Процедура : 2021/2741(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0330/2021

Внесени текстове :

B9-0330/2021

Разисквания :

CRE 08/06/2021 - 11

Гласувания :

PV 10/06/2021 - 15

Приети текстове :


<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0330/2021</NoDocSe>
PDF 161kWORD 50k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно системните репресии в Беларус и последиците от тях за европейската сигурност вследствие на отвличанията от борда на граждански самолет на ЕС, прихванат от беларуските органи</Titre>

<DocRef>(2021/2741(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Хелмут Шолц</Depute>

<Commission>{The Left}от името на групата The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0330/2021

Резолюция на Европейския парламент относно системните репресии в Беларус и последиците от тях за европейската сигурност вследствие на отвличанията от борда на граждански самолет на ЕС, прихванат от беларуските органи

(2021/2741(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид доклада на върховния комисар по правата на човека на ООН от 15 февруари 2021 г. относно положението с правата на човека в Беларус в контекста на президентските избори през 2020 г.,

 като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 5 март 2021 г. относно положението с правата на човека в Беларус в навечерието на президентските избори през 2020 г. и след тях,

 като взе предвид доклада на докладчика на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в рамките на Московския механизъм за предполагаеми нарушения на правата на човека във връзка с президентските избори от 9 август в Беларус, публикуван на 5 ноември 2020 г., и съдържащите се в него препоръки,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че службите за сигурност и агенцията за контрол на въздушното движение на Беларус принудиха самолет, изпълняващ полет 4978 на Ryanair от Атина до Вилнюс, да се приземи в Минск поради съобщение за бомбена заплаха, което обаче оттогава се оспорва; като има предвид, че този неотдавнашен инцидент намира все по-широк отзвук сред международната общественост и възбуди критики в редица държави;

Б. като има предвид, че принудителното приземяване на самолета на Ryanair внесе страх и ужас сред невинни пътници на борда и наруши основните норми за безопасност на гражданското въздухоплаване като цяло;

В. като има предвид, че този инцидент е последният от поредица политически събития, които породиха сериозна загриженост сред широки кръгове от обществото в Беларус, сред много граждани и опозиционни сили, които в продължение на най-малко девет месеца са подложени на засилващ се натиск от настоящия режим на Лукашенко; като има предвид, че този инцидент трябва да се разглежда на фона на общите социални, политически и икономически събития в Беларус, довели до поляризация и дълбоко разделение в беларуското общество;

Г. като има предвид, че обявяването на резултатите от изборите на 9 август 2020 г. предизвика масови протести, оспорващи легитимността на резултата; като има предвид, че както разследванията на ООН, така и заключенията на ОССЕ потвърдиха съобщенията за тежки нарушения на правата на човека и демократичните права в Беларус в навечерието на президентските избори през 2020 г. и след тях, включително за многобройни актове на изтезания; насилствени изчезвания; отвличания и произволно експулсиране, включително политически мотивирано произволно експулсиране от територията на Беларус на членове на Координационния съвет; произволни арести и задържане, включително на непълнолетни лица; актове на сексуално и основано на пола насилие; произволно лишаване от живот; нападения и тормоз, сплашване и произволно задържане на членове на политическата опозиция, включително на членове на Координационния съвет, защитници на правата на човека, представители на гражданското общество, журналисти и други работещи в медиите, както и на лица, които желаят да упражняват по мирен начин своите граждански и политически права; отказ на правото на свобода на мирни събрания; и отказ на правото на свобода на убеждение и на изразяване както онлайн, така и офлайн, включително чрез нападения срещу медиите и редовен тормоз над журналисти, докато те упражняват законните си функции в контекста на събранията, чрез отнемане на акредитациите на чуждестранни лица, работещи в медиите, блокиране на независими медийни уебсайтове и спиране на интернет;

Д. като има предвид, че по данни на Главната прокуратура през периода от август 2020 г. до април 2021 г. са образувани над три хиляди наказателни дела, свързани с организирането и провеждането на незаконни масови събития и протести; като има предвид, че Главната прокуратура съобщава за над 750 акта на предполагаемо оскверняване на сгради и щети на имущество, за приблизително 600 обиди на правителствени служители и над 300 случая на насилие или заплахи за използването на насилие срещу полицейски служители; като има предвид, че според оценките над 300 души са задържани като политически затворници, а повече от 30 000 души са преминали през процедура за задържане; като има предвид, че съществуват много сведения за твърдения за изтезания;

Е. като има предвид, че в контекста на протестите редовно са задържани преди всичко журналисти и активисти и блогъри в социалните медии; като има предвид, че стотици журналисти са били арестувани, десетки са били задържани и по техни данни подложени на насилие, а някои са били глобени; като има предвид, че журналисти са били задържани в досъдебното производство и срещу тях са били повдигнати наказателни обвинения; като има предвид, че органите съобщават за многобройни случаи на отнемане на акредитацията на журналисти, включително на чуждестранни кореспонденти на медии, някои от които са били арестувани и експулсирани от Беларус;

Ж. като има предвид, че Комитетът на ООН по правата на човека и други международни механизми за правата на човека многократно подчертават факта, че множество разпоредби на правната уредба на Беларус са в противоречие с международните норми и стандарти и ограничават свободата на изразяване както офлайн, така и онлайн; като има предвид, че последователните изменения на Закона за средствата за масово осведомяване разшириха обхвата на ограниченията по отношение на лицензирането, наблюдението на съдържанието и процедурите за предупреждение и спиране на медиите, така че да обхванат онлайн ресурси и медии, и предоставиха на органите широки дискреционни правомощия да блокират уебсайтове без съдебно решение;

З. като има предвид, че през май 2021 г. бяха приети допълнителни изменения на действащото законодателство в областта на медиите; като има предвид, че тези изменения позволяват на медиите да бъдат затворени без съдебно заседание; като има предвид, че журналистите, отразяващи неразрешени събития, ще бъдат считани за участници; като има предвид, че ще бъдат забранени излъчването на живо (излъчване на живо онлайн) и публикуването на допитвания от неакредитирани субекти; като има предвид, че списъкът с основанията за отказ за акредитация на журналисти беше разширен, както и списъкът на видовете съдържание, забранено в медиите; като има предвид, че всички тези мерки бяха предприети от настоящите управляващи органи в Беларус за допълнително ограничаване на свободата на медиите, свободата на изразяване и на събрания, както и за намаляване на прозрачността относно поведението на държавата като необходима предпоставка за демократичното функциониране на обществото;

И. като има предвид, че Роман Протасевич и неговата приятелка София Сапега, руска гражданка, бяха арестувани по време на принудителното приземяване в Минск на самолет на Ryanair, изпълняващ полет от Атина до Вилнюс; като има предвид, че Протасевич е разследващ журналист и е бил главен редактор на базирания във Варшава NEXTA Live – канал в социалните медии, който публикува информация за дейността на опозицията и демонстрациите и който се е превърнал в предпочитан начин за организиране на протести в Беларус; като има предвид, че в ЕС Роман Протасевич има статут на бежанец;

Й. като има предвид, че във видеоклип, публикуван онлайн, Роман Протасевич заяви, че е в добро здраве и призна, че е взел участие в организирането на масови протести в Минск; като има предвид, че появата на Протасевич по беларуската държавна телевизия не подейства окуражително, като се имат предвид очевидните наранявания по лицето му и голямата вероятност появата му по телевизията да не е била доброволна, както и „признанието“ да е направено под принуда; като има предвид, че такива принудителни признания са забранени по силата на Конвенцията на ООН против изтезанията;

К. като има предвид, че в отговор на насилственото приземяване на самолета на Ryanair ЕС наложи допълнителни санкции, включително целенасочени икономически санкции;

Л. като има предвид, че въпреки репресиите срещу профсъюзни дейци и работници заради участието им в протести, организациите на работниците призоваха икономическите санкции срещу беларуските предприятия да бъдат отменени, тъй като считат, че тези санкции могат да доведат до загуба на работни места, намаляване на заплатите и допълнителни ограничения на трудовите им права;

1. осъжда принудителното приземяване на самолета, изпълняващ полет 4978 на Ryanair в Минск на 23 май 2021 г. и призовава Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) да разследва спешно този инцидент; настоятелно призовава беларуските органи да си сътрудничат с международните институции за въздушен транспорт, по-специално ИКАО, при разследването на събитията, свързани с приземяването на самолет, изпълняващ полет 4978 на Ryanair, с оглед на пълното изясняване на случилото се; отбелязва твърденията на беларуските органи, че са готови да направят това;

2. изразява загриженост във връзка с тенденцията на държавите да се намесват в международния въздушен транспорт и неговите международно договорени правила и стандарти по политически причини, както беше извършено неотдавна от Беларус, а по-рано от други държави; припомня на всички държави, че по отношение на международните правила в областта на въздушния транспорт имат задължението да спазват международното право; призовава ЕС да не прилага двойни стандарти, когато реагира на такива инциденти;

3. осъжда продължаващите наказателни преследвания срещу критичните гласове, протестиращите и активистите от гражданското общество в Беларус; отбелязва с дълбока загриженост големия брой наказателни дела, отнасящи се до организирането и провеждането на незаконни масови събития и протести; призовава беларуските органи незабавно да прекратят тази практика и да променят драстично курса си; подчертава, че тази политика подкопава основните норми и ценности на беларуското общество, както и неговата сплотеност;

4. призовава всички сили в Беларус и международната общност да проучат начини за диалог и посредничество с цел възобновяване на националния диалог между всички политически сили, като занапред не се изключва никой;

5. призовава беларуските органи да гарантират пълното зачитане на правата на човека и демократичните права; изразява загриженост във връзка с плановете за отлагане на регионалните избори с година и половина до края на 2023 г.;

6. осъжда продължаващите наказателни преследвания на журналисти и други лица, работещи в медиите; призовава органите на Беларус да гарантират пълно зачитане на правата на човека, включително свободата на печата и свободата на изразяване; отбелязва с дълбока загриженост, че задържането на Роман Протасевич и София Сапега е знак за изключително обезпокоителна ескалация на репресиите срещу критични гласове, включително срещу лица, които живеят в чужбина; призовава за освобождаването на всички журналисти и работещи в медиите лица, арестувани в контекста на протестите;

7. призовава органите на Беларус незабавно да освободят Роман Протасевич и София Сапега и да им позволят да напуснат страната;

8. призовава за спешното освобождаване на всички политически затворници и на всички лица, задържани в контекста на следизборните протести;

9. отново потвърждава принципната си позиция, че международното право трябва да се спазва изцяло, а именно международното право в областта на правата на човека и разпоредбите на Устава на ООН, свързани с принципите на международните отношения, включително суверенното право на хората да избират своето бъдеще без външна намеса или процедури за налагане на санкции; отхвърля и осъжда двойните стандарти при оценката и прилагането на тези норми;

10. отбелязва международната подкрепа за протестиращото гражданско общество в Беларус, което се стреми да преодолее безизходицата и да намери решение на дълбоката криза;

11. подчертава, че спиралата на налагането на все повече санкции не е разумна алтернатива на приемането на предишната политика на режима на Лукашенко, насочена към избирателно балансиране между задълбочени отношения с Руската федерация, от една страна, и по-интензивни отношения с ЕС, от друга страна, с единствената цел да осигури запазването на политическата власт на режима; отбелязва, че и двата политически подхода са се провалили и са довели до засилване на регионалното напрежение и на репресиите в Беларус;

12. призовава ЕС да работи съвместно с ОССЕ и ООН за прекратяване на конфронтацията в Беларус и за възвръщане към национален диалог; настоятелно призовава всички международни партньори да зачитат правото на народа на Беларус да определя своя път на развитие без външен натиск и намеса;

13. изразява загриженост по повод на отрицателното въздействие, което оказват икономическите санкции, които вече са наложени или са планирани от ЕС, върху целия народ на Беларус; поради това отхвърля налагането на икономически санкции; подчертава, че съществува риск те да задълбочат разрива в беларуското общество, което ще допринесе за влошаването на социалното положение на много хора в страната, както и че те няма да допринесат за възстановяването на демокрацията и помирението в беларуското общество;

14. признава целенасочените ограничителни мерки срещу отговорните политици или други лица, признати за виновни за нарушаване на правата на човека и отговорни за потисничеството на тези, които се стремят към плуралистично демократично общество и демократичен дебат, като упражняват своите политически и социални права, които включват стачките и свободата на изразяване;

15. изразява загриженост във връзка с нарастващото напрежение в района; изразява съжаление относно изявленията и политиките на Литва и Полша, които подхранват конфронтацията в региона; призовава всички участващи страни да проявяват сдържаност и да спрат подклаждането на вътрешния конфликт в Беларус;

16. призовава ЕС да зачита трайното желание на мнозинството от народа на Беларус да продължи сътрудничеството и приятелските и взаимноизгодни отношения на своята суверенна държава както с ЕС и всички негови държави членки, така и с Руската федерация: припомня, че отношенията между Беларус и Русия имат дълбоки корени, преди всичко въз основа на опита от 20-и век, и са повлияли на процесите на преход, започнали във всички нови независими държави от бившия СССР след разпадането на Съветския съюз: подчертава, че тези аспекти продължават да въздействат върху тези общества в преход и влияят на конкретните очаквания и права на гражданите да определят бъдещето на своята държава и общество;

17. подчертава необходимостта от преориентиране на политиката на ЕС в областта на Източното партньорство; призовава за прекратяване на политиките, които принуждават държавите от региона да избират между сътрудничество с ЕС или с Руската федерация; припомня, че много преди избухването на настоящия конфликт Беларус реши да установи специални отношения с Руската федерация и сътрудничество в рамките на Евразийския икономически съюз;

18. подчертава спешната необходимост от регионален диалог, включващ Русия и ЕС, насочен към намаляване на политическото напрежение в региона, възстановяване на доверието и насърчаване на ползотворни икономически, търговски и културни взаимоотношения и предоставяне на възможност на всички заинтересовани страни от гражданското общество да определят своите собствени политически, конституционни и правни структури;

19. отбелязва с голяма загриженост военното присъствие по границите между ЕС и Русия; изразява загриженост, че политическата нестабилност в Беларус допринася за военната конфронтация между НАТО и Русия; призовава за оттеглянето на силите на НАТО от границите на Русия и за започване на преговори за разоръжаване с оглед на прекратяване на военното присъствие в Европа и намаляване на нарастващата опасност от война;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки и на правителството на Беларус.

Последно осъвременяване: 9 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност