Propunere de rezoluţie - B9-0325/2021Propunere de rezoluţie
B9-0325/2021

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Afganistan

  7.6.2021 - (2021/2712(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro
  în numele Grupului Verts/ALE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0324/2021

  Procedură : 2021/2712(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B9-0325/2021
  Texte depuse :
  B9-0325/2021
  Voturi :
  Texte adoptate :

  B9‑0325/2021

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Afganistan

  (2021/2712(RSP))

  Parlamentul European,

   având în vedere rezoluțiile sale precedente despre Afganistan,

   având în vedere concluziile Consiliului din 29 mai 2020 referitoare la Afganistan,

   având în vedere Declarația comună privind cooperarea în materie de migrație (JDMC) dintre Afganistan și UE din 26 aprilie 2021,

   având în vedere declarația trimisului special al UE pentru Afganistan, dl Tomas Niklasson, din 4 iunie 2021, intitulată „Violența trebuie să înceteze, iar convorbirile de pace trebuie să treacă de la proceduri formale la negocieri substanțiale”,

   având în vedere declarația comună din 4 mai 2021 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și a ministrului afacerilor externe al Indiei, Subrahmanyam Jaishankar, referitoare la Afganistan,

   având în vedere declarația comună pronunțată de UE și Pakistan la 4 noiembrie 2020 despre Afganistan,

   având în vedere declarația din 12 septembrie 2020 a VP/ÎR Josep Borrell privind începerea negocierilor intra-afgane,

   având în vedere rezoluția sa din 19 mai 2021 referitoare la ocrotirea drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației[1],

   având în vedere Conferința din 2020 privind Afganistanul de la Geneva,

   având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Afganistan,

   având în vedere rezoluțiile Consiliului pentru Drepturile Omului despre Afganistan,

   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

   având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât convorbirile de pace dintre guvernul afgan și talibani sunt în prezent blocate, dar urmează să fie reluate în curând la Doha;

  B. întrucât cel puțin 85 de persoane au fost ucise și 147 rănite, majoritatea fiind eleve, în atacul lansat în fața școlii Sayed al-Shuhada din Kabul la 8 mai 2021;

  C. întrucât la 2 martie 2021 trei jurnaliste au fost ucise în Jalalabad;

  D. întrucât cel puțin 13 civili, inclusiv 2 copii mici, au fost uciși și cel puțin 15 au fost răniți într-un atac asupra maternității spitalului Dasht-e-Barchi din Kabul, administrat de Médecins Sans Frontières;

  E. întrucât violențele și asasinatele din Afganistan s-au întețit dramatic în ultimele luni;

  F. întrucât în Afganistan s-au înmulțit îngrijorător de mult atacurile violente, amenințările, hărțuirile, intimidările și asasinatele împotriva apărătorilor drepturilor omului;

  G. întrucât aproape nimeni nu este tras la răspundere pentru atacurile și asasinatele din Afganistan;

  H. întrucât la 12 martie 2021 membrii Consiliului de Securitate al ONU au condamnat numărul alarmant de atacuri îndreptate în mod deliberat împotriva civililor din Afganistan;

  I. întrucât SUA și NATO au anunțat că își retrag trupele din Afganistan până la 11 septembrie 2021 cel târziu;

  1. invită guvernul afgan, talibanii și toți ceilalți actori relevanți să facă să avanseze procesul de pace pentru a ajunge la un acord de încetare a focului și la un acord de pace care să creioneze un proces politic de instituire a unor instituții care să își facă treaba, să satisfacă nevoile întregului popor afgan și să îi garanteze drepturile omului; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia să sprijine activ negocierile purtate de afgani, reprezentând interesele afganilor; încurajează SEAE și Comisia să își asume un rol mai important în eforturile de a îndemna ambele părți să poarte convorbiri de pace la masa negocierilor, să ofere un cadru de sprijin și mediere, să își extindă campaniile de informare regionale și să apeleze la întregul set de instrumente de care dispune UE pentru a instaura pacea;

  2. condamnă cu fermitate toate tipurile de violență, în special recenta înmulțire a numărului de asasinate cărora le-au căzut victimă, printre alții, femei, fete, lucrători din mass-media și apărători ai drepturilor omului; îndeamnă talibanii, grupul Stat Islamic, autoritățile afgane și toți ceilalți protagoniști să pună capăt imediat tuturor actelor de violență;

  3. se arată profund îngrijorat de probabilitatea tot mai mare de a izbucni o criză umanitară multidimensională, exacerbată de pandemia de COVID-19, de degradarea climei și a mediului, de seceta preconizată, de posibila criză de alimente și de contracția economică; îndeamnă toți donatorii să își mențină sau să își suplimenteze ajutorul umanitar, în special sprijinul pentru sistemul de sănătate afgan și pentru promovarea accesului femeilor și fetelor afgane la asistență medicală;

  4. îndeamnă autoritățile afgane, talibanii și toți ceilalți actori relevanți să asigure siguranța organizațiilor locale și internaționale ale societății civile, ONG-urilor și organizațiilor umanitare, și să le permită accesul în toate zonele țării pentru a ajunge la persoanele cele mai nevoiașe;

  5. îndeamnă guvernul afgan să promoveze reconcilierea la toate nivelurile; invită, de asemenea, guvernul să pună capăt impunității în Afganistan și să ancheteze cu adevărat atacurile și asasinatele, trăgându-i la răspundere pe vinovați; consideră că participarea victimelor civile la negocierile de pace poate duce la o pace mai trainică;

  6. îndeamnă guvernul afgan să implice activ parlamentul afgan în toate procesele relevante, să pună capăt tuturor măsurilor care împiedică cooperarea efectivă dintre guvern și parlament și să acorde Parlamentului drepturi de control mai extinse; subliniază că parlamentul ar trebui să reflecte diversitatea populației afgane; subliniază că trebuie organizate în continuare alegeri libere și corecte și mărită transparența cheltuielilor guvernamentale pentru ca guvernul afgan să fie pe deplin răspunzător în fața cetățenilor săi;

  7. salută progresele înregistrate de guvernul afgan în ceea ce privește drepturile femeilor și fetelor, emanciparea femeilor și educația fetelor, deși mai sunt multe de făcut pentru egalitatea de gen și egalitatea de șanse; subliniază că egalitatea de gen ar trebui să fie un principiu fundamental în orice soluție politică; invită guvernul afgan și talibanii să asigure reprezentarea femeilor la toate nivelurile negocierilor, găsind o soluție care să capaciteze și mai mult femeile; invită SEAE, Comisia și statele membre să sprijine în continuare emanciparea femeilor, minorităților și grupurilor marginalizate din Afganistan, precum și reprezentarea lor în instituțiile democratice, și să facă din drepturile femeilor și ale copiilor o condiție esențială pentru a continua să acorde sprijin financiar acestei țări;

  8. este preocupat de faptul că o implicare mai redusă a UE în Afganistan ar duce la regrese democratice și la intensificarea violenței, precum și la eforturi mai mari din partea Chinei, Rusiei și a altor actori de a influența situația fragilă din țară, cu posibile consecințe negative pentru soluția politică dorită: bazată pe drepturi, favorabilă incluziunii și trainică pentru Afganistan și poporul său;

  9. invită SEAE și statele membre să își intensifice dialogul cu statele vecine cu Afganistanul în efortul a-i implica mai hotărât în căutarea unor soluții politice pentru Afganistan; consideră lăudabile inițiativele luate în trecut în acest sens;

  10. subliniază că este important să se promoveze integrarea regională a Afganistanului pentru a extinde conectivitatea regională; subliniază că sprijinul UE pentru dezvoltarea economică în Afganistan ar trebui focalizat pe dezvoltarea durabilă și pe crearea de locuri de muncă;

  11. subliniază că implicarea și capacitarea societății civile, precum și ocrotirea sa, sunt fundamentale pentru a instaura pacea pe termen lung și a impune soluții politice bazate pe drepturi în Afganistan; invită SEAE și Comisia să sprijine eforturile de a lărgi accesul la justiție în Afganistan și de a promova securitatea comunităților vulnerabile;

  12. invită UE să își onoreze angajamentele făcute la Conferința din 2020 despre Afganistan; subliniază că UE trebuie să dea dovadă de maximum de flexibilitate în asistența acordată Afganistanului; le cere Comisiei și SEAE să revizuiască periodic sprijinul acordat de UE, cu posibilitatea de a reorienta sau suspenda activitățile, la nevoie; invită Comisia și SEAE să vegheze ca ajutoarele umanitare și cooperarea pentru dezvoltare să răspundă provocărilor actuale din Afganistan și să ajungă la persoanele nevoiașe;

  13. afirmă răspicat că nu consideră Afganistanul o țară sigură în care emigranții să se poată întoarce atât timp cât nu pot fi garantate standarde minime la întoarcere; invită Comisia să îndemne statele membre să suspende returnările și să le ofere protecție solicitanților de azil afgani; cere să fie monitorizați atent resortisanții afgani, în special minori, care au fost deja returnați; roagă Biroul European de Sprijin pentru Azil să își actualizeze raportul de țară privind Afganistanul;

  14. consideră că Declarația comună privind cooperarea în materie de migrație (JDMC) recent semnată între UE și Afganistan și îndemnul general adresat de UE refugiaților să se întoarcă în Afganistan, plus eforturile sale de a finanța programele de reintegrare nu țin seama de instabilitatea actuală din această țară; invită Comisia să evalueze impactul JDMC asupra drepturilor omului și să se asigure că finanțarea programelor de returnare și reintegrare în temeiul declarației nu va afecta fondurile destinate asistenței pentru dezvoltare sau drepturilor omului;

  15. roagă SEAE, Comisia și statele membre să îndemne Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și alte instituții ale ONU să înființeze o comisie de anchetă, o misiune de informare și alte mecanisme pentru Afganistan; solicită SEAE, Comisiei și statelor membre, în acest sens, să coopereze strâns cu Comisia independentă afgană pentru drepturile omului și cu comunitatea apărătorilor drepturilor omului din Afganistan;

  16. invită Delegația UE în Afganistan și reprezentanțele statelor membre să își intensifice sprijinul acordat societății civile, în special apărătorilor drepturilor omului și lucrătorilor din mass-media, să faciliteze eliberarea vizelor de urgență și să ofere adăpost temporar în statele membre, inclusiv resortisanților afgani care au fost angajați de reprezentanțele statelor membre sau de delegația UE;

  17. invită SEAE, Comisia și statele membre să asigure securitatea forțelor și a personalului civil european în Afganistan, precum și a personalului local care lucrează sau care a lucrat pentru reprezentanțele statelor membre sau pentru Delegația UE în această țară; roagă SEAE și Comisia să contribuie cu fonduri pentru a înființa o zonă cu securitate sporită ca să se asigure prezența diplomatică după retragerea trupelor;

  18. invită SEAE și Comisia să prezinte Parlamentului, până în septembrie 2021, o strategie a UE pentru Afganistan, ținând seama de aspectele menționate în prezenta rezoluție și de posibilele schimbări din țară, determinate de retragerea trupelor și de negocierile de pace în curs;

  19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului pentru Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului ONU pentru drepturile omului, precum și guvernului și parlamentului Pakistanului.

  Ultima actualizare: 9 iunie 2021
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate