Procedure : 2021/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0252/2021

Indgivne tekster :

B9-0252/2021

Forhandlinger :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0252/2021</NoDocSe>
PDF 170kWORD 49k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og det russiske angreb i Tjekkiet</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0236/2021

B9‑0252/2021

Europa-Parlamentets beslutning om Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og det russiske angreb i Tjekkiet

(2021/2642(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, som Den Russiske Føderation er part i,

 der henviser til Genèvekonventionen om beskyttelse af civile personer i krigstid af 12. august 1949,

 der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 68/262 af 27. marts 2014 om Ukraines territoriale integritet og til FN's Generalforsamlings resolution 71/205 af 19. december 2016, 72/190 af 19. december 2017, 73/263 af 22. december 2018, 74/168 af 18. december 2019 og 75/192 af 16. december 2020 om menneskerettighedssituationen i Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine), og til FN's Generalforsamlings resolution 74/17 af 9. december 2019 og 75/29 af 7. december 2020 om problemet med militariseringen af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine) samt dele af Sortehavet og Det Asovske Hav,

 der henviser til FN-pagten og Helsingforsslutakten af 1975 fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE),

 der henviser til FN's havretskonvention (UNCLOS), som Den Russiske Føderation er part i,

 der henviser til protokollen om resultaterne af høringerne i den trilaterale kontaktgruppe (Minskprotokollen), der blev undertegnet den 5. september 2014, og pakken af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, der blev vedtaget og undertegnet i Minsk den 12. februar 2015,

 der henviser til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed[1],

 der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, særlig afsnit II om politisk dialog og konvergens på området udenrigsanliggender og sikkerhed[2],

 der henviser til G7-udenrigsministrenes erklæring af 18. marts 2021,

 der henviser til konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (konventionen om kemiske våben),

 der henviser til Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier af 5. december 1994 vedrørende Belarus', Kasakhstans og Ukraines tiltrædelse af traktaten om ikke-spredning af kernevåben,

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Fælles ramme for imødegåelse af hybride trusler - Den Europæiske Unions indsats" (JOIN(2016)0018),

 der henviser til Den Russiske Føderations forfatning, især kapitel 2 om rettigheder og friheder for mennesker og borgere,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine,

 der henviser til Ukraines forslag af 29. marts 2021 om at vende tilbage til en fuldstændig våbenhvile i det østlige Ukraine og udkastet til den fælles handlingsplan for gennemførelsen af Minskaftalerne,

 der henviser til Ukraines forslag i den trilaterale kontaktgruppe om at vende tilbage til en fuldstændig våbenhvile fra den 1. april 2021,

 der henviser til af 18. april 2021 fra EU fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af EU om Aleksej Navalnyjs forværrede helbred,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den øgede russiske militære tilstedeværelse ved Ukraines grænser og besatte områder, militære øvelser såsom "ZAPAD-2021" og russiske styrkers nylige og betydelige fremrykning af over 100 000 tropper viser en stadig mere fjendtlig hensigt i Putins politik over for Ukraine og dets naboer; der henviser til, at der er registreret mere end 15 000 brud på våbenhvilen i både Donetsk og Luhansk, siden våbenhvilen blev indført i juli 2020, hvoraf de fleste fandt sted i de seneste måneder;

B. der henviser til, at Den Russiske Føderation har meddelt, at retten til uskadelig passage for krigsskibe og handelsskibe gennem Sortehavet i retning af Kertjstrædet suspenderes fra den 24. april til den 31. oktober 2021, hvilket krænker den frie sejlads, som er garanteret ved FN's havretskonvention, som Rusland er part i; der henviser til, at de pågældende områder ligger inden for Ukraines territorialfarvand omkring de midlertidigt besatte områder af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol;

C. der henviser til, at Ruslands afvisning af at fremlægge væsentlige oplysninger om sin omfattende militære opbygning langs grænsen til Ukraine og i de midlertidigt besatte områder udgør endnu en overtrædelse af folkeretten, og navnlig af Ruslands forpligtelser i henhold til Wiendokumentet fra 2011 om tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger;

D. der henviser til, at de tjekkiske myndigheder den 18. april 2021 meddelte, at Den Russiske Føderation i 2014 udsendte officerer i aktiv tjeneste i GRU's enhed 29155 til at gennemføre militær sabotage mod et ammunitionsoplagringsanlæg i Vrbětice, og at to tjekkiske statsborgere i denne forbindelse blev dræbt;

E. der henviser til, at denne sabotage og den russiske militære efterretningstjeneste GRU's aktiviteter i Den Tjekkiske Republik udgør en uacceptabel krænkelse af Den Tjekkiske Republiks suverænitet og nationale sikkerhed og af folkeretten;

F. der henviser til, at de tjekkiske myndigheder bekræftede, at gerningsmændene var de samme to russiske efterretningsaktører, som fortsat var eftersøgt af de britiske myndigheder i forbindelse med angrebet i Salisbury i 2018, hvor den militære nervegas Novitjok blev anvendt;

G. der henviser til, at Den Tjekkiske Republik den 17. april udviste 18 russiske embedsmænd, der tilhørte Ruslands efterretningstjenester og arbejdede på den russiske ambassade i Prag under diplomatisk immunitet, og at Rusland som gengældelse udviste 20 tjekkiske diplomater; der henviser til, at Den Slovakiske Republik, Litauen, Letland og Estland også udviste russiske diplomater i solidaritet med tjekkerne; der henviser til, at Polen nogle dage tidligere havde udvist russiske diplomater i solidaritet med USA;

H. der henviser til, at den russiske oppositionspolitiker, der blev tilbageholdt, da han vendte tilbage til Moskva den 17. januar 2021, Aleksej Navalnyjs helbred er alvorligt forværret i et omfang, hvor hans liv er i fare, og der henviser til, at han ikke har modtaget ordentlig lægebehandling, hvilket har foranlediget ham til at indlede en treugers sultestrejke; der henviser til, at næsten 2 000 tilhængere af Navalnyj i sidste uge blev arresteret i forbindelse med landsdækkende protester, der havde til formål at presse embedsmænd til at give ham adgang til ordentlig lægebehandling;

I. der henviser til, at det politiske lederskab i Rusland som reaktion på tabet af offentlig støtte inden det kommende parlamentsvalg besluttede at intensivere deres undertrykkende og autoritære politikker over for deres egne borgere, civilsamfundet og politiske oppositions- og mediefolk, som ofte er udsat for chikane, overvågning, fysiske angreb, trusler, razziaer og ransagning af deres kontorer og hjem, bagvaskelse og smædekampagner, retlig chikane, vilkårlig tilbageholdelse og mishandling samt krænkelser af deres ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed;

J. der henviser til, at Rusland i 2020 rangerede som nr. 129 ud af 180 lande i Transparency Internationals korruptionsindeks og dermed var det lavest rangerende land i Europa; der henviser til, at antikorruptionsaktivister som f.eks. den afdøde Sergei Magnitskij og antikorruptionsfonden, der ledes af Alexei Navalnyj, delvist har afsløret kleptokratiske forbindelser mellem oligarker, sikkerhedsfolk og embedsmænd, der er knyttet til Kreml, og som involverer de højst placerede magthavere, herunder Vladimir Putin, i forbindelse med undersøgelser af den uforklarlige rigdom, som de i årenes løb har kumuleret; der henviser til, at anklagemyndigheden i Moskva søger at mærke antikorruptionsfonden og to andre organisationer, der er tilknyttet Navalnyj, nemlig borgerrettighedsbeskyttelsesfonden og Navalnyjs regionale hovedkvarter, som værende "ekstremistiske", hvilket ville betyde, at deres ansatte risikerer anholdelse og fængsel i seks til ti år;

K. der henviser til, at forgiftningen af Navalnyj viser et handlingsmønster mod Putins modstandere, som har påvirket eller ført til flere ledende oppositionslederes, journalisters, aktivisters og udenlandske lederes død, herunder, men ikke begrænset til Boris Nemtsov, Anna Politkovskaja, Sergei Protasanov, Natalia Estemirova, Alexander Litvinenko, Viktor Jusjtjenko og Sergej Skripal;

L. der henviser til, at de vestlige demokratiers reaktioner på disse mord og andre aggressive handlinger fra Den Russiske Føderations side ikke har været tilstrækkelige til at afskrække Kreml fra at fortsætte sine fjendtlige og undertrykkende politikker;

M. der henviser til, at opførelsen af Nord Stream 1-rørledningen, der blev afsluttet i 2012, var en af de faktorer, der gjorde det muligt for Den Russiske Føderation at gennemføre sine aggressive politikker over for Ukraine, og at den igangværende opførelse af Nord Stream 2 udgør yderligere trusler mod Ukraines sikkerhed samt mod EU's indre marked, da den ikke er i overensstemmelse med EU's energipolitik eller Europas strategiske interesser og derfor skal stoppes;

1. fordømmer utvetydigt Ruslands ulovlige besættelse og annektering af Krim og den faktiske besættelse af visse dele af regionerne Donetsk og Luhansk og opfordrer EU til at styrke sanktionerne og afbryde de diplomatiske forbindelser, indtil Rusland opfylder sine internationale forpligtelser; støtter Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser; glæder sig i denne forbindelse over Ukraines initiativ til at oprette en international platform om Krim, der kan tjene som en internationalt ramme for forhandlinger om tilbagetrækning fra Krimhalvøen, og opfordrer EU's ledere til at yde al nødvendig støtte til disse bestræbelser;

2. opfordrer indtrængende Rusland til at overholde sin forpligtelse i henhold til FN's havretskonvention og til at sikre fri sejlads og transitpassage gennem de internationale stræder til havnene i Det Asovske Hav; opfordrer EU til i tæt samarbejde med medlemsstaterne og andre internationale partnere at etablere permanent overvågning af passagen for alle fartøjer, der kommer gennem Kertjstrædet;

3. kræver, at Rusland omgående bringer al militær opbygning, provokationer eller undergravende handlinger mod Ukraine til ophør og ligeledes bringer eventuelle fremtidige planer af denne art til ophør; gentager, at Ruslands militære opbygning udgør en trussel mod den europæiske sikkerhed; understreger, at de europæiske lande bør øge deres militære støtte til Ukraine; opfordrer i denne forbindelse næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at besøge Ukraine så hurtigt som muligt, herunder den østlige del, for at overvåge situationen på stedet;

4. understreger, at sikkerhedsdimensionen for landene i Det Østlige Partnerskab også bør afspejles korrekt i det strategiske kompas, da der ikke kan opnås et sikkert miljø og modstandsdygtighed i EU, uden at der er opnået langsigtet modstandsdygtighed på sikkerhedsområdet i alle landene i Det Østlige Partnerskab;

5. støtter Ukraines europæisk-atlantiske ambitioner og gentager sin holdning om, at det udelukkende er op til det ukrainske folk at bestemme deres fremtid; mener, at det kommende NATO-topmøde tilvejebringer en vigtig mulighed for at bidrage til at styrke Ukraines militære modstandsdygtighed, og opfordrer NATO's medlemsstater til at give Ukraine og Georgien en medlemskabshandlingsplan, som er en af flere strategiske forudsætninger for fremtidig stabilitet i det transatlantiske samfund;

6. fordømmer på det kraftigste Ruslands asymmetriske militære sabotage mod ammunitionsdepotet i Vrbětice i Den Tjekkiske Republik og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at koordinere deres diplomatiske reaktioner for så vidt angår sanktioner og udvisning af russiske diplomater; opfordrer endvidere NF/HR og Det Europæiske Råd til at udvide EU's sanktioner ved at indefryse aktiver og udstede rejseforbud for diplomater og russiske agenter, der arbejder under diplomatisk immunitet; betragter Ruslands sabotage i Vrbětice som et angreb på EU og NATO som helhed;

7. fordømmer på det kraftigste forgiftningen og den vilkårlige anholdelse af Aleksej Navalnyj og opfordrer til hans omgående og betingelsesløse løsladelse; opfordrer indtrængende Rådet til at vedtage restriktive foranstaltninger over for de ansvarlige for hans vilkårlige anholdelse og tilbageholdelse samt over for dem, der er ansvarlige for spredning og brug af kemiske våben; glæder sig i denne forbindelse over USA's og EU's koordinerede sanktionspolitik;

8. opfordrer det internationale samfund til grundigt at undersøge de for nyligt lækkede oplysninger om de to tæt på dødelige sygdomme, som oppositionsaktivisten Vladimir Kara-Mursa led af under sine rejser i Rusland i 2015 og 2017, og som ifølge lækkede dokumenter og uafhængige undersøgelser var forårsaget af "forsætlig forgiftning";

9. opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til straks at adressere de spørgsmål, som det internationale samfund har rejst, og til øjeblikkeligt at give Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben fuldt og komplet indblik i Novitjok-programmet;

10. er bekymret over de forfatningsændringer, som for nylig blev vedtaget i en tvivlsom folkeafstemning; er af den opfattelse, at sådanne ændringer af Den Russiske Føderations forfatning udgør endnu en bekymrende udvikling, der viser, at Kremls politik over for det russiske civilsamfund fortsat vil være undertrykkende, og at den er udformet med henblik på at tegne et billede af Kremls dominans over det tidligere Sovjetunionen;

11. finder det uacceptabelt at anvende falske historiske argumenter som begrundelse for opførelsen af Nord Stream 2; er af den opfattelse, at et sådant kontroversielt geopolitisk projekt er i strid med den europæiske solidaritet og udgør yderligere politiske, økonomiske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici for Europa, og at det desuden udgør en trussel om yderligere direkte militære aktioner mod Ukraine; opfordrer derfor de tyske myndigheder til at standse deres støtte til dette skadelige projekt og appellerer til private enheder, aktionærer og finansielle investorer, navnlig Tysklands Uniper og Wintershall, Frankrigs Engie, Østrigs OMV og det nederlandsk-britiske Shell, om øjeblikkeligt at trække sig ud af projektet;

12. opfordrer Kommissionen til at forberede et generelt sundhedstjek af forbindelserne mellem EU og Rusland for at identificere de trusler, som Rusland udgør for medlemsstaterne, herunder dem, der vedrører energisikkerhedsspørgsmål;

13. beklager og fordømmer Kremls taktikker med hybrid krigsførelse og opfordrer til, at Ruslands adgang til SWIFT-systemet blokeres, og til, at der iværksættes yderligere målrettede sanktioner, herunder afskæring af russiske oligarker og embedsmænd, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne, fra køb af fast ejendom, opnåelse af visa, køb finansielle produkter osv.;

14. anbefaler, at medlemsstaterne uden ophold styrker samarbejdet om efterretningsvirksomhed og udveksling af oplysninger med henblik på at afsløre og modvirke Ruslands hemmelige netværk i EU;

15. er af den opfattelse, at Europas fortsatte undladelse af at reagere hensigtsmæssigt på den langsigtede forringelse af dets sikkerhed kun tjener til at overbevise Rusland om, at det kan udføre disse angreb uden frygt for gengældelse; opfordrer i denne forbindelse de europæiske ledere til at afholde sig fra handlinger, der utilsigtet tilskynder til og ikke afskrækker russisk aggression;

16. opfordrer det internationale samfund til at tage passende retlige skridt og bruge alle tilgængelige retlige instrumenter i lyset af Magnitskij-loven for at forhindre og sætte en stopper for angrebene mod oppositionspolitikere og civilsamfundsaktivister;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, præsidentens kabinet, Den Russiske Føderations udenrigsministerium og den russiske Statsduma.

[1] EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16.

[2] EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.

Seneste opdatering: 28. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik