Procedură : 2021/2692(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0309/2021

Texte depuse :

B9-0309/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0283

<Date>{02/06/2021}2.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0309/2021</NoDocSe>
PDF 145kWORD 47k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la răspunsul la provocarea globală reprezentată de pandemia de COVID-19: consecințele derogării de la Acordul TRIPS al OMC în ceea ce privește vaccinurile, tratamentele și echipamentele destinate combaterii COVID-19 și creșterea capacității de producție și de fabricație în țările în curs de dezvoltare</Titre>

<DocRef>(2021/2692(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sven Simon, Christophe Hansen, Peter Liese, Christian Ehler, Angelika Niebler, Tomas Tobé</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0306/2021

B9‑0309/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la răspunsul la provocarea globală reprezentată de pandemia de COVID-19: consecințele derogării de la Acordul TRIPS al OMC în ceea ce privește vaccinurile, tratamentele și echipamentele destinate combaterii COVID-19 și creșterea capacității de producție și de fabricație în țările în curs de dezvoltare

(2021/2692(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1. își exprimă îngrijorarea cu privire la evoluția pandemiei, în special în țările cu venituri mici și medii, unde campania de vaccinare se desfășoară lent; subliniază că sprijinirea acestor țări pentru a-și vaccina rezidenții nu este doar un imperativ moral, ci și în interesul nostru, deoarece apariția mutațiilor ar putea submina succesul nostru în combaterea pandemiei; subliniază cu fermitate că pandemia de COVID-19 nu s-a încheiat încă și că trebuie să rămânem vigilenți, în special în ceea ce privește tulpinile mutante; admite că acest lucru poate necesita dezvoltarea de vaccinuri adaptate la mutație și, prin urmare, recunoaște importanța menținerii stimulentelor pentru cercetarea și producerea vaccinurilor;

2. constată că producția oricărui tip de vaccin, în special a celor bazate pe tehnologia ARNm, necesită capacități avansate și că producerea vaccinurilor este un proces foarte complex, care implică mii de etape de producție și nenumărate brevete, precum și o combinație complexă de materii prime și componente provenind din mai multe țări; subliniază că brevetele acoperă doar o parte din cunoștințele necesare pentru a produce vaccinuri sigure și eficiente și că retragerea brevetelor nu va permite producătorilor din alte părți ale lumii să dobândească automat know-how-ul necesar; consideră, prin urmare, că licențele voluntare reprezintă cel mai eficace instrument de facilitare a extinderii producției și a partajării know-how-ului; reamintește că mai mulți membri ai Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) nu au pus încă în aplicare modificările Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS) privind licențele obligatorii de export și că, în funcție de forma pe care o iau aceste dispoziții naționale, procesele pot fi foarte îndelungate și pot fi îmbunătățite; reamintește, de asemenea, că nu există un transfer automat de know-how asociat de-a lungul lanțului de aprovizionare;

3. subliniază că țările cel mai puțin dezvoltate beneficiază deja de o derogare, acordată până la 1 ianuarie 2033, cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor Acordului TRIPS privind produsele farmaceutice, precum și de o derogare, acordată până la 1 iulie 2021, a cărei prelungire este în prezent discutată, exceptând țările cel mai puțin dezvoltate de la toate obligațiile prevăzute de Acordul TRIPS, cu excepția articolelor 3, 4 și 5; ia act de lipsa impactului acestor derogări asupra producției de vaccinuri împotriva COVID-19 în țările cel mai puțin dezvoltate, inclusiv în cele care au capacitatea de a fabrica produse farmaceutice;

4. ia act de faptul că protecția brevetelor și a altor drepturi de proprietate intelectuală asigură recompense și garanții echitabile pentru asumarea de riscuri antreprenoriale și stimulează cercetarea la nivel înalt; ia act de faptul că astfel de protecții stau la baza acordurilor voluntare de acordare a licențelor și a transferului de know-how și, prin urmare, sunt mai degrabă factori favorizanți decât obstacole în calea disponibilității vaccinurilor; atrage atenția asupra faptului că, în cadrul unei paradigme de inaplicabilitate a brevetelor, companiile ar trebui să recurgă la confidențialitate sau exclusivitate pentru a-și proteja inovațiile; subliniază amenințarea pe care o derogare de la Acordul TRIPS ar reprezenta-o pentru finanțarea cercetării, în special pentru cercetători, investitori, dezvoltatori și trialuri clinice; subliniază că protecția drepturilor de proprietate, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală, este o obligație constituțională a Uniunii Europene și a statelor sale membre;

5. reamintește că UE continuă să fie unul dintre principalii furnizori de vaccinuri din întreaga lume, exportând jumătate din producția sa în peste 110 țări; constată cu regret că alte economii industriale avansate, în special Statele Unite, nu și-au îndeplinit partea lor de responsabilitate în ceea ce privește asigurarea unui acces global și echitabil la vaccinuri;

6. este de părere că cea mai eficace modalitate de a combate pandemia este de a intensifica rapid producția mondială de vaccinuri și de a asigura o disponibilitate mai rapidă, mai largă și cu costuri reduse, în special pentru populațiile vulnerabile din țările cu venituri mici și medii; invită, prin urmare, UE și toți membrii OMC să se opună propunerii de derogare temporară de la Acordul TRIPS, precum și propunerii revizuite depuse de India și Africa de Sud, întrucât o astfel de măsură nu ar spori disponibilitatea vaccinurilor împotriva COVID-19, ci ar descuraja și mai mult cercetarea, inovarea și transferul de know-how în viitor; salută eforturile depuse de directorul general al OMC pentru a convinge membrii să urmărească o soluție bazată pe dialog, precum și propunerile anunțate de Comisie în acest sens; propune, în schimb, să se ia următoarele măsuri:

 eliminarea tuturor restricțiilor existente de facto și de jure la exportul de vaccinuri și materii prime în lanțurile de aprovizionare, cu excepția mecanismelor menite să sporească transparența;

 furnizarea urgentă de stimulente financiare și sprijinirea extinderii capacităților de producție a vaccinurilor, în special în țările în curs de dezvoltare;

 stimularea acordurilor voluntare de acordare a licențelor și a transferurilor voluntare de tehnologie și know-how către țări cu industrii preexistente producătoare de vaccinuri și lansarea unui dialog cu privire la obstacolele existente în calea acordării de licențe voluntare și la modalitățile de depășire a acestora;

 creșterea substanțială a numărului de doze de vaccin furnizate prin intermediul mecanismului COVAX;

7. sprijină intenția Comisiei de a prezenta OMC o propunere vizând o „a treia cale” la începutul lunii iunie, concentrându-se pe trei piloni complementari: facilitarea comerțului și măsuri împotriva restricțiilor la export, extinderea producției, inclusiv prin angajamente asumate de producătorii și dezvoltatorii de vaccinuri, precum și clarificarea și facilitarea flexibilității Acordului TRIPS în ceea ce privește licențele obligatorii; salută lansarea de către Comisie a inițiativei emblematice Echipa Europa pentru a contribui la intensificarea producției de vaccinuri în Africa, oferind sprijin financiar centrelor regionale de producție;

8. ia act de faptul că UE este un donator major al mecanismului COVAX în ceea ce privește finanțarea și partajarea vaccinurilor, atât prin intermediul COVAX, cât și bilateral; salută, în acest sens, angajamentul Echipei Europa de a dona 100 de milioane de doze țărilor cu venituri mici și medii până la sfârșitul anului și salută acordul cu producătorii de vaccinuri de a furniza 1,3 miliarde de doze de vaccin în 2021, la costuri reduse pentru țările cu venituri medii și fără profit pentru țările cu venituri mici;

9. invită UE și statele sale membre să tragă învățăminte din pandemie pentru a-și spori gradul de pregătire pentru viitoarele crize sanitare; prin urmare, le solicită acestora să ofere mai mult sprijin țărilor în curs de dezvoltare și țărilor din afara UE pentru lanțurile logistice și de distribuție a vaccinurilor; recunoaște existența unor limitări, cum ar fi lipsa infrastructurii de răcire, a canalelor de distribuție și a personalului calificat, barierele în calea acoperirii geografice și socioeconomice și reticența față de vaccinare; invită UE să intensifice discuțiile cu membrii mecanismului COVAX pe această temă; salută, în acest sens, accentul pus de Declarația de la Roma a G20 pe creșterea gradului de pregătire pentru a nu fi surprinși din nou de o urgență sanitară mondială;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

Ultima actualizare: 8 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate