Postup : 2021/2711(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0317/2021

Předložené texty :

B9-0317/2021

Rozpravy :

PV 09/06/2021 - 11
CRE 09/06/2021 - 11

Hlasování :

PV 10/06/2021 - 9

Přijaté texty :


<Date>{04/06/2021}4.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0317/2021</NoDocSe>
PDF 138kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o stavu právního státu v Evropské unii a uplatňování nařízení 2020/2092 o podmíněnosti</Titre>

<DocRef>(2021/2711(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Teuvo Hakkarainen</Depute>

<Commission>{ID}za skupinu ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0317/2021

Usnesení Evropského parlamentu o stavu právního státu v Evropské unii a uplatňování nařízení 2020/2092 o podmíněnosti

(2021/2711(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na články 2, 4, 5, 7 a 15 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

 s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 8. června 2021 o stavu právního státu v Evropské unii a uplatňování nařízení 2020/2092 o podmíněnosti,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie[1],

 s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora č. 1/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. května 2018 o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech,

 s ohledem na závěry zasedání Evropské rady přijaté dne 11. prosince 2020,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv; vzhledem k tomu, že musí rovněž respektovat rovnost členských států podle Smluv, jakož i jejich národní identitu a právní, ústavní a kulturní tradice;

B. vzhledem k tomu, že členské státy sdílejí společnou, nikoli však jednotnou vizi, a že je jejich spolupráce založena především na zásadě subsidiarity a vzájemné důvěry, ale zohledňuje rovněž rozdílné vnitrostátní zvláštnosti;

C. vzhledem k tomu, že požadavky právního státu týkající se mimo jiné mezí stanovených zákonem, kontroly nezávislých a nestranných soudů, transparentních, odpovědných, demokratických a pluralitních zákonodárných procesů a právní jistoty musí bez rozdílu platit pro evropské instituce i pro orgány členských států;

D. vzhledem k tomu, že nezávislost soudnictví mimo jiné předpokládá, že daný soudní orgán může vykonávat své soudní funkce zcela samostatně, a to jak podle platných pravidel, tak i v praxi, aniž by byl hierarchicky vázán nebo komukoli podřízen a přijímal příkazy či pokyny jakéhokoliv původu;

1. zdůrazňuje, že nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU je v současné době předmětem řízení u Soudního dvora Evropské unie, a proto není konečné ani právně závazné, jak připomněla Evropská rada ve svých závěrech ze dne 11. prosince 2020;

2. připomíná potřebu objektivního a nestranného, nikoli politicky orientovaného uplatňování právních předpisů, které musí platit stejně pro všechny členské státy; konstatuje, že v členských státech existuje mnoho příkladů politického vměšování do procesu jmenování soudců, včetně soudců, kteří zasedají u nejvyšších soudů nebo jejich ekvivalentů, a nedostatečné nezávislosti některých zástupců soudnictví;

3. je znepokojen záměrem Komise vytvořit jednotnou definici pojmu právního státu bez ohledu na rozdílné ústavní tradice členských států; domnívá se, že tento záměr odráží politickou instrumentalizaci právního státu s cílem oslabit demokraticky zvolené vlády a zavést prostřednictvím právních předpisů standardizaci způsobu života v Evropské unii;

4. zdůrazňuje, že jediným legitimním postupem pro řešení obvinění z porušení zásad právního státu je postup stanovený v čl. 7 odst. 1 SEU; připomíná, že pouze Rada má v současné době pravomoc jednat v rámci probíhajících postupů;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

[1] Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 1.

Poslední aktualizace: 8. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí