Предложение за резолюция - B9-0327/2021Предложение за резолюция
B9-0327/2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Афганистан

  7.6.2021 - (2021/2712(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

  Петрас Аущревичюс, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Оливие Шастел, Влад Дан Георге, Бернар Гета, Карин Карлсбро, Илхан Кючюк, Натали Лоазо, Карен Мелкиор, Самира Рафаела, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Николае Щефънуца, Драгош Тудораке, Хилде Вотманс
  от името на групата Renew

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0324/2021

  Процедура : 2021/2712(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B9-0327/2021
  Внесени текстове :
  B9-0327/2021
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B9‑0327/2021

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Афганистан

  (2021/2712(RSP))

  Европейският парламент,

   като взе предвид Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна, подписано на 18 февруари 2017 г.,

   като взе предвид изявлението от 9 декември 2020 г. на Северноатлантическия съвет относно преговорите за мир в Афганистан,

   като взе предвид забележките на президента Байдън от 14 април 2021 г. относно бъдещите действия в Афганистан,

   като взе предвид Рамката за самостоятелност чрез взаимна отчетност, договорена на конференцията за Афганистан, проведена в Брюксел на 4—5 октомври 2016 г.,

   като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник,

  А. като има предвид, че САЩ взеха едностранното решение за изтегляне на всички войски от Афганистан до 11 септември 2021 г.; като има предвид, че съюзниците от НАТО следват принципа „заедно вътре, заедно вън“ и ще се оттеглят в едновременно;

  Б. като има предвид, че преговори за мир в Афганистан между афганистанското правителство и талибаните започнаха през 2020 г. в Доха; като има предвид, че споразумението за прекратяване на огъня не се спазва и понастоящем мирните преговори са в застой, като талибаните очакват изтеглянето на войските на съюзниците;

  В. като има предвид, че представителството на жените и техните права в мирните преговори в Афганистан не е пропорционално и че е необходимо преговарящите страни да имат по-ангажиран подход към това;

  Г. като има предвид, че жените, децата и етническите малцинства ще бъдат най-засегнати от неуспеха на мирните преговори в Афганистан и опитите за намиране на военно решение на конфликта; като има предвид, че афганистанските жени вече са започнали да ограничават движенията си с цел намаляване на риска, а достъпът на децата до образование и игри е възпрепятстван от заплахата от насилие; като има предвид, че наскоро беше бомбардирано училище за момичета в Кабул, причинявайки 85 смъртни случая, включително на много ученички;

  Д. като има предвид, че жените и момичетата непрекъснато се сблъскват с основана на пола дискриминация и насилие в цял Афганистан, което продължава да бъде недостатъчно докладвано; като има предвид, че жените и момичетата често се страхуват от репресии и не се доверяват на органите, а онези, които го правят, се сблъскват с постоянния неуспех на органите да разследват случаите на целенасочено насилие срещу тях;

  Е. като има предвид, че е от първостепенно значение да се запази напредъкът от последните две десетилетия в Афганистан, по-специално по отношение на правата на човека и основните свободи;

  Ж. като има предвид, че пандемията от COVID-19 увеличи драстично равнището на бедност в Афганистан; като има предвид, че свързаните с COVID-19 мерки и влошаващото се положение със сигурността доведоха до ограничения в достъпа на афганистанския народ до хуманитарна помощ;

  З. като има предвид, че от началото на пандемията ЕС мобилизира почти 147 милиона евро за справяне с непосредствената здравна криза и за предоставяне на хуманитарна помощ на нуждаещите се; като има предвид, че неотдавна ЕС обяви допълнителна подкрепа в размер на 35 милиона евро за справяне с продължаващата пандемия и за смекчаване на нейните социално-икономически последици в Афганистан;

  И. като има предвид, че през 2021 г. се очаква Афганистан да бъде изправен пред суша, което ще увеличи настоящия брой от 5,5 милиона души в положение на извънредна продоволствена несигурност, като се очаква още 17,6 милиона души да се сблъскат с остра продоволствена несигурност;

  Й. като има предвид, че ЕС е основният доставчик на помощ за развитие в Афганистан, като от 2002 г. насам е предоставил над 4 милиарда евро под формата на помощ за развитие;

  К. като има предвид, че на Женевската конференция за Афганистан от 2020 г. ЕС пое ангажимент да предостави 1,2 милиарда евро както за дългосрочна, така и за спешна помощ за периода 2021 — 2025 г.; като има предвид, че този ангажимент беше придружен от съобщение на ЕС и държавите, които заедно представляват около 80% от общата официална помощ за развитие за Афганистан, в което се подчертават ключовите елементи, за да продължи държавата да получава помощ, включително постоянен ангажимент към демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека;

  Л. като има предвид, че положението със сигурността в Афганистан постепенно се влошава и броят на нападенията срещу афганистанските сили нараства, а също и този на целенасочените убийства на афганистански активисти, работещи в медиите лица, преподаватели, лекари, съдии и правителствени служители;

  М. като има предвид, че от началото на мирните преговори в Афганистан броят на нападенията на талибаните се е увеличил значително, като целта е да се поеме контрол над контролираните от правителството територии;

  Н. като има предвид, че икономическата цена на тероризма в Афганистан се равнява на почти 20% от БВП на Афганистан през 2018 г. и лишава афганистанските деца от тяхното бъдеще, от възможността да получат образование, от перспективи за стабилна заетост и от предоставяни от държавата услуги, например здравни грижи;

  О. като има предвид, че талибаните изнудват афганистанските предприятия, при което земеделските стопани са принудени да извършват дейности, свързани с отглеждане на опиум и незаконна минна дейност;

  П. като има предвид, че Афганистан е една от най-малко мирните държави в света с едно от най-високите равнища на регистрирани бежанци;

  Р. като има предвид, че четири милиона от 36 милиона души население в държавата са разселени лица; като има предвид, че 2,5 милиона афганистанци вече са избягали от държавата в търсене на сигурност;

  С. като има предвид, че талибанските бунтовници и сривът на афганистанското правителство биха могли да доведат до ново увеличаване на миграцията към Европа;

  1. изразява дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на насилието в Афганистан и осъжда възможно най-категорично терористичните нападения и неприемливото равнище на насилие, извършвано от талибаните срещу националните сили на Афганистан и цивилното население, както и целенасочените убийства на активисти за граждански права, работещи в медиите лица, преподаватели, лекари, съдии и правителствени служители; изразява най-дълбоките си съболезнования и подкрепа за жертвите на терористични нападения и техните семейства;

  2. изразява дълбока загриженост във връзка с констатациите в доклада на наблюдаващия екип на ООН, в който се посочва, че отношенията между талибаните и Ал Кайда са се задълбочили, както и във връзка с предупреждението от доклада, че талибаните ще се противопоставят на мирните преговори и ще предпочетат военен преврат; отбелязва освен това докладите, съгласно които талибаните активно подготвят военни операции през 2021 г.;

  3. призовава за надеждно и прозрачно разследване под егидата на ООН на нападението срещу училище за момичета, при което са убити 85 души от хазарско-шиитското малцинство, най-вече момичета на възраст между 11 и 17 години; също така призовава ООН да създаде анкетна комисия за разследване на нарасналия брой нападения срещу цивилни обекти, включително училища и джамии;

  4. призовава за незабавно възобновяване на мирните преговори в Афганистан и за незабавно, трайно и всеобхватно прекратяване на огъня, което е предпоставка за изграждане на доверие и за демонстриране на действителен ангажимент от страна на талибаните за трайно помирение;

  5. отново заявява необходимостта от непрекъсната подкрепа от страна на ЕС за подпомагане на Афганистан в борбата с пандемията от COVID-19, за осигуряване на ваксини за афганистанците и за помощ при организирането на усилията за ваксиниране;

  6. подкрепя мирния процес под ръководството и отговорността на Афганистан; призовава страните да постигнат споразумение, което защитава правата на човека и основните свободи на всички афганистанци, по-специално на жените, децата и малцинствата, както и ги призовава да надграждат върху икономическия, социалния и политическия напредък и напредъка в областта на развитието, постигнати от 2001 г. насам в рамките на демократична конституционна рамка;

  7. подчертава, че единствено политическо решение може да предложи надежда за траен мир; препоръчва страните да потърсят помощ от посредник от трета страна, например Организацията на обединените нации, който да помогне при съгласуването на политическа пътна карта за проспериращ Афганистан с мирни вътрешни отношения и мир със съседните държави;

  8. отбелязва, че Афганистан продължава да бъде определян като една от най-смъртоносните държави в света, що се отнася до децата; призовава ЕС и афганистанското правителство да гарантират адекватна защита на децата, за да се предотврати набирането им като борци за въоръжените групировки или афганистанските сили за сигурност;

  9. подчертава, че е необходимо да се избегне сценарий на „нефункционираща държава“, и потвърждава отново твърдия си ангажимент да продължи своята подкрепа за Афганистан и афганистанското правителство с цел финансиране на гражданското възстановяване и помощ при приключването на текущите мирни преговори;

  10. настоятелно призовава Съвета и Комисията да изготвят всеобхватна стратегия за бъдещо сътрудничество с Афганистан след изтеглянето на войските на съюзниците от НАТО;

  11. подчертава значението на ефективното регионално сътрудничество със съседните на Афганистан държави с цел постигане на стабилност и траен мир;

  12. подчертава необходимостта от ясни критерии и механизми за мониторинг, за да се измерят постигнатият напредък и ефикасното и прозрачно използване на европейските средства;

  13. подчертава, че европейската помощ ще остане обвързана с постиженията през последните двадесет години в областта на изграждането на държавата, правата на жените и образованието;

  14. признава работата на местните и международните неправителствени организации, които въпреки рисковете за сигурността предоставят услуги, помощ и съдействие на афганистанския народ;

  15. подчертава, че ЕС има интерес да инвестира в стабилността на Афганистан, за да се избегнат предизвикателствата, свързани с миграцията, производството и трафика на забранени наркотици и укриването на бойци терористи;

  16. отправя предупреждение, че международната общност трябва да гарантира, че Афганистан няма отново да бъде използван от терористични групи за застрашаване на сигурността на други държави;

  17. подчертава значението на ефективното сътрудничество между ЕС и НАТО след оттеглянето на войските за подпомагане на афганистанските национални сили да гарантират сигурността на народа на Афганистан; подкрепя непрекъснатото финансиране и обучение на афганистанските сили за сигурност;

  18. потвърждава отново ангажимента на ЕС за борба с тероризма във всичките му форми и прояви, включително неговото финансиране, за разрушаването на терористични инфраструктури и за борба с радикализацията;

  19. отбелязва, че в обозримо бъдеще хуманитарната помощ ще продължи да бъде необходима и че достъпът на участниците в областта на хуманитарната помощ и развитието трябва да бъде гарантиран в цялата държава в пълно съответствие с хуманитарните принципи и международното хуманитарно право; призовава за увеличаване на подкрепата за афганистанската здравна система, по-специално за здравното обслужване на жените;

  20. призовава за увеличаване на приноса на ЕС за хуманитарна реакция с цел смекчаване на въздействието на очакваната суша в Афганистан, по-специално за преодоляване на недостига на финансиране, така че да се осигури хуманитарна хранителна помощ и застъпничество за страните в конфликта и правителствените органи с цел осигуряване на хуманитарен достъп;

  21. изтъква потенциалния икономически растеж, който Афганистан би могъл да постигне, като използва природните си ресурси, например литий, природен газ, кобалт, злато и други минерални залежи;

  22. подчертава, че европейската помощ за развитие на инфраструктура и насърчаването на минното дело биха могли да бъдат от полза за афганистанския народ, като осигуряват заетост и ресурси за обществени услуги от първостепенно значение;

  23. подчертава, че е необходимо да се използват европейски средства за инвестиране в подобряването на регионалната свързаност с цел улесняване на търговията и транзита, което ще предостави на Афганистан възможности за икономически растеж;

  24. изразява готовността си за по-тясно сътрудничество с афганистанските органи, по-специално с Националното събрание, както и с афганистанското гражданско общество;

  25. призовава Съвета и Комисията да осигурят постоянно и безопасно присъствие на делегацията на ЕС в Афганистан и да си сътрудничат с международната общност, за да се даде възможност за постоянно дипломатическо и хуманитарно присъствие и присъствие в областта на развитието;

  26. призовава държавите членки да издават визи на местните служители въз основа на оправдан риск за живота им, произтичащ от съдействието и сътрудничеството им със съюзническите сили; призовава това да бъде предшествано от задълбочена оценка на всеки случай, като се вземат изцяло предвид всички аспекти, свързани с допустимостта и сигурността;

  27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния пратеник на ЕС за Афганистан, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Ислямска република Афганистан.

   

   

  Последно осъвременяване: 9 юни 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност