Menettely : 2021/2642(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0252/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0252/2021

Keskustelut :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0252/2021</NoDocSe>
PDF 166kWORD 49k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Venäjästä – Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0236/2021

B9‑0252/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjästä – Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa

(2021/2642(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jonka osapuoli Venäjän federaatio on,

 ottaa huomioon 12. elokuuta 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

 ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2014 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 68/262 Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta, 19. joulukuuta 2016, 19. joulukuuta 2017, 22. joulukuuta 2018, 18. joulukuuta 2019 ja 16. joulukuuta 2020 annetut YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat 71/205, 72/190, 73/263, 74/168 ja 75/192 ihmisoikeustilanteesta Krimin autonomisessa tasavallassa ja Sevastopolin kaupungissa sekä 9. joulukuuta 2019 ja 7. joulukuuta 2020 annetut YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat 74/17 ja 75/29 Krimin autonomisen tasavallan ja Ukrainassa sijaitsevan Sevastopolin kaupungin sekä Mustanmeren ja Asovanmeren osien militarisointia koskevasta ongelmasta,

 ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) Helsingin päätösasiakirjan vuodelta 1975,

 ottaa huomioon YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), jonka sopimuspuoli Venäjän federaatio on,

 ottaa huomioon 5. syyskuuta 2014 allekirjoitetun Ukraina-kontaktiryhmän tapaamisissa aikaansaatuja tuloksia koskevan pöytäkirjan (Minskin pöytäkirja) ja Minskissä 12. helmikuuta 2015 hyväksytyn ja allekirjoitetun Minskin sopimusten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan paketin,

 ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta 17. maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP[1],

 ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen ja erityisesti sen II osaston, joka koskee poliittista vuoropuhelua ja lähentymistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla[2],

 ottaa huomioon 18. maaliskuuta 2021 annetun G7-ryhmän ulkoministerien julkilausuman Ukrainasta,

 ottaa huomioon kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen (kemiallisten aseiden kieltosopimus),

 ottaa huomioon 5. joulukuuta 1994 tehdyn turvatakuita koskevan Budapestin muistion, joka liittyy Valko-Venäjän, Kazakstanin ja Ukrainan liittymiseen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevaan sopimukseen,

 ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2016 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheesta ”Yhteinen kehys hybridiuhkien torjumiseksi: Euroopan unionin toimet” (JOIN(2016)0018),

 ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain ja erityisesti sen 2 luvun ihmisen ja kansalaisen oikeuksista ja vapauksista,

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta,

 ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2021 tehdyn Ukrainan ehdotuksen täyden tulitauon palauttamisesta Itä-Ukrainaan ja luonnoksen Minskin sopimusten täytäntöönpanoa koskevaksi yhteiseksi toimintasuunnitelmaksi,

 ottaa huomioon Ukraina-kontaktiryhmässä esitetyn Ukrainan ehdotuksen täyden tulitauon palauttamisesta 1. huhtikuuta 2021 alkaen,

 ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 18. huhtikuuta 2021 EU:n puolesta antaman julkilausuman Aleksei Navalnyin heikentyvästä terveydentilasta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että Venäjän lisääntynyt sotilaallinen läsnäolo Ukrainan rajoilla ja miehitetyillä alueilla, sotaharjoitukset, kuten Zapad 2021, ja äskettäin toteutettu huomattava, yli 100 000 venäläisestä sotilaasta koostuvien joukkojen sijoittaminen lähelle rajaa osoittavat, että Putinin Ukrainaa ja sen naapureita kohtaan noudattama politiikka on yhä vihamielisempää; ottaa huomioon, että sekä Donetskin että Luhanskin alueilla tulitaukoa on rikottu yli 15 000 kertaa sen jälkeen, kun tulitauko saatiin aikaan heinäkuussa 2020, ja toteaa, että suurin osa näistä rikkomisista on tapahtunut viime kuukausina;

B. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on ilmoittanut keskeyttävänsä oikeuden viattomaan kauttakulkuun sota-aluksilta ja kauppa-aluksilta Mustanmeren osan kautta Kertšinsalmen suuntaan 24. päivästä huhtikuuta 31. päivään lokakuuta 2021 asti, mikä loukkaa merenkulun vapautta, joka taataan YK:n merioikeusyleissopimuksessa, jonka sopimuspuoli Venäjä on; ottaa huomioon, että kyseiset alueet sijaitsevat Ukrainan aluevesillä, jotka ympäröivät Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin väliaikaisesti miehitettyä aluetta;

C. katsoo lisäksi, että Venäjän kieltäytyminen toimittamasta merkittäviä tietoja laajamittaisesta sotilasjoukkojensa keskittämisestä Ukrainan vastaiselle rajalle ja väliaikaisesti miehitetyille alueille rikkoo kansainvälistä oikeutta ja erityisesti sitoumuksia, jotka Venäjä on antanut luottamusta ja turvallisuutta lisäävistä toimista vuonna 2011 annetun Wienin asiakirjan mukaisesti;

D. ottaa huomioon, että Tšekin viranomaiset ilmoittivat 18. huhtikuuta 2021, että Venäjän federaatio lähetti vuonna 2014 GRU:n yksikössä 29155 aktiivisessa palveluksessa olevia upseereita suorittamaan Vrběticessa sijaitsevaan ammusvarastoon sotilaallisen sabotaasin, jossa sai surmansa kaksi Tšekin kansalaista;

E. katsoo, että räjähdys ja Venäjän sotilastiedustelun keskuselimen GRU:n toiminta Tšekin tasavallassa loukkaa Tšekin tasavallan suvereniteettia ja kansallista turvallisuutta sekä kansainvälistä oikeutta tavalla, jota ei voida hyväksyä;

F. ottaa huomioon, että Tšekin viranomaiset vahvistivat, että rikoksentekijät olivat samat kaksi venäläistä tiedustelutyöntekijää, joita Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset etsivät edelleen Salisburyssa vuonna 2018 sotilaskäyttöön tarkoitetun Novitšok-hermomyrkyn avulla tehdyn iskun vuoksi;

G. ottaa huomioon, että Tšekin tasavalta karkotti 17. huhtikuuta 18 venäläistä virkamiestä, jotka kuuluvat Venäjän tiedustelupalveluun ja työskentelevät Venäjän suurlähetystössä Prahassa diplomaattisen koskemattomuuden turvin, ja että Venäjä vastasi karkottamalla 20 tšekkiläistä diplomaattia; ottaa huomioon, että Slovakian tasavalta, Liettua, Latvia ja Viro karkottivat myös venäläisiä diplomaatteja solidaarisuudesta tšekkejä kohtaan; ottaa huomioon, että muutamaa päivää aiemmin Puola karkotti venäläisiä diplomaatteja solidaarisuudesta Yhdysvaltoja kohtaan;

H. ottaa huomioon, että venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin, joka pidätettiin hänen palatessaan Moskovaan 17. tammikuuta 2021, terveys on heikentynyt vakavasti siinä määrin, että hänen henkensä on vaarassa, eikä hänelle ole annettu asianmukaista lääketieteellistä hoitoa, mikä sai hänet aloittamaan kolmen viikon pituisen nälkälakon; ottaa huomioon, että lähes 2 000 Navalnyin kannattajaa pidätettiin viime viikolla maanlaajuisissa mielenosoituksissa, joiden tarkoituksena oli painostaa viranomaisia sallimaan hänelle asianmukainen lääketieteellinen hoito;

I. ottaa huomioon, että menetettyään kansan tuen ennen tulevia parlamenttivaaleja Venäjän poliittinen johto päätti tehostaa tukahduttavia ja autoritaarisia toimiaan maan omia kansalaisia, kansalaisyhteiskuntaa, poliittista oppositiota ja tiedotusvälineiden työntekijöitä kohtaan, jotka joutuvat usein häirinnän, valvonnan, fyysisten hyökkäysten, uhkailun, työpaikoille ja koteihin tehtävien ratsioiden ja etsintöjen, herjaus- ja mustamaalauskampanjoiden, oikeudellisen häirinnän, mielivaltaisten pidätysten ja pahoinpitelyjen kohteeksi ja joiden oikeuksia sananvapauteen sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen loukataan;

J. ottaa huomioon, että vuonna 2020 Venäjä oli Transparency International -järjestön korruptioindeksissä 180 maasta sijalla 129 eli Venäjä sijoittui Euroopassa alhaisimmalle sijalle; ottaa huomioon, että oligarkkien, turvallisuustyöntekijöiden ja Kremliin yhteydessä olevien virkamiesten väliset kleptokraattiset yhteydet, jotka ulottuvat valtarakenteen korkeimmille tasoille asti, Vladimir Putin mukaan lukien, ovat paljastuneet osittain näiden tahojen vuosien mittaan keräämää selittämätöntä vaurautta koskevissa tutkimuksissa, joita korruptionvastaiset aktivistit, kuten edesmennyt Sergei Magnitski ja Aleksei Navalnyin johtama korruptionvastainen säätiö (FBK), ovat suorittaneet; ottaa huomioon, että Moskovan syyttäjänvirasto pyrkii leimaamaan FBK-säätiön ja kaksi muuta Navalnyihin sidoksissa olevaa järjestöä – kansalaisten oikeuksien suojelua tukevan säätiön (Citizens’ Rights Protection Foundation) ja Navalnyin verkoston alueelliset päämajat – ”äärijärjestöiksi”, minkä perusteella niiden työntekijät voidaan pidättää ja heille voidaan langettaa 6–10 vuoden vankeustuomiot;

K. toteaa, että Aleksei Navalnyin myrkyttäminen edustaa Putinin vastustajiin käytettyä toimintamallia, jonka monet johtavat oppositiohahmot, toimittajat, aktivistit ja ulkomaiset johtajat, kuten Boris Nemtsov, Anna Politkovskaja, Sergei Protazanov, Natalia Estemirova, Aleksandr Litvinenko, Viktor Juštšenko ja Sergei Skripal, ovat joutuneet kokemaan tai joka on johtanut heidän kuolemaansa;

L. katsoo, että läntisten demokratioiden reaktiot näihin salamurhiin ja muihin Venäjän federaation aggressiivisiin toimiin eivät ole olleet riittävän voimakkaita estääkseen Venäjän hallitusta jatkamasta vihamielisiä sortotoimiaan;

M. katsoo, että vuonna 2012 päätökseen saatetun Nord Stream 1 -kaasuputken rakentaminen oli yksi niistä tekijöistä, joiden avulla Venäjän federaatio pystyi toteuttamaan Ukrainaan kohdistuneita aggressiivisia toimiaan, ja että meneillään olevan Nord Stream 2 -kaasuputken rakentaminen kohdistaa lisää uhkia Ukrainan turvallisuudelle ja EU:n sisämarkkinoille, koska se ei ole EU:n energiapolitiikan tai strategisten etujen mukaista, minkä vuoksi se on lopetettava;

1. tuomitsee yksiselitteisesti Krimin laittoman miehityksen ja liittämisen Venäjään sekä Donetskin ja Luhanskin alueiden tiettyjen osien tosiasiallisen miehityksen ja kehottaa EU:ta vahvistamaan pakotteita ja jäädyttämään diplomaattisuhteet, kunnes Venäjä noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan; ilmaisee tukensa Ukrainan itsenäisyydelle, suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti Ukrainan aloitteeseen perustaa Krimin tilannetta käsittelevä kansainvälinen foorumi, joka toimisi kansainvälisenä mallina Krimin niemimaan miehityksen lopettamisesta käytäville neuvotteluille, ja kehottaa EU:n johtoa antamaan kaiken tarvittavan tuen näille pyrkimyksille;

2. kehottaa Venäjää noudattamaan YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaista velvoitettaan ja takaamaan merenkulun vapauden ja kauttakulun kansainvälisen salmen kautta Asovanmeren satamiin; kehottaa EU:ta kehittämään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa kaikkien Kertšinsalmen kautta kulkevien alusten jatkuvaa valvontaa;

3. vaatii Venäjää lopettamaan välittömästi kaikki sotilasjoukkojen keskittämiset, provokaatiot tai kumoukselliset toimet Ukrainaa vastaan ja keskeyttämään tällaiset mahdolliset tulevat suunnitelmat; toteaa jälleen, että Venäjän sotilasjoukkojen keskittäminen muodostaa uhan Euroopan turvallisuudelle; korostaa, että Euroopan maiden olisi lisättävä sotilaallista tukeaan Ukrainalle; kehottaa komission varapuheenjohtajaa ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa vierailemaan mahdollisimman pian Ukrainassa, myös itäisessä osassa, seuratakseen tilannetta paikan päällä;

4. korostaa, että itäisen kumppanuuden maiden turvallisuusulottuvuus olisi otettava asianmukaisesti huomioon myös strategisessa kompassissa, koska EU:n turvallisuusympäristöä ja selviytymiskykyä ei voida saavuttaa ilman kaikkien itäisen kumppanuuden maiden pitkän aikavälin turvallisuuteen liittyvää selviytymiskykyä;

5. tukee Ukrainan euroatlanttisia pyrkimyksiä ja palauttaa mieliin kantansa, jonka mukaan ainoastaan Ukrainan kansa voi päättää tulevaisuudestaan; katsoo, että tuleva Naton huippukokous tarjoaa merkittävän tilaisuuden edistää Ukrainan sotilaallisen selviytymiskyvyn vahvistamista, ja kehottaa Naton jäsenvaltioita toimittamaan Ukrainalle ja Georgialle jäsenyysvalmennusohjelman, joka on vain yksi strateginen ennakkoedellytys transatlanttisen yhteisön tulevalle turvallisuudelle ja vakaudelle;

6. tuomitsee jyrkästi Vrběticen ammusvarastoon Tšekin tasavallassa kohdistuneen Venäjän epäsymmetrisen sotilaallisen sabotaasin ja kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan pakotteita ja venäläisten diplomaattien karkottamista koskevia diplomaattisia toimia; kehottaa lisäksi korkeaa edustajaa ja varapuheenjohtajaa sekä Eurooppa-neuvostoa laajentamaan EU:n pakotteita jäädyttämällä diplomaattien ja diplomaattisen koskemattomuuden turvin työskentelevien venäläisten agenttien varat ja asettamalla heille matkustuskieltoja; katsoo, että Venäjän sabotaasi Vrběticessa on hyökkäys koko EU:ta ja koko Natoa vastaan;

7. tuomitsee jyrkästi Aleksei Navalnyin myrkytyksen ja mielivaltaisen pidätyksen ja kehottaa vapauttamaan hänet välittömästi ja ehdoitta; kehottaa neuvostoa hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa hänen mielivaltaisesta pidätyksestään ja säilöönotostaan, samoin kuin niitä vastaan, jotka ovat vastuussa kemiallisten aseiden leviämisestä ja käytöstä; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin koordinoituun pakotepolitiikkaan;

8. kehottaa kansainvälistä yhteisöä tutkimaan asianmukaisesti äskettäin vuodettuja tietoja kahdesta lähes kuolemaan johtaneesta sairaudesta, joista oppositioaktivisti Vladimir Kara-Murza kärsi matkustaessaan Venäjällä vuosina 2015 ja 2017 ja jotka vuodettujen asiakirjojen ja riippumattoman tutkimuksen mukaan johtuivat ”tahallisesta myrkytyksestä”;

9. kehottaa Venäjän federaatiota käsittelemään kiireellisesti kansainvälisen yhteisön esille ottamia kysymyksiä ja toimittamaan välittömästi yksityiskohtaisen ja aukottoman selvityksen Novitšok-ohjelmastaan Kemiallisten aseiden kieltojärjestölle;

10. on huolissaan kyseenalaisessa kansanäänestyksessä äskettäin hyväksytyistä perustuslain muutoksista; katsoo, että tällaiset Venäjän federaation perustuslain muutokset ovat uusi osoitus huolestuttavasta kehityksestä, joka osoittaa, että Kremlin politiikka sortaa edelleen Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja että sen tarkoituksena on osoittaa Venäjän hallitseva asema Neuvostoliiton jälkeisessä maailmassa;

11. tuomitsee väärien historiallisten argumenttien käytön Nord Stream 2 -kaasuputken rakentamisen perustelemiseen; katsoo, että tällainen kiistanalainen geopoliittinen hanke on vastoin eurooppalaista solidaarisuutta ja siitä aiheutuu Euroopalle lisää poliittisia ja taloudellisia riskejä sekä turvallisuus- ja ympäristöriskejä ja vaarana on, että Ukrainaan kohdistuu lisää suoria sotilastoimia; kehottaa siksi Saksan viranomaisia lopettamaan tukensa tälle haitalliselle hankkeelle ja vetoaa yksityisiin yhtiöihin, osakkeenomistajiin ja investoijiin, erityisesti saksalaisiin Uniperiin ja Wintershalliin, ranskalaiseen Engiein, itävaltalaiseen OMV:hen ja hollantilais-brittiläiseen Shelliin, jotta ne vetäytyisivät välittömästi hankkeesta;

12. kehottaa komissiota laatimaan EU:n ja Venäjän suhteiden yleisen terveystarkastuksen, jotta voidaan tunnistaa Venäjän jäsenvaltioihin kohdistamat uhat, mukaan lukien energiaturvallisuuteen liittyvät uhat;

13. pitää Kremlin hybridisodankäynnin taktiikkaa valitettavana ja tuomittavana ja kehottaa estämään Venäjän pääsyn SWIFT-järjestelmään ja ottamaan käyttöön uusia kohdennettuja pakotteita, myös estämällä venäläisten oligarkkien ja ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevien viranhaltijoiden mahdollisuuden hankkia kiinteistöjä, saada viisumeja ja hyödyntää rahoitustuotteita jne.;

14. suosittaa, että jäsenvaltiot tehostavat viipymättä yhteistyötä vastatiedustelun alalla ja tietojen jakamista, jotta voidaan paljastaa ja estää Venäjän laittomat verkostot EU:ssa;

15. katsoo, että jos Eurooppa ei edelleenkään pysty reagoimaan asianmukaisesti turvallisuutensa heikkenemiseen pitkällä aikavälillä, se vain vakuuttaa Venäjän siitä, että se voi toteuttaa tällaisia hyökkäyksiä ilman pelkoa vastatoimista; kehottaa tässä yhteydessä Euroopan johtajia pidättymään toimista, jotka kannustavat tahattomasti Venäjää hyökkäykseen sen sijaan, että ne hillitsisivät sitä;

16. kehottaa kansainvälistä yhteisöä ryhtymään asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin ja käyttämään kaikkia Magnitski-lain myötä käytettävissä olevia oikeudellisia välineitä oppositiopoliitikkoihin ja kansalaisaktivisteihin kohdistuvien hyökkäysten estämiseksi ja lopettamiseksi;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation presidentin kanslialle, ulkoasiainministeriölle ja valtionduumalle.

[1] EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

[2] EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 28. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö