Rezolūcijas priekšlikums - B9-0328/2021Rezolūcijas priekšlikums
B9-0328/2021

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par sistemātiskām represijām Baltkrievijā un to sekām attiecībā uz Eiropas drošību pēc pasažieru nolaupīšanas no Baltkrievijas iestāžu pārtvertās ES civilās lidmašīnas

7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima
PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0328/2021

Procedūra : 2021/2741(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0328/2021
Iesniegtie teksti :
B9-0328/2021
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B9-0328/2021

Eiropas Parlamenta rezolūcija par sistemātiskām represijām Baltkrievijā un to sekām attiecībā uz Eiropas drošību pēc pasažieru nolaupīšanas no Baltkrievijas iestāžu pārtvertās ES civilās lidmašīnas

(2021/2741(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 12. oktobra secinājumus par Baltkrieviju,

 ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos 2021. gada 24. maija ES vārdā sniegto paziņojumu par “Ryanair” reisa FR4978 piespiedu novirzīšanu uz Minsku 2021. gada 23. maijā,

 ņemot vērā Eiropadomes 2021. gada 24. maija secinājumus par Baltkrieviju,

 ņemot vērā G7 valstu ārlietu ministru un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos 2021. gada 27. maija kopīgo paziņojumu par Baltkrieviju,

 ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/908 (2021. gada 4. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā[1], ar kuru tika ieviests aizliegums pārlidot ES gaisa telpu un visu veidu Baltkrievijas aviokompānijām piekļūt ES lidostām,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā svētdien, 2021. gada 23. maijā, Baltkrievijas iestādes, izmantojot viltus izteikumus par sprādziena draudiem un iesaistot Baltkrievijas gaisa spēku MiG-29 kaujinieku lidmašīnu, pārtvēra aviokompānijas “Ryanair” reisu FR4978 un novirzīja to, lai to piespiestu veikt ārkārtas nolaišanos;

B. tā kā Baltkrievijas iestādes sprāgstierīces neatklāja, bet apcietināja divus pasažierus – Baltkrievijas pilsoni Ramanu Prataseviču un viņa pavadoni, Krievijas pilsoni un Viļņas Eiropas Humanitāro zinātņu universitātes studenti Sofiju Sapegu;

C. tā kā Ramans Pratasevičs ir baltkrievu žurnālists un blogeris un viens no kanāla “NEXTA Telegram”  dibinātājiem – šim kanālam bija izšķiroša nozīme protestu kustības mobilizēšanā Baltkrievijā pēc viltotajām prezidenta vēlēšanām 2020. gada 9. augustā; tā kā Ramans Pratasevičs pastāvīgi dzīvoja trimdā Polijā un Lietuvā, lai izvairītos no apcietināšanas Baltkrievijā, pamatojoties uz apsūdzībām, kas pret viņu celtas; tā kā Baltkrievijas iestādes iekļāva Ramanu Prataseviču teroristu kontrolsarakstā un tagad viņu var sodīt ar nāvessodu, jo Baltkrievija joprojām ir vienīgā valsts Eiropā, kas šādu soda veidu piemēro;

D. tā kā trīs citi pasažieri neturpināja lidojumu reisā FR4978 pēc tā piespiedu nosēšanās Minskā;

E. tā kā gan Ramans Pratasevičs, gan Sofija Sapega pirmdien, 24. maijā, tika parādīti Baltkrievijas plašsaziņas līdzekļos; tā kā Ramans Pratasevičs paziņoja, ka viņa veselības stāvoklis, kā arī izturēšanās pret viņu ir laba, un atzinās, ka pagājušajā gadā Minskā ir rīkojis masu protestus; tā kā Ramana Prataseviča seju klāja bieza kosmētikas kārta, lai, iespējams, nosegtu brūces, ko viņš guvis saskarē ar Baltkrievijas drošības dienestu pārstāvjiem pēc viņa aresta; tā kā Ramans Pratasevičs trešdien, 2. jūnijā, uzstājās ar interviju valsts kanālā “ONT”, kurā viņš pauda vēl citas “atzīšanās”; tā kā Ramana Prataseviča izskats – tāpat kā iepriekšējā reizē, kad viņš parādījās plašsaziņas līdzekļos, – neliecināja par to, ka viņa atzīšanās notiek pēc brīvas gribas; tā kā viņa advokātiem joprojām ir liegts ar viņu tikties;

F. tā kā reisa FR4978 piespiedu nosēšanās apdraudēja 171 cita pasažiera un apkalpes locekļu dzīvību, daudzi no kuriem bija ES pilsoņi;

G. tā kā reisa FR4978 lidmašīnas piespiedu nosēšanās bija pretrunā daudziem starptautiskiem juridiskajiem standartiem, tostarp Čikāgas Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju un Monreālas Konvencijai par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību;

H. tā kā Baltkrievijā ir vairāk nekā 400 atzīti politieslodzītie un starp viņiem ir arī septiņi nepilngadīgie; tā kā kopš protestiem, kas izcēlās pēc viltotajām prezidenta vēlēšanām 2020. gada 9. augustā, ir ieslodzīti 35 000 cilvēku, pret protestētājiem ir ierosinātas aptuveni 3000 politiski motivētas krimināllietas un ir celtas vairāk nekā 4600 apsūdzības par spīdzināšanu, vardarbību un sliktu izturēšanos;

I. tā kā Baltkrievijas režīms sistemātiski pārkāpj tā tautas cilvēktiesības un brīvības; tā kā vispārējā demokrātijas un tiesiskuma situācija valstī ir ievērojami pasliktinājusies saistībā ar notikumiem pirms 2020. gada 9. augusta prezidenta vēlēšanām, to laikā un pēc tām;

J. tā kā neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu slēgšana Baltkrievijā, žurnālistu, studentu, arodbiedrību darbinieku, pilsoniskās sabiedrības un politisko partiju aktīvistu pastiprināti aresti, viņu lietu mākslīga radīšana tā dēvētajās “tiesās”, politieslodzīto iebiedēšana, spīdzināšana un apzīmēšana ar dzeltenām atšķirības zīmēm un uzbrukumi nevainīgiem pilsoņiem uz ielas un viņu mājās ir uzskatāmi par sistēmisku valsts īstenotu teroru;

K. tā kā Baltkrievijas režīmā bojā gājušo skaits pieaug satraucošā ātrumā, ņemot vērā nesenos ieslodzīto personu mēģinājumus izdarīt pašnāvību pēc fiziskas un garīgas spīdzināšanas cietumā;

L. tā kā reisa FR4978 lidmašīnas piespiedu nosēšanās un Baltkrievijas režīma ienaidnieka apcietināšana bija paredzēta tam, lai visiem opozicionāriem, jo īpaši ārvalstīs dzīvojošajiem, raidītu biedējošu signālu, ka režīms ir apņēmies viņus notvert un ka ārvalstīs viņi nav drošībā,

1. nosoda Baltkrievijas iestāžu īstenoto reisa FR4978 lidmašīnas nolaupīšanu un izraisīto piespiedu nolaišanos; uzskata, ka šī šausminošā rīcība ir starptautisko tiesību pārkāpums, kas ir valsts terorisma akts;

2. prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Ramanu Prataseviču un Sofiju Sapegu; atkārtoti prasa atbrīvot visus pārējos politieslodzītos, ko aizturējušas Baltkrievijas iestādes;

3. pauž nožēlu par Pāvala Sevjariņeca, Jauhena Afnāhela, Andreja Voiniča, Pāvala Jukņēviča, Dmitrija Kazlova, Maksima Viņjarska un Irinas Ščasnajas notiesāšanu slēgtā tiesas procesā Mahiļovā;

4. mudina Baltkrievijas iestādes pārtraukt visu veidu sliktu izturēšanos un spīdzināšanu pret aizturētajiem un politieslodzītajiem un nodrošināt viņiem piekļuvi ārstēšanai un juridiskām konsultācijām;

5. atkārtoti uzsver, ka neatzīst Aleksandra Lukašenko ievēlēšanu Baltkrievijas prezidenta amatā; uzskata, ka Baltkrievijas tagadējais režīms ir neleģitīms, nelikumīgs un krimināls; nosoda represijas pret tūkstošiem Baltkrievijas iedzīvotāju, kuri miermīlīgi protestēja, aizstāvot savas tiesības uz brīvību, demokrātiju un cieņu;

6. nosoda režīma sistēmiskos uzbrukumus civiliedzīvotājiem, kas kopš 2020. gada augustā notikušajām viltotajām vēlēšanām, izmantojot vardarbību, iebiedēšanu un citus spaida veidus, ir piespieduši 14 000 baltkrievu bēgt no valsts; atkārtoti norāda, ka pašreiz notiekošā represiju kampaņa un civiliedzīvotāju piespiedu pārvietošana ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi;

7. uzsver, ka pašreizējā situācija ir pārbaudījums Eiropas Savienības uzticamībai un mūsu ārpolitikas veidošanas efektivitātei; atgādina, ka situācijai Baltkrievijā, kas ir kaimiņvalsts un Austrumu partnerības dalībvalsts, ir tieša ietekme uz ES un ka ES būtu jāizrāda pietiekama apņēmība piedāvāt reālu ilgtermiņa atbalstu demokrātiskajiem spēkiem, kuri cenšas Baltkrievijā nodrošināt brīvību un demokrātiju;

8. atkārto, ka ES būtu joprojām jāpievēršas cilvēktiesību situācijai Baltkrievijā un jāmobilizē starptautiskā sabiedrība Baltkrievijas tautas atbalstam, tostarp ANO Cilvēktiesību padomē, EDSO un Eiropas Padomē;

9. uzsver, ka vārda un demonstrāciju brīvība, plašsaziņas līdzekļu neatkarība, tiesības uz taisnīgu tiesu un cilvēktiesību ievērošana kopumā ir galvenās vērtības, kas ir demokrātiskas sabiedrības un Eiropas Savienības pamatā; pauž nožēlu par to, ka Baltkrievija pašlaik ir vienīgā valsts Eiropā, kas joprojām izpilda nāvessodu;

10. uzsver — lai sakautu tādus autoritāros režīmus kā A. Lukašenko vadīto Baltkrieviju un V. Putina vadīto Krieviju un veicinātu demokrātiskās vērtības reģionā, Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm būtu stingri jāatbalsta ciešāka sadarbība ar asociētajām Austrumu partnerības valstīm (Gruziju, Moldovu un Ukrainu); uzsver, ka spēcīgas demokrātiskās telpas izveide pie Austrumeiropas robežas un konkrēti sekmīgas demokrātiskas pārveides piemēri varētu pozitīvi ietekmēt gan mūsu iedzīvotāju drošību un labklājību, gan Baltkrievijas un Krievijas Federācijas demokratizāciju;

11. stingri atbalsta ideju par to, ka nekavējoties jārīko augsta līmeņa politiskā konference par krīzes atrisināšanu Baltkrievijā; atkārto savu iepriekšējo aicinājumu, ko atbalstīja lielākā daļa Parlamenta deputātu un politisko grupu, mudināt Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju un Priekšsēdētāju konferenci sākt augsta līmeņa misiju, iesaistot bijušās augsta ranga Eiropas amatpersonas, kurā izpētīt visus iespējamos veidus, kā apturēt vardarbību un atbrīvot politieslodzītos, jo tas varētu palīdzēt radīt labvēlīgu vidi iekļaujošam vietējam politiskajam dialogam Baltkrievijā;

12. aicina Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju steidzami izmeklēt šo līdz šim nepieredzēto valsts terorisma aktu pret ES reģistrētu civilās aviācijas gaisa kuģi, lai novērtētu, vai tajā tika apdraudēta gaisa transporta un pasažieru drošība; uzsver, ka šis nopietnais negadījums ir būtiski sagrāvis uzticēšanos un ka katrai valstij ir jārīkojas atbildīgi, pildot savus pienākumus saskaņā ar Čikāgas konvenciju, lai gaisa kuģu darbības būtu drošas; uzsver, ka šādā izmeklēšanā būtu jāizpēta pieņēmums par to, ka Krievijas valstspiederīgie varētu būt piedalījušies Baltkrievijas režīma īstenotajos terora aktos; uzsver – ja tas tiek pierādīts, tad saskaņā ar ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu (ES Magņitska akts) sankcijas būtu jāpiemēro ikvienam Krievijas pilsonim, kas tieši vai netieši iesaistīts šajā operācijā;

13. uzsver, cik svarīgs ir ES ieguldījums izmeklēšanā, tostarp kopīgu izmeklēšanas grupu darbā un operācijās  iesaistot tādas ES struktūras kā Eiropols, Eurojust vai Eiropas Prokuratūra;

14. aicina Interpolu rūpīgi pārskatīt Baltkrievijas iesniegtos sarkano paziņojumu pieprasījumus un veikt atbilstīgus pasākumus, lai novērstu to, ka Baltkrievija ļaunprātīgi izmanto Interpolu politiskiem mērķiem;

15. atzinīgi vērtē ES gaisa pārvadātāju ārkārtīgi pozitīvo reakciju uz aicinājumu neveikt lidojumus Baltkrievijas gaisa telpā vai mēģināt to apiet; pauž nožēlu par to, ka dažos gadījumos to īstenot kavē Krievijas gaisa satiksmes vadība; atzinīgi vērtē ES gaisa telpas slēgšanu Baltkrievijas gaisa pārvadātājiem; uzsver, ka ES aizliegumam Baltkrievijas aviokompānijām izmantot ES gaisa telpu jāpaliek spēkā līdz brīdim, kamēr nebūs atbrīvoti visi politieslodzītie, tostarp Ramans Pratasevičs un Sofija Sapega; uzsver, ka ES ir jāievieš paredzētais ceturtais sankciju kopums, kam vajadzētu būt vērienīgākam un mērķtiecīgākam; iesaka ieviest nozaru sankcijas un tajās iekļaut naftas produktu, kālija mēslojuma, metālizstrādājumu, koksnes un koksnes izstrādājumu importa aizliegumu; uzsver, ka ir steidzami jāpiemēro sankcijas visiem attiecīgajiem valsts uzņēmumiem, kas palīdz atbalstīt režīmu, izmantojot ieņēmumus no ārvalstu valūtas maiņas; uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt cīņu pret cigarešu kontrabandu no Baltkrievijas, kas ir kļuvusi par ļoti nopietnu Baltkrievijas režīma ieņēmumu avotu;

16. uzskata, ka ir būtiski jāpaplašina to sodīto personu saraksts, kurām aizliegts ieceļot ES un kuru līdzekļi ir iesaldēti, un ka tajā ir jāiekļauj visas personas, kas iesaistītas valsts represiju organizēšanā, kā arī personas, kas atbalsta režīmu un sniedz tam ekonomisku atbalstu vai cita veida palīdzību, piemēram, režīma žurnālists Marats Markavs, kurš 2021. gada 2. jūnijā intervēja Ramanu Prataseviču valsts televīzijas kanālā “ONT”; šajā sakarībā atgādina, ka ir pilnībā jāizmanto iespējas veikt ierobežojošus pasākumus saskaņā ar ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu (ES Magņitska akts); iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju izraidīt Baltkrievijas diplomātisko personālu, kas ir zināmi Baltkrievijas slepeno dienestu darbinieki;

17. uzsver, ka visi soda pasākumi pret Baltkrieviju būtu jākoordinē un jāievieš kopā ar G7 un citiem līdzīgi domājošiem partneriem; atzinīgi vērtē gaidāmās ES un ASV, kā arī ASV un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes un uzskata, ka tās piedāvā lieliskas iespējas saskaņot ES un tās partneru nostājas; atgādina prezidentam V. Putinam par sekām, ko radīs turpmāka atbalsta sniegšana Aleksandra Lukašenko režīmam; šajā sakarībā uzsver, cik svarīgi ir ieviest papildu sankcijas pret Krievijas Federāciju, ņemot vērā tās lomu Baltkrievijas režīma atbalstīšanā;

18. uzsver to ES politisko partiju morālo un politisko atbildību, kas labprātīgi gūst labumu no Krievijas Federācijas nodrošinātajiem finanšu resursiem apmaiņā pret tādu politisku un cita veida atbalstu Eiropas Parlamentā un citur, kurš nāk par labu Krievijas politikai un kura mērķis ir kaitēt ES interesēm un vērtībām;

19. prasa izveidot starptautisku tribunālu, lai sauktu pie atbildības par Baltkrievijas režīma un Aleksandra Lukašenko izdarītajiem noziegumiem, jo īpaši par kara kurināšanu pret Baltkrievijas pilsoņiem; aicina ES veikt nepieciešamos pasākumus, lai censtos panākt taisnīgumu un apkarotu nesodāmību, tostarp izmantot ES platformas, piemēram, Eiropas Parlamenta Nesodāmības platformu, ES Tiesiskuma centru un universālās jurisdikcijas tīklus;

20. uzsver ES pastāvīgo atbalstu demokrātiskai Baltkrievijai; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par tās ekonomisko atbalstu demokrātiskas Baltkrievijas veidošanai 3 miljardu EUR apmērā; norāda, ka ES ir jāierosina visaptverošs pasākumu kopums, lai sagatavotu Baltkrievijas demokrātiskos spēkus šāda atbalsta izmantošanai; uzsver, ka šāds atbalsts sniedz svarīgu vēstījumu par to, ka ES būs gatava sniegt reālu un daudzšķautņainu palīdzību demokrātiskai Baltkrievijai un virzīt valsti uz reformu un modernizācijas ceļa; uzsver, ka ir svarīgi, lai ES sagatavotos vērienīgam divpusējam nolīgumam, kurā ņemtas vērā demokrātiskās pārmaiņas Baltkrievijā;

21. atgādina par neatkarīgo Baltkrievijas plašsaziņas līdzekļu un žurnālistu nozīmi un svarīgo lomu Baltkrievijas sabiedrībā; šajā sakarībā aicina ES un citas starptautiskās organizācijas sniegt finansiālu un tehnisku atbalstu visiem neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistiem, lai viņi varētu pildīt savu pienākumu, informējot sabiedrību par norisēm Baltkrievijā; šajā sakarībā atkārtoti prasa palielināt atbalstu televīzijas kanālam “Bielsat TV”;

22. atkārto iepriekšējos aicinājumus sniegt palīdzību Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kas rod patvērumu ES un turpina cīņu neklātienē; aicina dalībvalstis nodrošināt šīm personām personīgo aizsardzību un iespējas koncentrēties uz savu pilsonisko darbu, atvieglojot vīzu saņemšanu un vienkāršojot uzturēšanās noteikumus, un piedāvāt atbalstu, tostarp finansiālu atbalstu, trimdā esošajām iestādēm, piemēram, Eiropas Humanitāro zinātņu universitātei Viļņā, kas atbalsta to jauno baltkrievu paaudzi, kuri vēlas mainīt savas valsts korumpēto un nelikumīgo sistēmu;

23. aicina izslēgt Baltkrieviju no starptautiskām sporta organizācijām, tostarp no Starptautiskās Olimpiskās komitejas; mudina Eiropas Futbola asociāciju savienību (UEFA) atņemt tiesības Baltkrievijas valsts televīzijai  “TVR” pārraidīt EURO 2020. gada futbola turnīru un tās bez maksas piešķirt neatkarīgajam televīzijas kanālam “Bielsat TV”;

24. atgādina, ka visām dalībvalstīm ir jāieņem vienota nostāja, lai reaģētu uz valsts terorismu, ko organizē Aleksandra Lukašenko režīms un ko atbalsta Kremlis; pauž bažas par prezidenta ieceltās Bulgārijas pagaidu valdības darbībām, kas saistītas ar to augsta līmeņa drošības amatpersonu atlaišanu, kuras ir iesaistītas Krievijas spiegošanas tīklu atklāšanā ES;

25. uzsver, ka ES ir svarīgi tās iekšienē vērsties pret dezinformāciju par situāciju Baltkrievijā, kā arī pret citiem hibrīddraudu veidiem, ko šajā sakarā uzņēmušās trešās personas;

26. pauž solidaritāti Latvijai saistībā ar tās diplomātu nepamatotu izraidīšanu no Baltkrievijas; nosoda Baltkrievijas ģenerālprokurora uzsākto kriminālizmeklēšanu pret Latvijas ārlietu ministru, kā arī tās galvaspilsētas Rīgas mēru;

27. stingri nosoda represijas un naidīgās darbības, ko iestādes veikušas pret poļu minoritātes pārstāvjiem un pret poļu skolu sistēmu Baltkrievijā; šajā sakarībā aicina bez nosacījumiem atbrīvot Andželiku Borisu, Andžeju Počobutu un citus politieslodzītos;

28. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos un Baltkrievijas Republikas iestādēm.

 

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 9. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika