Procedură : 2021/2712(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0326/2021

Texte depuse :

B9-0326/2021

Dezbateri :

PV 08/06/2021 - 12
CRE 08/06/2021 - 12

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0294

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0326/2021</NoDocSe>
PDF 151kWORD 51k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația din Afganistan</Titre>

<DocRef>(2021/2712(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren, Tom Vandenkendelaere</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0324/2021

B9‑0326/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Afganistan

(2021/2712(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale precedente privind Afganistanul,

 având în vedere Calea comună de urmat privind unele aspecte legate de migrație între Afganistan și UE, din 2 octombrie 2016,

 având în vedere Acordul de cooperare din 18 februarie 2017 privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte[1],

 având în vedere comunicarea comună din 24 iulie 2017 a Parlamentului European și a Consiliului intitulată „Elemente pentru o strategie a UE privind Afganistanul”,

 având în vedere documentul „Conectarea Europei cu Asia - elemente constitutive pentru o strategie a UE”, adoptat de Consiliul Afaceri Externe în octombrie 2018,

 având în vedere rezoluția 2513 (2020) din 10 martie 2020 a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la situația din Afganistan,

 având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Afganistan din 29 mai 2020,

 având în vedere Conferința ministerială a donatorilor la nivel internațional din 2020 (Conferința privind Afganistanul), care a avut loc la 23 și 24 noiembrie 2020,

 având în vedere rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 2020 privind situația din Afganistan,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, începând din 2001, multe state membre ale UE, parteneri NATO și țări aliate au contribuit la stabilizarea și dezvoltarea Afganistanului cu resurse militare și civile, suferind pierderi importante de vieți omenești și alte daune; întrucât existența unui Afganistan stabil și independent care se poate susține singur și care refuză să fie un refugiu sigur pentru grupurile teroriste servește în continuare interesele vitale de securitate ale NATO, ale UE și ale statelor membre ale acestora;

B. întrucât aproape trei milioane de persoane au fost strămutate în interiorul țării ca urmare a violenței și un milion de persoane din cauza dezastrelor naturale; întrucât Iranul și Pakistanul găzduiesc mai multe milioane de refugiați și migranți afgani;

C. întrucât contribuția UE la Afganistan în ultimii 20 de ani a condus la progrese substanțiale în ceea ce privește speranța de viață, alfabetizarea, mortalitatea maternă și infantilă și drepturile femeilor; întrucât UE s-a angajat să aloce 1,2 miliarde EUR atât sub formă de asistență pe termen lung, cât și sub formă de asistență de urgență pentru perioada 2021-2025; întrucât, între 2002 și 2020, UE a acordat peste 4 miliarde EUR; întrucât Afganistanul este țara beneficiară care primește cea mai mare asistență pentru dezvoltare acordată de UE la nivel mondial;

D. întrucât guvernul afgan controlează efectiv aproximativ 55 % din districtele țării, unde trăiește aproximativ 63 % din populația țării;

E. întrucât pandemia de COVID-19 a provocat dificultăți atât pe plan umanitar, cât și economic, care se adaugă la problemele deja existente de sărăcie extremă, insecuritate alimentară și vulnerabilitate climatică;

F. întrucât, la 29 februarie 2020, la Doha, Statele Unite și talibanii au ajuns la un acord privind instaurarea păcii în Afganistan, care presupune convorbiri de pace directe intra-afgane între talibani, guvernul afgan și alte grupări; întrucât acest acord a prevăzut un calendar pentru retragerea tuturor forțelor străine din Afganistan până în mai 2021 și, în schimb, talibanii s-au angajat să împiedice utilizarea teritoriului aflat sub controlul lor de către grupările teroriste;

G. întrucât negocierile de pace intra-afgane dintre guvernul afgan și talibani au început la 12 septembrie 2020 la Doha, cu scopul de a ajunge la un acord politic incluziv și la o pace permanentă și generală; întrucât negocierile se află în prezent într-un impas;

H. întrucât violențele din Afganistan s-au intensificat brusc din toamna anului 2020 și s-au înrăutățit și mai mult în 2021;

I. întrucât, la 14 aprilie 2021, secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a anunțat retragerea completă a trupelor SUA și NATO până la 11 septembrie 2021;

J. întrucât situația în materie de securitate din întreaga țară rămâne extrem de precară, înregistrându-se un nivel ridicat de violență împotriva civililor și a forțelor de securitate afgane; întrucât capacitățile limitate ale forțelor naționale afgane de apărare și securitate sunt în continuare unul dintre factorii esențiali care influențează situația securității în Afganistan; întrucât doar în perioada Ramadanului au fost uciși peste 220 de civili și peste 500 au fost răniți;

K. întrucât UE sprijină pe deplin rezoluția Adunării Generale a ONU din 10 decembrie 2020, care nu sprijină și nici nu recunoaște restabilirea emiratului islamic al Afganistanului,

1. consideră că Afganistanul se află într-un moment critic, la confluența dintre o situație internă fragilă, deteriorarea situației în materie de securitate, impasul efectiv al negocierilor de pace intra-afgane și decizia de retragere a trupelor SUA și NATO până la 11 septembrie 2021, care poate genera noi incertitudini, mai puțină stabilitate, pericolul intensificării conflictelor interne și un vid care, în cel mai rău caz, va fi acoperit de talibani; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că aceasta ar fi o perspectivă foarte îngrijorătoare pentru țară și pentru sustenabilitatea progreselor și realizărilor sociopolitice din ultimii 20 ani; reamintește că talibanii urmăresc să creeze un guvern islamic teocratic și ar putea să nu fie favorabili unui aranjament de împărțire a puterii cu un guvern ales în mod democratic;

2. reafirmă angajamentul politic principial al Uniunii Europene de a sprijini poporul afgan pe calea către pace, securitate, stabilitate, democrație, prosperitate și autonomie, în beneficiul tuturor afganilor; reamintește că un Afganistan pașnic și prosper, fără terorism, reprezintă o piatră de temelie atât pentru propria sa stabilitate și dezvoltare, cât și pentru cea a întregii regiuni și nu numai; reamintește că angajamentul Uniunii Europene nu se va schimba odată cu retragerea trupelor SUA și NATO din această țară;

3. reafirmă că un acord politic negociat care să conducă la pace trebuie să se bazeze pe realizările economice, sociale și politice din ultimii 20 de ani; subliniază că toți actorii afgani trebuie să se angajeze activ într-un proces de pace semnificativ, incluziv și substanțial, asumat și condus de afgani, care să fie susținut la nivel internațional; subliniază că acest lucru este mai important ca oricând deoarece data retragerii trupelor SUA și NATO se apropie rapid;

4. subliniază că angajamentul și nivelul de cooperare demonstrate de către toți actorii din Afganistan, în special de talibani, vor determina sprijinul politic și financiar din partea UE pentru viitorul acestei țări; reamintește că sprijinul UE este condiționat de o îmbunătățire efectivă a guvernanței responsabile și favorabile incluziunii, de întărirea instituțiilor, de pluralismul democratic și statul de drept, de combaterea corupției, de consolidarea mass-mediei independente, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți afganii, în special pentru femei, copii și toate persoanele care aparțin minorităților și grupurilor expuse riscului; reamintește că dreptul fetelor la educație, care reprezintă o realizare majoră a ultimilor 20 de ani, ar trebui să fie incontestabil;

5. reamintește că, pentru a valorifica realizările din ultimii 20 de ani, statul afgan ar trebui: să se angajeze cu adevărat în combaterea și prevenirea terorismului și a grupărilor armate, a producției și traficului de droguri, abordând cauzele profunde ale migrației neregulamentare și gestionând această chestiune; să combată instabilitatea regională; să depună eforturi pentru a eradica sărăcia; să prevină radicalizarea care duce la extremism violent; să lupte împotriva impunității în cazurile de încălcare a drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar;

6. își exprimă îngrijorarea privind nivelul în continuare ridicat al violenței și la situația instabilă în materie de securitate din Afganistan, în special privind numărul mare de victime în rândul civililor, printre care se numără și reporteri din mass-media, activiști civili și funcționari publici asasinați în mod selectiv; îndeamnă toate părțile să convină imediat asupra unei încetări permanente și generalizate a focului; își exprimă preocuparea cu privire la fragilitatea și instabilitatea guvernului afgan și la incapacitatea acestuia de a controla o mare parte a țării, ceea ce agravează impactul violenței asupra populației civile;

7. îndeamnă guvernul afgan să asigure o răspundere autentică și să investigheze temeinic numărul tot mai mare de atacuri asupra infrastructurilor civile, inclusiv asupra școlilor și moscheilor, cum ar fi atacul din 8 mai 2021 asupra școlii de fete Syed Al-Shahda Hazara, în care au fost ucise 85 de fete, sau atacul din 12 mai 2020 asupra aripii de maternitate a spitalului Dasht-e Barchi din Kabul, care este sprijinit de Médecins Sans Frontières;

8. recunoaște că securitatea și stabilitatea sunt vitale pentru o dezvoltare durabilă și pentru progres; își exprimă îngrijorarea față de amenințarea reprezentată de terorism în Afganistan și în regiune, mai ales față de prezența continuă a Statului Islamic din Irak și Levant (ISIL-Da’esh) și a afiliaților acestuia, în special ISIL-Provincia Khorasan și Al-Qaida; condamnă toate activitățile teroriste și toate atacurile teroriste din Afganistan; subliniază că este important să se combată în mod eficient finanțarea terorismului și să se dezmembreze rețele financiare de sprijinire a terorismului; reamintește că escaladarea violenței nu conduce la perspective de pace viabile; subliniază numărul mare și susținut de victime în rândul forțelor naționale afgane de apărare și securitate și reamintește necesitatea de a le furniza acestor forțe o finanțare susținută pe termen lung;

9. reamintește că Afganistanul este o țară fără ieșire la mare situată la intersecția dintre Asia și Orientul Mijlociu și recunoaște că sprijinul și cooperarea pozitivă din partea țărilor învecinate și a puterilor regionale, în special China, Iran, India, Rusia și Pakistan, sunt esențiale pentru stabilizarea, dezvoltarea și viabilitatea economică a Afganistanului; subliniază rolul esențial al acestor țări în stabilizarea Afganistanului și în evitarea instalării haosului în această țară după plecarea trupelor străine; subliniază necesitatea unei coordonări sporite între UE și SUA privind Afganistanul, pentru a menține un rol important al acestora în Afganistan, în măsura în care acest lucru este posibil;

10. recunoaște că obiectivul final al ajutorului acordat de UE Afganistanului este de a ajuta guvernul și economia țării să elimine sărăcia și să se dezvolte către independență și creștere economică, asigurând dezvoltarea internă și cooperarea regională prin intermediul comerțului exterior și al investițiilor publice durabile, pentru a diminua dependența excesivă de ajutorul extern, contribuind la dezvoltarea socială, economică și în materie de mediu a Afganistanului; regretă că pandemia de COVID-19 a exacerbat și mai mult provocările economice deja grave din Afganistan;

11. subliniază problema încă nerezolvată a cultivării, producției, comerțului și traficului de droguri ilicite în Afganistan, care reprezintă o amenințare la adresa păcii și stabilității în Afganistan și în regiune; subliniază că guvernul afgan trebuie să își intensifice eforturile de combatere a acestei amenințări și că, în acest sens, ar trebui să fie sprijinit pe deplin de comunitatea internațională; reamintește, în acest sens, problema traficului de ființe umane;

12. recunoaște că răspândirea pandemiei de COVID-19 are un impact devastator în Afganistan, generând provocări profunde pentru sistemul de sănătate al țării și pentru situația sa socioeconomică și umanitară, a agravat criza alimentară și a crescut sărăcia; consideră că abordarea consecințelor pe termen scurt și lung ale pandemiei va necesita sprijinul tuturor părților afgane și al comunității internaționale; reamintește că UE a mobilizat 147 milioane EUR pentru a face față crizei sanitare imediate și sub formă de asistență umanitară pentru Afganistan de la începutul pandemiei de COVID-19, la care se adaugă o sumă suplimentară de 35 milioane EUR la începutul anului 2021 pentru combaterea pandemiei;

13. reamintește responsabilitatea guvernelor țărilor care își retrag trupele din Afganistan de a proteja și, dacă este necesar, de a repatria miile de angajați locali, în special traducători, care le-au susținut eforturile și a căror viață ar putea fi acum în pericol grav;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, trimisului special al UE în Afganistan, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Islamice Afganistan.

 

[1] JO L 67, 14.3.2017, p. 3.

Ultima actualizare: 9 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate