaus tendencijos Rusijoje siekiant laisvės ir demokratijos;

N. kadangi 2021 m. balandžio 17 d. Čekija išsiuntė 18 Rusijos diplomatų, įskaitant Rusijos žvalgybos agentūrų narius, atsižvelgdama į tinkamai pagrįstas Čekijos saugumo informacijos tarnybos išvadas, kad Rusijos žvalgybos tarnybos yra susijusius su 2014 m. sprogimu amunicijos sandėlyje, per kurį žuvo du Čekijos piliečiai ir buvo padaryta didžiulė materialinė žala; kadangi kartu buvo beatodairiškai sukeltas pavojus tūkstančių aplinkinėse savivaldybėse gyvenančių žmonių gyvybėms ir nuosavybei; kadangi Rusijos Federacija, taikydama atsakomąją priemonę, išsiuntė 20 Čekijos diplomatų, kuriems buvo nurodyta išvykti 2021 m. balandžio 19 d.; kadangi 2021 m. balandžio 22 d. Čekija nusprendė Rusijos ambasados Čekijoje darbuotojų skaičių suvienodinti su Čekijos ambasados Rusijoje darbuotojų skaičiumi, nes Rusija atsisakė priimti išsiųstus Čekijos diplomatus atgal į šalį;

1. remia Ukrainos nepriklausomybę, suverenumą ir teritorinį vientisumą su jos tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis; pakartoja, kad tvirtai remia ES politiką nepripažinti neteisėtos Krymo Autonominės Respublikos ir Sevastopolio miesto aneksijos; palankiai vertina visas ribojamąsias priemones, kurių ES ėmėsi dėl neteisėtos aneksijos; ragina nedelsiant paleisti visus neteisėtai sulaikytus ir įkalintus Ukrainos piliečius Krymo pusiasalyje ir Rusijoje ir apgailestauja dėl tebesitęsiančių žmogaus teisių pažeidimų Kryme; pabrėžia, kad Rusijos pareigūnai, kurių veiksmai arba neveikimas padėjo arba leido vykdyti karo nusikaltimus Ukrainoje, turės būti patraukti atsakomybėn pagal tarptautinio baudžiamojo teisingumo sistemą;

2. mano, kad ES turi pasimokyti iš nepagrįsto, nepaaiškinamo ir didelį rūpestį keliančio Rusijos karinių pajėgų telkimo prie Ukrainos sienos, kuris buvo sustabdytas 2021 m. balandžio 22 d., ketvirtadienį; reikalauja, kad Rusija nedelsdama nutrauktų nepagrįsto karinių pajėgų telkimo, kuriuo siekiama grasinti kaimyninėms šalims, praktiką, nutrauktų visas vykstančias ir būsimas karines provokacijas ir deeskaluotų padėtį, grąžindama savo pajėgas į nuolatines jų dislokacijos vietas; pakartoja, kad Rusijos karinės pajėgos taip pat kelia grėsmę Europos taikai ir saugumui, todėl ES dialogas saugumo klausimais su Ukraina turėtų būti plataus užmojo ir prisidėti prie suderinto saugumo problemų vietoje vertinimo; pabrėžia, kad draugiškos šalys turėtų padidinti savo karinę paramą Ukrainai ir teikti gynybinius ginklus – tai atitinka JT Chartijos 51 straipsnį, pagal kurį leidžiama individuali ir kolektyvinė savigyna; ragina Rusiją pašalinti savo karines pajėgas iš vadinamųjų Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ ir grąžinti Krymo Autonominės Respublikos ir Sevastopolio miesto kontrolę Ukrainai;

3. pabrėžia, kad jei kariuomenės sutelkimas ateityje pavirstų Rusijos Federacijos įsiveržimu į Ukrainą, ES turi aiškiai nurodyti, kad tokio tarptautinės teisės ir normų pažeidimo kaina būtų labai didelė; todėl primygtinai reikalauja, kad tokiomis aplinkybėmis nedelsiant būtų sustabdytas naftos ir dujų importas iš Rusijos į ES ir nedelsiant sustabdyta dujotiekio „Nord Stream 2“ statyba, be to, Rusijai neturėtų būti taikoma SWIFT mokėjimo sistema, o visas ES esantis Rusijos valdžios institucijoms artimų oligarchų ir jų šeimų turtas turi būti įšaldytas ir jų vizos panaikintos;

4. ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Aleksejų Navalną, kurio nuteisimas yra politiškai motyvuotas ir prieštarauja Rusijos tarptautiniams įsipareigojimams žmogaus teisių srityje; tikisi, kad Rusija vykdys laikinąją priemonę, kurią Europos Žmogaus Teisių Teismas skyrė atsižvelgdamas į Aleksejaus Navalno gyvybei gresiančio pavojaus pobūdį ir mastą; mano, kad Rusijai tenka atsakomybė už Aleksejaus Navalno sveikatos būklę, ir primygtinai ragina Rusiją ištirti pasikėsinimą nužudyti Aleksejų Navalną, visapusiškai bendradarbiaujant su Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW); ragina sustabdyti taikių protestuotojų suėmimus ir sistemingus išpuolius prieš opoziciją, susijusius su reikalavimais paleisti Aleksejų Navalną; pabrėžia, kad visiems asmenims, susijusiems su Aleksejaus Navalno patraukimu baudžiamojon atsakomybėn, nuteisimu ir netinkamu elgesiu su juo, turėtų būti taikomos sankcijos pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą;

5. pakartoja savo paramą tarptautiniam tyrimui dėl tragiško Malaizijos oro linijų lėktuvo MH17 numušimo, kuris gali būti laikomas karo nusikaltimu, aplinkybių ir pakartoja savo raginimą patraukti atsakingus asmenis baudžiamojon atsakomybėn;

6. apgailestauja dėl to, kad Rusijos žvalgybos tarnyboms priklausantys nusikalstamos veikos vykdytojai sukėlė Vrbeticės ginklų saugyklos sprogimą Čekijoje, nes tai yra Čekijos suvereniteto pažeidimas ir nepriimtinas priešiškumo veiksmas; griežtai smerkia veiklą, kuria siekiama destabilizuoti ES valstybes nares ir joms kelti grėsmę, ir pabrėžia, kad Europos Sąjunga remia Čekiją; reiškia solidarumą su Čekija dėl nepagrįsto ir neproporcingo 20-ties jos diplomatų išsiuntimo iš Rusijos; remia Čekijos valdžios institucijų sprendimą, kad Rusijos ambasados Čekijoje darbuotojų skaičius būtų lygus Čekijos ambasados Rusijoje darbuotojų skaičiui, smerkia vėlesnius Rusijos Federacijos grasinimus Čekijai ir reiškia padėką už visus paramos ir solidarumo veiksmus, kuriuos parodė įvairios ES valstybių narių vyriausybės, ir už visą pasiūlytą diplomatinių tarnybų pagalbą; ragina ES valstybes nares sekti S. Skripalio bylos pavyzdžiu ir toliau koordinuotai išsiųsti Rusijos diplomatus;

7. pakartoja, kad ES valstybių narių vienybė yra geriausia politika siekiant atgrasyti Rusiją nuo destabilizuojančių ir ardomųjų veiksmų Europoje; ragina valstybes nares derinti savo pozicijas ir veiksmus Rusijos atžvilgiu ir laikytis vieningos pozicijos; mano, kad ES turėtų siekti tolesnio bendradarbiavimo su panašių pažiūrų partneriais, ypač su NATO ir JAV, kad būtų sprendžiamos bendros problemos, susijusios su Rusija;

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, taip pat Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir Aukščiausiajai Radai bei Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir Valstybės Dūmai.

 

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika