Prijedlog rezolucije - B9-0330/2021Prijedlog rezolucije
B9-0330/2021

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o sustavnoj represiji u Bjelarusu i njezinim posljedicama na europsku sigurnost nakon otmica osoba iz europskog civilnog zrakoplova koji su presrele bjeloruske vlasti

7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

podnesen slijedom izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Helmut Scholz
u ime Kluba zastupnika The Left

Postupak : 2021/2741(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0330/2021
Podneseni tekstovi :
B9-0330/2021
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9-0330/2021

Rezolucija Europskog parlamenta o sustavnoj represiji u Bjelarusu i njezinim posljedicama na europsku sigurnost nakon otmica osoba iz europskog civilnog zrakoplova koji su presrele bjeloruske vlasti

(2021/2741(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir izvješće Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Bjelarusu u kontekstu predsjedničkih izbora 2020. održanih 15. veljače 2021. (A/HRC/46/4);

 uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava usvojenu 5. ožujka 2021. o stanju ljudskih prava u Bjelarusu uoči predsjedničkih izbora 2020. i nakon njih (A/HRC/46/L.19);

 uzimajući u obzir izvješće izvjestitelja Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) od 5. studenoga 2020. u okviru moskovskog mehanizma o navodnim kršenjima ljudskih prava povezanima s predsjedničkim izborima održanima 9. kolovoza 2020. u Bjelarusu, objavljeno 5. studenog 2020. kao i preporuke sadržane u njemu;

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da su bjeloruske sigurnosne službe i Agencija za kontrolu zračnog prometa nametnule prisilno slijetanje u Minsku, na letu Ryanaira 4978 iz Atene u Vilnius, nakon prijetnje bombom koja je kasnije osporena; budući da je taj posljednji incident doveo do sve veće pozornosti međunarodne javnosti i kritike u nizu država;

B. budući da je prisilno slijetanje leta Ryanaira teroriziralo nedužne putnike u zrakoplovu i prekršilo temeljne sigurnosne norme civilnog zrakoplovstva općenito;

C. budući da je taj incident posljednji u nizu političkih događaja koji su izazvali ozbiljnu zabrinutost velikog dijela bjeloruskog društva, mnogih građana i oporbenih snaga koje su najmanje devet mjeseci pod sve većim pritiskom sadašnjeg Lukašenkova režima; budući da taj incident treba promatrati u kontekstu nedavnih općih društvenih, političkih i gospodarskih promjena u Bjelarusu, koji su doveli do polarizacije i dubokih podjela u bjeloruskom društvu;

D. budući da je objava rezultata izbora 9. kolovoza 2020. izazvala masovne prosvjede kojima se osporavao legitimitet njihovog ishoda; budući da su istrage i zaključci UN-a i OESS-a potvrdili izvješća o teškim kršenjima ljudskih i demokratskih prava u Bjelarusu uoči predsjedničkih izbora 2020. i nakon njih, uključujući brojne činove mučenja; prisilne nestanke; otmice i proizvoljna protjerivanja, uključujući politički motivirano proizvoljno protjerivanje članova Koordinacijskog vijeća s državnog područja Bjelarusa; proizvoljna uhićenja i pritvaranja, uključujući maloljetnike; seksualno i rodno uvjetovano nasilje; proizvoljno oduzimanje života; napadanja i uznemiravanja, zastrašivanje i proizvoljna pritvaranja pripadnika političke oporbe, uključujući članove Koordinacijskog vijeća, branitelje ljudskih prava, predstavnike civilnog društva, novinare i druge medijske djelatnike te građane koji žele mirno ostvarivati svoja građanska i politička prava; uskraćivanje prava na slobodu mirnog okupljanja; i uskraćivanje prava na slobodu mišljenja i izražavanja, na internetu i izvan njega, među ostalim napadima na medije i redovitim uznemiravanjem novinara dok oni izvršavaju svoje legitimne funkcije u kontekstu okupljanja ukidanjem akreditacija stranih medijskih djelatnika, blokiranjem neovisnih medijskih internetskih stranica i gašenjem interneta;

E. budući da je, prema navodima Ureda glavnog tužitelja, u razdoblju od kolovoza 2020. do travnja 2021. pokrenuto više od tri tisuće kaznenih predmeta povezanih s organizacijom i provođenjem nezakonitih masovnih događaja i prosvjeda; budući da je Ured glavnog tužitelja također prijavio više od 750 činova navodnog oskvrnuća zgrada i oštećenja imovine, oko 600 slučajeva vrijeđanja vladinih dužnosnika i više od 300 slučajeva nasilja ili prijetnji nasiljem nad policijskim službenicima; budući da procjene upućuju na to da je više od 300 osoba pritvoreno kao politički zatvorenici i da je za više od 30 000 osoba prijavljeno da su bile u pritvoru; budući da postoje izvješća o navodnim mučenjima;

F. budući da su u kontekstu prosvjeda posebno novinari, aktivisti na društvenim medijima i blogeri bili redovno pritvarani; budući da su stotine novinara uhićene, da su deseci zadržani u administrativnom pritvoru i da su navodno doživjeli nasilje, a nekoliko ih je kažnjeno novčanim kaznama; budući da su novinari smješteni u istražnom zatvoru i da su optuženi za kaznena djela; budući da postoje brojna izvješća o opozivu akreditacije novinara, uključujući dopisnike stranih medija, od kojih je nekoliko uhićeno i protjerano iz Bjelarusa;

G. budući da su Odbor UN-a za ljudska prava i drugi međunarodni mehanizmi za ljudska prava opetovano isticali činjenicu da su brojne odredbe pravnog okvira Bjelarusa u suprotnosti s međunarodnim normama i standardima te da se njima ograničava sloboda izražavanja na internetu i izvan njega; budući da su uzastopnim izmjenama Zakona o masovnim medijima ograničenja u pogledu postupaka licenciranja, praćenja sadržaja i upozoravanja medija te suspenzije proširena na internetske resurse i medijske kuće te da su nadležnim tijelima povjerene široke diskrecijske ovlasti za blokiranje internetskih stranica bez sudske odluke;

H. budući da su dodatne izmjene zakonodavstva o medijima na snazi donesene u svibnju 2021.; budući da se tim izmjenama omogućuje zatvaranje medijskih kuća bez sudske rasprave; budući da će se novinari koji izvještavaju o nezakonitim događanjima smatrati sudionicima; budući da će se zabraniti prijenos uživo na internetu i objavljivanje anketa neakreditiranih subjekata; budući da je proširen popis razloga za odbijanje akreditacije za novinare, kao i popis vrsta sadržaja zabranjenih u medijima; budući da su vladajuća tijela u Bjelarusu poduzela sve te mjere kako bi dodatno ograničila slobodu medija, izražavanja i okupljanja te smanjile transparentnost transparentnost u odnosu na ponašanje države kao nužnog preduvjeta za demokratsko funkcioniranje društva;

I. budući da su nakon slijetanja bjeloruski novinar Raman Pratasevič i njegova djevojka, Ruskinja Sofia Sapega, uhićeni tijekom prisilnog slijetanja zrakoplova u Minsku na letu Ryanaira iz Atene u Vilnius; budući da je Pratasevič istraživački novinar i bivši glavni urednik kanala na društvenim medijima Nexta Live sa sjedištem u Varšavi koji je objavio informacije o oporbenim aktivnostima i prosvjedima te je postao omiljen način organiziranja prosvjeda u Bjelarusu; budući da Raman Pratasevič ima status izbjeglice u EU-u;

J. budući da je u videozapisu objavljenom na internetu Raman Pratasevič izjavio da je zdrav i priznao da je sudjelovao u organiziranju masovnih prosvjeda u Minsku; budući da pojavljivanje Prataseviča na bjeloruskoj državnoj televiziji nije djelovalo umirujuće obzirom na vidljive modrice na njegovu licu i veliku vjerojatnost da njegov nastup nije bio dobrovoljan te da je njegovo „priznanje” iznuđeno pod prisilom; budući da su takva prisilna priznanja zabranjena Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv mučenja;

K. budući da je EU kao odgovor na prisilno slijetanje leta Ryanaira nametnuo dodatne sankcije, uključujući ciljane gospodarske sankcije;

L. budući da su unatoč represiji protiv sindikalista i radnika zbog njihova sudjelovanja u prosvjedima, organizacije radnika zatražile ukidanje gospodarskih sankcija protiv bjeloruskih poduzeća jer smatraju da bi takve sankcije mogle dovesti do gubitka radnih mjesta, nižih plaća i daljnjih ograničavanja njihovih radničkih prava;

1. osuđuje prisilno slijetanje na letu 4978 Ryanaira u Minsku 23. svibnja 2021. i poziva Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva (ICAO) da hitno istraži taj incident; potiče bjeloruske vlasti da surađuju s međunarodnim institucijama za zračni promet, posebno s Međunarodnom organizacijom civilnog zrakoplovstva (ICAO), u istraživanju događaja povezanih sa slijetanjem zrakoplova Ryanaira na letu 4978 kako bi se u potpunosti razjasnilo što se dogodilo; prima na znanje tvrdnje bjeloruskih vlasti da su to spremne učiniti;

2. zabrinut je zbog tendencije država da se upliću u međunarodni zračni promet i njegova međunarodno dogovorena pravila i standarde iz političkih razloga, što je nedavno učinio Bjelarus, a ranije i druge države; podsjeća sve države na njihovu obvezu poštovanja međunarodnog prava u pogledu međunarodnih pravila o zračnom prometu; poziva EU da pri reagiranju na takve incidente ne primjenjuje dvostruke standarde;

3. osuđuje aktualni progon pripadnika oporbe, prosvjednika i aktivista civilnog društva u Bjelarusu; s dubokom zabrinutošću primjećuje velik broj kaznenih predmeta povezanih s organizacijom i provođenjem nezakonitih masovnih događaja i prosvjeda; poziva bjeloruske vlasti da odmah prekinu tu praksu i da drastično promijene smjer djelovanja; naglašava da se tom politikom potkopavaju temeljne norme i vrijednosti bjeloruskog društva, kao i njegova kohezija;

4. poziva sve snage u Bjelarusu i međunarodnoj zajednici da istraže mogućnosti za dijalog i posredovanje s ciljem povratka na nacionalni dijalog između svih političkih snaga o daljnjim koracima, ne isključujući pritom nikoga;

5. poziva bjeloruske vlasti da zajamče potpuno poštovanje ljudskih i demokratskih prava; izražava zabrinutost zbog namjere da se izbori za regionalne odbore zastupnika odgode za godinu i pol, do kraja 2023.;

6. osuđuje aktualne progone novinara i drugih medijskih djelatnika; poziva bjeloruske vlasti da zajamče potpuno poštovanje ljudskih prava, uključujući slobodu medija i slobodu izražavanja; s dubokom zabrinutošću napominje da je uhićenje Ramana Prataseviča i Sofije Sapege znak iznimno zabrinjavajuće eskalacije represije nad glasovima neslaganja, uključujući one koji žive u inozemstvu; poziva na oslobađanje svih novinara i medijskih djelatnika uhićenih u kontekstu prosvjeda;

7. poziva bjeloruske vlasti da odmah oslobode Ramana Prataseviča i Sofiju Sapegu i dopuste im da napuste zemlju;

8. poziva na hitno oslobađanje svih političkih zatvorenika i svih onih koji su uhićenih u kontekstu postizbornih prosvjeda;

9. ponavlja svoje načelno stajalište da se međunarodno pravo mora poštovati u cijelosti, odnosno međunarodno pravo o ljudskim pravima i odredba Povelje UN-a koja se odnosi na načela međunarodnih odnosa, uključujući suvereno pravo naroda da izabere svoju budućnost bez vanjskog uplitanja ili postupaka za izricanje sankcija; odbacuje i osuđuje dvostruke standarde u procjeni i primjeni tih normi;

10. napominje da postoji međunarodna potpora za prosvjedujuće civilno društvo u Bjelarusu kako bi se prevladao zastoj i pronašlo rješenje za duboku krizu;

11. naglašava da linija nametanja sve većeg broja sankcija nije razumna alternativa prihvaćanju prethodne politike Lukašenkova režima čiji je cilj selektivno uravnoteživanje povećanih odnosa s Ruskom Federacijom s jedne strane i jačanje odnosa s EU-om s druge strane, s jedinim ciljem osiguravanja nastavka; prihvaćanju prethodne politike Lukašenkova režima čiji je cilj bio postići ravnotežu između, s jedne strane, snažnijih odnosa s Ruskom Federacijom, a s druge strane intenzivnijih odnosa s EU-om, s jedinim ciljem da se osigura kontinuitet političke moći režima; napominje da su obje politike neuspjele te su dovele do rastućih regionalnih napetosti i represije u Bjelarusu;

12. poziva EU da zajedno s OESS-om i UN-om poradi na okončanju sukoba unutar Bjelarusa i ponovnom pokretanju nacionalnog dijaloga; potiče sve međunarodne partnere da poštuju pravo bjeloruskog naroda da odlučuje o svojem smjeru razvoja bez ikakvog vanjskog pritiska i uplitanja;

13. izražava zabrinutost zbog negativnog učinka gospodarskih sankcija koje je EU već nametnuo ili planirao za cijeli bjeloruski narod; stoga odbacuje gospodarske sankcije; naglašava da postoji opasnost od produbljivanja jaza u bjeloruskom društvu, čime se doprinosi pogoršanju socijalne situacije mnogih ljudi u zemlji, te da oni neće doprinijeti vraćanju demokracije i pomirenja u bjeloruskom društvu;

14. priznaje ciljane mjere ograničavanja odgovornih političara ili drugih osoba koje su proglašene krivima za kršenje ljudskih prava i odgovorne za ugnjetavanje onih koji teže pluralističkom demokratskom društvu i dijalogu, te ostvaruju svoja politička i socijalna prava koja obuhvaćaju štrajkove i slobodu izražavanja;

15. izražava zabrinutost zbog sve većih napetosti u regiji; žali zbog izjava i politika Litve i Poljske koje potiču sukobe u regiji; poziva sve uključene strane da budu suzdržane i da prestanu poticati unutarnji sukob u Bjelarusu;

16. poziva EU da poštuje trajnu želju većine građana Bjelarusa da nastave suradnju te prijateljske i obostrano korisne odnose svoje suverene države s EU-om i svim njegovim državama članicama te s Ruskom Federacijom: podsjeća da su odnosi između Bjelarusa i Rusije duboko ukorijenjeni, posebno u iskustvima 20. stoljeća, te da su utjecali na tranzicijske procese koji su započeli u svim novim neovisnim državama bivšeg Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR) nakon raspada Sovjetskog Saveza: naglašava da ti aspekti i dalje utječu na ta društva u tranziciji i utječu na konkretna očekivanja i prava građana da odrede budućnost svoje države i društva;

17. naglašava potrebu za preusmjeravanjem politike Istočnog partnerstva EU-a; poziva na okončanje politika kojima se zemlje regije prisiljavaju na odabir između suradnje s EU-om ili Ruskom Federacijom; podsjeća da je Bjelarus, dugo prije izbijanja trenutačnog sukoba, odlučio uspostaviti poseban odnos s Ruskom Federacijom i suradnju unutar Euroazijske ekonomske unije;

18. naglašava hitnu potrebu za regionalnim dijalogom, uključujući Rusiju i EU, s ciljem smanjenja političkih napetosti u regiji, ponovne uspostave povjerenja i promicanja obostrano plodonosnih gospodarskih, trgovinskih i kulturnih odnosa te omogućavanja svim civilnim dionicima da odrede vlastite političke, ustavne i pravne strukture;

19. primjećuje s velikom zabrinutošću jačanje vojne prisutnosti na granicama između EU-a i Rusije; zabrinut je zbog toga što politička nestabilnost u Bjelarusu pridonosi vojnom sukobu između NATO-a i Rusije; poziva na povlačenje snaga NATO-a s granica Rusije i na početak pregovora o razoružanju kako bi se okončala vojna prisutnost u Europi i smanjila rastuća opasnost od rata;

20. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica te vladi Bjelarusa.

 

Posljednje ažuriranje: 9. lipnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti