Propunere de rezoluţie - B9-0306/2021Propunere de rezoluţie
B9-0306/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la răspunsul la provocarea globală reprezentată de pandemia de COVID-19: consecințele derogării de la Acordul TRIPS al OMC în ceea ce privește vaccinurile, tratamentele și echipamentele destinate combaterii COVID-19 și creșterea capacității de producție și de fabricație în țările în curs de dezvoltare

2.6.2021 - (2021/2692(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Iratxe García Pérez, Kathleen Van Brempt, Marek Belka, Heléne Fritzon
în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0306/2021

Procedură : 2021/2692(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0306/2021
Texte depuse :
B9-0306/2021
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0306/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la răspunsul la provocarea globală reprezentată de pandemia de COVID-19: consecințele derogării de la Acordul TRIPS al OMC în ceea ce privește vaccinurile, tratamentele și echipamentele destinate combaterii COVID-19 și creșterea capacității de producție și de fabricație în țările în curs de dezvoltare

(2021/2692(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), în special articolul 31 litera (a) din acesta,

 având în vedere Declarația de la Doha din 14 noiembrie 2001 privind Acordul TRIPS și sănătatea publică,

 având în vedere decizia Consiliului OMC pentru aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală din 6 noiembrie 2015 privind extinderea derogării pentru țările cel mai puțin dezvoltate membre ale OMC pentru a pune în aplicare dispozițiile Acordului TRIPS referitoare la produsele farmaceutice,

 având în vedere comunicarea Indiei și Africii de Sud din 2 octombrie 2020 prin care se solicită o derogare de la anumite dispoziții ale Acordului TRIPS pentru prevenirea, limitarea și tratarea COVID-19, cosponsorizată de Eswatini, Kenya, Mozambic și Pakistan și sprijinită de alte 100 de țări,

 având în vedere actualul Regulament sanitar internațional,

 având în vedere strategia farmaceutică europeană publicată de Comisie la 25 noiembrie 2020,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 11 noiembrie 2020 intitulată „Construirea unei Uniuni Europene a sănătății: consolidarea rezilienței UE în caz de amenințări transfrontaliere la adresa sănătății” (COM (2020)0724) și propunerile care o însoțesc,

 având în vedere scrisoarea deschisă din partea a 243 organizații ale societății civile adresată directorului general al OMC la 13 aprilie 2021 referitoare la soluționarea problemelor globale reprezentate de oferta inadecvată și accesul inechitabil la produse medicale împotriva COVID-19, în special la vaccinuri,

 având în vedere declarația comună privind transparența și integritatea datelor a Coaliției internaționale a autorităților de reglementare în domeniul medicamentelor (ICMRA) și a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 7 mai 2021,

 având în vedere declarația reprezentantei pentru comerț a SUA din 5 mai 2021 referitoare la derogarea de la dispozițiile Acordului TRIPS cu privire la COVID-19,

 având în vedere scrisoarea deschisă a președintelui Republicii Costa Rica și a directorului general al OMS din 27 mai 2021 de a solicita din nou tuturor statelor membre ale OMS să sprijine în mod activ rezerva de acces tehnologic COVID-19 (C-TAP),

 având în vedere declarația Președintelui Comisiei în urma reuniunii informale a liderilor UE-India din 8 mai 2021 de la Porto,

 având în vedere Declarația de la Roma, adoptată cu ocazia summitului mondial în domeniul sănătății din 21 mai 2021,

 având în vedere scrisoarea din 31 mai 2021 a directorului general al OMS, a directorului general al OMC, a directorului general al Fondului Monetar Internațional (FMI) și a președintelui Grupului Băncii Mondiale, prin care se solicită un nou angajament în favoarea echității vaccinale și pentru învingerea pandemiei,

 având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD),

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât au existat aproximativ 170 000 000 de cazuri de COVID-19, care au dus la moartea a peste 3 500 000 de persoane în întreaga lume, provocând suferințe și durere fără precedent și distrugerea mijloacelor de subzistență a milioane de oameni; întrucât amploarea reală și efectele pe termen lung ale pandemiei rămân necunoscute;

B. întrucât un răspuns eficace la COVID-19 necesită un acces rapid la produse medicale, vaccinuri și medicamente la prețuri accesibile; întrucât penuria de astfel de produse a dus la numeroase decese care ar fi putut fi evitate; întrucât vaccinurile pe bază de ARN mesager s-au dovedit a fi cele mai eficace, dar și cele mai scumpe vaccinuri de pe piață; întrucât niciuna dintre firmele care produc în prezent vaccinuri pe bază de ARN mesager nu s-a angajat să le vândă la prețuri de producție pe durata pandemiei;

C. întrucât în mai 2021 aproximativ 1,5 miliarde de doze de vaccin au fost administrate în întreaga lume, marea majoritate a acestora în țări industrializate și producătoare de vaccinuri; întrucât țările cu venituri mici și medii au primit doar o parte din cantitățile promise global și, dacă tendințele actuale continuă, este posibil să fie nevoite să aștepte până în 2024 pentru imunizare în masă; întrucât UE a anunțat că va achiziționa 1,8 miliarde de doze de vaccinuri de a doua generație utilizând tehnologia ARN mesager;

D. întrucât apar noi variante îngrijorătoare de COVID-19, care sunt mai ușor transmisibile și mai mortale și mai puțin sensibile la vaccinuri și pot necesita doze suplimentare de vaccin, împingând cererea cu mult peste cele 11 miliarde de doze necesare estimate inițial; întrucât atât timp cât COVID-19 circulă, acesta poate continua să modifice, să coste vieți și să submineze eficacitatea vaccinurilor în ansamblu, făcând necesară achiziționarea și administrarea rapidă de vaccinuri actualizate;

E. întrucât au fost investite sume uriașe din fonduri și resurse publice în cercetare și dezvoltare, în studii clinice și în achiziții publice pentru a dezvolta vaccinuri și tratamente împotriva COVID-19 într-un mod deschis și accesibil; întrucât cercetarea din sectorul public, instituțiile sanitare, lucrătorii din prima linie, oamenii de știință, cercetătorii și pacienții au colectat cu toții informații cu privire la virus pe care companiile farmaceutice le-au utilizat;

F. întrucât pandemia de COVID-19 a cauzat perturbări fără precedent ale economiei mondiale și o întrerupere a lanțurilor de aprovizionare globale, precum și penurii din ce în ce mai mari de echipamente medicale și farmaceutice critice acolo unde este cea mai mare nevoie de ele; întrucât vaccinurile ar putea preveni pierderea a 375 de miliarde USD în fiecare lună pentru economia mondială și ar putea remedia inegalitățile sociale cauzate de pandemie;

G. întrucât OMS a lansat inițiativa C-TAP privind COVID-19, solicitând companiilor farmaceutice să își ia angajamentul de a acorda licențe voluntare transparente și neexclusive la nivel mondial; întrucât majoritatea întreprinderilor farmaceutice au favorizat, cu toate acestea, o abordare constând în contractare bilaterală voluntară, împiedicând astfel transmiterea tehnologiei și know-how-ului pentru a controla producția, aprovizionarea și prețurile;

H. întrucât producători generici și de mai mici dimensiuni cu capacități de producție semnificative au făcut marilor companii farmaceutice numeroase oferte de a ajuta la fabricarea vaccinurilor sau a componentelor acestora, dar niciuna dintre aceste oferte nu a fost acceptată; întrucât Pakistanul, Bangladeshul, Indonezia, Africa de Sud și Senegalul au declarat că dispun de capacități pregătite și disponibile pentru a produce vaccinuri împotriva COVID-19;

I. întrucât la 11 mai 2021 Bolivia a anunțat că va încerca să importe 15 milioane de vaccinuri produse în baza unei licențe obligatorii din Canada, decizie care a fost salutată de șeful diviziei DPI a OMC; întrucât Canada nu a aprobat încă acordarea de licențe obligatorii pentru niciunul dintre vaccinurile împotriva COVID-19; întrucât articolul 31 litera (a) din Acordul TRIPS a fost utilizat o singură dată cu succes, iar mai multe țări au criticat sistemul ca fiind prea lent și împovărător pentru a face față urgențelor în materie de sănătate publică;

J. întrucât Comisia a sprijinit anterior apelul țărilor cel mai puțin dezvoltate la facilitarea accesului la medicamente mai ieftine prin intermediul unei derogări pe termen nedefinit de la normele OMC privind proprietatea intelectuală pentru produsele farmaceutice;

K. întrucât Declarația de la Doha privind sănătatea publică subliniază flexibilitățile cuprinse în Acordul TRIPS destinate problemelor de sănătate publică; întrucât, cu toate acestea, multe țări în curs de dezvoltare cu o capacitate de producție insuficientă sau inexistentă continuă să se confrunte cu presiuni politice semnificative și dificultăți juridice care le împiedică să utilizeze flexibilitățile TRIPS, în special articolul 31 litera (a), și cu un proces greoi și îndelungat de import și export de produse farmaceutice;

L. întrucât mecanismul COVAX a distribuit probabil abia 20 % din ținta sa de aproximativ 187 de milioane de doze de vaccin până la sfârșitul lunii mai 2021, existând temerea că numărul de doze s-ar putea reduce la un nivel critic, ceea ce subliniază necesitatea ca țările bine aprovizionate să înceapă donarea imediată a unei părți din dozele lor; întrucât rămâne un deficit îngrijorător de finanțare de 18,5 miliarde USD pentru Acceleratorul accesului la instrumentele de combatere a COVID-19 (ACT);

M. întrucât până în prezent în UE au fost produse 400 milioane de doze de vaccinuri, dintre care jumătate au fost exportate; întrucât UE, în cadrul inițiativei „Echipa Europa”, s-a angajat să doneze încă 100 milioane de doze pentru a fi utilizate în țările cu venituri mici și medii până la sfârșitul anului 2021; întrucât unii dintre partenerii comerciali ai UE au impus, din păcate, interdicții la export pentru vaccinuri și ingredientele acestora, împiedicând creșterea producției globale și cauzând blocaje în lanțurile de aprovizionare;

N. întrucât ODD 3 al ONU urmărește să asigure accesul universal la medicamente și vaccinuri esențiale la prețuri accesibile; întrucât dreptul la sănătate fizică și mintală este un drept fundamental al omului; întrucât fiecare persoană, fără discriminare, are dreptul să aibă acces la asistență medicală modernă și cuprinzătoare; întrucât acoperirea universală cu servicii de sănătate este un ODD pe care toți semnatarii s-au angajat să îl atingă până în 2030,

1. reafirmă că accesul la asistență medicală este un drept fundamental al omului și că guvernele au datoria de a-și îndeplini obligațiile prin furnizarea unui serviciu de sănătate publică tuturor; subliniază că omenirea trebuie să facă tot ce este necesar pentru a pune capăt pandemiei și că accesibilitatea produselor medicale legate de COVID-19, creșterea producției de vaccinuri împotriva COVID-19 și distribuția geografică globală a capacității de producție pentru tehnologiile medicale legate de COVID-19 sunt priorități absolute; solicită, prin urmare, o derogare temporară în cadrul TRIPS pentru vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru tehnologiile medicale conexe și participarea activă a UE la negocierile textului în cadrul OMC pentru a atinge acest obiectiv;

2. subliniază că accesul echitabil la vaccinuri, diagnostice și tratamente la prețuri accesibile este singura modalitate de a atenua impactul global asupra sănătății publice și economice al pandemiei și că renunțarea temporară la obligațiile internaționale în materie de protecție a proprietății intelectuale pentru medicamentele, dispozitivele medicale și alte tehnologii medicale legate de COVID-19 este una dintre contribuțiile importante la atingerea acestui obiectiv;

3. subliniază că una dintre principalele priorități ar trebui să fie creșterea urgentă a capacităților de producție la nivel mondial, în special în țările cu venituri mici și medii; subliniază că este nevoie de un transfer activ de tehnologie și know-how pentru a realiza acest lucru; își reafirmă sprijinul pentru inițiativa C-TAP a OMS împotriva COVID-19 și pentru platforma de transfer de tehnologie în ceea ce privește vaccinul pe bază de ARN mesager și invită Comisia să se asigure că producătorii de vaccinuri se implică în această inițiativă prin viitoarele acorduri prealabile de achiziție și prin alte contracte pentru achiziționarea de vaccinuri; insistă ca producătorii de vaccinuri să se angajeze activ în transferuri de tehnologie pentru a impulsiona producția de vaccinuri și pentru a asigura o mai bună distribuție geografică a capacităților de producție, inclusiv în țările emergente și în curs de dezvoltare; invită Comisia să colaboreze cu producătorii pentru a le permite acestora să mobilizeze capacitățile de producție existente neutilizate, de exemplu în Pakistan, Bangladesh, India, Africa de Sud, Indonezia și Senegal, respectând în același timp bunele practici de fabricație (BPF); solicită ca C-TAP și platforma de transfer de tehnologie să inventarieze activ firmele, inclusiv subcontractanții, care au know-how-ul necesar pentru a transfera tehnologie și să le pună în legătură cu firmele care au capacități de producție inactive; sprijină anunțul Comisiei referitor la inițiativa „Echipa Europa” privind fabricarea și accesul la vaccinuri, medicamente și tehnologii medicale în Africa, în special dezvoltarea unor centre regionale de producție; așteaptă din partea Comisiei să le înființeze cât mai curând posibil și să le completeze cu sprijin logistic și pentru dezvoltarea competențelor;

4. subliniază că pilonul conector al sistemelor de sănătate din cadrul acceleratorului ACT trebuie întărit pentru a crește capacitățile de prelucrare, stocare, distribuție și livrare la nivel mondial, în special în țările vulnerabile; invită UE și statele sale membre să își intensifice angajamentul în cadrul OMS, acordând prioritate acceleratorului ACT ca parte a răspunsului global al UE în cadrul tuturor pilonilor săi de diagnosticare, tratamente, vaccinuri și consolidare a sistemelor de sănătate;

5. recunoaște că UE și statele sale membre au contribuit la mecanismul COVAX; subliniază totuși că acest mecanism este încă departe de a satisface cererea mondială; îndeamnă Comisia să ducă o activitate diplomatică eficace în domeniul vaccinurilor și al aprovizionării cu medicamente pentru a consolida credibilitatea și vizibilitatea diplomatică a UE; salută, prin urmare, anunțul făcut de UE că va dona COVAX 100 de milioane de doze până la sfârșitul anului 2021 și solicită distribuirea imediată a dozelor; salută angajamentul anumitor producători de a furniza 1,3 miliarde de doze de vaccin la costul de producție sau la cost redus și își reiterează apelul de a intensifica eforturile pentru a face vaccinurile accesibile la nivel mondial; solicită UE și partenerilor săi să mărească în mod semnificativ contribuțiile financiare și nefinanciare la COVAX, reamintind că, potrivit estimărilor, statele membre ale UE vor primi un excedent de cel puțin 400 milioane de doze de vaccin în 2021; subliniază că este necesar ca aprovizionarea COVAX să aibă prioritate față de acordurile bilaterale; regretă demersurile Regatului Unit și SUA de a dezvolta o piață secundară de revânzare pentru a vinde vaccinuri excedentare altor țări industrializate;

6. invită Comisia să acorde prioritate negocierilor cu țările partenere pentru a elimina obstacolele din calea comerțului, a elimina interdicțiile la export și a spori aprovizionarea cu materiale critice, minerale, ingrediente farmaceutice active, medicamente și echipamente medicale de-a lungul lanțului valoric de producție atât în cazul vaccinurilor, cât și în cel al componentelor necesare pentru producerea acestora; solicită crearea unui mecanism internațional de investiții pentru soluționarea blocajelor și extinderea producției de-a lungul lanțului de aprovizionare cu vaccinuri; reiterează faptul că regimul UE de autorizare a exporturilor trebuie înlocuit cu un mecanism de transparență pentru monitorizarea importurilor și exporturilor;

7. reamintește că este nevoie de mai multe acorduri de licență pentru a crește la maximum capacitatea globală de producție pentru fabricarea de vaccinuri; insistă ca Comisia să includă angajamente privind parteneriatele de transfer de tehnologie cu părți terțe, în special cu țările în curs de dezvoltare, în acordurile de achiziție în avans ale UE de a doua generație;

8. solicită UE și statelor sale membre să depună eforturi în vederea unei inițiative globale OMC-OMS cu țările în curs de dezvoltare, inclusiv în ceea ce privește investițiile în unitățile de producție locale, și să creeze un sistem de acordare de licențe neexclusive pentru produsele legate de COVID-19; subliniază că țările partenere beneficiare ar trebui să păstreze întregul spațiu de reglementare necesar pentru dezvoltarea strategiilor sanitare în timpul pandemiei; subliniază că o abordare intersectorială și care să ia în considerare dimensiunea de gen este esențială pentru realizarea egalității și în fiecare etapă a procesului de vaccinare, de la dezvoltare până la punerea în practică;

9. așteaptă din partea Comisiei să își sporească angajamentul în favoarea încheierii inițiativei OMC privind comerțul și sănătatea până la cea de a 12-a Conferință ministerială a OMC din noiembrie 2021; ia act, în acest context, de noua propunere privind o inițiativă a UE în domeniul sănătății; încurajează Comisia să continue să urmărească de urgență obținerea de angajamente concrete la nivelul OMC în ceea ce privește restricțiile la export, facilitarea comerțului, extinderea producției și eliminarea blocajelor de-a lungul lanțului valoric; subliniază că actualele norme TRIPS limitează în mod semnificativ exporturile și importurile de produse cu licență obligatorie și că acest lucru poate împiedica creșterea producției și accesul la produse medicale la prețuri accesibile; solicită o revizuire a normelor privind acordarea de licențe obligatorii pentru a crește accesul la produse medicale la prețuri accesibile; invită Comisia să evalueze angajamentele TRIPS+ din acordurile comerciale ale UE pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu Declarația de la Doha din 2001; invită Comisia să prezinte o propunere legislativă de armonizare a licențelor obligatorii la nivelul UE;

10. solicită, de asemenea, înființarea unui Comitet pentru comerț și sănătate în cadrul celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC pentru a desprinde învățăminte din pandemie, a face propuneri pentru a spori eficacitatea reacției OMC în timpul crizelor sanitare internaționale și pentru a pregăti un pilon comercial pentru un tratat internațional privind pandemia, pentru a elimina perturbările lanțului de aprovizionare, pentru a crește capacitățile de producție, pentru a lua măsuri împotriva speculațiilor cu efect asupra prețului și pentru a revizui cadrul juridic al OMC în lumina învățămintelor desprinse (inclusiv în ceea ce privește DPI);

11. regretă lipsa de transparență în acordarea de licențe bilaterale voluntare între companiile farmaceutice și producători, în special în ceea ce privește condițiile de durată a licențelor, limitele producției, redevențele pentru vânzări și know-how-ul de producție, precum și locul în care o firmă care deține licența își poate oferi produsele; subliniază că astfel de condiții trebuie eliminate pentru a învinge realmente pandemia și a crește producția mondială de vaccinuri;

12. insistă asupra faptului că cercetarea și dezvoltarea în domeniul vaccinurilor finanțate din bani publici trebuie să rămână în domeniul public, inclusiv prin contracte public-privat, care ar trebui să includă angajamente privind acordarea de licențe, comunicarea rezultatelor cercetării, cercetarea intersectorială și care ia în considerare dimensiunea de gen, transferurile de tehnologie, transparența profiturilor și contractele cu producătorii terți; așteaptă respectarea deplină a angajamentelor contractuale asumate de companiile farmaceutice și salută lansarea procedurilor judiciare împotriva AstraZeneca;

13. solicită UE să se asigure că viitoarele acorduri de achiziționare în avans sunt făcute pe deplin publice, în special în ceea ce privește vaccinurile de nouă generație; solicită UE să integreze angajamente în privința secretelor comerciale, datelor protejate și transferurilor de tehnologie și să insiste asupra transparenței necesare din partea furnizorilor, inclusiv asupra unei analize cost-profit pentru fiecare produs;

14. reiterează că este necesar să existe o transparență maximă în negocierea contractelor de vaccinare împotriva COVID-19, inclusiv prin implicarea directă a deputaților în Parlamentul European prin intermediul grupului de contact pentru vaccinuri în procesele de luare a deciziilor în legătură cu contractele; așteaptă ca Parlamentul European să primească periodic o analiză cuprinzătoare și detaliată a producției, importurilor, exporturilor de vaccinuri și a prognozelor în legătură cu ele, inclusiv informații privind țara de destinație a exporturilor UE, precum și originea importurilor de vaccinuri și componente de vaccinuri;

15. invită Comisia să examineze acordurile comerciale bilaterale și regionale care includ dispoziții cum ar fi importurile paralele, care depășesc Acordul TRIPS al OMC și împiedică garanțiile instituite prin Declarația de la Doha, care statuează că sănătatea umană primează în fața intereselor comerciale; invită OMC să renegocieze flexibilitățile existente în Acordul TRIPS pentru a reduce barierele din calea comerțului cu produse generice;

16. subliniază că UE trebuie să continue să conducă eforturile multilaterale și globale în ceea ce privește distribuirea vaccinurilor, coordonarea și planificarea multianuală în cadrul viitoarelor reuniuni ale Consiliului TRIPS din 8 iunie și 14 octombrie 2021, la summitul G7 din 11-13 iunie 2021, la summitul G20 din 2021, la summitul UE-SUA din 2021, la Adunarea Generală a ONU din 2021, la Adunarea Mondială a Sănătății din 2021 și la cea de-a 12-a Conferință ministerială a OMC și în afara acestora;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei Europene, Serviciului European de Acțiune Externă, statelor membre ale UE, directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății, directorului general al Organizației Mondiale a Comerțului, guvernelor G20, Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și membrilor Adunării Generale a ONU.

Ultima actualizare: 8 iunie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate