Διαδικασία : 2021/2642(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0252/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0252/2021

Συζήτηση :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0252/2021</NoDocSe>
PDF 203kWORD 53k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και τις ρωσικές επιθέσεις στην Τσεχική Δημοκρατία</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0236/2021

B9‑0252/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και τις ρωσικές επιθέσεις στην Τσεχική Δημοκρατία

(2021/2642(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR), στην οποία η Ρωσική Ομοσπονδία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, της 12ης Αυγούστου 1949, σχετικά με την προστασία των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 68/262 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 27ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 71/205 της 19ης Δεκεμβρίου 2016, 72/190 της 19ης Δεκεμβρίου 2017, 73/263 της 22ας Δεκεμβρίου 2018, 74/168 της 18ης Δεκεμβρίου 2019 και 74/192 της 16ης Δεκεμβρίου 2020, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών  με τίτλο «Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και στην πόλη της Σεβαστούπολης της Ουκρανίας», και τα ψηφίσματα 74/17 της 9ης Δεκεμβρίου 2019 και 75/29 της 7ης Δεκεμβρίου 2020, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης, της Ουκρανίας, καθώς και τμημάτων της Μαύρης Θάλασσας και της Αζάγης»,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του 1975, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ),

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην οποία η Ρωσική Ομοσπονδία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της τριμερούς ομάδας επαφής (πρωτόκολλο του Μινσκ), που υπεγράφη στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 , και τη «δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ», που εγκρίθηκε και υπεγράφη στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015,

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας[1],

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, και ιδίως τον τίτλο ΙΙ σχετικά με τον πολιτικό διάλογο και τη σύγκλιση στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας[2],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της G7 της 18ης Μαρτίου 2021,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την απαγόρευση αναπτύξεως, παραγωγής, αποθηκεύσεως και χρήσεως χημικών όπλων και για την καταστροφή τους (Σύμβαση για τα χημικά όπλα),

 έχοντας υπόψη το Μνημόνιο της Βουδαπέστης για τις διαβεβαιώσεις ασφαλείας, της 5ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την προσχώρηση της Λευκορωσίας, του Καζακστάν και της Ουκρανίας στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών: απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (JOIN(2016)0018),

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ειδικότερα το Κεφάλαιο 2 για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες του Ανθρώπου και του Πολίτη,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Ουκρανίας, της 29ης Μαρτίου 2021, για επιστροφή σε πλήρη κατάπαυση του πυρός στην ανατολική Ουκρανία και το σχέδιο του κοινού σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των συμφωνιών του Μινσκ,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Ουκρανίας στο πλαίσιο της τριμερούς ομάδας επαφής (TCG) για επιστροφή σε πλήρη κατάπαυση του πυρός από την 1η Απριλίου 2021,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εκ μέρους της ΕΕ της 18ης Απριλίου 2021 σχετικά με την επιδείνωση της υγείας του Alexei Navalny,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη ρωσική στρατιωτική παρουσία στα ουκρανικά σύνορα και στα κατεχόμενα εδάφη, οι στρατιωτικές ασκήσεις όπως η «ZAPAD-2021» και η πρόσφατη σημαντική εγκατάσταση ρωσικών δυνάμεων με αριθμό άνω των 100.000 στρατιωτών καταδεικνύουν μια ολοένα και πιο εχθρική πρόθεση εκ μέρους της πολιτικής του Πούτιν έναντι της Ουκρανίας και των γειτόνων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγραφεί περισσότερες από 15.000 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός τόσο στις περιφέρειες του Donetsk όσο και του Luhansk από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός τον Ιούλιο του 2020, οι περισσότερες από τις οποίες έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή του δικαιώματος αβλαβούς διέλευσης για πολεμικά και εμπορικά πλοία μέσω του τμήματος της Μαύρης Θάλασσας προς την κατεύθυνση των στενών του Κερτς, από τον Οκτώβριο, παραβιάζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την οποία εγγυάται η Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, στην οποία η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων της Ουκρανίας που περιβάλλουν το προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση της Ρωσίας να παράσχει ουσιαστικές πληροφορίες για τη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική κλιμάκωση κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη, αποτελεί άλλη μία παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και ιδίως των δεσμεύσεων της Ρωσίας στο πλαίσιο του εγγράφου 2011 της Βιέννης σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τσεχικές αρχές ανακοίνωσαν, στις 18 Απριλίου, ότι η Ρωσική Ομοσπονδία το 2014 έστειλε εν ενεργεία αξιωματούχους της μονάδας 29155 της GRU για τη διενέργεια στρατιωτικής δολιοφθοράς έναντι εγκατάστασης αποθήκευσης πυρομαχικών στο Vrbětice, σκοτώνοντας δύο τσέχους πολίτες·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκρηξη και η δραστηριότητα της  GRU, της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, στη Δημοκρατία της Τσεχίας συνιστά ανεπίτρεπτη παραβίαση της κρατικής κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας της  Δημοκρατίας της Τσεχίας και του διεθνούς δικαίου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τσεχικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι δράστες ήταν οι ίδιοι δύο ρώσοι πράκτορες που εξακολουθούν να καταζητούνται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο Salisbury το 2018 με τη χρήση νευροτοξικής ουσίας Novichok στρατιωτικής χρήσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας προέβη, στις 17 Απριλίου, στην απέλαση 18 ρώσων αξιωματούχων που είναι μέλη των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας και εργάζονται στη ρωσική πρεσβεία στην Πράγα με καθεστώς διπλωματικής ασυλίας, ενώ σε αντίποινα η Ρωσία προέβη στην απέλαση 20 τσέχων διπλωματών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σλοβακική Δημοκρατία, η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία απέλασαν επίσης ρώσους διπλωμάτες στο πλαίσιο ενεργειών αλληλεγγύης προς τους Τσέχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγες ημέρες νωρίτερα η Πολωνία απέλασε ρώσους διπλωμάτες σε αλληλεγγύη με τις ΗΠΑ·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία του Alexei Navalny, ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης που συνελήφθη κατά την επιστροφή του στη Μόσχα, στις 17 Ιανουαρίου 2021, επιδεινώνεται σε βαθμό που απειλείται η ζωή του και ότι δεν έχει δεχθεί τη δέουσα ιατρική περίθαλψη, γεγονός που τον οδήγησε να προβεί σε απεργία πείνας τριών εβδομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι την περασμένη εβδομάδα συνελήφθησαν σχεδόν 2.000 υποστηρικτές του Navalny σε πανεθνικές διαμαρτυρίες με στόχο την άσκηση πίεσης σε αξιωματούχους, ώστε να του επιτραπεί η πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ηγεσία στη Ρωσία ως απάντηση στην απώλεια δημόσιας στήριξης πριν από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές αποφάσισε να εντείνει τις κατασταλτικές και αυταρχικές πολιτικές της κατά των ίδιων των πολιτών της, της κοινωνίας των πολιτών, της αντιπολίτευσης και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι συχνά υφίστανται παρενόχληση, επιτήρηση, σωματικές επιθέσεις, απειλές, επιδρομές και έρευνες στα γραφεία και τα σπίτια τους, εκστρατείες αμαύρωσης και δυσφήμισης, δικαστική παρενόχληση, αυθαίρετη κράτηση και κακομεταχείριση, καθώς και παραβιάσεις των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 η Ρωσία κατατάχθηκε 129η από τις 180 χώρες στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, με τη χαμηλότερη κατάταξη στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλεπτοκρατικοί δεσμοί μεταξύ ολιγαρχών, υπαλλήλων ασφαλείας και αξιωματούχων που συνδέονται με το Κρεμλίνο έχουν εν μέρει αποκαλυφθεί  από ακτιβιστές για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως ο εκλιπών Σργκέι Μαγκνίτσκι και το Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FBK), υπό την ηγεσία του Alexei Navalny, εμπλέκοντας τα υψηλότερα κλιμάκια εξουσίας, συμπεριλαμβανομένου του Βλαντιμίρ Πούτιν, σε έρευνες σχετικά με τον ανεξήγητο πλούτο που συγκεντρώθηκε από αυτούς με το πέρας των ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του Εισαγγελέα της Μόσχας επιδιώκει να χαρακτηρίσει το FBK και δύο άλλες οργανώσεις που συνδέονται με το Navalny — το Ίδρυμα για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Πολιτών και την περιφερειακή έδρα του Navalny- ως «εξτρεμιστικές» οργανώσεις, οι εργαζόμενοι των οποίων θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σύλληψη και ποινές φυλάκισης από έξι έως δέκα έτη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δηλητηριασμός του Navalny συνιστά γνωστό μοτίβο μεταχείρισης των αντιπάλων του Πούτιν που έπληξε ή οδήγησε στον θάνατο πολλών ηγετικών προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, ακτιβιστών και ξένων ηγετών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Μπορίς Νέμτσοβ, Άννα Πολιτόφσκαϊα, Σεργκέι Προταζάνοφ, Νατάλια Εστεμίροβα, Αλεξάντρ Λιτβινένκο, Βίκτορ Γιουσένκο και Σεργκέι Σκρίπαλ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιδράσεις των δυτικών δημοκρατιών σε αυτές τις δολοφονίες και σε άλλες επιθετικές ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν το Κρεμλίνο από το να συνεχίσει τις εχθρικές και καταπιεστικές πολιτικές του·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή του Nord Stream 1 που ολοκληρώθηκε το 2012 υπήρξε ένας από τους παράγοντες που επέτρεψαν στη Ρωσική Ομοσπονδία να εφαρμόσει τις επιθετικές πολιτικές της έναντι της Ουκρανίας και ότι η εν εξελίξει κατασκευή του Nord Stream 2 συνιστά περαιτέρω απειλή για την ασφάλεια της Ουκρανίας, καθώς και για την εσωτερική αγορά της ΕΕ, καθώς δεν συνάδει με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ ή τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, πρέπει να σταματήσει·

1. καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη κατοχή και προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την de facto κατοχή ορισμένων τμημάτων των περιοχών Donetsk και Luhansk, και καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις κυρώσεις και να παγώσει τις διπλωματικές σχέσεις έως ότου η Ρωσία συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις· υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρωτοβουλία της Ουκρανίας να δημιουργήσει μια διεθνή πλατφόρμα της Κριμαίας, η οποία θα χρησιμεύσει ως διεθνής μορφή για διαπραγματεύσεις σχετικά με τον τερματισμό της κατοχής της χερσονήσου της Κριμαίας, και καλεί την ηγεσία της ΕΕ να παράσχει όλη την αναγκαία στήριξη για τις προσπάθειες αυτές·

2. καλεί τη Ρωσία να τηρήσει την υποχρέωσή της που απορρέει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και να εγγυηθεί την ελευθερία ναυσιπλοΐας και διέλευσης από το διεθνές στενό προς τους λιμένες της Αζοφικής Θάλασσας· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους διεθνείς εταίρους, τη διαρκή παρακολούθηση της διέλευσης όλων των σκαφών που διέρχονται από τα στενά του Κερτς·

3. ζητεί από τη Ρωσία να θέσει αμέσως τέρμα σε κάθε στρατιωτική κλιμάκωση, προκλήσεις ή ανατρεπτικές ενέργειες κατά της Ουκρανίας και να παύσει κάθε μελλοντικό τέτοιο σχέδιο· επαναλαμβάνει ότι η στρατιωτική κλιμάκωση της Ρωσίας συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια· τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να εντείνουν τη στρατιωτική τους στήριξη προς την Ουκρανία· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να επισκεφθεί την Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν, συμπεριλαμβανομένου του ανατολικού τμήματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την κατάσταση επί τόπου·

4. υπογραμμίζει ότι η διάσταση της ασφάλειας των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται δεόντως στη στρατηγική πυξίδα, διότι το περιβάλλον ασφάλειας και η ανθεκτικότητα της ΕΕ δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της ασφάλειας όλων των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

5. υποστηρίζει τις ευρωατλαντικές προσδοκίες της Ουκρανίας και επαναλαμβάνει τη θέση του ότι εναπόκειται στον ουκρανικό λαό να καθορίσει μόνος του το μέλλον του· πιστεύει ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αποτελεί σημαντική ευκαιρία συμβολής στην ενίσχυση της στρατιωτικής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας και καλεί τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να παράσχουν στην Ουκρανία και τη Γεωργία το σχέδιο δράσης για την προσχώρηση, το οποίο αποτελεί μόνο μία στρατηγική προϋπόθεση για τη μελλοντική σταθερότητα της διατλαντικής κοινότητας στον τομέα της ασφάλειας·

6. καταδικάζει απερίφραστα τη δράση της Ρωσίας για ασύμμετρη στρατιωτική δολιοφθορά κατά της αποθήκης πυρομαχικών Vrbětice στην Τσεχική Δημοκρατία και παροτρύνει τα κράτη μέλη να συντονίσουν τη διπλωματική δράση όσον αφορά τις κυρώσεις και την απέλαση ρώσων διπλωματών· επιπλέον, καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επεκτείνουν τις κυρώσεις της ΕΕ δεσμεύοντας περιουσιακά στοιχεία και με ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για διπλωμάτες και ρώσους πράκτορες που εργάζονται υπό διπλωματική ασυλία· θεωρεί ότι η πράξη δολιοφθοράς της Ρωσίας στο Vrbětice συνιστά επίθεση κατά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στο σύνολό τους·

7. καταδικάζει απερίφραστα τη δηλητηρίαση και την αυθαίρετη σύλληψη του Alexei Navalny και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του· παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα κατά των υπευθύνων για την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση του Alexei Navalny, καθώς και κατά των υπευθύνων για τη διάδοση και τη χρήση χημικών όπλων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συντονισμένη πολιτική κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8. καλεί τη διεθνή κοινότητα να διερευνήσει δεόντως τις πρόσφατες πληροφορίες οι οποίες διέρρευσαν σχετικά με τις δύο σχεδόν θανατηφόρες ασθένειες που υπέστη ο ακτιβιστής της αντιπολίτευσης Vladimir Kara-Murza ενώ ταξίδευε στη Ρωσία το 2015 και το 2017, οι οποίες, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν και με ανεξάρτητη έρευνα, προκλήθηκαν από «σκόπιμη δηλητηρίαση»·

9. παροτρύνει τη Ρωσική Ομοσπονδία να αντιμετωπίσει επειγόντως τα ζητήματα που έθεσε η διεθνής κοινότητα και να παράσχει άμεση, πλήρη και σε βάθος κοινοποίηση των πληροφοριών για το πρόγραμμα Novichok, στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων·

10. εκφράζει την ανησυχία του για τις συνταγματικές τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα σε ένα αμφισβητήσιμο δημοψήφισμα· είναι της άποψης ότι αυτές οι αλλαγές στο σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνιστούν ακόμη μια ανησυχητική εξέλιξη, η οποία αποδεικνύει ότι το Κρεμλίνο σκοπεύει να συνεχίσει την πολιτική καταστολής του κατά της ρωσικής κοινωνίας των πολιτών και ότι στοχεύει να επεκτείνει την επιρροή του στον μετα-σοβιετικό κόσμο·

11. θεωρεί απαράδεκτη τη χρήση ψευδών ιστορικών επιχειρημάτων για την αιτιολόγηση της κατασκευής του Nord Stream 2· είναι της άποψης ότι ένα τέτοιο αμφιλεγόμενο γεωπολιτικό έργο αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και δημιουργεί περαιτέρω πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους, κινδύνους για την ασφάλεια και περιβαλλοντικούς κινδύνους για την Ευρώπη, καθώς και απειλή για περαιτέρω άμεση ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Ουκρανίας· καλεί, ως εκ τούτου, τις γερμανικές αρχές να σταματήσουν να στηρίζουν αυτό το επιζήμιο έργο και απευθύνει έκκληση σε ιδιωτικές οντότητες, μετόχους και χρηματοπιστωτικούς επενδυτές, ιδίως στις Uniper και Wintershall της Γερμανίας, στην Engie της Γαλλίας, στην OMV της Αυστρίας και στην ολλανδο-βρετανική Shell, να αποσυρθούν αμέσως από αυτό·

12. καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει ένα γενικό «τσεκ απ» των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας για τον εντοπισμό των απειλών που θέτει η Ρωσία στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας·

13. εκφράζει τη λύπη του και καταδικάζει τις υβριδικές πολεμικές τακτικές του Κρεμλίνου και ζητεί να παρεμποδιστεί η πρόσβαση της Ρωσίας στο σύστημα SWIFT και να επιβληθούν περαιτέρω στοχευμένες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της πρόσβασης των ρώσων ολιγαρχών και αξιωματούχων που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αγορές ακινήτων, θεωρήσεις, χρηματοπιστωτικά προϊόντα κ.λπ.·

14. συνιστά στα κράτη μέλη να ενισχύσουν χωρίς καθυστέρηση τη συνεργασία στον τομέα της αντικατασκοπείας και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την αποκάλυψη και την παρεμπόδιση των παράνομων δικτύων της Ρωσίας στην ΕΕ·

15. είναι της γνώμης ότι η συνεχιζόμενη αδυναμία της Ευρώπης να ανταποκριθεί επαρκώς στη μακροπρόθεσμη επιδείνωση της ασφάλειάς της δεν μπορεί παρά να πείσει τη Ρωσία ότι μπορεί να πραγματοποιεί αυτές τις επιθέσεις χωρίς φόβο αντιποίνων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους ηγέτες της Ευρώπης να απόσχουν από ενέργειες που ακουσίως ενθαρρύνουν αντί να αποθαρρύνουν τη ρωσική επιθετικότητα·

16. καλεί τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στις κατάλληλες νομικές ενέργειες και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα, ενόψει του νόμου Μαγκνίτσκι, για την πρόληψη και τον τερματισμό των επιθέσεων κατά πολιτικών της αντιπολίτευσης και πολιτικών ακτιβιστών·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Προεδρικό εκτελεστικό γραφείο, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στη Ρωσική Δούμα.

[1] ΕΕ L 78, της 17.3.2014, σ. 16.

[2] ΕΕ L 161, της 29.5.2014, σ. 3.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου