Päätöslauselmaesitys - B9-0328/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0328/2021

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän järjestelmällisistä sortotoimista ja niiden seurauksista Euroopan turvallisuudelle Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten jälkeen

  7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

  neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
  työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler‑Lima
  PPE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0328/2021

  Menettely : 2021/2741(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B9-0328/2021
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B9-0328/2021
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B9‑0328/2021

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän järjestelmällisistä sortotoimista ja niiden seurauksista Euroopan turvallisuudelle Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten jälkeen

  (2021/2741(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä,

   ottaa huomioon 12. lokakuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 24. toukokuuta 2021 EU:n puolesta antaman julkilausuman Ryanairin lennon FR4978 pakottamisesta laskeutumaan Minskiin 23. toukokuuta 2021,

   ottaa huomioon 24. toukokuuta 2021 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

   ottaa huomioon 27. toukokuuta 2021 annetun G7-valtioiden ulkoministerien ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen julkilausuman Valko-Venäjästä,

   ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta 4. kesäkuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2021/908[1], jolla kielletään kaikenlaisilta valkovenäläisiltä lentoliikenteen harjoittajilta lentäminen EU:n ilmatilassa ja estetään niiden pääsy EU:n lentoasemille,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että sunnuntaina 23. toukokuuta 2021 Valko-Venäjän viranomaiset kaappasivat tekaistua pommiuhkaa käyttäen ja Valko-Venäjän ilmavoimien MiG-29-hävittäjän avustuksella Ryanairin lennon FR4978 ja pakottivat sen muuttamaan reittiään ja tekemään pakkolaskun;

  B. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät löytäneet minkäänlaisia räjähteitä mutta pidättivät kaksi matkustajaa – Raman Pratasevitšin, joka on Valko-Venäjän kansalainen, ja hänen seuralaisensa Sofia Sapegan, joka on Venäjän kansalainen ja Vilnan eurooppalaisen humanistisen yliopiston opiskelija;

  C. ottaa huomioon, että Raman Pratasevitš on valkovenäläinen toimittaja ja bloggaaja, joka oli mukana perustamassa Telegram-kanava Nextaa, jolla oli keskeinen rooli mielenosoitusten liikkeelle saamisessa Valko-Venäjällä 9. elokuuta 2020 pidettyjen väärennettyjen presidentinvaalien jälkeen; ottaa huomioon, että Raman Pratasevitš asui pysyvästi maanpaossa Puolassa ja Liettuassa välttääkseen pidätyksen Valko-Venäjällä perättömien syytteiden perusteella; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset asettivat Raman Pratasevitšin terroristien seurantaluetteloon ja häntä saattaa nyt odottaa kuolemanrangaistus, koska Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa kuolemanrangaistuksia pannaan yhä täytäntöön;

  D. ottaa huomioon, että kolme muuta matkustajaa jätti nousematta lennolle FR4978 Minskiin tehdyn pakkolaskun jälkeen;

  E. ottaa huomioon, että sekä Raman Pratasevitšia että Sofia Sapegaa esiteltiin Valko-Venäjän joukkoviestimissä maanantaina 24. toukokuuta; ottaa huomioon, että Raman Pratasevitš julisti olevansa täysin terve ja että häntä kohdellaan hyvin ja tunnusti osallisuutensa joukkomielenosoitusten järjestämiseen Minskissä viime vuonna; ottaa huomioon, että Raman Pratasevitš esiintyi vahvasti ehostettuna, jolla mahdollisesti peiteltiin Valko-Venäjän turvallisuuspalvelujen edustajien pidätyksen jälkeen hänelle aiheuttamia ruhjeita; ottaa huomioon, että Raman Pratasevitš antoi keskiviikkona 2. kesäkuuta valtion ONT-kanavalle haastattelun, jossa hän teki uusia ”tunnustuksia”; ottaa huomioon, että kuten aiemmassa mediaesiintymisessään Raman Pratasevitš ei nytkään näyttänyt henkilöltä, joka tekee tunnustuksen omasta vapaasta tahdostaan; ottaa huomioon, että hänen lakimiehiltään on edelleen evätty pääsy hänen luokseen;

  F. ottaa huomioon, että lennon FR4978 pakottaminen laskeutumaan vaaransi 171 muun matkustajan ja miehistön jäsenen hengen, ja monet heistä olivat EU:n kansalaisia;

  G. ottaa huomioon, että lennon FR4978 pakottaminen laskeutumaan rikkoi monia kansainvälisiä oikeusnormeja, kuten Chicagon yleissopimusta kansainvälisestä siviili-ilmailusta ja Montrealin yleissopimusta siviili-ilmailun turvallisuuden vastaisten laittomien tekojen torjumisesta;

  H. ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä on yli 400 tunnustettua poliittista vankia, joista seitsemän on alaikäisiä; ottaa huomioon, että 9. elokuuta 2020 pidettyjen väärennettyjen presidentinvaalien jälkeisten mielenosoitusten seurauksena 35 000 ihmistä on vangittu, mielenosoittajia vastaan on aloitettu noin 3 000 poliittisesti motivoitua rikosoikeudenkäyntiä ja kidutuksesta, väkivallasta ja pahoinpitelystä on esitetty yli 4 600 valitusta;

  I. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto rikkoo järjestelmällisesti kansalaistensa ihmisoikeuksia ja vapauksia; ottaa huomioon, että yleinen demokratian ja oikeusvaltion tilanne maassa on heikentynyt merkittävästi 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien edellä, vaalien aikana ja niiden jälkeen esiintyneiden tapahtumien seurauksena;

  J. ottaa huomioon, että riippumattomien tiedotusvälineiden sulkeminen Valko-Venäjällä, toimittajien, opiskelijoiden, ammattiyhdistysten työntekijöiden, kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten puolueiden aktivistien pidätykset, heitä vastaan nostetut sepitetyt oikeudenkäynnit ns. ”tuomioistuimissa”, poliittisten vankien pelottelu, kidutus ja merkitseminen keltaisella värillä sekä viattomiin kansalaisiin kaduilla ja heidän kodeissaan kohdistetut hyökkäykset ovat järjestelmällistä valtioterroria;

  K. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinnon aiheuttamien kuolonuhrien määrä kasvaa hälyttävästi, kun useat vangit ovat viime aikoina yrittäneet itsemurhaa kärsittyään fyysistä ja henkistä kidutusta vankilassa;

  L. ottaa huomioon, että lennon FR4978 pakottamisen laskeutumaan ja Valko-Venäjän hallinnon vihollisen pidätyksen tarkoituksena oli lähettää kaikille opposition edustajille, erityisesti ulkomailla asuville hyytävä signaali, että hallinto jahtaa heitä päättäväisesti ja että he eivät ole turvassa ulkomailla;

  1. tuomitsee Valko-Venäjän viranomaisten suorittaman lennon FR4978 kaappaamisen ja pakottamisen laskeutumaan; katsoo, että tämä kauhistuttava teko on kansainvälisen oikeuden loukkaus, jota voidaan pitää valtioterrorismina;

  2. vaatii Raman Pratasevitšin ja Sofia Sapegan välitöntä ja ehdotonta vapauttamista; toistaa aiemmat vaatimuksensa vapauttaa kaikki muut Valko-Venäjän viranomaisten vangitsemat poliittiset vangit;

  3. tuomitsee Pavel Sevjarynetsin, Yauhen Afnahelin, Andrei Vojnitšin, Pavel Juhnevitšin, Zmitser Kazloun, Maksim Vinjarskin ja Iryna Štšasnajan tuomitsemisen suljetussa oikeudenkäynnissä Mahiljoun kaupungissa;

  4. kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan kaikenlaisen vankien ja poliittisten vankien pahoinpitelyn ja kidutuksen ja antamaan heille mahdollisuuden saada lääketieteellistä hoitoa ja oikeudellista neuvontaa;

  5. toistaa, että parlamentti ei tunnusta Aljaksandr Lukašenkan valintaa Valko-Venäjän presidentin virkaan; pitää Valko-Venäjän nykyistä hallintoa laittomana, lainvastaisena ja rikollisena; tuomitsee rauhanomaisesti oikeuttaan vapauteen, demokratiaan ja ihmisarvoon puolustaviin tuhansiin valkovenäläisiin kohdistetut tukahduttamistoimet;

  6. tuomitsee hallinnon siviileihin kohdistamat järjestelmälliset iskut, jotka ovat elokuun 2020 vaalipetoksen jälkeen pakottaneet 14 000 valkovenäläistä pakenemaan maasta väkivallalla, pelottelulla ja muunlaisella pakottamisella; muistuttaa, että tämä jatkuva sortokampanja ja siviiliväestön pakkosiirrot ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia;

  7. korostaa, että tämänhetkinen tilanne testaa Euroopan unionin uskottavuutta ja ulkopoliittisen päätöksenteon tehokkuutta; muistuttaa, että tilanne Valko-Venäjällä, joka on naapurimaa ja itäisen kumppanuuden jäsen, vaikuttaa suoraan EU:hun ja että EU:n olisi osoitettava riittävää päättäväisyyttä ja tarjottava konkreettista ja pitkäaikaista tukea demokraattisille voimille, jotka pyrkivät tuomaan vapauden ja demokratian Valko-Venäjälle;

  8. toistaa, että EU:n olisi puututtava edelleen Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteeseen aktivoimalla kansainvälinen yhteisö, myös YK:n ihmisoikeusneuvosto, Etyj ja Euroopan neuvosto, Valko-Venäjän kansan tueksi.

  9. korostaa, että sananvapaus ja vapaus osoittaa mieltä, joukkotiedotusvälineiden riippumattomuus, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja ihmisoikeuksien yleinen kunnioittaminen ovat kaiken kattavia arvoja, jotka ovat demokraattisten yhteiskuntien ja Euroopan unionin perusta; pitää valitettavana, että Valko-Venäjä on tällä hetkellä ainoa Euroopan maa, joka panee edelleen täytäntöön kuolemantuomioita;

  10. korostaa, että autoritaaristen hallintojen, kuten Lukašenkan Valko-Venäjän ja Putinin Venäjän, kukistamiseksi ja demokraattisten arvojen edistämiseksi alueella Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi tuettava lujasti yhteistyön tehostamista itäisen kumppanuuden assosioituneiden maiden (Georgia, Moldova ja Ukraina) kanssa; korostaa, että vahvan demokraattisen tilan luominen Euroopan itäiselle rajalle ja konkreettiset esimerkit onnistuneesta demokraattisesta muutoksesta voisivat parantaa omien kansalaistemme turvallisuutta ja vaurautta ja auttaa Valko-Venäjän ja Venäjän demokratisoitumista;

  11. kannattaa voimakkaasti ajatusta käynnistää Valko-Venäjän kriisin ratkaisemista käsittelevä korkean tason poliittinen konferenssi, joka olisi järjestettävä viipymättä; toistaa parlamentin jäsenten ja poliittisten ryhmien suuren enemmistön tukeman aiemman kehotuksensa, jolla Euroopan parlamentin puhemiestä ja puheenjohtajakokousta vaadittiin perustamaan korkean tason valtuuskunta, johon otettaisiin mukaan entisiä korkea-arvoisia EU:n virkamiehiä, tutkimaan kaikkia mahdollisia keinoja väkivallan lopettamiseksi ja poliittisten vankien vapauttamiseksi, mikä voisi auttaa luomaan suotuisan ympäristön osallistavalle sisäiselle poliittiselle vuoropuhelulle Valko-Venäjällä;

  12. kehottaa Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastoa ja kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä tekemään kiireellisen tutkimuksen tästä EU:ssa rekisteröityyn ilma-alukseen kohdistuneesta ennennäkemättömästä valtioterrorismista sen arvioimiseksi, olivatko lentoliikenne ja matkustajien turvallisuus vaarassa; korostaa, että tämä vakava vaaratilanne murensi merkittävästi luottamusta ja että jokaisen valtion on toimittava vastuullisesti Chicagon yleissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä, jotta ilma-alukset voivat toimia turvallisesti; korostaa, että tällaisessa tutkinnassa olisi tutkittava sitä mahdollisuutta, että Valko-Venäjän hallinnon tekemissä terroriteoissa oli mukana Venäjän kansalaisia; korostaa, että jos näin katsotaan tapahtuneen, operaatioon suoraan tai välillisesti osallistuneille Venäjän kansalaisille olisi määrättävä seuraamuksia EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän (EU:n Magnitski-lain) nojalla;

  13. korostaa, että EU:n osallistuminen tutkintaan on tärkeää, myös siten, että EU:n elimet, kuten Europol, Eurojust ja Euroopan syyttäjänvirasto, osallistuvat yhteisten tutkintaryhmien työhön ja operaatioihin;

  14. kehottaa Interpolia tarkastelemaan perusteellisesti Valko-Venäjän esittämiä kansainvälinen etsintäkuulutuspyyntöjä ja toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen Valko-Venäjää väärinkäyttämästä Interpolia poliittisiin tarkoituksiin;

  15. panee tyytyväisenä merkille EU:n lentoliikenteen harjoittajien erittäin myönteisen suhtautumiseen siihen, että niiden on vältettävä tai pyrittävä välttämään lentämistä Valko-Venäjän ilmatilassa; pitää valitettavana, että joissakin tapauksissa Venäjän lennonjohto hankaloittaa tätä; pitää myönteisenä EU:n ilmatilan sulkemista valkovenäläisiltä lentoliikenteen harjoittajilta; korostaa, että EU:n valkovenäläisille lentoliikenteen harjoittajille asettama kielto käyttää EU:n ilmatilaa olisi pidettävä voimassa, kunnes kaikki poliittiset vangit, Raman Pratasevitš ja Sofia Sapega mukaan luettuina, on vapautettu; korostaa, että EU:n on otettava käyttöön suunniteltu neljäs pakotepaketti, jonka olisi oltava kunnianhimoisempi ja tarkemmin kohdennettu; suosittaa, että otetaan käyttöön alakohtaisia pakotteita, joihin sisältyy öljytuotteiden, kaliumlannoitteiden, metallituotteiden, puun ja puutuotteiden tuontikielto; korostaa kiireellistä tarvetta määrätä pakotteita kaikille merkittäville valtionyrityksille, jotka pönkittävät hallintoa valuuttatuloilla; korostaa, että on tärkeää tehostaa savukkeiden salakuljetuksen torjuntaa Valko-Venäjältä, josta on tullut erittäin merkittävä tulonlähde Valko-Venäjän hallinnolle;

  16. katsoo, että luetteloa henkilöistä, joille on määrätty pakotteita, joiden pääsy EU:hun on kielletty ja joiden varat on jäädytetty, on laajennettava huomattavasti ja että luetteloon on sisällytettävä kaikki valtion tukahduttamistoimiin osalliset henkilöt mutta myös ne, jotka toimivat hallinnon puolesta ja antavat sille taloudellista tukea tai muunlaista apua, kuten hallitusta edustava toimittaja Marat Markau, joka haastatteli Raman Pratasevitšia valtion ONT-kanavalla 2. kesäkuuta 2021; muistuttaa tässä yhteydessä tarpeesta hyödyntää täysimääräisesti EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän (EU:n Magnitski-laki) mukaisia rajoittavia toimenpiteitä koskevia vaihtoehtoja; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan Valko-Venäjän tiedustelupalvelussa tunnetusti toimivan valkovenäläisen diplomaattihenkilöstön karkottamista;

  17. korostaa, että kaikkia Valko-Venäjään kohdistuvia rankaisutoimia olisi koordinoitava ja ne olisi otettava käyttöön yhdessä G7-maiden kumppaneiden ja muiden samanmielisten kumppanien kanssa; suhtautuu myönteisesti tuleviin EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Yhdysvaltojen ja Venäjän huippukokouksiin ja pitää niitä tärkeinä mahdollisuuksina koordinoida EU:n ja sen kumppaneiden kantoja; muistuttaa presidentti Putinia Aljaksandr Lukašenkan hallinnon tukemisen seurauksista; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää ottaa käyttöön uusia pakotteita Venäjää vastaan sen roolista Valko-Venäjän hallinnon tukijana;

  18. painottaa niiden EU:n poliittisten puolueiden moraalista ja poliittista vastuuta, jotka halukkaasti käyttävät Venäjän antamia taloudellisia resursseja ja tarjoavat niiden vastineena Euroopan parlamentissa ja muualla poliittista ja muuta tukea Venäjän politiikalle ja pyrkimyksille EU:n etujen ja arvojen heikentämiseksi;

  19. kehottaa perustamaan kansainvälisen tuomioistuimen, jonka tehtävänä on nostaa syytteitä Valko-Venäjän hallinnon ja Aljaksandr Lukašenkan rikoksista, erityisesti sodankäynnistä Valko-Venäjän kansalaisia vastaan; kehottaa EU:ta ryhtymään tarvittaviin toimiin muun muassa hyödyntämällä EU:n foorumeita, kuten Euroopan parlamentin rankaisemattomuutta käsittelevää foorumia, EU:n oikeusneuvontakeskusta ja yleismaailmallisen lainkäyttövallan verkostoja, oikeussuojan hakemiseen ja rankaisemattomuuden torjumiseen;

  20. korostaa, että EU on edelleen sitoutunut demokraattiseen Valko-Venäjään; suhtautuu myönteisesti komission suunnitelmaan, joka koskee sen kolmen miljardin euron taloudellista tukipakettia tulevalle demokraattiselle Valko-Venäjälle; toteaa, että EU:n on ehdotettava kattavia toimia Valko-Venäjän demokraattisten voimien valmistelemiseksi tämän paketin täytäntöönpanoa varten; korostaa, että paketti antaa tärkeän viestin siitä, että EU on valmis antamaan konkreettista ja monitahoista apua demokraattiselle Valko-Venäjälle ja saattamaan maan uudistusten ja nykyaikaistamisen tielle; korostaa, että EU:n on ehdottomasti valmistauduttava kunnianhimoiseen kahdenväliseen sopimukseen demokraattisen muutoksen tukemiseksi Valko-Venäjällä;

  21. muistuttaa Valko-Venäjän riippumattomien tiedotusvälineiden ja toimittajien merkityksestä ja heidän tärkeästä roolistaan Valko-Venäjän yhteiskunnassa; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta ja muita kansainvälisiä järjestöjä antamaan taloudellista ja teknistä tukea kaikille riippumattomille tiedotusvälineille ja  toimittajille, jotta nämä voivat täyttää velvollisuutensa ja tiedottaa yhteiskunnalle Valko-Venäjän meneillään olevista tapahtumista; toistaa tässä yhteydessä kehotuksensa lisätä Belsat-televisiokanavalle annettavaa tukea;

  22. palauttaa uudelleen aiemmat kehotuksensa ulottaa tuki Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle ja keskittyä erityisesti niihin, jotka ovat löytäneet turvapaikan EU:sta ja jatkavat taisteluaan sieltä; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan näille henkilöille henkilökohtaista suojelua ja mahdollisuuksia keskittyä kansalaisoikeustoimintaan helpottamalla viisumien saantia ja yksinkertaistamalla oleskelusääntöjä sekä tarjoamaan tukea, myös taloudellista tukea, maanpaossa oleville instituutioille, kuten Vilnassa sijaitsevalle eurooppalaiselle humanistiselle yliopistolle, jotka kasvattavat valkovenäläisten uutta sukupolvea, joka haastaa korruptoituneen ja laittoman järjestelmänsä;

  23. kehottaa Valko-Venäjän erottamista kansainvälisistä urheiluelimistä, myös Kansainvälisestä olympiakomiteasta; kehottaa Euroopan jalkapalloliittoa (UEFA) poistamaan tämän vuoden jalkapallon Euroopan mestaruuskisojen lähetysoikeudet Valko-Venäjän valtion TVR:ltä ja antamaan ne maksutta riippumattomalle Belsat-televisiolle;

  24. palauttaa mieliin, että kaikkien jäsenvaltioiden on omaksuttava yhtenäinen kanta Aljaksandr Lukašenkan hallinnon toteuttamaan ja Kremlin tukemaan valtioterrorismiin vastaamiseen; on huolissaan presidentin nimittämän Bulgarian väliaikaishallituksen toimista, jotka koskevat EU:ssa toimivien venäläisten vakoiluverkostojen paljastamiseen osallistuneiden korkean tason turvallisuusvirkamiesten erottamista;

  25. korostaa, että EU:n on torjuttava Valko-Venäjän tilannetta koskevaa disinformaatiota EU:ssa sekä muunlaisia tähän liittyviä hybridiuhkia kolmansien osapuolten taholta;

  26. ilmaisee solidaarisuutensa Latvialle sen jälkeen, kun Valko-Venäjä karkotti perusteettomasti sen diplomaatteja; tuomitsee Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjän Latvian ulkoministeriä ja maan pääkaupungin Riian pormestaria vastaan käynnistämän rikostutkinnan;

  27. tuomitsee jyrkästi tukahduttamistoimet ja vihamielisen toiminnan, joita viranomaiset ovat kohdistaneet puolalaisvähemmistön edustajiin ja puolankieliseen koulujärjestelmään Valko-Venäjällä; kehottaa tässä yhteydessä vapauttamaan ehdoitta Andżelika Borysin, Andrzej Poczobutin ja muut poliittiset vangit;

  28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Valko-Venäjän tasavallan viranomaisille.

  Päivitetty viimeksi: 9. kesäkuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö