Процедура : 2021/2642(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0252/2021

Внесени текстове :

B9-0252/2021

Разисквания :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0252/2021</NoDocSe>
PDF 193kWORD 51k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно Русия, случаят с Алексей Навални, увеличаване на военното присъствие по границата на Украйна и руското нападение в Чешката република</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Анна Елжбета Фотига, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Ян Захрадил, Ядвига Вишневска, Робертс Зиле, Вероника Вреционова, Адам Белан, Ружа Томашич, Еуген Юржица, Даце Мелбарде, Евжен Тошеновски, Херман Терч, Елжбета Рафалска, Богдан Жонца, Витолд Ян Вашчиковски, Ришард Чарнецки</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0236/2021

B9-0252/2021

Резолюция на Европейския парламент относно Русия, случаят с Алексей Навални, увеличаване на военното присъствие по границата на Украйна и руското нападение в Чешката република

(2021/2642(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Международния пакт за граждански и политически права,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), по която Руската федерация е страна,

 като взе предвид Женевската конвенция от 12 август 1949 г. относно закрилата на цивилните лица по време на война,

 като взе предвид резолюция 68/262 на Общото събрание на ООН от 27 март 2014 г., озаглавена „Териториалната цялост на Украйна“, резолюциите на Общото събрание на ООН 71/205 от 19 декември 2016 г., 72/190 от 19 декември 2017 г., 73/263 от 22 декември 2018 г., 74/168 от 18 декември 2019 г. и 75/192 от 16 декември 2020 г., озаглавени „Положението с правата на човека в Автономната република Крим и град Севастопол, Украйна“, както и резолюциите на Общото събрание на ООН 74/17 от 9 декември 2019 г. и 75/29 от 7 декември 2020 г., озаглавени „Проблем с милитаризацията на Автономната република Крим и град Севастопол, Украйна, както и на части от Черно и Азовско море“,

 като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации и Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ),

 като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), по която Руската федерация е страна,

 като взе предвид Протокола относно резултатите от консултациите на тристранната контактна група (Протокола от Минск), подписан на 5 септември 2014 г., и пакета от мерки за прилагане на договореностите от Минск, приет и подписан в Минск на 12 февруари 2015 г.,

 като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна[1],

 като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, и по‑специално дял II от него относно политическия диалог и сближаването в областта на външните работи и сигурността[2],

 като взе предвид изявлението на министрите на външните работи на държавите от Г-7 относно Украйна, направено на 18 март 2021 г.,

 като взе предвид Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (Конвенцията за забрана на химическото оръжие),

 като взе предвид Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност от 5 декември 1994 г., свързан с присъединяването на Беларус, Казахстан и Украйна към Договора за неразпространение на ядреното оръжие,

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета от 6 април 2016 г., озаглавено „Съвместна рамка за борба с хибридните заплахи – ответни действия на Европейския съюз“ (JOIN(2016)0018),

 като взе предвид Конституцията на Руската федерация, и по-специално глава 2 относно правата и свободите на човека и гражданина,

 като взе предвид своите предходни резолюции относно Русия и Украйна,

 като взе предвид предложението на Украйна от 29 март 2021 г. за връщане към пълно прекратяване на огъня в Източна Украйна и проекта на съвместен план за действие относно прилагането на договореностите от Минск,

 като взе предвид предложението на Украйна, направено в рамките на тристранната контактна група, за връщане към пълно прекратяване на огъня, считано от 1 април 2021 г.,

 като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, направено от името на ЕС на 18 април 2021 г., относно влошаването на здравето на Алексей Навални,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че увеличеното военно присъствие на Русия по границите на Украйна и окупираните територии, провеждането на военни учения, като например „ЗАПАД-2021“, и неотдавнашното разполагане на преден план на многочислени руски войски, наброяващи повече от 100 000 души, показват все по-враждебното намерение на политиката на Путин спрямо Украйна и съседните ѝ държави; като има предвид, че от въвеждането на примирието през юли 2020 г., то беше нарушено повече от 15 000 пъти в регионите на Донецк и Луганск, като по-голямата част от тези нарушения бяха извършени през последните няколко месеца;

Б. като има предвид, че Руската федерация обяви преустановяването на правото за мирно преминаване на военни и търговски кораби през частта от Черно море, която води към Керченския проток, през периода 24 април – 31 октомври 2021 г., нарушавайки свободата на корабоплаване, която е гарантирана от Конвенцията на ООН по морско право, по която Русия е страна; като има предвид, че въпросните райони се намират в териториалните води на Украйна около временно окупираната територия на Автономната република Крим и град Севастопол;

В. като има предвид, че отказът на Русия да предостави съществена информация относно мащабното си военно присъствие по границата с Украйна и във временно окупираните територии представлява поредното нарушение на международното право, и по-специално на ангажиментите, поети от Русия по Виенския документ от 2011 г. във връзка с мерките за изграждане на доверие и сигурност;

Г. като има предвид, че на 18 април 2021 г. чешките органи обявиха, че през 2014 г. Руската федерация е изпратила служители на активна служба в отдел 29155 на ГРУ, с цел провеждане на военна саботажна операция срещу съоръжение за съхранение на боеприпаси във Врбетице, при която бяха убити двама чешки граждани;

Д. като има предвид, че тази операция и дейността на руската разузнавателна служба ГРУ в Чешката република представляват неприемливо нарушение на суверенитета и националната сигурност на Чешката република, както и на международното право;

Е. като има предвид, че чешките власти потвърдиха, че извършителите на тази атака са същите двама руски разузнавачи, които продължават да бъдат издирвани от органите на Обединеното кралство във връзка с нападението, извършено в Солсбъри през 2018 г. чрез използването на нервнопаралитично вещество за военни цели от групата „Новичок“;

Ж. като има предвид, че на 17 април Чешката република експулсира 18 руски служители от руските разузнавателни служби, работещи в руското посолство в Прага и ползващи се с дипломатически имунитет, а Русия експулсира 20 чешки дипломати с цел отмъщение; като има предвид, че Словашката република, Литва, Латвия и Естония също експулсираха руски дипломати, в знак на солидарност с чехите; като има предвид, че няколко дни преди това Полша експулсира руски дипломати, в знак на солидарност със САЩ;

З. като има предвид, че здравето на руския опозиционен политик Алексей Навални, който беше задържан при завръщането си в Москва на 17 януари 2021 г., се е влошило сериозно до такава степен, че животът му е в опасност, и като има предвид, че той не е получил подходящо медицинско лечение, което го е подтикнало към триседмична гладна стачка; като има предвид, че миналата седмица почти 2 000 поддръжници на Навални бяха арестувани по време на национални протести, насочени към оказване на натиск върху служителите, с цел да му се осигури достъп до подходящо медицинско лечение;

И. като има предвид, че като реакция на загубата на обществена подкрепа преди предстоящите парламентарни избори, политическото ръководство на Русия реши да засили своята репресивна и авторитарна политика срещу собствените си граждани, срещу гражданското общество, политическата опозиция и лицата, работещи в медиите, които често са обект на актове на тормоз, на наблюдение, физически нападения, заплахи, набези и претърсване на техните офиси и домове, на клеветнически и дискредитиращи кампании, съдебен тормоз, произволно задържане и малтретиране, както и на нарушения спрямо техните права на свобода на словото, на сдружаване и на провеждане на събрания;

Й. като има предвид, че през 2020 г. от общо 180 държави Русия заемаше 129-о място по индекса за възприятие на корупцията на организацията „Трансперънси интернешънъл“, като страната се нарежда на последно място в Европа по този показател; като има предвид, че клептократичните връзки между олигарсите, служителите по сигурността и длъжностните лица, свързани с Кремъл, бяха частично разкрити от някои активисти за борба с корупцията, като например покойния Сергей Магнитски и Фондацията за борба с корупцията (ФБК), ръководена от Алексей Навални, като в разследванията за необяснимото богатство, натрупано от тези лица в течение на годините, бяха включени най‑високите ешелони на властта, в това число и Владимир Путин; като има предвид, че Московската прокуратура се опитва да класифицира ФБК и други две организации, свързани с Навални – Фондацията за защита на правата на гражданите и регионалното седалище на Навални, като „екстремистки организации“, което би означавало, че техните служители могат да бъдат задържани и лишени от свобода за период от шест до десет години;

К. като има предвид, че отравянето на Навални представлява модел на действие срещу опонентите на Путин, който е засегнал или е довел до смъртта на редица водещи опозиционни фигури, журналисти, активисти и чуждестранни лидери, включително Борис Немцов, Анна Политковская, Сергей Протазанов, Наталия Естемирова, Александър Литвиненко, Виктор Юшченко и Сергей Скрипал;

Л. като има предвид, че реакциите на западните демокрации спрямо тези убийства и други агресивни действия на Руската федерация не са достатъчни, за да възпрат Кремъл да продължава своите враждебни и репресивни политики;

М. като има предвид, че изграждането на газопровода „Северен поток 1“, приключило през 2012 г., беше един от факторите, които позволиха на Руската федерация да прилага агресивните си политики спрямо Украйна, а продължаващото изграждане на „Северен поток 2“ представлява допълнителна заплаха за сигурността на Украйна, както и за вътрешния пазар на ЕС, поради факта, че този проект не съответства на енергийната политика на ЕС, нито на стратегическите интереси на Европа, и следователно трябва да бъде спрян;

1. категорично осъжда незаконната окупация и анексиране на Крим от Русия и фактическата окупация на някои части от регионите на Донецк и Луганск, и призовава ЕС да наложи по-големи санкции и да замрази дипломатическите си отношения с Русия, докато тя не изпълни международните си задължения; подкрепя независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници; във връзка с това приветства инициативата на Украйна за създаване на международна кримска платформа, която да служи като международен формат за водене на преговори за прекратяване на окупацията на Кримския полуостров, и призовава ръководителите на ЕС да осигурят цялата необходима подкрепа за тези усилия;

2. призовава Русия да изпълни задължението си по Конвенцията на ООН по морско право и да гарантира свободата на корабоплаването и транзитното преминаване през международния проток към пристанищата на Азовско море; призовава ЕС, в тясно сътрудничество с държавите членки и други международни партньори, да осигури постоянно наблюдение във връзка с преминаването на всички плавателни съдове, прекосяващи Керченския проток;

3. призовава Русия да преустанови незабавно разполагането на военни сили, както и всякакви провокации или подривни действия срещу Украйна, и да прекрати всякакви подобни бъдещи планове; отново заявява, че военното присъствие на Русия представлява заплаха за европейската сигурност; подчертава, че европейските държави следва да увеличат своята военна подкрепа за Украйна; във връзка с това призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да посети възможно най-скоро Украйна, включително и източната част на страната, за да проследи положението на място;

4. подчертава, че измерението, свързано със сигурността на държавите от Източното партньорство, следва да бъде отразено по подходящ начин и в стратегическия компас, тъй като сигурността и устойчивостта на ЕС не могат да бъдат гарантирани без дългосрочно укрепване на сигурността във всички държави от Източното партньорство;

5. подкрепя евроатлантическите стремежи на Украйна и отново посочва позицията си, че единствено украинският народ има правото да определя своето бъдеще; счита, че предстоящата среща на високо равнище на НАТО е важна възможност да се допринесе за увеличаване на военната мощ на Украйна и призовава държавите – членки на НАТО, да предоставят на Украйна и на Грузия план за действие за членство, който е стратегическа предпоставка за постигането на бъдеща стабилна сигурност за трансатлантическата общност;

6. решително осъжда руския акт на асиметричен военен саботаж срещу склада за боеприпаси във Врбетице, намиращ се на територията на Чешката република, и настоятелно призовава държавите членки да координират дипломатическите си действия по отношение на санкциите и експулсирането на руски дипломати; освен това призовава заместник-председателя/върховен представител и Европейския съвет да разширят обхвата на санкциите на ЕС, като замразят съответни активи и забранят пътуванията на дипломати и руски агенти, работещи под закрилата на дипломатически имунитет; счита, че руският акт на саботаж във Врбетице е нападение срещу ЕС и НАТО като цяло;

7. решително осъжда отравянето и произволния арест на Алексей Навални и призовава за неговото незабавно и безусловно освобождаване; настоятелно призовава Съвета да приеме ограничителни мерки срещу лицата, отговорни за неговия произволен арест и задържане, както и срещу лицата, отговорни за разпространението и употребата на химическо оръжие; в тази връзка приветства координираната политика на САЩ и на Европейския съюз за налагането на санкции;

8. призовава международната общност да разследва надлежно наскоро изтеклата информация за двете почти смъртоносни заболявания на активиста от опозицията Владимир Кара-Мурса по време на неговите пътувания в Русия през 2015 г. и 2017 г., които според изтеклите документи и независимо разследване са били причинени от „умишлено отравяне“;

9. настоятелно призовава Руската федерация незабавно да разгледа въпросите, повдигнати от международната общност, и незабавно, напълно и изцяло да разкрие своята програма „Новичок“ на Организацията за забрана на химическото оръжие;

10. изразява загриженост относно измененията в Конституцията, приети неотдавна в рамките на спорен референдум; счита, че подобни промени в Конституцията на Руската федерация представляват поредното тревожно развитие, което доказва, че политиката на Кремъл спрямо руското гражданско общество ще продължи да бъде потисническа и е замислена така, че да разшири неговото господстващо положение над постсъветския свят;

11. счита за неприемливо използването на неверни исторически аргументи за обосноваване на изграждането на „Северен поток 2“; счита, че подобен спорен геополитически проект противоречи на европейската солидарност и създава допълнителни политически, икономически, свързани със сигурността и екологични рискове за Европа, както и заплаха за по-нататъшни преки военни действия срещу Украйна; поради това призовава германските власти да спрат подкрепата си за този опасен проект и призовава частните субекти, акционерите и финансовите инвеститори, и по-специално германските предприятия Uniper и Wintershall, френското дружество Engie, австрийската компания OMV и нидерландско-британското дружество Shell незабавно да се оттеглят от този проект;

12. призовава Комисията да подготви общ преглед на състоянието на отношенията между ЕС и Русия, с цел да се установят заплахите за държавите членки, произтичащи от Русия, включително и заплахите за енергийната сигурност;

13. изразява съжаление и осъжда тактиката на Кремъл за хибридна война и призовава за блокиране на достъпа на Русия до системата SWIFT и за въвеждане на допълнителни целеви санкции, включително елиминиране на възможностите руските олигарси и държавни служители, отговорни за извършването на нарушения на правата на човека, да могат да купуват недвижими имоти, да получават визи, да ползват финансови продукти и т.н.;

14. препоръчва държавите членки незабавно да засилят сътрудничеството в областта на контраразузнаването и обмена на информация с цел разкриване и осуетяване на тайните мрежи на Русия в ЕС;

15. счита, че хроничната неспособност на Европа да предприеме ефективни мерки във връзка с дългосрочното влошаване на нейната сигурност само убеждава Русия, че може да извършва подобни нападения, без страх от ответни мерки; във връзка с това призовава европейските лидери да се въздържат от действия, които непреднамерено насърчават руската агресия, вместо да я обезсърчават;

16. призовава международната общност да предприеме необходимите правни мерки и да използва всички налични правни инструменти, с които разполага, с оглед на законодателния акт „Магнитски“, за да се предотвратят и прекратят нападенията срещу опозиционни политици и активисти на гражданското общество;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, президентската администрация, Министерството на външните работи на Руската федерация и Руската държавна Дума.

[1] ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.

[2] ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 28 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност